English
Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği

Kazanılan Derece

Spor Yöneticiliği programını tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Spor Yöneticiliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Kabul Koşulları

Spor Yöneticiliği Bölümü her yıl düzenlenen özel yetenek sınavları ile öğrenci almaktadır. Adayların Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) girmeleri zorunludur. Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu’nun kararı uyarınca OBP ve YGS puanları dâhil edilmektedir. Her yıl Temmuz ayında Üniversitemizin web sitesinde özel yetenek sınavı kılavuzu yayınlanmakta ve sınav bu kılavuzda yer alan hükümlere göre uygulanmaktadır.

Yeterlilik Koşulları

Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencileri, öğrenimleri boyunca 46 Zorunlu 13 Seçmeli olmak üzere toplam 59 dersi başarı ile tamamlamak zorundadırlar. Öğrencilerin aldıkları derslerin AKTS toplamı 240'dır.

Önceki Öğrenim

Öğrencinin kendi başvurusu ile daha önce öğrenim gördüğü üniversitedeki dersler Bölüm tarafından oluşturulan Uyum Komisyonu tarafından ders içeriği ve ders saati açısından değerlendirilir.

Tarihçe

Spor Yöneticiliği Bölümü 2003 yılında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde kurulmuş olup halen normal öğretim ve ikinci öğretim programlarıyla eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Program Profili

Bu bölümün temel amacı nitelikli lider vasıflı ve spor yöneticiliği yapmak isteyen öğrencilere eğitim vermektir. Mezunlar, derece ile birlikte bir eğitici sertifikası alır ve kamu veya özel kuruluşlar tarafından istihdam edilebilir.

Program Yeterlilikleri

1- Yönetim, liderlik, yönetici, idareci, lider ve yönetimin önemi, tarihçesi ve işlevleri
2- Yönetimsel roller. Yönetim kademeleri ve becerileri. Yetki ve Güç.
3- Planlama; planlama ve faydaları, planlama döngüsü, planlama düzeyleri ve türleri, planlama sorunları
4- Örgütleme; örgütleme ve önemi, uzmanlaşma, yetkilendirme, dikey-yatay örgütlenme ve düzeyleri, örgütleme nasıl yapılır ve örgütlemenin aşamaları
5- Yönetim teorileri ve fonksiyonlarının spor yönetimi açısından değerlendirilmesi
6- Spor yönetimi ve spor yöneticisi
7- Spor yönetim modelleri
8- Türk spor yönetiminin tarihsel gelişimi
9- Türk spor yönetiminin örgütsel yapısı ve işleyişi
10- Türkiye’de spor federasyonları ve spor kulüpleri
11- Türk spor yönetiminde yapısal ve yasal gelişmelerin değerlendirilmesi

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır. Arasınav %40, Final sınavı %60 olarak değerlendirilir.

Mezuniyet Koşulları

Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencileri, öğrenimleri boyunca 46 Zorunlu 13 Seçmeli olmak üzere toplam 59 dersi başarı ile tamamlamak zorundadırlar. Öğrencilerin aldıkları derslerin AKTS toplamı 240'dır. Öğrenciler mezun olabilmek için en az 2.00 genel değil ortalamasına sahip olacaktır.

Mezun İstihdamı

YÖK’ün 15–01 96 tarih ve 55–1114 sayılı yazılarında 2547 sayılı kanun 2880 sayılı kanunla değişik 43/b maddesine göre mezunlarımız spor yöneticisi unvanını kullanabileceklerdir.Mezun olan öğrencilerimiz yönetim biliminin temellerini spor endüstrisi ve uygulaması ile birleştirebilen, genel işletme, hukuk ve pazarlama alanlarını spor kulüpleri, spor kurum ve kuruluşları ile birleştirebilen bilgi ve becerilere sahip bireyler olarak yetiştirilir. Bu alandan mezun olan öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı birimlerde, spor federasyonlarndaı, spor kulüplerinde ve okullarda spor uzmanı, spor yöneticisi, lider ve ara eleman olarak çalışabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Spor Yöneticiliği Bölümünde Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi (ALES) sınavından geçerli not almaları koşuluyla bilim sınavından alınan notlarla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Yusuf CAN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. T. Osman MUTLU

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES1803 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım Zorunlu 3 0 4
BES1805 Temel Cimnastik Zorunlu 2 2 5
BES1807 İnsan Anatomisi ve Kinesiyoloji Zorunlu 3 0 5
BSY1801 Beden Eğitimi ve Spor Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 4
ENF1801 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 4 0 3
KAY1807 Yönetim Bilimi Zorunlu 3 0 4
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
YDB1811 İngilizce I Seçmeli 3 0 3
YDB1813 Almanca I Seçmeli 3 0 3
YDB1815 Fransızca I Seçmeli 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES1804 Atletizm Zorunlu 2 2 4
BSA1810 Yaşam Boyu Spor Zorunlu 2 2 4
BSA1922 Badminton I Seçmeli 2 2 6
BSA1924 Sportif Ritmik Cimnastik I Seçmeli 2 2 6
BSA1926 Güreş I Seçmeli 2 2 6
BSA1928 Kayak I Seçmeli 2 2 6
BSA1930 Okçuluk I Seçmeli 2 2 6
BSA1932 Tenis I Seçmeli 2 2 6
BSA1934 Dağcılık I Seçmeli 2 2 6
BSA1936 Masa Tenisi I Seçmeli 2 2 6
BSA1938 Bisiklet I Seçmeli 2 2 6
BSA1940 Oryantring I Seçmeli 2 2 6
BSA1942 Step-Aerobik I Seçmeli 2 2 6
BSA1944 Santranç I Seçmeli 2 2 6
BSA1946 Gösteri Cimnastiği I Seçmeli 2 2 6
BSA1948 Artistik Cimnastik I Seçmeli 2 2 6
BSA1950 Yüzme I Seçmeli 2 2 6
BSY1002 Spor Tarihi Zorunlu 3 0 3
KAY1808 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 0 4
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB1812 İngilizce II Seçmeli 3 0 3
YDB1814 Almanca II Seçmeli 3 0 3
YDB1816 Fransızca II Seçmeli 3 0 3
İKT1802 İktisada Giriş Zorunlu 3 0 4
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2801 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I Zorunlu 2 0 2
BES2901 Halk Oyunları I Seçmeli 2 2 6
BSA2805 Spor Psikolojisi Zorunlu 3 0 3
BSA2813 Spor Fizyolojisi Zorunlu 3 0 4
BSA2901 Basketbol I Seçmeli 2 2 6
BSA2903 Hentbol I Seçmeli 2 2 6
BSA2905 Voleybol I Seçmeli 2 2 6
BSA2907 Futbol I Seçmeli 2 2 6
BSY2001 Spor Yönetimi I Zorunlu 3 0 4
BSY2501 Futsal I Seçmeli 2 2 6
SOS2801 Sosyolojiye Giriş Zorunlu 3 0 4
YDB2811 İngilizce III Seçmeli 3 0 3
YDB2813 Almanca III Seçmeli 3 0 3
YDB2815 Fransızca III * Seçmeli 3 0 3
İŞL2809 İşletme Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 4
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2802 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II Zorunlu 2 0 2
BES2902 Halk Oyunları II Seçmeli 2 2 6
BSA2812 Antrenman Bilgisi Zorunlu 3 0 4
BSA2902 Basketbol II Seçmeli 2 2 6
BSA2904 Hentbol II Seçmeli 2 2 6
BSA2906 Voleybol II Seçmeli 2 2 6
BSA2908 Futbol II Seçmeli 2 2 6
BSY2002 Spor Bilimlerinde Araştırma Teknikleri Zorunlu 3 0 4
BSY2004 Sporda Etkinlik Yönetimi Zorunlu 3 0 4
BSY2502 Futsal II Seçmeli 2 2 6
YDB2812 İngilizce IV Seçmeli 3 0 3
YDB2814 Almanca IV Seçmeli 3 0 3
YDB2816 Fransızca IV Seçmeli 3 0 3
İŞL2812 Genel Muhasebe Zorunlu 3 0 4
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BSA3803 Fiziksel Uygunluk Zorunlu 2 2 4
BSA3957 Badminton II Seçmeli 2 2 6
BSA3959 Sportif Ritmik Cimnastik II Seçmeli 2 2 6
BSA3961 Güreş II Seçmeli 2 2 6
BSA3963 Kayak II Seçmeli 2 2 6
BSA3965 Okçuluk II Seçmeli 2 2 6
BSA3967 Tenis II Seçmeli 2 2 6
BSA3969 Dağcılık II Seçmeli 2 2 6
BSA3971 Masa Tenisi II Seçmeli 2 2 6
BSA3973 Bisiklet II Seçmeli 2 2 6
BSA3975 Oryantring II Seçmeli 2 2 6
BSA3977 Step-Aerobik II Seçmeli 2 2 6
BSA3979 Santranç II Seçmeli 2 2 6
BSA3981 Gösteri Cimnastiği II Seçmeli 2 2 6
BSA3983 Artistik Cimnastik II Seçmeli 2 2 6
BSA3985 Yüzme II Seçmeli 2 2 6
BSY3001 Spor Hukuku Zorunlu 3 0 4
BSY3003 Spor İşletmelerinde Personel Yönetimi Zorunlu 3 0 3
BSY3005 Spor Ekonomisi Zorunlu 3 0 4
BSY3007 Spor Yönetiminde Liderlik Zorunlu 3 0 4
BSY3501 Spor Felsefesi ve Olimpizm Seçmeli 3 0 5
BSY3503 Spor Organizasyon Teknikleri Seçmeli 3 0 5
BSY3505 Spor Organizasyonlarında Verimlilik ve Performans Yönetimi Seçmeli 3 0 5
BSY3507 Spor Yönetiminde Etkili İletişim Becerileri Seçmeli 3 0 5
BSY3509 Uluslararası Spor Hukukuna Giriş Seçmeli 3 0 5
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES3902 Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor Seçmeli 3 0 5
BES3908 Spor Sakatlıklarından Korunma ve Rehabilitasyon Seçmeli 3 0 5
BSA3924 Sporcu Beslenmesi Seçmeli 3 0 5
BSA3926 Spor Masajı Seçmeli 3 0 5
BSY3002 Spor Yönetimi II Zorunlu 3 0 4
BSY3004 Spor İşletmelerinde Halkla İlişkiler Zorunlu 3 0 4
BSY3006 Spor Sosyolojisi Zorunlu 3 0 4
BSY3008 Sporda Örgütsel Davranış Zorunlu 3 0 4
BSY3010 Yaz Kampı (7 Gün) Zorunlu 0 4 4
BSY3502 Sporda Yeni Yönetim Yaklaşımları Seçmeli 3 0 5
BSY3504 Sporda Fair Play Eğitimi Seçmeli 3 0 5
BSY3506 Spor Organizasyonlarında Fon Oluşturma ve Finans Yönetimi Seçmeli 3 0 5
BSY3508 Türk Spor Teşkilatı Seçmeli 3 0 5
KAY3906 İnsan Hakları Seçmeli 3 0 5
ÇEİ3904 İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Seçmeli 3 0 5
İŞL3914 Hizmet Pazarlaması Seçmeli 3 0 5
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES4927 Basketbol Öğretim Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
BES4929 Hentbol Öğretim Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
BES4931 Voleybol Öğretim Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
BES4933 Futbol Öğretim Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
BES4935 Güreş Öğretim Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
BES4937 Tenis Öğretim Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
BES4939 Masa Tenisi Öğretim Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
BES4941 Dağcılık Öğretim Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
BES4943 Artistik Cimnastik Öğretim Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
BES4945 Törenler ve Organizasyon Uygulamaları Seçmeli 3 0 5
BES4947 Badminton Öğretim Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
BES4949 Oryantring Öğretim Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
BES4951 Step-Aerobik Öğretim Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
BSY4001 Spor İşletmeciliği Zorunlu 3 0 3
BSY4005 Spor Yönetiminde Araştırma ve Proje I Zorunlu 3 0 5
BSY4501 Spor Organizasyonlarında Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 5
BSY4503 Spor Politikaları Seçmeli 3 0 5
BSY4505 Sporun Sosyal Tarihi Seçmeli 3 0 5
BSY4507 Spor Organizasyonlarında Yenilikçilik ve Değişim Yönetimi Seçmeli 3 0 5
BSY4509 Spor Yönetiminde Örnek Olay Analizi Seçmeli 3 0 5
BSY4511 Spor Turizmi Seçmeli 3 0 5
BSY4513 Futsal Öğretim Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
BSY4515 Yüzme Öğretim Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
KAY4801 Türkiye’nin Yönetim Yapısı Zorunlu 3 0 4
PSİ4901 Yönetim Psikolojisi Seçmeli 3 0 5
REK4801 Rekreasyon Yönetimi Zorunlu 3 0 3
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BSY4002 Karşılaştırmalı Spor Yönetimi Zorunlu 3 0 5
BSY4006 Spor Pazarlaması Zorunlu 3 0 5
BSY4008 Spor Yönetimi Uygulaması Zorunlu 2 6 6
BSY4010 Spor Yönetiminde Araştırma ve Proje II Zorunlu 3 0 5
BSY4502 Spor Yönetiminde Güncel Konu ve Gelişmeler Seçmeli 3 0 5
BSY4504 Spor Medyası Seçmeli 3 0 5
BSY4506 Spor Sponsorluğu Seçmeli 3 0 5
BSY4508 Spor Endüstrisi Seçmeli 3 0 5
BSY4510 Spor Tahkim Hukuku Seçmeli 3 0 5
KAY4904 Yerel Yönetimler Seçmeli 3 0 5
KAY4906 Siyaset Bilimi Seçmeli 3 0 5
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım           
Temel Cimnastik           
İnsan Anatomisi ve Kinesiyoloji           
Beden Eğitimi ve Spor Bilimine Giriş           
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı           
Yönetim Bilimi           
Türk Dili I           
İngilizce I           
Almanca I           
Fransızca I           
            
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Atletizm           
Yaşam Boyu Spor           
Badminton I           
Sportif Ritmik Cimnastik I           
Güreş I           
Kayak I           
Okçuluk I           
Tenis I           
Dağcılık I           
Masa Tenisi I           
Bisiklet I           
Oryantring I           
Step-Aerobik I           
Santranç I           
Gösteri Cimnastiği I           
Artistik Cimnastik I           
Yüzme I           
Spor Tarihi           
Hukukun Temel Kavramları           
Türk Dili II           
İngilizce II           
Almanca II           
Fransızca II           
İktisada Giriş           
            
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I           
Halk Oyunları I           
Spor Psikolojisi           
Spor Fizyolojisi           
Basketbol I           
Hentbol I           
Voleybol I           
Futbol I           
Spor Yönetimi I           
Futsal I           
Sosyolojiye Giriş           
İngilizce III           
Almanca III           
Fransızca III *           
İşletme Bilimine Giriş           
            
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II           
Halk Oyunları II           
Antrenman Bilgisi           
Basketbol II           
Hentbol II           
Voleybol II           
Futbol II           
Spor Bilimlerinde Araştırma Teknikleri           
Sporda Etkinlik Yönetimi           
Futsal II           
İngilizce IV           
Almanca IV           
Fransızca IV           
Genel Muhasebe           
            
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Fiziksel Uygunluk           
Badminton II           
Sportif Ritmik Cimnastik II           
Güreş II           
Kayak II           
Okçuluk II           
Tenis II           
Dağcılık II           
Masa Tenisi II           
Bisiklet II           
Oryantring II           
Step-Aerobik II           
Santranç II           
Gösteri Cimnastiği II           
Artistik Cimnastik II           
Yüzme II           
Spor Hukuku           
Spor İşletmelerinde Personel Yönetimi           
Spor Ekonomisi           
Spor Yönetiminde Liderlik           
Spor Felsefesi ve Olimpizm           
Spor Organizasyon Teknikleri           
Spor Organizasyonlarında Verimlilik ve Performans Yönetimi           
Spor Yönetiminde Etkili İletişim Becerileri           
Uluslararası Spor Hukukuna Giriş           
            
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor           
Spor Sakatlıklarından Korunma ve Rehabilitasyon           
Sporcu Beslenmesi           
Spor Masajı           
Spor Yönetimi II           
Spor İşletmelerinde Halkla İlişkiler           
Spor Sosyolojisi           
Sporda Örgütsel Davranış           
Yaz Kampı (7 Gün)           
Sporda Yeni Yönetim Yaklaşımları           
Sporda Fair Play Eğitimi           
Spor Organizasyonlarında Fon Oluşturma ve Finans Yönetimi           
Türk Spor Teşkilatı           
İnsan Hakları           
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik           
Hizmet Pazarlaması           
            
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Basketbol Öğretim Yöntemleri           
Hentbol Öğretim Yöntemleri           
Voleybol Öğretim Yöntemleri           
Futbol Öğretim Yöntemleri           
Güreş Öğretim Yöntemleri           
Tenis Öğretim Yöntemleri           
Masa Tenisi Öğretim Yöntemleri           
Dağcılık Öğretim Yöntemleri           
Artistik Cimnastik Öğretim Yöntemleri           
Törenler ve Organizasyon Uygulamaları           
Badminton Öğretim Yöntemleri           
Oryantring Öğretim Yöntemleri           
Step-Aerobik Öğretim Yöntemleri           
Spor İşletmeciliği           
Spor Yönetiminde Araştırma ve Proje I           
Spor Organizasyonlarında Toplam Kalite Yönetimi           
Spor Politikaları           
Sporun Sosyal Tarihi           
Spor Organizasyonlarında Yenilikçilik ve Değişim Yönetimi           
Spor Yönetiminde Örnek Olay Analizi           
Spor Turizmi           
Futsal Öğretim Yöntemleri           
Yüzme Öğretim Yöntemleri           
Türkiye’nin Yönetim Yapısı           
Yönetim Psikolojisi           
Rekreasyon Yönetimi           
            
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Karşılaştırmalı Spor Yönetimi           
Spor Pazarlaması           
Spor Yönetimi Uygulaması           
Spor Yönetiminde Araştırma ve Proje II           
Spor Yönetiminde Güncel Konu ve Gelişmeler           
Spor Medyası           
Spor Sponsorluğu           
Spor Endüstrisi           
Spor Tahkim Hukuku           
Yerel Yönetimler           
Siyaset Bilimi           
            
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık