English
Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik (Doktora)

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Fizik Doktora Diploması" derecesi alırlar.

Kabul Koşulları

Kabul edilebilir alanlardan yüksek lisans diploması ve Akademik Lisans üstü eğitim sınavından (ALES) gerekli puanı almış olma.

Yeterlilik Koşulları

Zorunlu dersler ve seminer dersi tamamlandıktan sonra Fizik alanında yazılı ve sözlü olarak yapılan bir yeterlilik sınavında başarılı olmak.

Önceki Öğrenim

Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bünyesinde Fizik Anabilim Dalında Doktora Programı 2006 yılında açılmış ve 2006-2007 güz döneminde öğrenci kabul edilmiştir.

Program Profili

Fizik Bölümü üniversitemizin 21 yıllık geçmişi, tecrübeli dinamik kadrosu ile topluma hizmet sunmayı hedeflemektedir. Fizik Bölümü iç ve dış etkinliklerini ve görevlerini çizdiği geniş görüşlülük çerçevesinde bağlı olduğu dekanlık ve üst kuruluş olarak rektörlük üzerinden yürütür. FizikBölümünün etkileştiği ve etkileşmesinin istendiği paydaşlar TÜBİTAK, DPT, İşveren Firmalar (Dershaneler, Bankalar), Üniversiteler, Araştırma Kurumları, Enstitüler, Mezunlar şeklinde özetlenebilir.

Program Yeterlilikleri

1- Yoğun madde fiziği, kuantum mekaniği, istatistiksel fizik ve yüksek enerji fiziği anabilim dallarından birinde derin fizik bilgi donanımına sahip olmak.
2- Ulusal endüstrinin ve üniversitelerin ihtiyacı olan deneysel araştırma alanlarında yetkin ve teorik bilgi ile donanımlı, uluslararası akademik deneyim kazanmış araştırmacı olmak,
3- Fiziğin ulusal ve uluslararası alanlardaki gelişmelerini yakından izleyebilecek bilgi birikimini kazanmak.
4- Fizik alanında bilimsel altyapısını geliştirmek, fiziksel problemleri görebilmek, yorumlayabilmek, ve analiz edebilmek.
5- Yaratıcı ve yenilikçi düşünceler geliştirerek yeni fizik problemleri önerebilmek.
6- Edindiği bilgi ve becerilerin fiziksel problemlerin çözümünde kullanılabilirliğini ortaya koymak.
7- İleri düzeyde ulusal ve uluslararası araştırmalar yapmak ve bilimsel yayınlar üretmek.
8- Disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmaları yapabilmek.
9- Endüstri/üniversite işbirliklerinin kurulmasını sağlayacak vasıflarda bilgi birikimine sahip olmak.
10- Çerçeve Programı gibi ulusal ve uluslararası kaynaklardan ileri araştırma projelerinde çalışma ilke ve becerilerini sahip olma.
11- Kaynak tarama, sunum yapabilme, bir deney düzeneği hazırlayabilme, uygulayabilme ve ilgili sonuçları yorumlayabilmek.
12- Bilimsel ve mesleki etik anlayışına sahip olma ve bu anlayışı her türlü ortamda savunabilme.
13- Bilim ve teknolojinin gelişimi için önemli olan Fizik temel biliminin ışığında yenilikleri takip ederek kendini geliştirebilmek.
14- İleri araştırma bulgularının ulusal ve uluslararası konferans, sempozyum ve kongre gibi bilimsel toplantılarda sunmak ve özellikle SCI dergilerinde yayımlamak.
15- Fotovoltaik ve güneş enerjisi sistemleri konusunda bilgi donanımlı olmak ve edinilen bilgilerin ışığında ülkemizin ve dünyanın enerji ihtiyaçlarının giderilmesine katkıda bulunmak.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Üniversitesi “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği” uyarınca yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Fizik alanında doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; 25 kredilik (5 zorunlu 3 seçmeli olmak üzere toplam 8 ders ve bir seminer, 54 AKTS karşılığı) ders alıp, en az CC derecesiyle geçmiş olmak, 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak ve bir yüksek lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Mezunlarımız KPSS ‘den gereken puanı almaları ve formasyona sahip olmaları durumunda MEB tarafından Fizik öğretmeni olarak atanabilirler veya dershanelerde ve özel okullarda fizik öğretmeni olarak çalışabilirler. Bilgisayar sektöründe çeşitli pozisyonlara sahip olabilirler. Lisansüstü eğitimine devam eden adaylar üniversitelerde veya çeşitli kurumlarda araştırmacı veya öğretim elemanı olarak çalışabilirler. Atrıca birçok kamu ve özel sektörün kalite kontrol laboratuvarlarında ve TÜBİTAK, TELEKOM, TAEK, MTA, MKE, DSİ gibi kuruluşlarda da teknik eleman olarak kendilerine iş olanağı bulabilmektedirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Eğitim Türü

Örgün eğitim

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Murat BAYHAN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Rüştü EKE

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FİZ5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
FİZ5501 YOĞUN MADDE FİZİĞİ I Seçmeli 3 0 6
FİZ5503 YÜKSEK ENERJİ FİZİĞİ I Seçmeli 3 0 6
FİZ5505 ANALİTİK MEKANİK Seçmeli 3 0 6
FİZ5507 GÜNEŞ PİLLERİ AYGIT FİZİĞİ Seçmeli 3 0 6
FİZ5509 KRİSTAL YAPI KARAKTERİZ. YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 6
FİZ5511 MANYETİK KARAK. DENEYSEL YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 6
FİZ5513 SIVI KRİSTALLER I Seçmeli 3 0 6
FİZ5515 RADYASYON DOZ DEĞERLEN. VE RİSK HESABI Seçmeli 3 0 6
FİZ5517 FAZ GEÇİŞLERİ I Seçmeli 3 0 6
FİZ5519 RADYASYON FİZİĞİNDE ÖZEL KONULAR Seçmeli 3 0 6
FİZ5521 NÜKLEER MÜH. ESASLARI Seçmeli 3 0 6
FİZ5523 SERAMİK DEDEKTÖR TEKNOLOJİLERİ I Seçmeli 3 0 6
FİZ6001 SERAMİK DEDEKTÖR TEKNOLOJİLERİ II Zorunlu 3 0 6
FİZ6090 Seminer Zorunlu 0 2 6
FİZ6501 İSTATİSTİKSEL MEKANİK II Seçmeli 3 0 6
FİZ6503 YARI İLETKEN FİZİĞİ Seçmeli 3 0 6
FİZ6505 MANYETİK MALZEMELER FİZİĞİ Seçmeli 3 0 6
FİZ6507 GÜNEŞ PİLLERİ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
FİZ6509 KUANTUM ALAN KURAMI II Seçmeli 3 0 6
FİZ6511 İLERİ SİMÜLASYON TEKNİKLERİ II Seçmeli 3 0 6
FİZ6513 YOĞUN MADDE FİZİĞİNDE ÖZEL KONULAR Seçmeli 3 0 6
FİZ6701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FİZ6002 FİZİKTE MAT. YÖNT. II Zorunlu 3 0 6
FİZ6004 İLERİ ELEKTR. KURAMI II Zorunlu 3 0 6
FİZ6006 KUANTUM MEKANİĞİ II Zorunlu 3 0 6
FİZ6008 FİZİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Zorunlu 3 0 6
FİZ6502 YOĞUN MADDE FİZİĞİ II Seçmeli 3 0 6
FİZ6504 YÜKSEK ENERJİ FİZİĞİ II Seçmeli 3 0 6
FİZ6506 OPTOELEKTRONİK AYGIT FİZİĞİ Seçmeli 3 0 6
FİZ6508 YÜKSEK VAKUM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
FİZ6510 SIVI KRİSTALLER II Seçmeli 3 0 6
FİZ6512 RADYASYONLARA KARŞI ZIRHLANMA Seçmeli 3 0 6
FİZ6514 FAZ GEÇİŞLERİ II Seçmeli 3 0 6
FİZ6516 YÜKSEK ENERJİ FİZİĞİNDE ÖZEL KONULAR Seçmeli 3 0 6
FİZ6518 MANYETİZMA VE MANYETİK MALZEMELER II Seçmeli 3 0 6
FİZ6520 NÜKLEER ATIK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 6
FİZ6702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FİZ6703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
FİZ6800 Yeterlik Sınavına Hazırlık Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FİZ6704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
FİZ6900 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FİZ6705 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
FİZ6901 Tez Çalışması (1.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FİZ6706 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
FİZ6902 Tez Çalışması (2.TİK Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FİZ6707 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
FİZ6903 Tez Çalışması (3.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FİZ6000 Tez Çalışması (Tez Savunması) Zorunlu 0 0 24
FİZ6708 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği               
YOĞUN MADDE FİZİĞİ I               
YÜKSEK ENERJİ FİZİĞİ I               
ANALİTİK MEKANİK               
GÜNEŞ PİLLERİ AYGIT FİZİĞİ               
KRİSTAL YAPI KARAKTERİZ. YÖNTEMLERİ               
MANYETİK KARAK. DENEYSEL YÖNTEMLERİ               
SIVI KRİSTALLER I               
RADYASYON DOZ DEĞERLEN. VE RİSK HESABI               
FAZ GEÇİŞLERİ I               
RADYASYON FİZİĞİNDE ÖZEL KONULAR               
NÜKLEER MÜH. ESASLARI               
SERAMİK DEDEKTÖR TEKNOLOJİLERİ I               
SERAMİK DEDEKTÖR TEKNOLOJİLERİ II444455544455544
Seminer               
İSTATİSTİKSEL MEKANİK II524444433355444
YARI İLETKEN FİZİĞİ334244233344443
MANYETİK MALZEMELER FİZİĞİ332323234444333
GÜNEŞ PİLLERİ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ334443344544455
KUANTUM ALAN KURAMI II554434343344333
İLERİ SİMÜLASYON TEKNİKLERİ II445543325444333
YOĞUN MADDE FİZİĞİNDE ÖZEL KONULAR212122221133333
Uzmanlık Alan Dersi               
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
FİZİKTE MAT. YÖNT. II444444454444444
İLERİ ELEKTR. KURAMI II444454344444334
KUANTUM MEKANİĞİ II444455444444444
FİZİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI545544444454445
YOĞUN MADDE FİZİĞİ II444454444455555
YÜKSEK ENERJİ FİZİĞİ II23222 233322222
OPTOELEKTRONİK AYGIT FİZİĞİ444454445544455
YÜKSEK VAKUM TEKNOLOJİSİ334443334443444
SIVI KRİSTALLER II443433344434444
RADYASYONLARA KARŞI ZIRHLANMA222322233332221
FAZ GEÇİŞLERİ II423433444333441
YÜKSEK ENERJİ FİZİĞİNDE ÖZEL KONULAR233322222333331
MANYETİZMA VE MANYETİK MALZEMELER II333433333343332
NÜKLEER ATIK YÖNETİMİ222212332233331
Uzmanlık Alan Dersi               
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi               
Yeterlik Sınavına Hazırlık               
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi               
Tez Önerisi               
                
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi               
Tez Çalışması (1.TİK)               
                
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi               
Tez Çalışması (2.TİK               
                
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi               
Tez Çalışması (3.TİK)               
                
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Tez Çalışması (Tez Savunması)               
Uzmanlık Alan Dersi               
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık