English
Teknoloji Fakültesi Mobilya Üretimi ve İç Mekan Tasarımı

Kazanılan Derece

Lisans

Kabul Koşulları

MF-4 alanında gerekli koşulların sağlanması MF-4 (M.T.O.K) alanında gerekli koşulların sağlanması

Yeterlilik Koşulları

Programda mevcut olan derslerin kredi toplamı 240 AKTS’dir. Öğrencilerin dersleri başarıyla tamamlamaları için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Tarihçe

Mobilya Üretimi ve İç Mekan Tasarımı Bölümü 8 Nisan 2015 tarihli Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararla kurulmuştur. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında aktif olarak faaliyete başlamıştır.

Program Profili

“Mobilya Üretimi ve İç Mekan Tasarımı” Programının öğrenim çıktıları, iç mekân tasarımına ilişkin estetik, yapı teknolojisi, işletme, mekân planlama, mekân düzenleme, uygun malzeme seçimi ile ilgili edinmiş olduğu mesleki bilgiler doğrultusunda konut ve ticari mekânların tasarım ve üretiminde oluşan problemleri çözmek, yaratıcı düşünceler üretmek ve ulusal - uluslararası alanlarda rekabet edebilecek yeterliliklere sahip olmaktır.

Program Yeterlilikleri

1- Temel sanat eğitimi çıktılarını mobilya üretimi ve iç mekan tasarımı alanında uygular.
2- Mobilya üretimi ve iç mekan tasarımına ilişkin teknik çizim yapar
3- Mobilya üretimi ve iç mekan tasarımına ilişkin malzeme bilgisi kazanır ve alanında uygular.
4- Mobilya üretimi ve iç mekan tasarımına ilişkin konstrüksiyon bilgisi ve tekniklerini kazanır ve alanında uygular.
5- Mobilya ve iç mekan tasarımına ilişkin kullanılan CAD-CAM teknolojilerini takip eder, kullanır ve uygular.
6- Tasarıma ilişkin prototip uygulaması yapar geliştirir.
7- Mobilya üretim tekniklerini uygular.
8- Mobilya üretimi alanında iş güvenliği ilkelerini tanımlar ve uygular.
9- Mobilya sektöründe işletme kurulmasına yönelik fizibilite çalışması yapar
10- Alanında işletme yöneticiliği yapar.
11- Mobilya ve iç mekan tasarımı alanında ürün tasarlama, üretme ve pazarlama sürecini analiz eder.
12- İş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümser, alanında bilimsel ve etik değerlere uygun bir şekilde uygular.
13- Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yöntemlerini aktif olarak kullanır.
14- Alanında yapılan akademik çalışmaları mesleki gelişimi için takip eder, mesleki iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik bilimsel ve sosyal etkinlikler düzenler.
15- Bir yabancı dili kullanarak alanı ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
16- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Genel olarak öğrencilere dönem içinde uygulanan ara sınavların not ortalamasının %40'ı ve final sınavı notunun %60'ı geçme notunu oluşturmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Zorunlu ve seçmeli deslerden oluşan 240 AKTS' lik ders kredisinin tamamlanması ve 4.00 diploma notu üzerinden en az "2.00" sağlayan öğrenciler bu programdan mezun olmaya hak kazanacaktır.

Mezun İstihdamı

Mobilya Üretimi Ve İç Mekan Tasarımcıları; İç mekan ve donatı elemanlarının tasarım ve üretimine yönelik atelye veya fabrika olmak üzere her türlü ahşap ve ahşap esaslı malzemelerden üretim yapan her ölçekteki işletmelerde, tasarım, çizim, görsel sunum, proje, üretim, üretim yönetimi ve denetimi, kalite kontrol, AR-GE, pazarlama ve işletme konularında etkin donanıma sahip olabilecektir. Genel olarak Mobilya ve Dekorasyon işi yapan fabrikalar, Belediyeler, Milli Prodüktivite Merkezi, DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), TSE (Türk Standartları Enstitüsü), ve Türk Patent Enstitüsü, KOSGEB gibi kamu kurum ve kuruluşlarında mühendis, araştırmacı-planlamacı mühendis olarak görev alabileceklerdir. Ayrıca piyasada kendi işletmelerinide kurabileceklerdir. Eğitim formasyonu alacak mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Teknik / Endüstri Meslek Liselerinde ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde ilgili bölümlerde Teknik Öğretmen olarak görev yapabileceklerdir. Bölüm mezunları ayrıca, üniversitelerin ilgili fakültelerinde yer alan Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği bölümlerinde ve Meslek Yüksekokullarının ilgili programlarında öğretim elemanı olarak görev alabileceklerdir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, gerekli koşulları sağlamaları halinde lisans üstü eğitime devam edebilmektedirler

Eğitim Türü

“Mobilya Üretimi ve İç Mekan Tasarımı” programının genel amacı; iç mekanlarda tasarım, mobilya üretimi, üretim teknikleri, üretim planlama ve işletme konularında mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılmış lisans düzeyinde “Mobilya Üretimi ve İç Mekan Tasarımcısı” yetiştirmektir.

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Ali KASAL

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FİZ 1801 Genel Fizik I Zorunlu 2 2 4
KİM 1801 Genel Kimya Zorunlu 2 2 4
MAT 1801 Genel Matematik I Zorunlu 3 1 4
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
YDB1811 İngilizce I Seçmeli 3 0 3
YDB1813 Almanca I Seçmeli 3 0 3
YDB1815 Fransızca I Seçmeli 3 0 3
İKT 1803 İktisada Giriş Zorunlu 3 0 4
İMT 1001 Teknik Resim** Zorunlu 2 2 3
İMT 1002 Tasarı Geometri Zorunlu 2 2 3
İMT 1003 Temel Tasarım I Zorunlu 2 2 3
İMT 1004 Temel Tasarım II Zorunlu 2 2 3
İMT 1005 Ahşap Teknolojisi Zorunlu 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FİZ 1802 Genel Fizik II Zorunlu 2 2 4
MAT 1802 Genel Matematik II Zorunlu 3 1 4
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB1812 İngilizce II Seçmeli 3 0 3
YDB1814 Almanca II Seçmeli 3 0 3
YDB1816 Fransızca II Seçmeli 3 0 3
İMT 1006 İç Mekan Yapı Malzemeleri Zorunlu 3 0 3
İMT 1008 Temel Konstrüksiyon Tekniği Zorunlu 3 3 5
İMT1001 Teknik Resim Zorunlu 2 2 3
İMT1002 Tasrı Geometri Zorunlu 2 2 3
İMT1003 Temel Tasarım I Zorunlu 2 2 3
İMT1004 Temel Tasarım II Zorunlu 2 2 3
İMT1010 Serbest Çizim Teknikleri Zorunlu 2 2 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2801 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I Zorunlu 2 0 2
YDB2811 İngilizce III Seçmeli 3 0 3
YDB2813 Almanca III Seçmeli 3 0 3
YDB2815 Fransızca III Seçmeli 3 0 3
İMT 2001 Bilgisayar Destekli Teknik Çizim I** Zorunlu 2 2 3
İMT 2002 Bilgisayar Destekli Teknik Çizim II** Zorunlu 2 2 3
İMT 2003 Güvenli Çalışma İlkeleri Zorunlu 3 0 3
İMT 2005 Perspektif Zorunlu 2 1 4
İMT 2007 Sanat ve Tasarım Tarihi Zorunlu 3 0 2
İMT 2009 Ağaç İşleme Makinaları Zorunlu 2 2 4
İMT 2011 Yapışma Teorisi ve Yapıştırıcılar Zorunlu 3 0 3
İMT 2013 Masif Mobilya Üretimi Teknikleri Zorunlu 4 4 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2802 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II Zorunlu 2 0 2
YDB2812 İngilizce IV Seçmeli 3 0 3
YDB2814 Almanca IV Seçmeli 3 0 3
YDB2816 Fransızca IV Seçmeli 3 0 3
İMT 2006 Mobilya Tasarımı Zorunlu 3 0 2
İMT 2004 İç Mekan ve Mobilya Tarihi Zorunlu 3 0 2
İMT 2008 Ergonomi Zorunlu 3 0 2
İMT 2010 Tablalı Mobilya Üretimi Teknikleri Zorunlu 4 4 6
İMT 2012 İç Mekan Gereç Teknolojisi Zorunlu 3 0 2
İMT 2014 Zorunlu Meslek Stajı Zorunlu 0 0 8
İMT2001 Bilgisayar Destekli Teknik Çizim I Zorunlu 2 2 3
İMT2002 Bilgisayar Destekli Teknik Çizim II Zorunlu 2 2 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İMT 3001 Grup Mobilya Tasarımı Zorunlu 2 2 3
İMT 3003 Üst Yüzey İşlemleri Zorunlu 2 1 3
İMT 3005 Klasik Mobilya Üretim Teknikleri Zorunlu 4 4 5
İMT 3007 İç Mekanda İnce Yapı Zorunlu 3 0 3
İMT 3501 Bilgisayar Destekli Üretim ve Uygulama* Seçmeli 2 2 4
İMT 3503 Mobilya Mukavemeti Seçmeli 3 0 3
İMT 3505 Dış Mekan Mobilyaları Seçmeli 2 2 4
İMT 3507 İş Etüdü Seçmeli 3 0 3
İMT 3509 Kalite Kontrol Teknikleri Seçmeli 3 0 3
İMT 3511 Girişimcilik Seçmeli 3 1 3
İMT 3513 Meslek Etiği Seçmeli 3 0 3
İMT 3515 Bilgisayar Destekli 3B Modelleme Seçmeli 2 2 3
İMT 3517 Ahşap Müzik Aletleri Yapımı Seçmeli 2 2 3
İMT 3519 Ahşap Esaslı Kompozit Levhalar Seçmeli 2 2 3
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İMT 3002 İşyeri Eğitimi* Zorunlu 5 35 22
İMT 3004 Zorunlu Meslek Stajı Zorunlu 0 0 8
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İMT 4001 İç Mekan Tasarımı I* Zorunlu 2 2 6
İMT 4002 İç Mekan Tasarımı I* Zorunlu 2 2 6
İMT 4004 Bitirme Projesi** Zorunlu 2 2 4
İMT 4501 Teknik İngilizce*** Seçmeli 3 0 4
İMT 4502 Mesleki İngilizce*** Seçmeli 3 0 4
İMT 4503 İş Hukuku Seçmeli 3 0 4
İMT 4505 Cam ve Seramik Seçmeli 2 2 4
İMT 4507 Maliyet Analizi Seçmeli 3 0 4
İMT 4509 Röleve ve Restorasyon Seçmeli 3 0 4
İMT 4511 İşletme Bilgisi Seçmeli 3 0 4
İMT 4513 Üretim Planlaması Seçmeli 3 0 4
İMT 4515 Pazarlama Teknikleri Seçmeli 3 0 4
İMT 4517 Kündekira Sanatı Seçmeli 2 2 4
İMT 4519 İç Mekanda Tekstil ve Meşruşat Seçmeli 3 0 4
İMT 4521 Görsel Sunum Teknikleri Seçmeli 3 0 4
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İMT4001 İç Mekan Tasarımı I Zorunlu 2 2 6
İMT4002 İç Mekan Tasarımı II Zorunlu 2 2 6
İMT4004 Bitirme Projesi Zorunlu 2 2 4
İMT4501 Teknik İngilizce Seçmeli 3 0 4
İMT4502 Mesleki İngilizce Seçmeli 3 0 4
İMT4504 Teknik İletişm Seçmeli 3 0 4
İMT4506 Mobilya Süsleme Teknikleri Seçmeli 2 2 4
İMT4508 Prototip Geliştirme Seçmeli 2 2 5
İMT4510 Geleneksel Türk Evi Seçmeli 3 0 4
İMT4512 Yöneylem Araştırması Seçmeli 3 0 4
İMT4514 Ahşap Yat Dekorasyonu Seçmeli 3 0 4
İMT4516 Mobilyada Mekanik Test Teknikleri Seçmeli 2 2 4
İMT4518 İç Mekanda Renk ve Aydınlatma Seçmeli 3 0 4
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Genel Fizik I0000000000000000
Genel Kimya0000000000000000
Genel Matematik I0000000000000000
Türk Dili I0000000000000000
İngilizce I0000000000000000
Almanca I0000000000000000
Fransızca I0000000000000000
İktisada Giriş0000000000000000
Teknik Resim**3555555114411111
Tasarı Geometri2555555223321112
Temel Tasarım I4354243355422244
Temel Tasarım II3555555323311112
Ahşap Teknolojisi0000000000000000
                 
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Genel Fizik II0000000000000000
Genel Matematik II0000000000000000
Türk Dili II0000000000000000
İngilizce II0000000000000000
Almanca II0000000000000000
Fransızca II0000000000000000
İç Mekan Yapı Malzemeleri1333333012201110
Temel Konstrüksiyon Tekniği2444444214401110
Teknik Resim3555555114411111
Tasrı Geometri2555555223321112
Temel Tasarım I4354243355422244
Temel Tasarım II3555555323311112
Serbest Çizim Teknikleri0000000000000000
                 
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I0000000000000000
İngilizce III0000000000000000
Almanca III0000000000000000
Fransızca III0000000000000000
Bilgisayar Destekli Teknik Çizim I**1555555114411114
Bilgisayar Destekli Teknik Çizim II**3443343342243522
Güvenli Çalışma İlkeleri0000000000000000
Perspektif1555555002201110
Sanat ve Tasarım Tarihi0000000000000000
Ağaç İşleme Makinaları0000000000000000
Yapışma Teorisi ve Yapıştırıcılar0000000000000000
Masif Mobilya Üretimi Teknikleri0000000000000000
                 
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II0000000000000000
İngilizce IV0000000000000000
Almanca IV0000000000000000
Fransızca IV0000000000000000
Mobilya Tasarımı1333333014401114
İç Mekan ve Mobilya Tarihi1333333012201110
Ergonomi0000000000000000
Tablalı Mobilya Üretimi Teknikleri0111111524401110
İç Mekan Gereç Teknolojisi0111111314401110
Zorunlu Meslek Stajı0000000000000000
Bilgisayar Destekli Teknik Çizim I1555555114411114
Bilgisayar Destekli Teknik Çizim II3443343342243522
                 
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Grup Mobilya Tasarımı0555555012201110
Üst Yüzey İşlemleri0000000000000000
Klasik Mobilya Üretim Teknikleri3333333514401110
İç Mekanda İnce Yapı3333333212201110
Bilgisayar Destekli Üretim ve Uygulama*0000000000000000
Mobilya Mukavemeti0000000000000000
Dış Mekan Mobilyaları1220222212201110
İş Etüdü0000000000000000
Kalite Kontrol Teknikleri0000000000000000
Girişimcilik0000000000000000
Meslek Etiği0000000000000000
Bilgisayar Destekli 3B Modelleme0000000000000000
Ahşap Müzik Aletleri Yapımı0000000111101110
Ahşap Esaslı Kompozit Levhalar0000000312201110
                 
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
İşyeri Eğitimi*0000000000000000
Zorunlu Meslek Stajı0000000000000000
                 
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
İç Mekan Tasarımı I*3533533221111111
İç Mekan Tasarımı I*2523523221111112
Bitirme Projesi**0000000000000000
Teknik İngilizce***0000000000000000
Mesleki İngilizce***0000000000000000
İş Hukuku0000000000000000
Cam ve Seramik0000000000000000
Maliyet Analizi0000000000000000
Röleve ve Restorasyon0000000000000000
İşletme Bilgisi0000000000000000
Üretim Planlaması0000000000000000
Pazarlama Teknikleri0000000000000000
Kündekira Sanatı0000000000000000
İç Mekanda Tekstil ve Meşruşat0000000000000000
Görsel Sunum Teknikleri0000000000000000
                 
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
İç Mekan Tasarımı I3533533221111111
İç Mekan Tasarımı II2523523221111112
Bitirme Projesi0000000000000000
Teknik İngilizce0000000000000000
Mesleki İngilizce0000000000000000
Teknik İletişm0000000000000000
Mobilya Süsleme Teknikleri0000000000000000
Prototip Geliştirme0000000000000000
Geleneksel Türk Evi0000000000000000
Yöneylem Araştırması0000000000000000
Ahşap Yat Dekorasyonu0000000000000000
Mobilyada Mekanik Test Teknikleri0000000000000000
İç Mekanda Renk ve Aydınlatma0000000000000000
                 
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık