English
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı (Doktora)

Kazanılan Derece

Kabul Koşulları

Yeterlilik Koşulları

Önceki Öğrenim

Tarihçe

Program Profili

Program Yeterlilikleri

1- Beden Eğitimi ve Spor alanında bağımsız çalışma becerisi kazanılır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Mezuniyet Koşulları

Mezun İstihdamı

Bir Üst Dereceye Geçiş

Eğitim Türü

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Recep GÜRSOY

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES6502 SPORDA YAŞAM KALİTESİ Zorunlu 3 0 8
BES6503 SPOR YÖNETİMİ VE İNSAN İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 8
BES6504 HERKES İÇİN EGZERSİZ Zorunlu 3 0 8
BES6505 BOŞ ZAMANLARI DEĞERLENDİRME AÇISINDAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Seçmeli 3 0 8
BES6506 SPORDA FİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR Zorunlu 3 0 8
BES6507 SPOR VE POLİTİKA Seçmeli 3 0 8
BES6508 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA SAĞLIK SORUNLARI, KORUNMA VE İLK YARDIM Zorunlu 3 0 8
BES6509 YARIŞMA SPORLARINDA PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 8
BES6510 TÜRK BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SİSTEMİNİN ANALİZİ VE ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALARI Zorunlu 3 0 8
BES6511 FİZİKSEL PERFORMANSTA ERGOJENİK YARDIMCILAR VE DOPİNG Seçmeli 3 0 8
BES6512 ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEORİLERİ Zorunlu 3 0 8
BES6513 SPORDA PERFORMANS ÖLÇÜMÜ, RAPOR YAZMA VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 8
BES6514 SOSYAL BOYUTUYLA SPOR PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 3
BES6515 ULUSLARARASI SPOR HUKUKU Seçmeli 3 0 8
BES6516 SPOR HUKUKU VE GÜNCEL SORUNLARI Zorunlu 3 0 8
BES6517 SPOR ORGANİZASYONLARININ PLANLANMASI VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 8
BES6518 TÜRKİYEDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Zorunlu 3 0 8
BES6519 TAKIM SPORLARINDA MÜSABAKA ANALİZİ Seçmeli 3 0 8
BES6520 SPOR EKONOMİSİ VE PAZARLAMA Zorunlu 3 0 8
BES6521 ANTRENMAN PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI Seçmeli 3 0 8
BES6522 SPOR EĞİTİMİ BİLİMLERİNDE ÖZEL ÇALIŞMALAR Zorunlu 3 0 8
BES6523 MOTOR KONTROL VE ÖĞRENME Seçmeli 3 0 8
BES6524 DÜNYADA VE TÜRKİYEDE KARŞILAŞTIRMALI SPOR YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 8
BES6525 FİZİKSEL AKTİVİTE VE TOPLUM SAĞLIĞI Seçmeli 3 0 8
BES6526 DÜNYADA VE TÜRKİYEDE SPOR İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu 3 0 8
BES6527 BİLGİSAYARDA SPOR MÜSABAKALARI ANALİZİ Seçmeli 3 0 8
BES6529 SPOR KURULUŞLARINDA ETKİN PLANLAMA Seçmeli 3 0 8
BES6530 PERFORMANS ARTIRMADA ZİHİNSEL ANTRENMAN Zorunlu 3 0 8
BES6531 REKREASYON VE SPOR BİLİMLERİNDE YAŞAM KALİTESİ Seçmeli 3 0 8
BES6532 SPORDA ZAMAN YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 8
BES6533 MODERN SPOR İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 3 0 8
BES6534 SPORDA TEKNİK YETENEĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 8
BES6535 EGZERSİZDE METABOLİK VE ISI ADAPTASYONU Seçmeli 3 0 8
BES6536 ÇOCUKLARDA UZUN DÖNEMLİ ANTRENMAN EĞİTİM SÜRECİNİN PLANLAMASI Zorunlu 3 0 8
BES6537 ENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 8
BES6539 SPORDA PAZARLAMA VE SPONSORLUK Seçmeli 3 0 8
BES6540 SPOR HİZMET İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu 3 0 8
BES6542 ÇAĞDAŞ BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN GELİŞİMİ Zorunlu 3 0 8
BES6544 TÜRK KÜLTÜRÜNDE REKREASYON VE SPOR EĞİTİMİ Zorunlu 3 0 8
BES6546 SPORCULARIN ÇALIŞMA ŞARTLARI VE SOSYAL GÜVENLİĞİ Zorunlu 3 0 8
BES6549 SPORDA HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 8
BES6551 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu Seçmeli 3 0 8
BES6701 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES6528 ENGELLİLERDE REKREASYON Zorunlu 3 0 8
BES6538 TURİZM REKREASYONU Zorunlu 3 0 8
BES6564 Yaşlılarda Egzersiz ve Yaşam Kalitesi Seçmeli 3 0 8
BES6702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
BES6541 TÜRK KÜLTÜRÜNDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Seçmeli 3 0 8
BES6543 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖĞRETİM SİSTEMLERİ VE ANALİZİ Seçmeli 3 0 8
BES6545 OKUL ÖNCESİ VE İLKÖĞRETİMDE BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ Seçmeli 3 0 8
BES6547 İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI VE SPOR Seçmeli 3 0 8
BES6548 SPOR KÜLTÜRÜ VE OLİMPİK EĞİTİM Seçmeli 3 0 8
BES6550 SPOR TARİHİ Seçmeli 3 0 8
BES6552 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 8
BES6553 Egzersizde Metabolik ve Isı Adaptasyonu Seçmeli 3 0 8
BES6554 SPOR ÖRGÜTLERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 8
BES6555 Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Uygulamaları Seçmeli 3 0 8
BES6556 TÜRKİYENİN YÖNETİM YAPISI VE SPOR TEŞKİLATLANMASI Seçmeli 3 0 8
BES6557 Sporda Pazarlama ve Sponsorluk Seçmeli 3 0 8
BES6558 SPORDA ETİK VE FAİRPLAY Seçmeli 3 0 8
BES6559 Türk Kültüründe Beden Eğitimi ve Spor Seçmeli 3 0 8
BES6560 POPÜLER KÜLTÜR VE SPOR Seçmeli 3 0 8
BES6561 Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Sistemleri ve Analizi Seçmeli 3 0 8
BES6562 KUVVET ANTRENMANLARI VE METODOLOJİSİ Seçmeli 3 0 8
BES6563 Olimpik Hareket,Tarihi,Felsefesi ve Geleceği Seçmeli 3 0 8
BES6565 Türk Milli Eğitimi ve Yükseköğretim Sisteminin Analizi Seçmeli 3 0 8
BES6567 Beden Eğitimi ve Sporda Öğretiminde Yapılandırmacı Paradigma ve Sınıf Yönetimi Seçmeli 3 0 8
BES6569 Uluslararası Spor Kuruluşlarının Yapısı ve İşleyişi Seçmeli 3 0 8
BES6571 Avrupa Birliği Spor Politikaları Seçmeli 3 0 8
BES6573 Beden Eğitimi ve Sporda Liderlik Seçmeli 3 0 8
BES6575 Spor Bilimlerinde İleri İstatistik Analizleri Seçmeli 3 0 8
BES6577 İleri Fonksiyonel Anatomi Seçmeli 3 0 8
BES6579 Fiziksel Uygunluk ve Üst Düzey Ölçme ve Değerlendirme Seçmeli 3 0 8
BES6581 Egzersiz Psikolojisi ve Uyarılmışlık Seçmeli 3 0 8
BES6583 Sporcu Performansının Değerlendirilmesi Seçmeli 3 0 8
BES6585 Spor Hizmetlerinde Verimlilik ve Performans Gelişimi Seçmeli 3 0 8
BES6587 Antrenman Planlaması ve Dönemlenmesi Seçmeli 3 0 8
BES6589 Spor Kulüpleri Yönetimi Seçmeli 3 0 8
BES6591 Çocuklarda Fiziksel Aktivite ve Fiziksel Uygunluk Seçmeli 3 0 8
BES6593 Egzersiz ve Spor Psikolojisinde Çağdaş Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 8
BES6595 Sporda Örgütsel Davranış Seçmeli 3 0 8
BES6597 Avrupa Birliği ve Türk Huku Sisteminde Spor Seçmeli 3 0 8
BES6599 Master Sporcularda Performans Seçmeli 3 0 8
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES6704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
BES6800 Yeterlik Sınavına Hazırlık Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES6705 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
BES6900 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
4. Yıl - 1. Dönem
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES6706 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
BES6901 Tez Çalışması (TİK1) Zorunlu 0 0 24
       
5. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES6707 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
BES6902 Tez Çalışması (TİK2) Zorunlu 0 0 24
       
5. Yıl - 2. Dönem
6. Yıl - 1. Dönem
6. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES6708 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
BES6903 Tez Çalışması (TİK3) Zorunlu 0 0 24
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1
SPORDA YAŞAM KALİTESİ 
SPOR YÖNETİMİ VE İNSAN İLİŞKİLERİ 
HERKES İÇİN EGZERSİZ  
BOŞ ZAMANLARI DEĞERLENDİRME AÇISINDAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR  
SPORDA FİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR 
SPOR VE POLİTİKA 
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA SAĞLIK SORUNLARI, KORUNMA VE İLK YARDIM 
YARIŞMA SPORLARINDA PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLAR  
TÜRK BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SİSTEMİNİN ANALİZİ VE ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALARI 
FİZİKSEL PERFORMANSTA ERGOJENİK YARDIMCILAR VE DOPİNG  
ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEORİLERİ 
SPORDA PERFORMANS ÖLÇÜMÜ, RAPOR YAZMA VE DEĞERLENDİRME  
SOSYAL BOYUTUYLA SPOR PSİKOLOJİSİ 
ULUSLARARASI SPOR HUKUKU 
SPOR HUKUKU VE GÜNCEL SORUNLARI 
SPOR ORGANİZASYONLARININ PLANLANMASI VE YÖNETİMİ  
TÜRKİYEDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 
TAKIM SPORLARINDA MÜSABAKA ANALİZİ 
SPOR EKONOMİSİ VE PAZARLAMA 
ANTRENMAN PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI 
SPOR EĞİTİMİ BİLİMLERİNDE ÖZEL ÇALIŞMALAR 
MOTOR KONTROL VE ÖĞRENME 
DÜNYADA VE TÜRKİYEDE KARŞILAŞTIRMALI SPOR YÖNETİMİ 
FİZİKSEL AKTİVİTE VE TOPLUM SAĞLIĞI 
DÜNYADA VE TÜRKİYEDE SPOR İŞLETMECİLİĞİ 
BİLGİSAYARDA SPOR MÜSABAKALARI ANALİZİ 
SPOR KURULUŞLARINDA ETKİN PLANLAMA 
PERFORMANS ARTIRMADA ZİHİNSEL ANTRENMAN 
REKREASYON VE SPOR BİLİMLERİNDE YAŞAM KALİTESİ 
SPORDA ZAMAN YÖNETİMİ 
MODERN SPOR İŞLETMECİLİĞİ 
SPORDA TEKNİK YETENEĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
EGZERSİZDE METABOLİK VE ISI ADAPTASYONU 
ÇOCUKLARDA UZUN DÖNEMLİ ANTRENMAN EĞİTİM SÜRECİNİN PLANLAMASI 
ENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR UYGULAMALARI 
SPORDA PAZARLAMA VE SPONSORLUK 
SPOR HİZMET İŞLETMECİLİĞİ 
ÇAĞDAŞ BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN GELİŞİMİ 
TÜRK KÜLTÜRÜNDE REKREASYON VE SPOR EĞİTİMİ 
SPORCULARIN ÇALIŞMA ŞARTLARI VE SOSYAL GÜVENLİĞİ 
SPORDA HALKLA İLİŞKİLER 
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 
UZMANLIK ALAN DERSİ  
  
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1
ENGELLİLERDE REKREASYON 
TURİZM REKREASYONU 
Yaşlılarda Egzersiz ve Yaşam Kalitesi 
Uzmanlık Alan Dersi 
  
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1
Uzmanlık Alan Dersi 
TÜRK KÜLTÜRÜNDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖĞRETİM SİSTEMLERİ VE ANALİZİ 
OKUL ÖNCESİ VE İLKÖĞRETİMDE BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ 
İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI VE SPOR 
SPOR KÜLTÜRÜ VE OLİMPİK EĞİTİM 
SPOR TARİHİ 
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 
Egzersizde Metabolik ve Isı Adaptasyonu 
SPOR ÖRGÜTLERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 
Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Uygulamaları 
Sporda Pazarlama ve Sponsorluk 
SPORDA ETİK VE FAİRPLAY 
Türk Kültüründe Beden Eğitimi ve Spor 
POPÜLER KÜLTÜR VE SPOR 
Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Sistemleri ve Analizi 
KUVVET ANTRENMANLARI VE METODOLOJİSİ 
Olimpik Hareket,Tarihi,Felsefesi ve Geleceği 
Türk Milli Eğitimi ve Yükseköğretim Sisteminin Analizi 
Beden Eğitimi ve Sporda Öğretiminde Yapılandırmacı Paradigma ve Sınıf Yönetimi 
Uluslararası Spor Kuruluşlarının Yapısı ve İşleyişi 
Avrupa Birliği Spor Politikaları 
Beden Eğitimi ve Sporda Liderlik 
Spor Bilimlerinde İleri İstatistik Analizleri 
İleri Fonksiyonel Anatomi 
Fiziksel Uygunluk ve Üst Düzey Ölçme ve Değerlendirme 
Egzersiz Psikolojisi ve Uyarılmışlık 
Sporcu Performansının Değerlendirilmesi 
Spor Hizmetlerinde Verimlilik ve Performans Gelişimi 
Antrenman Planlaması ve Dönemlenmesi 
Spor Kulüpleri Yönetimi 
Çocuklarda Fiziksel Aktivite ve Fiziksel Uygunluk 
Egzersiz ve Spor Psikolojisinde Çağdaş Yaklaşımlar 
Sporda Örgütsel Davranış 
Avrupa Birliği ve Türk Huku Sisteminde Spor 
Master Sporcularda Performans 
  
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1
Uzmanlık Alan Dersi 
Yeterlik Sınavına Hazırlık 
  
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1
Uzmanlık Alan Dersi 
Tez Önerisi 
  
3. Yıl - 2. Dönem
4. Yıl - 1. Dönem
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1
Uzmanlık Alan Dersi 
Tez Çalışması (TİK1) 
  
5. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1
Uzmanlık Alan Dersi 
Tez Çalışması (TİK2) 
  
5. Yıl - 2. Dönem
6. Yıl - 1. Dönem
6. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1
Uzmanlık Alan Dersi 
Tez Çalışması (TİK3) 
  
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık