English
Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi

Kazanılan Derece

Antrenör

Kabul Koşulları

Antrenörlük Eğitimi Bölümü her yıl düzenlenen özel yetenek sınavları ile öğrenci almaktadır. Adayların Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) girmeleri zorunludur. Antrenörlük Eğitimi Bölümünü tercih edecek olan öğrencilerin programa özel yetenek sınavi ile öğrenci alındığından, iyi bir fiziksel uygunluk düzeyi yanında, spor alan bilgisi derslerinin uygulamalarını gerçekleştirebilecek yeterli atletik yapı ve beceriye sahip olmaları gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencileri, öğrenimleri boyunca 47 Zorunlu 13 Seçmeli olmak üzere toplam 60 dersi başarı ile tamamlamak zorundadırlar. Öğrencilerin aldıkları derslerin AKTS toplamı 240'dır.

Önceki Öğrenim

Öğrencinin kendi başvurusu ile daha önce öğrenim gördüğü üniversitedeki dersler Bölüm tarafından oluşturulan Uyum Komisyonu tarafından ders içeriği ve ders saati açısından değerlendirilir.

Tarihçe

Üniversitemizin Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü iken, 21 Temmuz 1995 gün ve 22350 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 95/7044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2809 sayılı Kanun'un ek 30. Maddesine göre Üniversitemize bağlı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu olarak kurulmasına karar verilmiştir. Yüksekokul bünyesinde Antrenörlük Eğitimi Bölümü olarak 2002 yılında kurulmuştur.

Program Profili

Antrenörlük Eğitimi Bölümünün temel hedefi; sporun her dalı ve insan hareketleri ile ilgili uğraşlarda, amatör ve profesyonel spor kulüpleri ve milli takımlarda çalışacak biçimde nitelikli, araştırmacı, üretken, sporun ve her seviyedeki sporcunun sorunlarını bilerek çözüm yolları arayan sporcunun seçimi ve yönlendirilmesiyle performanslarının arttırılmasina yönelik sportif teknik ve taktiğin geliştirilmesi doğrultusunda uygulamalar yapan, sporun bilimsel teorik temellerinin uygulama alanlarinda kullanımını sağlayan spor eğiticileri yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri

1- Antrenörlük eğitimi alanında edinilmesi gereken temel bilgi, beceri ile mesleki ve bilimsel etik bilincine sahip olur.
2- Antrenörlük mesleği ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleşen bilimsel gelişmeleri takip eder.
3- Farklı yaş, cinsiyet ve özel gruplara (çocuklar, yaşlılar ve engelli bireyler) uygun antrenman programı geliştirebilir.
4- Antrenörlük eğitimi alanında multidisipliner alanlardan edindiği bilgi ve donanımı kullanır.
5- Sporun altyapısının gelişimine katkı sağlar, ulusal ve uluslararası düzeyde sporcu yetiştirilmesinde gerekli olan bilgileri edinir.
6- Sporun toplumun her kesimine yaygınlaştırılmasında gerekli olan faaliyetleri planlar, organize eder, uygular ve geliştirir
7- Sporcuları, takımı ve diğer bireylerle etkili iletişim becerisine sahip olur.
8- Antrenörlük mesleği ile ilgili alanlarda (kondisyoner, teknik direktör, maç analizi uzmanı, performans ölçümü, spor masörlüğü, spor psikolojisi, spor beslenmesi, vb) uzmanlaşır.
9- Antrenman programında temel olan bilim dallarını (Antrenman bilgisi, Spor Fizyolojisi, Sporcu Beslenmesi, biyomekanik ve müsabaka analizi vb) ve yenilikleri takip eder.
10- Yaşam boyu spor bilincine sahip olur ve bunu meslek hayatı boyunca uygular.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Ara Sınav(lar): %40, Yarıyıl Sonu Sınavı: %60

Mezuniyet Koşulları

Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencileri, öğrenimleri boyunca 47 Zorunlu 13 Seçmeli olmak üzere toplam 60 dersi başarı ile tamamlamak zorundadırlar. Öğrencilerin aldıkları derslerin AKTS toplamı 240'dır.

Mezun İstihdamı

Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezunları, amatör ve profesyonel spor kulüplerinde, Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda antrenör ve yardımcı antrenör olarak çalışırlar. Ayrıca özel spor salonlarında ve turizm sektörü gibi sportif etkinliklerin öğretilmesi ve organizasyonlarda görev alabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Antrenörlük Eğitimi Bölümünde Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi (ALES) sınavından geçerli not almaları koşuluyla bilim sınavından alınan notlarla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. ÖZCAN SAYGIN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. GÖNÜL BABAYİĞİT İREZ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES1801 Atletizm Zorunlu 2 2 5
BSA1001 Spor Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 5
BSA1003 Sağlık Bilgisi Zorunlu 3 0 4
BSA1007 Fonksiyonel Anatomi ve Kinesiyoloji Zorunlu 3 0 4
BSA1501 Takım Sporları I (Basketbol) Seçmeli 2 2 4
BSA1503 Takım Sporları I (Futbol) Seçmeli 2 2 4
BSA1505 Takım Sporları I (Hentbol) Seçmeli 2 2 4
BSA1507 Takım Sporları I (Voleybol) Seçmeli 2 2 4
BSA1509 Takım Sporları I (Türk Halk Oyunları) Seçmeli 2 2 4
ENF1801 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 4 0 3
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
YDB1811 İngilizce I Seçmeli 3 0 3
YDB1813 Almanca I Seçmeli 3 0 3
YDB1815 Fransızca I Seçmeli 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES1802 Genel Cimnastik Zorunlu 2 2 4
BSA1002 Spor Fizyolojisi I Zorunlu 3 0 5
BSA1006 Sporda Yetenek Seçimi ve İlkeleri Zorunlu 3 0 4
BSA1008 Spor Masajı Zorunlu 3 0 4
BSA1010 Yaşam Boyu Spor Zorunlu 2 2 4
BSA1502 Takım Sporları II (Basketbol) Seçmeli 2 2 4
BSA1504 Takım Sporları II (Futbol) Seçmeli 2 2 4
BSA1506 Takım Sporları II (Hentbol) Seçmeli 2 2 4
BSA1508 Takım Sporları II (Voleybol) Seçmeli 2 2 4
BSA1510 Takım Sporları II (Türk Halk Oyunları) Seçmeli 2 2 4
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB1812 İngilizce II Seçmeli 3 0 3
YDB1814 Almanca II Seçmeli 3 0 3
YDB1816 Fransızca II Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2801 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I Zorunlu 2 0 2
BES2801 Psikomotor Gelişim Zorunlu 3 0 3
BSA2001 Antrenman Bilgisi I Zorunlu 3 0 4
BSA2003 Spor Sakatlıkları ve İlk Yardım Zorunlu 3 0 3
BSA2007 Spor Fizyolojisi II Zorunlu 3 0 5
BSA2009 Sporcu Beslenmesi Zorunlu 3 0 4
BSA2011 Ritim Eğitimi ve Hareket Bilgisi Zorunlu 3 0 3
BSA2501 Badminton I Seçmeli 3 0 3
BSA2503 Ritmik Cimnastik I (Kız) Seçmeli 3 0 3
BSA2505 Güreş I Seçmeli 3 0 3
BSA2507 Tenis I Seçmeli 3 0 3
BSA2509 Dağcılık I Seçmeli 3 0 3
BSA2511 Masa Tenisi I Seçmeli 3 0 3
BSA2513 Bisiklet I Seçmeli 3 0 3
BSA2515 Orientring I Seçmeli 3 0 3
BSA2517 Step-Aerobik I Seçmeli 3 0 3
BSA2519 Gösteri Cimnastiği I Seçmeli 3 0 3
BSA2521 Artistik Cimnastik I Seçmeli 3 0 3
YDB2811 İngilizce III Seçmeli 3 0 3
YDB2813 Almanca III Seçmeli 3 0 3
YDB2815 Fransızca III Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2802 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II Zorunlu 2 0 2
BSA2000 Meslek Stajı I Seçmeli 0 0 4
BSA2002 Antrenman Bilgisi II Zorunlu 3 0 4
BSA2004 Fiziksel Uygunluk Zorunlu 3 0 4
BSA2006 Kamp (7 Gün) Zorunlu 0 4 3
BSA2010 Yüzme Zorunlu 2 2 4
BSA2502 Badminton II Seçmeli 3 0 3
BSA2504 Ritmik Cimnastik II (Kız) Seçmeli 3 0 3
BSA2506 Güreş II Seçmeli 3 0 3
BSA2508 Tenis II Seçmeli 3 0 3
BSA2510 Dağcılık II Seçmeli 3 0 3
BSA2512 Masa Tenisi II Seçmeli 3 0 3
BSA2514 Bisiklet II Seçmeli 3 0 3
BSA2516 Orientring II Seçmeli 3 0 3
BSA2518 Step-Aerobik II Seçmeli 3 0 3
BSA2520 Gösteri Cimnastiği II Seçmeli 3 0 3
BSA2522 Artistik Cimnastik II Seçmeli 3 0 3
BSY2802 Spor Sosyolojisi Zorunlu 3 0 4
YDB2812 İngilizce IV Seçmeli 3 0 3
YDB2814 Almanca IV Seçmeli 3 0 3
YDB2816 Fransızca IV Seçmeli 3 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES3901 Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor Seçmeli 3 0 3
BSA3001 Spor Psikolojisi Zorunlu 3 0 4
BSA3005 Spor Biyomekaniği Zorunlu 3 0 4
BSA3007 Antrenörlük Eğitimi ve İlkeleri Zorunlu 3 0 4
BSA3501 Yaşlılık ve Spor Seçmeli 3 0 3
BSA3503 Çocuklarda Fiziksel Uygunluk Seçmeli 3 0 3
BSA3507 Basketbol Uzmanlık Dalı ve Teorisi I Seçmeli 3 2 8
BSA3509 Futbol Uzmanlık Dalı ve Teorisi I Seçmeli 3 2 8
BSA3511 Hentbol Uzmanlık Dalı ve Teorisi I Seçmeli 3 2 8
BSA3513 Voleybol Uzmanlık Dalı ve Teorisi I Seçmeli 3 2 8
BSA3515 Tenis Uzmanlık Dalı ve Teorisi I Seçmeli 3 2 8
BSA3517 Atletizm Uzmanlık Dalı ve Teorisi I Seçmeli 3 2 8
BSA3519 Güreş Uzmanlık Dalı ve Teorisi I Seçmeli 3 2 8
BSA3521 Yüzme Uzmanlık Dalı ve Teorisi I Seçmeli 3 2 8
BSA3523 Badminton Uzmanlık Dalı ve Teorisi I Seçmeli 3 2 8
BSA3525 Artistik Cimnastik Uzmanlık Dalı ve Teorisi I Seçmeli 3 2 8
BSY3801 Sporda Tesis ve İşletmecilik Zorunlu 3 0 4
BSY3901 Kulüp Yönetimi Seçmeli 3 0 3
BSY3903 Spor Felsefesi ve Olimpizm Seçmeli 3 0 3
BSY3905 Spor Tarihi Seçmeli 3 0 3
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES3904 Çocuk ve Spor Seçmeli 3 0 4
BSA3002 Sporda Beceri Öğrenimi Zorunlu 3 0 4
BSA3004 Kondisyon Antrenmanı ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 4
BSA3006 Bilimsel Araştırma Teknikleri Zorunlu 3 0 4
BSA3008 Antrenörlükte İletişim Becerileri Zorunlu 3 0 3
BSA3502 Sporda Liderlik Eğitimi Seçmeli 3 0 4
BSA3504 Saha ve Malzeme Bilgisi Seçmeli 3 0 4
BSA3506 Sporda Fair-Play Seçmeli 3 0 4
BSA3508 Basketbol Uzmanlık Dalı ve Teorisi II Seçmeli 3 2 8
BSA3510 Futbol Uzmanlık Dalı ve Teorisi II Seçmeli 3 2 8
BSA3512 Hentbol Uzmanlık Dalı ve Teorisi II Seçmeli 3 2 8
BSA3514 Voleybol Uzmanlık Dalı ve Teorisi II Seçmeli 3 2 8
BSA3516 Tenis Uzmanlık Dalı ve Teorisi II Seçmeli 3 2 8
BSA3518 Atletizm Uzmanlık Dalı ve Teorisi II Seçmeli 3 2 8
BSA3520 Güreş Uzmanlık Dalı ve Teorisi II Seçmeli 3 2 8
BSA3522 Yüzme Uzmanlık Dalı ve Teorisi II Seçmeli 3 2 8
BSA3524 Badminton Uzmanlık Dalı ve Teorisi II Seçmeli 3 2 8
BSA3526 Artistik Cimnastik Uzmanlık Dalı ve Teorisi II Seçmeli 3 2 8
BSY3902 Spor Hukuku Seçmeli 3 0 4
BSY3904 Sporda Örgütsel Davranışlar Seçmeli 3 0 4
REK3902 Rekreasyon Seçmeli 3 0 4
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES4801 Eğitsel Oyunlar Zorunlu 3 0 3
BSA4001 Sporda Performans Ölçümü ve Testler Zorunlu 3 0 4
BSA4003 Antrenörlük Eğitiminde Araştırma ve Proje I Zorunlu 3 0 6
BSA4005 Sporda Müsabaka Analizi ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 3
BSA4009 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulamaları I Zorunlu 3 0 6
BSA4509 Basketbol Uzmanlık Dalı ve Teorisi III Seçmeli 3 2 8
BSA4511 Futbol Uzmanlık Dalı ve Teorisi III Seçmeli 3 2 8
BSA4513 Hentbol Uzmanlık Dalı ve Teorisi III Seçmeli 3 2 8
BSA4515 Voleybol Uzmanlık Dalı ve Teorisi III Seçmeli 3 2 8
BSA4517 Tenis Uzmanlık Dalı ve Teorisi III Seçmeli 3 2 8
BSA4519 Atletizm Uzmanlık Dalı ve Teorisi III Seçmeli 3 2 8
BSA4521 Güreş Uzmanlık Dalı ve Teorisi III Seçmeli 3 2 8
BSA4523 Yüzme Uzmanlık Dalı ve Teorisi III Seçmeli 3 2 8
BSA4525 Badminton Uzmanlık Dalı ve Teorisi III Seçmeli 3 2 8
BSA4527 Artistik Cimnastik Uzmanlık Dalı ve Teorisi III Seçmeli 3 2 8
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BSA4002 Sporda Teknik, Taktik ve Öğretim.Yöntemleri Zorunlu 3 0 4
BSA4004 Antrenörlük Eğitiminde Araştırma ve Proje II Zorunlu 3 0 8
BSA4008 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulamaları II Zorunlu 3 0 6
BSA4510 Basketbol Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV Seçmeli 3 2 8
BSA4512 Futbol Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV Seçmeli 3 2 8
BSA4514 Hentbol Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV Seçmeli 3 2 8
BSA4516 Voleybol Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV Seçmeli 3 2 8
BSA4518 Tenis Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV Seçmeli 3 2 8
BSA4520 Atletizm Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV Seçmeli 3 2 8
BSA4522 Güreş Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV Seçmeli 3 2 8
BSA4524 Yüzme Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV Seçmeli 3 2 8
BSA4526 Badminton Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV Seçmeli 3 2 8
BSA4528 Artistik Cimnastik Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV Seçmeli 3 2 8
BSY4802 Sporda Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 3 0 4
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Atletizm4454443554
Spor Bilimine Giriş4433334334
Sağlık Bilgisi3433333334
Fonksiyonel Anatomi ve Kinesiyoloji5335332354
Takım Sporları I (Basketbol)4353434534
Takım Sporları I (Futbol)4353434534
Takım Sporları I (Hentbol)4353434534
Takım Sporları I (Voleybol)4353434534
Takım Sporları I (Türk Halk Oyunları)4353434554
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı3333333333
Türk Dili I2212222222
İngilizce I3333333333
Almanca I3333333333
Fransızca I3333333333
           
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Genel Cimnastik4434433534
Spor Fizyolojisi I4455433554
Sporda Yetenek Seçimi ve İlkeleri4453554333
Spor Masajı4344433532
Yaşam Boyu Spor4455453555
Takım Sporları II (Basketbol)5545454545
Takım Sporları II (Futbol) 353434534
Takım Sporları II (Hentbol)4353434534
Takım Sporları II (Voleybol)4353434534
Takım Sporları II (Türk Halk Oyunları)4353434534
Türk Dili II4444444444
İngilizce II2222222222
Almanca II3333333333
Fransızca II2222222222
           
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I2222222222
Psikomotor Gelişim4334332344
Antrenman Bilgisi I5355444555
Spor Sakatlıkları ve İlk Yardım2333323232
Spor Fizyolojisi II4455433554
Sporcu Beslenmesi4454423554
Ritim Eğitimi ve Hareket Bilgisi2323222222
Badminton I4353434534
Ritmik Cimnastik I (Kız)2222222222
Güreş I3333333333
Tenis I3334333334
Dağcılık I3333333333
Masa Tenisi I3333333333
Bisiklet I3333333333
Orientring I3232322233
Step-Aerobik I3334333334
Gösteri Cimnastiği I3333333333
Artistik Cimnastik I4454423122
İngilizce III2222222222
Almanca III2 22222222
Fransızca III2222222222
           
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II2114222222
Meslek Stajı I          
Antrenman Bilgisi II5355444555
Fiziksel Uygunluk5455443555
Kamp (7 Gün)3353353222
Yüzme3333333333
Badminton II3333333333
Ritmik Cimnastik II (Kız)3333333333
Güreş II3333333333
Tenis II3334333334
Dağcılık II3333333333
Masa Tenisi II3333333333
Bisiklet II3333333333
Orientring II3333333333
Step-Aerobik II3333333333
Gösteri Cimnastiği II3333333333
Artistik Cimnastik II2323223233
Spor Sosyolojisi4333344434
İngilizce IV2222222222
Almanca IV2222222222
Fransızca IV2222222222
           
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor3334333334
Spor Psikolojisi4423344535
Spor Biyomekaniği3333333333
Antrenörlük Eğitimi ve İlkeleri4444444444
Yaşlılık ve Spor3333 33333
Çocuklarda Fiziksel Uygunluk4444444444
Basketbol Uzmanlık Dalı ve Teorisi I3433333333
Futbol Uzmanlık Dalı ve Teorisi I4444444545
Hentbol Uzmanlık Dalı ve Teorisi I4444444444
Voleybol Uzmanlık Dalı ve Teorisi I5554454545
Tenis Uzmanlık Dalı ve Teorisi I5554454545
Atletizm Uzmanlık Dalı ve Teorisi I3333333333
Güreş Uzmanlık Dalı ve Teorisi I4444444444
Yüzme Uzmanlık Dalı ve Teorisi I5554454545
Badminton Uzmanlık Dalı ve Teorisi I3433443443
Artistik Cimnastik Uzmanlık Dalı ve Teorisi I3333333333
Sporda Tesis ve İşletmecilik4433343224
Kulüp Yönetimi3343343343
Spor Felsefesi ve Olimpizm3333333333
Spor Tarihi3343343544
           
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Çocuk ve Spor3334344444
Sporda Beceri Öğrenimi          
Kondisyon Antrenmanı ve Yöntemleri4455434555
Bilimsel Araştırma Teknikleri4444444444
Antrenörlükte İletişim Becerileri4344445224
Sporda Liderlik Eğitimi3333333333
Saha ve Malzeme Bilgisi3334333334
Sporda Fair-Play3333334433
Basketbol Uzmanlık Dalı ve Teorisi II4444444444
Futbol Uzmanlık Dalı ve Teorisi II555445454 
Hentbol Uzmanlık Dalı ve Teorisi II5554454545
Voleybol Uzmanlık Dalı ve Teorisi II4444444444
Tenis Uzmanlık Dalı ve Teorisi II5554454545
Atletizm Uzmanlık Dalı ve Teorisi II4444444444
Güreş Uzmanlık Dalı ve Teorisi II4444444444
Yüzme Uzmanlık Dalı ve Teorisi II4444444444
Badminton Uzmanlık Dalı ve Teorisi II4444444444
Artistik Cimnastik Uzmanlık Dalı ve Teorisi II4444444444
Spor Hukuku3333333333
Sporda Örgütsel Davranışlar3333333333
Rekreasyon3333333333
           
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Eğitsel Oyunlar4334333345
Sporda Performans Ölçümü ve Testler4444444444
Antrenörlük Eğitiminde Araştırma ve Proje I4444444444
Sporda Müsabaka Analizi ve Değerlendirme4444444444
Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulamaları I5554454544
Basketbol Uzmanlık Dalı ve Teorisi III4444444444
Futbol Uzmanlık Dalı ve Teorisi III5554454545
Hentbol Uzmanlık Dalı ve Teorisi III4444444444
Voleybol Uzmanlık Dalı ve Teorisi III4444444444
Tenis Uzmanlık Dalı ve Teorisi III4444444444
Atletizm Uzmanlık Dalı ve Teorisi III4444444444
Güreş Uzmanlık Dalı ve Teorisi III4444444444
Yüzme Uzmanlık Dalı ve Teorisi III4444444444
Badminton Uzmanlık Dalı ve Teorisi III4444444444
Artistik Cimnastik Uzmanlık Dalı ve Teorisi III4444444444
           
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Sporda Teknik, Taktik ve Öğretim.Yöntemleri4444444444
Antrenörlük Eğitiminde Araştırma ve Proje II3333333333
Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulamaları II4444444444
Basketbol Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV4444444444
Futbol Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV4444444444
Hentbol Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV4444444444
Voleybol Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV4444444444
Tenis Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV4444444444
Atletizm Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV4444444444
Güreş Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV4444444444
Yüzme Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV4444444444
Badminton Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV4444444444
Artistik Cimnastik Uzmanlık Dalı ve Teorisi IV4444444444
Sporda Yönetim ve Organizasyon4444 44444
           
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık