English
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Kazanılan Derece

Lisans

Kabul Koşulları

ÖSYM'nin yapmış olduğu üniversiteye geçiş ve yerleştirme sınavlarından yeterli puanı almış olmak.

Yeterlilik Koşulları

Sekiz dönem sonunda yaz stajları dahil 240 kredi almış olmak, 2.00 ve üzeri not ortalamasına sahip olmak.

Önceki Öğrenim

Öğrencinin başvurusu ile öğrenim gördüğü daha önceki üniversitedeki dersler Bölümümüz Uyum Komisyonu tarafından ders içeriği ve ders saati açısından değerlendirilir. Uygun görüldüğü takdirde bölümüz müfredatındaki ilgili derslerden önceki üniversiteden almış olduğu not ile geçmiş sayılır.

Tarihçe

Muğla Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılında fizyoterapist yetiştirmeye başlamıştır. 2013-2014 Güz yarıyılında Yüksek Lisans programı kapsamında ise lisansüstü eğitim verilmeye başlanmıştır. Bologna süreci doğrultusunda çağdaş bir eğitim anlayışı ile yeniden yapılandırılan bölümümüz müfredat programı temel bilimler, klinik bilimler, fizyoterapi programını planlama ve uygulamaya yönelik mesleki dersler, araştırma metodolojisi, seminer, klinik çalışma ve yaz stajlarını kapsamaktadır.

Program Profili

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü sağlık alanında eğitim-öğretim veren dört yıllık lisans programıdır. Müfredat programının çoğunu uygulamalı dersler oluşturmaktadır. Dördüncü ve altıncı dönemin sonunda 20 şer iş günü olmak üzere toplam 40 iş günü meslek stajı bulunmaktadır. Lisans programını tamamlayanlar Fizyoterapist ünvanını almaktadırlar.

Program Yeterlilikleri

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak dersin sorumlu öğretim elamanı tarafından belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterli not ortalaması koşulunu sağlamak.

Mezun İstihdamı

Fizyoterapistlerin çalışma alanları her geçen gün artmakta ve çeşitlilik kazanmaktadır. Mezunlar; Sağlık Bakanlığına bağlı kamu kuruluşlarında, özel hastanelerde, huzurevlerinde, spor kulüplerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, sağlık merkezlerinde, termal merkezlerde, evde bakım veren merkezlerde, özel eğitim ve dal merkezlerinde veya yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak akademisyen olarak çalışabilmektedirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Mezunlar yüksek lisans ve devamında doktora programlarına devam edebilirler.

Eğitim Türü

Türkçe

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Banu BAYAR

Bölüm AKTS Koordinatörü

Prof.Dr. İlkim ÇITAK KARAKAYA

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi - I Zorunlu 2 0 2
ENF1801 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 4 0 3
FTR1001 Anatomi - I Zorunlu 4 0 5
FTR1003 Fizyoloji - I Zorunlu 4 0 3
FTR1501 Psikososyal Rehabilitasyon Seçmeli 2 0 3
FTR1503 Histoloji - Embriyoloji Seçmeli 2 0 3
FTR1505 Beslenme İlkeleri Seçmeli 2 0 3
FTR1507 Sağlık Sosyolojisi Seçmeli 2 0 3
FTR1509 Fizyoterapide İstatistik Seçmeli 2 0 3
FTR1511 Fizyoterapiye Giriş Seçmeli 2 0 3
TDB1801 Türk Dili - I Zorunlu 2 0 2
YDB1811 İngilizce I Seçmeli 3 0 3
YDB1813 Almanca I Seçmeli 3 0 3
YDB1815 Fransızca I Seçmeli 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi - II Zorunlu 2 0 2
FTR1002 Anatomi - II Zorunlu 4 0 5
FTR1004 Fizyoloji - II Zorunlu 4 0 3
FTR1006 Normal Motor Gelişim Zorunlu 2 0 3
FTR1504 Hidroterapi Seçmeli 2 0 3
FTR1506 Mikrobiyoloji Seçmeli 2 0 3
FTR1508 İlk Yardım Seçmeli 2 0 3
FTR1510 Davranış Bilimleri Seçmeli 2 0 3
FTR1512 Fizyoterapide Terminoloji Seçmeli 2 0 3
FTR1514 İşaret Dili Seçmeli 2 0 3
TDB1802 Türk Dili - II Zorunlu 2 0 2
YDB1812 İngilizce II Seçmeli 3 0 3
YDB1814 Almanca II Seçmeli 3 0 3
YDB1816 Fransızca II Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FTR2001 Manipulatif Tedavi -I Zorunlu 3 2 4
FTR2003 Elektrofiziksel Ajanlar-I Zorunlu 3 2 4
FTR2005 Fizyoterapide Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 4 2 6
FTR2007 Fizyoterapide Klinik Kavramlar - I Zorunlu 4 0 4
FTR2009 Fonksiyonel Nöroanatomi Zorunlu 2 0 3
FTR2501 Egzersiz Fizyolojisi Seçmeli 2 0 3
FTR2503 Patoloji Seçmeli 2 0 3
FTR2507 Fizyoterapide Farmakoloji Seçmeli 2 0 3
YDB2811 İngilizce III Seçmeli 3 0 3
YDB2813 Almanca III Seçmeli 3 0 3
YDB2815 Fransızca III Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FTR2002 Manipulatif Tedavi- II Zorunlu 3 2 4
FTR2004 Elektrofiziksel Ajanlar - II Zorunlu 3 2 4
FTR2006 Egzersiz Tedavisinde Temel Prensipler Zorunlu 4 2 6
FTR2008 Fizyoterapide Klinik Kavramlar - II Zorunlu 4 0 3
FTR2010 Meslek Stajı Zorunlu 0 0 4
FTR2502 İşitme ve Konuşma Tedavisi Seçmeli 2 0 3
FTR2504 Halk Sağlığında Rehabilitasyon Seçmeli 2 0 3
FTR2506 Fizyoterapide Radyoloji Seçmeli 2 0 3
FTR2508 Biofizik Seçmeli 2 0 3
YDB2812 İngilizce IV Seçmeli 3 0 3
YDB2814 Almanca IV Seçmeli 3 0 3
YDB2816 Fransızca IV Seçmeli 3 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FTR3001 Nörofizyolojik Yaklaşımlar - I Zorunlu 3 1 4
FTR3003 Kinezyoloji - I Zorunlu 3 0 3
FTR3005 Nörolojik Rehabilitasyon - I Zorunlu 2 1 3
FTR3009 Kardiyak Rehabilitasyon Zorunlu 2 1 3
FTR3011 Ortopedik Rehabilitasyon Zorunlu 2 1 4
FTR3013 Pediatrik Rehabilitasyon Zorunlu 2 2 4
FTR3015 Ortez ve Rehabilitasyon-I Zorunlu 2 0 3
FTR3017 Sporcu Sağlığı ve Rehabilitasyon-I Zorunlu 2 0 3
FTR3501 Kadın Sağlığı ve Fizyoterapi Seçmeli 2 0 3
FTR3503 Ergoterapi Seçmeli 2 0 3
FTR3505 Özel Durumlarda Beslenme Seçmeli 2 0 3
FTR3507 Geriatrik Rehabilitasyon Seçmeli 2 0 3
FTR3509 Aquaterapi Seçmeli 2 0 3
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FTR3002 Nörofizyolojik Yaklaşımlar-II Zorunlu 3 1 4
FTR3004 Kinezyoloji - II Zorunlu 3 0 3
FTR3006 Nörolojik Rehabilitasyon -II Zorunlu 2 1 3
FTR3010 Pulmoner Rehabilitasyon Zorunlu 2 1 3
FTR3012 Fizyoterapide Özel Konular Zorunlu 4 0 4
FTR3014 Meslek Staj Zorunlu 0 0 4
FTR3016 Ortez ve Rehabilitasyon-II Zorunlu 2 0 3
FTR3018 Sporcu Sağlığı ve Rehabilitasyon-II Zorunlu 2 0 3
FTR3528 Fizyoterapide Araştırma Yöntemleri Seçmeli 2 0 3
FTR3530 Endüstride Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Seçmeli 2 0 3
FTR3532 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Teknolojileri Seçmeli 2 0 3
FTR3534 Protez ve Rehabilitasyon Seçmeli 2 0 3
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FTR4005 Fizyoterapide Klinik Problem Çözme - I Zorunlu 3 0 4
FTR4007 Klinik Çalışma - I Zorunlu 10 10 14
FTR4501 Fizyoterapi Semineri - I Seçmeli 2 0 3
FTR4503 El Rehabilitasyonu Seçmeli 2 0 3
FTR4505 Fizyoterapide Kanıta Dayalı Yaklaşımlar -I Seçmeli 2 0 3
FTR4507 Evde Rehabilitasyon Seçmeli 2 0 3
FTR4509 Engelliler ve Turizm Seçmeli 2 0 3
FTR4511 Bitirme Çalışması - I Seçmeli 0 2 3
FTR4512 Bitirme Çalışması - II Seçmeli 0 2 3
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FTR4006 Fizyoterapide Klinik Problem Çözme- II Zorunlu 3 0 4
FTR4008 Klinik Çalışma - II Zorunlu 10 10 14
FTR4502 Fizyoterapi Semineri-II Seçmeli 2 0 3
FTR4504 Fizyoterapide Yönetim - Organizasyon ve Etik Seçmeli 2 0 3
FTR4506 Fizyoterapide Kanıta Dayalı Yaklaşımlar-II Seçmeli 2 0 3
FTR4508 İletişim Becerileri Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
1. Yıl - 2. Dönem
2. Yıl - 1. Dönem
2. Yıl - 2. Dönem
3. Yıl - 1. Dönem
3. Yıl - 2. Dönem
4. Yıl - 1. Dönem
4. Yıl - 2. Dönem
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık