English
Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisi

Kabul Koşulları

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) en az 55 almak. YDS ya da dengi bir sınavdan en az 60 almak. Kabul öncesi yapılacak olan bilim sınavından geçebilmek.

Yeterlilik Koşulları

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programındaki 90.0 AKTS'lik dersi başarıyla tamamlamış olmak. Genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması. Yüksek lisans tezinin kabul edilmesi.

Önceki Öğrenim

Yatay geçiş programları ile akademik başarı durumuna göre öğretim dönemi başında belirlenen kontenjanlarda öğrenci kabul edilmektedir.

Tarihçe

Programımız 2014-2015 eğitim öğretim yılı bahar döneminde ilk öğrencilerini alarak faaliyete geçmiştir.

Program Profili

Programımıza her yıl ortalama 20 yüksek lisans öğrencisi kabul edilmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini, elektrik ve elektronik mühendisliği alanında uygulayabilme becerisi,
2- Deney tasarlama ve yürütme, deney çıktılarını analiz etme ve yorumlayabilme becerisi,
3- Bir sistemi, sistemin bileşenini veya süreci, istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde tasarlayabilme becerisi,
4- Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi,
5- Mühendislik problemlerini saptayabilme, tanımlayabilme ve çözebilme becerisi,
6- Profesyonel ve etik sorumluluğu algılamak ve benimsemek,
7- Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurabilme becerisi,
8- Mühendislik çözümlerinin,küresel ve toplumsal boyuttaki etkisini anlamak için gereken kapsamlı bir eğitime sahip olmak,
9- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve bunu gerçekleştirme becerisine sahip olmak,
10- Güncel ve çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmak,
11- Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern mühendislik araçlarını kullanabilme becerisi.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar, ödevler, projeler, uygulamalar, sunumlar, tez

Mezuniyet Koşulları

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programındaki 90.0 AKTS'lik dersi başarıyla tamamlamış olmak. Genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması. Yüksek lisans tezinin kabul edilmesi.

Mezun İstihdamı

Mezunlarımız alanlarında uzmanlık gerektiren işleri rahatlıkla bulma imkanına sahiplerdir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) geçerli not almaları halinde doktora programına başvurabilir.

Eğitim Türü

Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Ufuk BAL

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Ufuk BAL

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EEM5090 Seminar Zorunlu 0 2 6
EEM5099 Scientific Research Techniques and Publication Ethics Zorunlu 3 0 6
EEM5501 Input Shaping and Robust Control Seçmeli 3 0 6
EEM5503 Computer Networks and Open System Architecture Seçmeli 3 0 6
EEM5505 Advanced Image Processing Seçmeli 3 0 6
EEM5507 Biomedical Signal Processing Seçmeli 3 0 6
EEM5509 Permanent Magnet and Brushless DC Motors Seçmeli 3 0 6
EEM5511 Digital Signal Processing Seçmeli 3 0 6
EEM5513 Advanced Engineering Mathematics Seçmeli 3 0 6
EEM5515 Embedded Systems Seçmeli 3 0 6
EEM5517 Semiconductor Device Physics Seçmeli 3 0 6
EEM5519 Thin Film Growth Technology Seçmeli 3 0 6
EEM5521 Lightning Protection Seçmeli 3 0 6
EEM5523 Advanced Topics in Micro and Nanotechnology Seçmeli 3 0 6
EEM5701 Specialization Field Course Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EEM 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
EEM5502 Fuzzy Logic Control Appications Seçmeli 3 0 6
EEM5504 Linear System Theory Seçmeli 3 0 6
EEM5506 Biomedical Optics Seçmeli 3 0 6
EEM5508 Statistical Methods in Scientific Research Seçmeli 3 0 6
EEM5510 Industrial Communication Networks Seçmeli 3 0 6
EEM5512 Step Motors and Control Techniques Seçmeli 3 0 6
EEM5514 Microcontroller Architecture and Applications Seçmeli 3 0 6
EEM5516 Special Topics in Electrical and Elctronics Engineering Seçmeli 3 0 6
EEM5518 Solar Cell Device Physics Seçmeli 3 0 6
EEM5520 Nanotechnology Seçmeli 3 0 6
EEM5522 Advanced Optoelectronics Seçmeli 3 0 6
EEM5524 Advanced Communication Electronics Seçmeli 3 0 6
EEM5526 Advanced R/F Microwave Cicuit Desing Seçmeli 3 0 6
EEM5528 Smart Grids Seçmeli 3 0 6
EEM5702 Specialization Field Course Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EEM5000 Thesis Zorunlu 0 0 24
EEM5703 Specialization Field Course Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EEM 5000 Thesis Zorunlu 0 0 24
EEM5704 Specialization Field Course Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Seminar54445433425
Scientific Research Techniques and Publication Ethics55554533443
Input Shaping and Robust Control53345444555
Computer Networks and Open System Architecture53345444555
Advanced Image Processing53345444555
Biomedical Signal Processing53345444555
Permanent Magnet and Brushless DC Motors53345444555
Digital Signal Processing53345444555
Advanced Engineering Mathematics51525251112
Embedded Systems 53345444555
Semiconductor Device Physics53345344555
Thin Film Growth Technology53345444555
Lightning Protection53345444555
Advanced Topics in Micro and Nanotechnology35455232121
Specialization Field Course54454545445
            
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Seminer00000000000
Fuzzy Logic Control Appications53345444555
Linear System Theory50525251112
Biomedical Optics53345444555
Statistical Methods in Scientific Research53345444555
Industrial Communication Networks53345440555
Step Motors and Control Techniques 53345444555
Microcontroller Architecture and Applications53345444555
Special Topics in Electrical and Elctronics Engineering53345444555
Solar Cell Device Physics53345444555
Nanotechnology53345444555
Advanced Optoelectronics53345444555
Advanced Communication Electronics53345444555
Advanced R/F Microwave Cicuit Desing53345444555
Smart Grids53345444555
Specialization Field Course00000000000
            
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Thesis00000000000
Specialization Field Course00000000000
            
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Thesis00000000000
Specialization Field Course00000000000
            
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık