English
Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Kazanılan Derece

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni

Kabul Koşulları

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü her yıl düzenlenen özel yetenek sınavları ile öğrenci almaktadır. Adayların Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ye girmeleri zorunludur. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünü tercih edecek olan öğrencilerin programa özel yetenek sınavı ile öğrenci alındığından, iyi bir fiziksel uygunluk düzeyine, yeterli atletik yapı ve beceriye sahip olmaları gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, öğrenimleri boyunca 47 Zorunlu 13 Seçmeli olmak üzere toplam 60 dersi başarı ile tamamlamak zorundadırlar. Öğrencilerin aldıkları derslerin AKTS toplamı 240'dır.

Önceki Öğrenim

Öğrencinin kendi başvurusu ile daha önce öğrenim gördüğü üniversitedeki dersler Bölüm tarafından oluşturulan Uyum Komisyonu tarafından ders içeriği ve ders saati açısından değerlendirilir.

Tarihçe

Üniversitemizin Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü iken, 21 Temmuz 1995 gün ve 22350 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 95/7044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2809 sayılı Kanun'un ek 30. Maddesine göre Üniversitemize bağlı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu olarak kurulmasına karar verilmiştir.

Program Profili

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünün hedefi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara nitelikli Beden Eğitimi ve Spor öğretmeni yetiştirmektir. Bu amaçla öğretmen adayları; genel kültür, kuramsal ve uygulamalı alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisine yönelik dersler alırlar. Program kapsamında aldıkları derslerden edindikleri bilgi ve becerileri uygulamaya aktarmak ve kullanmak için okullarda gözlem yaparlar, derslere katılırlar ve öğretmenlik uygulaması yaparlar. Dört yıl sonunda; ders planı yapma, öğretme-öğrenme sürecini gerçekleştirme, ölçme ve değerlendirme, öğrenciyi tanıma, işbirliği yapma, mesleki gelişim, sınıf yönetimi, iletişim ve spor kültür kazanma konularında uzmanlaşırlar.

Program Yeterlilikleri

1- Beden eğitimi ve spor öğretmenliği alanında öğrendiği bilgileri kullanabilme becerisi gösterir.
2- Spora ilişkin sorunları disiplinlerarası bir yaklaşımla çözümleyebilir.
3- Alana ilişkin uygulama sonuçlarını analiz edip yorumlayabilir.
4- Beden eğitimi dersinde kullanılmak üzere spor dallarına özgü teknikleri ve gerekli araçları kullanır.
5- Beden eğitimi öğretimine ilişkin öğretim yöntemlerini anlar ve uygular.
6- Beden eğitimi derslerine uygun olarak kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanabilir.
7- Beden eğitimi ve spor öğretmenliği mesleğini yapmaya istekli olur.
8- Beden eğitimi ve spora ilişkin kavramları açıklar.
9- Temel sporsal hareketlerin analizini yapabilme kapasitesine sahip olur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Ara Sınav(lar): %40, Yarıyıl Sonu Sınavı: %60

Mezuniyet Koşulları

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, öğrenimleri boyunca 47 Zorunlu 13 Seçmeli olmak üzere toplam 60 dersi başarı ile tamamlamak zorundadırlar. Öğrencilerin aldıkları derslerin AKTS toplamı 240'dır.

Mezun İstihdamı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda beden eğitimi öğretmeni olarak, ilgili federasyonlardan antrenörlük belgesi alarak, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi ve diğer birimlerinde, Antrenör veya Spor Uzmanı olarak, Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Programlarında öğretim elemanı veya araştırma görevlisi olarak çalışabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi (ALES) sınavından geçerli not almaları koşuluyla bilim sınavından alınan notlarla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Mehmet BAYANSALDUZ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Mehmet DALLI

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I Zorunlu 2 0 2
BES1001 Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri Zorunlu 2 0 3
BES1003 Genel Cimnastik Zorunlu 1 2 4
BES1005 İnsan Anatomisi ve Kinesiyoloji Zorunlu 4 0 4
BSA1803 Basketbol Zorunlu 2 2 4
BSA1805 Yüzme Zorunlu 2 2 4
EBB1801 Eğitim Bilimlerine Giriş Zorunlu 3 0 4
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
YDB1811 İngilizce I Seçmeli 3 0 3
YDB1813 Almanca I Seçmeli 3 0 3
YDB1815 Fransızca I Seçmeli 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II Zorunlu 2 0 2
BES1002 Sağlik Bilgisi ve İlk Yardım Zorunlu 1 2 3
BES1004 Atletizm Zorunlu 2 2 5
BES1006 Doğa Sporları Zorunlu 1 2 5
BES1008 Temel Müzik Eğitimi Zorunlu 1 2 2
BSA1808 Artistik Cimnastik. Zorunlu 1 2 4
EBB1802 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 4
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB1812 İngilizce II Seçmeli 3 0 3
YDB1814 Almanca II Seçmeli 3 0 3
YDB1816 Fransızca II Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES 2005 Kamp Zorunlu 0 4 1
BES2001 Ritm Eğitimi Ve Dans Zorunlu 1 2 3
BES2501 Çocuklarda Hareket Eğitimi Seçmeli 3 0 4
BES2503 Spor Pedagojisi Seçmeli 3 0 4
BSA2801 Hentbol Zorunlu 2 2 4
BSA2803 Egzersiz Fizyolojisi Zorunlu 2 2 4
BSA2931 Çocuklarda Yetenek Seçimi Seçmeli 3 0 4
BSY2807 Spor Felsefesi Seçmeli 3 0 4
BSY2809 Spor Tesis Planlama ve İşl. Seçmeli 3 0 4
BSY2811 Spor Pazarlaması ve Sponsorluk Seçmeli 3 0 4
BSY2901 Spor Sosyolojisi Seçmeli 3 0 4
EBB2801 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 4
EBB2903 Eğitim Felsefesi Seçmeli 3 0 4
EBB2905 Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Teknikleri Seçmeli 3 0 4
EBB2907 Eğitim Sisteminde Program Geliştirme Seçmeli 3 0 4
ENF2805 Bilgisayar I Zorunlu 2 2 3
YDB2811 İngilizce III Seçmeli 3 0 3
YDB2813 Almanca III Seçmeli 3 0 3
YDB2815 Fransızca III Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES2002 Halk Oyunları Zorunlu 2 2 4
BES2502 Çocuk ve Spor Seçmeli 2 2 4
BES2504 Temel Dans Eğitimi Seçmeli 2 2 4
BSA2802 Futbol Zorunlu 2 2 4
BSA2808 Antrenman Bilgisi Zorunlu 2 2 4
BSA2932 Yaşam Boyu Spor Seçmeli 2 2 4
BSA2934 Tenis I Seçmeli 2 2 4
BSA2936 Badminton I Seçmeli 2 2 4
BSA2938 Masa Tenisi I Seçmeli 2 2 4
BSA2940 Step-Aerobik I Seçmeli 2 2 4
BSA2942 Güreş I Seçmeli 2 2 4
BSA2944 Boks I Seçmeli 2 2 4
BSA2946 Satranç I Seçmeli 2 2 4
BSA2948 Ritmik Cimnastik I Seçmeli 2 2 4
BSA2950 Bisiklet I Seçmeli 2 2 4
BSA2952 Golf I Seçmeli 2 2 4
BSA2954 Su Topu I Seçmeli 2 2 4
EBB2806 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 5
EBB2810 Özel Eğitim Zorunlu 2 0 3
ENF2806 Bilgisayar II Zorunlu 2 2 3
YDB2812 İngilizce IV Seçmeli 3 0 3
YDB2814 Almanca IV Seçmeli 3 0 3
YDB2816 Fransızca IV Seçmeli 3 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES3001 Psikomotor Gelişim Zorunlu 3 0 3
BES3043 Beden Eğitimi ve Spor Tarihi Zorunlu 2 0 3
BES3501 Temel Dans Eğitimi Seçmeli 2 2 4
BSA3801 Voleybol Zorunlu 2 2 4
BSA3803 Fiziksel Uygunluk Zorunlu 2 2 4
BSA3923 Spor Masajı Seçmeli 2 2 4
BSA3925 Spor Sakatlıkları Ve Rehabilitasyon Seçmeli 2 2 4
BSA3935 Tenis II Seçmeli 2 2 4
BSA3937 Badminton II Seçmeli 2 2 4
BSA3939 Masa Tenisi II Seçmeli 2 2 4
BSA3941 Step-Aerobik II Seçmeli 2 2 4
BSA3943 Güreş II Seçmeli 2 2 4
BSA3945 Boks II Seçmeli 2 2 4
BSA3947 Satranç II Seçmeli 2 2 4
BSA3949 Ritmik Cimnastik II Seçmeli 2 2 4
BSA3951 Bisiklet II Seçmeli 2 2 4
BSA3953 Golf II Seçmeli 2 2 4
BSA3955 Su Topu II Seçmeli 2 2 4
EBB3801 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 5
EBB3811 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 4
SBÖ3801 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 3
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES3002 Beceri Öğrenimi Zorunlu 3 0 4
BES3004 Eğitsel Oyunlar Zorunlu 1 2 4
BES3012 Etkili İletişim Becerileri Zorunlu 3 0 3
BSA3802 Egzersiz ve Beslenme Zorunlu 2 0 4
BSA3804 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 4
EBB3802 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 3
EBB3810 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 4
EBB3816 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 4
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES4001 Engelliler İçin Bed. Eğit. ve Spor Zorunlu 1 2 6
BES4003 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 10
BES4501 Temel Dans Eğitimi Seçmeli 2 2 4
BSA4903 Tenis III Seçmeli 2 2 4
BSA4905 Badminton III Seçmeli 2 2 4
BSA4907 Masa Tenisi III Seçmeli 2 2 4
BSA4909 Step-Aerobik III Seçmeli 2 2 4
BSA4911 Güreş III Seçmeli 2 2 4
BSA4913 Boks III Seçmeli 2 2 4
BSA4915 Satranç III Seçmeli 2 2 4
BSA4917 Ritmik Cimnastik III Seçmeli 2 2 4
BSA4919 Bisiklet III Seçmeli 2 2 4
BSA4921 Golf III Seçmeli 2 2 4
BSA4923 Su Topu III Seçmeli 2 2 4
EBB4805 Rehberlik Zorunlu 3 0 4
EBB4809 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 3
MAT4801 Temel Matematik Zorunlu 3 0 3
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES4002 Araştırma Projesi Zorunlu 2 2 8
BES4502 Beden Eğitimi ve Sporda Halk İlişkiler Seçmeli 2 0 4
BES4504 Okul Öncesi Eğitimde Beden Eğitimi ve Spor Seçmeli 3 0 4
BSA4902 Spor Psikolojisi Seçmeli 2 0 4
BSA4904 Antrenörlük Eğitimi ve İlkeleri Seçmeli 3 0 4
BSY4804 Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi Zorunlu 3 0 4
BSY4902 Spor Yönetiminde Güncel Sorunlar Seçmeli 2 0 4
BSY4904 Sporda Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 2 0 4
EBB4814 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 6
EBB4914 Türk Eğitim Sisteminde Sorunlar Eğilimler ve Gelişmeler Seçmeli 3 0 4
EBB4916 Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 4
EBB4918 Bilgisayar Destekli Eğitimin Temelleri Seçmeli 3 0 4
KAY4902 Türkiye’nin Yönetim Yapısı Seçmeli 2 0 4
REK4902 Rekreasyon Seçmeli 2 0 4
İŞL4908 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 2 0 4
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I         
Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri         
Genel Cimnastik         
İnsan Anatomisi ve Kinesiyoloji455544454
Basketbol         
Yüzme         
Eğitim Bilimlerine Giriş         
Türk Dili I333233233
İngilizce I         
Almanca I         
Fransızca I         
          
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II         
Sağlik Bilgisi ve İlk Yardım         
Atletizm         
Doğa Sporları         
Temel Müzik Eğitimi545545545
Artistik Cimnastik.         
Eğitim Psikolojisi544543354
Türk Dili II443443334
İngilizce II         
Almanca II         
Fransızca II         
          
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Kamp 555544443
Ritm Eğitimi Ve Dans         
Çocuklarda Hareket Eğitimi         
Spor Pedagojisi         
Hentbol         
Egzersiz Fizyolojisi         
Çocuklarda Yetenek Seçimi         
Spor Felsefesi         
Spor Tesis Planlama ve İşl.         
Spor Pazarlaması ve Sponsorluk         
Spor Sosyolojisi         
Öğretim İlke ve Yöntemleri         
Eğitim Felsefesi         
Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Teknikleri555435555
Eğitim Sisteminde Program Geliştirme         
Bilgisayar I443333233
İngilizce III333233443
Almanca III43 233323
Fransızca III332322233
          
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Halk Oyunları         
Çocuk ve Spor         
Temel Dans Eğitimi         
Futbol         
Antrenman Bilgisi         
Yaşam Boyu Spor         
Tenis I         
Badminton I         
Masa Tenisi I         
Step-Aerobik I         
Güreş I         
Boks I         
Satranç I         
Ritmik Cimnastik I         
Bisiklet I543454355
Golf I         
Su Topu I         
Ölçme ve Değerlendirme         
Özel Eğitim         
Bilgisayar II233343233
İngilizce IV         
Almanca IV322233221
Fransızca IV         
          
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Psikomotor Gelişim         
Beden Eğitimi ve Spor Tarihi         
Temel Dans Eğitimi544444455
Voleybol         
Fiziksel Uygunluk         
Spor Masajı         
Spor Sakatlıkları Ve Rehabilitasyon         
Tenis II         
Badminton II         
Masa Tenisi II         
Step-Aerobik II         
Güreş II         
Boks II         
Satranç II         
Ritmik Cimnastik II         
Bisiklet II545554345
Golf II         
Su Topu II         
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı         
Özel Öğretim Yöntemleri I         
Türk Eğitim Tarihi         
          
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Beceri Öğrenimi         
Eğitsel Oyunlar454545454
Etkili İletişim Becerileri         
Egzersiz ve Beslenme         
Bilimsel Araştırma Yöntemleri         
Sınıf Yönetimi         
Özel Öğretim Yöntemleri II         
Okul Deneyimi         
          
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Engelliler İçin Bed. Eğit. ve Spor4 4545454
Topluma Hizmet Uygulamaları         
Temel Dans Eğitimi         
Tenis III         
Badminton III         
Masa Tenisi III         
Step-Aerobik III         
Güreş III         
Boks III         
Satranç III554554434
Ritmik Cimnastik III         
Bisiklet III544543455
Golf III         
Su Topu III544544345
Rehberlik         
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi         
Temel Matematik         
          
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Araştırma Projesi         
Beden Eğitimi ve Sporda Halk İlişkiler         
Okul Öncesi Eğitimde Beden Eğitimi ve Spor554555434
Spor Psikolojisi         
Antrenörlük Eğitimi ve İlkeleri         
Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi         
Spor Yönetiminde Güncel Sorunlar         
Sporda Toplam Kalite Yönetimi445544345
Öğretmenlik Uygulaması545454545
Türk Eğitim Sisteminde Sorunlar Eğilimler ve Gelişmeler         
Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar         
Bilgisayar Destekli Eğitimin Temelleri55545543 
Türkiye’nin Yönetim Yapısı555544434
Rekreasyon544554344
İnsan Kaynakları Yönetimi         
          
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık