English
Turizm Fakültesi Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği

Kazanılan Derece

Program derslerinin (toplam 240 AKTS) tümünü başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler Turizm İşletmeciliği alanında lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Kabul Koşulları

Yüksekokula kabul ve kayıt Yükseköğretim Kanunu ve kuralları çerçevesinde düzenlenir. Öğrenciler, fakülteye Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarına göre kabul edilirler. yüksekokula kabul için YGS ve LYS’den yeterli puanı almış adayların kayıtları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde Üniversite Rektörlüğü’nde yapılır. Kayıt için gerekli belgeler; 1 - Lise ve dengi okul diploması, 2 - ÖSYM'ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi.

Yeterlilik Koşulları

Yiyecek İçecek İşletmeciliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi ve 40 iş günü mesleki stajını tamamlaması gerekir.

Önceki Öğrenim

Türk Yükseköğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 1992 yılında kurulmuş ve 2001-2002 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır. Yüksekokulumuzda talep eden öğrencilere bir yıllık İngilizce hazırlık ve turizm ve otelcilik alanında lisans derecesinde dört yıllık turizm eğitimi verilmektedir.40 işgünü yapılan staj da eğitimin bir parçasını oluşturmaktadır. Yüksekokulumuzda Farabi ve Erasmus programları çerçevesinde ulusal ve uluslararası alandaki pek çok üniversite ile öğrenci değişimi gerçekleştirilmektedir. Yüksekokulumuzda Seyahat İşletmeciliği Bölümü, Konaklama İşletmeciliği Bölümü ve Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Bölümü olmak üzere üç bölüm bulunmaktadır. Ayrıca okulumuzda 2006 yılından beri Turizm İşletmeciliği alanında yüksek lisans eğitimi verilmektedir.

Program Profili

Lisans ve lisansüstü programlarına devam eden öğrencilerin, Turizm alanında bilimsel bilgiler üreterek ulusal ve uluslararası turizm çevrelerinde en önde yer alan, turizm ile ilgili ihtiyaç duyulan bilgilerle donanmış, ülkemizde ve dünyada turizmi geliştirmeyi amaçlayan bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Program Yeterlilikleri

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşturmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40'dır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60'ıdır. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler.

Mezuniyet Koşulları

Yiyecek İçecek İşletmeciliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi ve 40 iş günü mesleki stajını tamamlaması gerekir.

Mezun İstihdamı

Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümü'nün temel amacı, stratejik ve yönetsel karar verme konusunda turizm sektörü başta olmak üzere iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayacak girişimci ve yönetici adaylarını yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler, biri ingilizce olmak üzere iki yabancı dil, bilgi teknolojileri, turizm sektörü ve turizm işletmeleri, modern işletmecilik ve yöneticilik ile ilgili bilgi ve becerilerle donatılmaktadır.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

LİSANS

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Burhan KILIÇ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Prof.Dr. Ozan BAHAR

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ENF1801 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 4 0 3
KON1803 Genel Turizm Zorunlu 2 0 3
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
YDB1823 Temel İngilizce I Zorunlu 8 0 8
YİŞ 1003 Beslenme İlkeleri Zorunlu 3 0 5
İKT1901 İktisada Giriş I Seçmeli 3 0 5
İŞL1811 Genel Muhasebe Zorunlu 3 0 4
İŞL1901 İşletme Bilimine Giriş Seçmeli 3 0 5
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KON1902 Önbüro Yönetimi Seçmeli 2 0 5
SYH1912 Turizm Politikası ve Planlaması Seçmeli 2 0 5
SYH1914 Turizm ve Çevre Seçmeli 2 0 5
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB1824 Temel İngilizce II Zorunlu 8 0 8
YİŞ1002 Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Zorunlu 3 0 5
YİŞ1502 Gıda Güvenliği ve Hijyen Seçmeli 3 0 5
YİŞ1504 Gıda Teknolojisi Seçmeli 3 0 5
YİŞ1506 İçecek Teknolojisi Seçmeli 3 0 5
YİŞ1508 Yiyecek İçecek İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları Seçmeli 3 0 5
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2801 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
SYH2801 Genel Pazarlama Zorunlu 3 0 5
SYH2905 Türkiye Turizm Coğrafyası Seçmeli 2 0 5
YDB2823 Temel İngilizce III Zorunlu 8 0 8
YİŞ 2501 Yiyecek-İçecek Servisi I Seçmeli 3 0 5
YİŞ2001 Menü Planlama Zorunlu 3 0 5
YİŞ2507 Catering Hizmetleri Seçmeli 3 0 5
YİŞ2509 Mutfak Uygulamaları Seçmeli 2 2 5
YİŞ2511 Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Mesleki Paket Program Kullanımı Seçmeli 2 0 5
YİŞ2513 Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Yönetim Muhasebesi Seçmeli 3 0 5
İŞL2903 İşletme Matematiği Seçmeli 2 0 5
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2802 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
HEM2904 Sağlık ve İlkyardım Seçmeli 2 0 5
KON2904 Turizm İşletmelerinde İletişim ve Müşteri İlişkileri Seçmeli 2 0 5
SYH2802 Turizm Pazarlaması Zorunlu 3 0 5
YDB2824 Temel İngilizce IV Zorunlu 8 0 8
YİŞ2004 Meslek Stajı Zorunlu 3 0 5
YİŞ2504 Yiyecek-İçecek Servisi II Seçmeli 3 0 5
YİŞ2508 Sıcak Mutfak Seçmeli 2 2 5
YİŞ2510 Protokol ve Görgü Kuralları Seçmeli 2 0 5
YİŞ2512 Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon Seçmeli 3 0 5
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KAY3907 Hukukun Temel İlkeleri Seçmeli 3 0 5
KON3901 Turizm Sektöründe Girişimcilik Seçmeli 3 0 5
KON3905 Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 5
KON3907 Human Resources Management in Tourism Enterprises Seçmeli 3 0 5
KON3909 Enterpreneurship in Tourism Seçmeli 3 0 5
SYH3905 Turizm Ekonomisi Seçmeli 3 0 5
SYH3907 Tourism Economics Seçmeli 3 0 5
YDB3801 Mesleki İngilizce I Zorunlu 6 0 7
YDB3803 Almanca I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB3805 Fransızca I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB3807 Rusça I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YİŞ3501 Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Ergonomi Seçmeli 3 0 5
YİŞ3505 Gastronomi Turizmi Seçmeli 3 0 5
YİŞ3507 Türk Mutfak Kültürü Seçmeli 3 0 5
YİŞ3509 Soğuk Mutfak Seçmeli 2 2 5
YİŞ3511 Culture of Turkish Cuisine Seçmeli 3 0 5
YİŞ3513 Gastronomy Tourism Around the World Seçmeli 3 0 5
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KON3904 Turizmde Ürün Çeşitlendirme Seçmeli 3 0 5
KON3906 Turizmde Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 5
KON3908 Product Diversitification in Tourism Seçmeli 3 0 5
SYH3902 Turizm Mevzuatı Seçmeli 3 0 5
SYH3904 Avrupa Birliği ve Turizm Seçmeli 3 0 5
SYH3906 Turizmde Tüketici Davranışları Seçmeli 3 0 5
SYH3910 European Union and Tourism Seçmeli 3 0 5
SYH3912 Consumer Behaviour in Tourism Seçmeli 3 0 5
YDB3802 Mesleki İngilizce II Zorunlu 6 0 7
YDB3804 Almanca II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB3806 Fransızca II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB3808 Rusça II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YİŞ3004 Meslek Stajı(20 iş günü) Zorunlu 3 0 5
YİŞ3504 Özel Yiyeceklerin Servisi Seçmeli 3 0 5
YİŞ3506 Gıda Kontrolü ve Mevzuatı Seçmeli 3 0 5
YİŞ3508 Uluslararası Mutfaklar Seçmeli 2 2 5
YİŞ3510 Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Maliyet Kontrolü Seçmeli 3 0 5
YİŞ3512 İnternational Cuisine Seçmeli 2 2 5
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KON4905 Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim Seçmeli 3 0 5
KON4909 Turizmde E-Ticaret Seçmeli 3 0 5
KON4911 Turizm İşletmelerinde Yenilik Yönetimi Seçmeli 3 0 5
SYH4901 Turizm İşletmelerinde Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 5
SYH4909 Dünya Turizm Coğrafyası Seçmeli 3 0 5
SYH4913 Turizm İşletmelerinde Getiri Yönetimi Seçmeli 3 0 5
SYH4915 Quality Management in Tourism Enterprises Seçmeli 3 0 5
SYH4917 World Tourism Geography Seçmeli 3 0 5
YDB4801 Mesleki İngilizce III Zorunlu 6 0 7
YDB4803 Almanca III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB4805 Fransızca III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB4807 Rusça III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YİŞ4501 Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Yeni Trendler Seçmeli 3 0 5
YİŞ4503 Ziyafet ve Etkinlik Yönetimi Seçmeli 3 0 5
YİŞ4505 Yiy. İç. İşl. Deneysel ve Duyusal Analiz Seçmeli 3 0 5
YİŞ4507 Vejetaryan Mutfağı Seçmeli 3 0 5
YİŞ4509 Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Süsleme Teknikleri Seçmeli 3 0 5
YİŞ4515 New Trends in the Food and Beverage Enterprises Seçmeli 3 0 5
ÇEİ4901 İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Seçmeli 3 0 5
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KON4902 Turizm İşletmelerinde Kariyer Yönetimi Seçmeli 3 0 5
KON4904 Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış Seçmeli 3 0 5
KON4906 Engellilik ve Turizm Seçmeli 3 0 5
KON4908 Turizmde Güncel Konular Seçmeli 3 0 5
KON4910 Disability and Tourism Seçmeli 3 0 5
KON4912 Current Issues in Tourism Seçmeli 3 0 5
KON4914 Uluslararası Turizm İşletmeciliği Seçmeli 3 0 5
SYH4904 Turizm İşletmelerinde Etik Seçmeli 3 0 5
SYH4908 Sürdürülebilir Turizm Seçmeli 3 0 5
SYH4910 Sustainable Tourism Seçmeli 3 0 5
YDB4802 Mesleki İngilizce IV Zorunlu 6 0 7
YDB4804 Almanca IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB4806 Fransızca IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB4808 Rusça IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YİŞ4502 Kokteyl Hazırlama Seçmeli 3 0 5
YİŞ4504 Tatlı, Pasta ve Ekmek Hazırlama Teknikleri Seçmeli 3 0 5
YİŞ4506 Yemek ve Mitoloji Seçmeli 3 0 5
YİŞ4508 Yemek Stilistliği ve Fotoğrafçılık Seçmeli 3 0 5
YİŞ4510 Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Tutundurma Seçmeli 3 0 5
YİŞ4512 Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Müşteri ve İş Güvenliği Seçmeli 3 0 5
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
1. Yıl - 2. Dönem
2. Yıl - 1. Dönem
2. Yıl - 2. Dönem
3. Yıl - 1. Dönem
3. Yıl - 2. Dönem
4. Yıl - 1. Dönem
4. Yıl - 2. Dönem
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık