English
Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Enerji Yüksek Lisans Mezunu

Kabul Koşulları

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) en az 55 almak ve kabul öncesi yapılacak olan bilim sınavından geçebilmek.

Yeterlilik Koşulları

Eneji Yüksek Lisans Programındaki 120.0 AKTS'lik dersi başarıyla tamamlamış olmak, genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması ve yüksek lisans tezinin kabul edilmesi

Önceki Öğrenim

Yatay geçiş programları ile akademik başarı durumuna göre öğretim dönemi başında belirlenen kontenjanlarda öğrenci kabul edilmektedir.

Tarihçe

Enerji Anabilim Dalı (ABD) Yüksek Lisans Programı 2003-2004 Eğitim ve Öğretim yılında eğitime başlamıştır. Geniş ulusal ve uluslararası işbirliği içerisinde saygın ve tercih edilen çok disiplinli bir yüksek lisans programıdır.

Program Profili

Programımıza her yıl ortalama 10 yüksek lisans öğrencisi kabul edilmektedir. Bunun yanında her yarı yıl değişen sayılarda ERASMUS değişim programı ile yurt dışında, FARABİ değişim programı ile yurt içinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci gönderilmekte ve alınmaktadır. http://www.uik.mu.edu.tr/

Program Yeterlilikleri

1- Kendi özgün fikirlerini özgürce ifade etme, her tür kaynaktan ulaşılan bilgiye bilimsel şüphecilikle yaklaşma cesaretine sahip olma ve kendisininki de dahil olmak üzere her türlü fikri sorgulayabilme bilinci kazandırmak
2- Enerji alanında üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek.
3- Alanındaki yurtiçi ve yurtdışı programlarla işbirliği yapmak, ortak faaliyetler, stratejiler ve projeler geliştirmek.
4- İş hayatında kalite ve üretkenlik ilkelerini bilmek ve uygulamak
5- Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak
6- Bulunduğu bölgenin enerji kaynaklarına ve ekonomisini çok iyi tanımak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak
7- Displinlerarası çalışmalara uygun olmak
8- Enerji alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programlarını kullanmak

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar, ödevler, projeler, uygulamalar, sunumlar, tez

Mezuniyet Koşulları

Enerji Yüksek Lisans Programındaki 120.0 AKTS'lik dersi başarıyla tamamlamış olmak, genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması ve yüksek lisans tezinin kabul edilmesi.

Mezun İstihdamı

Mezunlarımız enerji kaynaklarının incelenmesinden, üretimine yönelik farklı iş sahalarında yer alabilirler. Mezunlarının enerji konularında her türlü sorunu uzun solukta çözebilecek kültüre, yenilikçi karaktere, en son teknoloji bilgilerine ve mühendislik becerilerine sahip olmaları hedeflenmektedir. "Sürdürülebilirlik için sürdürülebilir enerji" stratejilerini ve yol haritalarını geniş bir işbirliği ve yenilikçilik platformunda oluşturabilecek mühendislik kültürünün de verilmesi bu hedefler arasında yer almaktadır. Bölgedeki sanayi kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde akademik faaliyetlerini yürüten Enerji ABD, endüstri kuruluşlarının ihtiyacı olan proje çalışmalarını lisansüstü tezlere dönüştürerek çağın gerekleriyle uyumlu bir eğitim imkanı sunar. Öğrencilerin özel sektörde çalışacakları konuları, akademik anlamda pekiştirebilecekleri bir eğitim imkanı sağlamayı hedefler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) geçerli not almaları halinde doktora programına başvurabilir.

Eğitim Türü

Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Hülya KARA SUBAŞAT

Bölüm AKTS Koordinatörü

Prof.Dr. Hülya KARA SUBAŞAT

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ENR5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
ENR5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
ENR5501 Enerji Güvenliği ve Dışa Bağımlılık Seçmeli 3 0 6
ENR5503 Elektrokimyasal Depolayıcılar Seçmeli 3 0 6
ENR5505 Uygulamalı Termodinamik Seçmeli 3 0 6
ENR5507 Uygulamalı Isı Transferi Seçmeli 3 0 6
ENR5509 Işınımla Isı Transferi Seçmeli 3 0 6
ENR5511 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Seçmeli 3 0 6
ENR5513 Güneş Enerjisi Temelleri Seçmeli 3 0 6
ENR5515 Enerji Projeleri Seçmeli 3 0 6
ENR5517 Uygulamalı Matematik Seçmeli 3 0 6
ENR5519 Nükleer Enerji Seçmeli 3 0 6
ENR5521 Kömür Bilimi ve Teknoloji Seçmeli 3 0 6
ENR5523 Elektrik Enerjisi Üretim Tesis Dışsallıkları Seçmeli 3 0 6
ENR5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ENR 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
ENR5502 Fotovoltaik Sistemler Seçmeli 3 0 6
ENR5504 Nükleer Mühendislikte Hesaplama Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
ENR5506 Stratejik Enerji Depolama Seçmeli 3 0 6
ENR5508 Isı ve Enerji Laboratuvarı Seçmeli 3 0 6
ENR5510 Rüzgar Enerjisi Seçmeli 3 0 6
ENR5512 Güneş Gözeleri Seçmeli 3 0 6
ENR5514 Jeotermal Enerji Seçmeli 3 0 6
ENR5516 Enerji Yönetimi Seçmeli 3 0 6
ENR5518 Düzlemsel Toplayıcılar Seçmeli 3 0 6
ENR5520 Biyokütle Enerjisi Seçmeli 3 0 6
ENR5522 Odaklı Toplayıcılar Seçmeli 3 0 6
ENR5524 Güneş Enerjisi ile Isıtma Seçmeli 3 0 6
ENR5526 Bilgisayar Destekli Karar Süreci Seçmeli 3 0 6
ENR5528 Güneş Enerjisi ile Soğutma Seçmeli 3 0 6
ENR5530 Yakıtlar ve Yanma Seçmeli 3 0 6
ENR5532 Enerji Sistemlerinin Tas. ve Optimizasyonu Seçmeli 3 0 6
ENR5534 Isı Pompaları Seçmeli 3 0 6
ENR5536 Enerji Ekonomisi Seçmeli 3 0 6
ENR5538 Dünya Enerji Kaynakları Seçmeli 3 0 6
ENR5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ENR5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
ENR5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ENR 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
ENR5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8
Seminer00000000
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği00000000
Enerji Güvenliği ve Dışa Bağımlılık44444444
Elektrokimyasal Depolayıcılar44444444
Uygulamalı Termodinamik44444444
Uygulamalı Isı Transferi44444444
Işınımla Isı Transferi44444444
Yenilenebilir Enerji Kaynakları44444444
Güneş Enerjisi Temelleri44444444
Enerji Projeleri44444444
Uygulamalı Matematik44444444
Nükleer Enerji 44444444
Kömür Bilimi ve Teknoloji44444444
Elektrik Enerjisi Üretim Tesis Dışsallıkları44444444
Uzmanlık Alan Dersi54454545
         
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8
Seminer00000000
Fotovoltaik Sistemler44444444
Nükleer Mühendislikte Hesaplama Yöntemleri00000000
Stratejik Enerji Depolama00000000
Isı ve Enerji Laboratuvarı00000000
Rüzgar Enerjisi00000000
Güneş Gözeleri00000000
Jeotermal Enerji44444444
Enerji Yönetimi44444444
Düzlemsel Toplayıcılar44444444
Biyokütle Enerjisi44444444
Odaklı Toplayıcılar44444444
Güneş Enerjisi ile Isıtma44444444
Bilgisayar Destekli Karar Süreci44444444
Güneş Enerjisi ile Soğutma44444444
Yakıtlar ve Yanma00000000
Enerji Sistemlerinin Tas. ve Optimizasyonu44444444
Isı Pompaları00000000
Enerji Ekonomisi44444444
Dünya Enerji Kaynakları44444444
Uzmanlık Alan Dersi00000000
         
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8
Tez Çalışması00000000
Uzmanlık Alan Dersi44444444
         
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8
Tez Çalışması 00000000
Uzmanlık Alan Dersi44444444
         
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık