English
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı (Tezli YL)

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kabul Koşulları

Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji , Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu olmak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 5. maddesinde belirtilen koşulları sağlamak.

Yeterlilik Koşulları

Öğrenciler teorik ve mikroskop başı eğitimleri içeren dersleri tamamlamak, bir seminer vermek ve tez hazırlamak zorundadır. En az 120 AKTS tamamlamaları gerekir.

Önceki Öğrenim

Daha önce Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim dalında ders aldıysa dersler Anabilim Dalı Uyum Komisyonu tarafından değerlendirilir.

Tarihçe

Tezli Yüksek Lisans programıi 2013-2014 güz yarıyılında eğitime başlamıştır

Program Profili

Histoloji ve Embriyoloji bilim dallarında ileri eğitim sağlar

Program Yeterlilikleri

1- İnsan hücresinin temel yapısal özelliklerini işlevleri ile ilişkili olarak bilir.
2- Dört temel dokuyu oluşturan hücrelerin ve hücrelerarası maddenin makroskopik ve mikroskopik özelliklerini işlevleri ile ilişkili olarak bilir.
3- Organizmadaki sistemleri oluşturan bütün organların histolojik yapılarını tanır.
4- Gametogenezis, ovulasyon, fertilizasyon basamaklarını bilir
5- Gelişimin ilk, ikinci, üçüncü, dördüncü haftalarını, embriyonik ve fötal gelişimi bilir
6- Fötal zarlar ve plasenta gelişimini, çoğul gebelikleri bilir
7- Konjenital anomalileri bilir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Teorik yazılı ve mikroskop başı sınavları

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler teorik ve mikroskop başı eğitimleri içeren dersleri tamamlamak, bir seminer vermek ve tez hazırlamak zorundadır. En az 120 AKTS tamamlamaları gerekir.

Mezun İstihdamı

Tıp, Veteriner ve Biyoloji alanlarında Histoloji ve Embriyoloji Doktora programına başvurabilirler

Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programı tamamlayanlar Histoloji ve Embriyoloji alanında doktora eğitimine başvurabilir

Eğitim Türü

Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feral Öztürk

Bölüm AKTS Koordinatörü

Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feral Öztürk

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HİS5001 Hücre Histolojisi Zorunlu 2 0 6
HİS5003 Doku Histolojisi Zorunlu 2 0 6
HİS5005 Embriyolojiye Giriş Zorunlu 1 0 6
HİS5007 Histolojik Teknikler Zorunlu 2 0 6
HİS5510 Histokimyasal Teknikler Seçmeli 2 0 6
HİS5530 Elektron Mikroskop Teknikleri Seçmeli 2 0 6
HİS5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 3 0 5
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HİS5002 Sistemler Histolojisi I ( Sindirim ve Lenfoid Sistemler) Zorunlu 2 0 6
HİS5004 Sistemler Histolojisi II ( Solunum, Dolaşım, Deri ve Sinir Sistemleri ) Zorunlu 2 0 6
HİS5006 Sistemler Histolojisi III ( Ürogenital ve Endokrin Sistemler) Zorunlu 2 0 6
HİS5008 Genel Embriyoloji Zorunlu 2 0 6
HİS5520 Konjenital Anomaliler Seçmeli 2 0 6
HİS5540 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Zorunlu 2 0 6
HİS5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 3 0 5
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HİS5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 20
HİS5009 Seminer Zorunlu 2 0 5
HİS5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 3 0 5
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HİS5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 3 0 5
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Hücre Histolojisi5431111
Doku Histolojisi5551111
Embriyolojiye Giriş3225555
Histolojik Teknikler4441111
Histokimyasal Teknikler4452332
Elektron Mikroskop Teknikleri5553333
Uzmanlık Alan Dersi4444444
        
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Sistemler Histolojisi I ( Sindirim ve Lenfoid Sistemler)5553333
Sistemler Histolojisi II ( Solunum, Dolaşım, Deri ve Sinir Sistemleri )5553333
Sistemler Histolojisi III ( Ürogenital ve Endokrin Sistemler)5553333
Genel Embriyoloji2225555
Konjenital Anomaliler 4345555
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği2222222
Uzmanlık Alan Dersi4444444
        
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Tez Çalışması4444444
Seminer4444444
Uzmanlık Alan Dersi4444444
        
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Uzmanlık Alan Dersi4444444
        
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık