English
Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu Marina İşletme

Kazanılan Derece

Marina İşletme, Önlisans Derecesi

Kabul Koşulları

Öğrenciler, ilgili meslek lisesi mezunları arasından sınavsız olarak ve bunun yanında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirilmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Y1 Marina işletmeciliği ile ilgili temel konular hakkında ve işletme biliminin temel araştırma konuları ile işletme süreç ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olmak Y2 Marinacılık sektörüne ilişkin temel bilgileri harmanlayıp, sektördeki verilere ilişkin yorum yapabilme, sorunları tanımlayıp, analiz ederek çözüm yolu üretebilmek Y3 Temel denizcilik terimleri hakkında kapsamlı bilgi sahibi olma ve teorik anlamda öğrenilen bu bilgileri marinacılık sektöründe kullanabilme yeterliliğine sahip olmak Y4 Marinacılık sektörü içerisinde ihtiyaç duyulan bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olmak Y5 İletişim gücü yüksek akıllı çözümlerle müşterilere etkin, verimli ve kaliteli hizmet yollarını üretme yetisine sahip olmak Y6 Marinacılık sektörüyle ilgili mesleki konularda yorum yapabilme, tartışabilme ve karşılaştığı sorunları çözebilmek Y7 Marinacılık sektöründe kullanılan teknik araç ve gereçleri etkin bir şekilde kullanabilme yetisine sahip olabilmek Y8 Marinacılık sektöründe uluslararası denizcilik terimlerini rahatlıkla anlayarak kullanabilecek ve sektörde müşteri ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek pratik yabancı dil bilgisine sahip olmak Y9 Marinalarda kara ve deniz operasyonları ile seyir sürecinde oluşabilecek kriz anlarında sorunların çözümünde karar verici pozisyonda olmak Y10 Deniz turizmi ile ilgili temel kavramları öğrenip deniz turizmi mevzuatı hakkında temel bilgi sahibi olmak Y11 Marinacılık sektöründe mesleğin gerektirdiği etik, çevre yönetimi ve sosyal sorumluluk bilincinde olarak, çalışanların güvenliği ve sağlığı, emniyet ve güvenlik gibi konularda özverili ve bilinçli hareket edebilmek Y12 Marina ve yat işletmelerinin işleyiş sürecine hâkim ve bu alanlarda kullanılan temel dokümantasyon belgeleri tanıyan Y13 Marinacılık sektörüyle ilgili güncel gelişme ve yeniliklerle ilgili bilgi sahibi olmak ve yorum yapabilme yetisini kazanmak Y14 Temel mesleki yeterliliğe sahip olarak, doğru bilgiye etkin ve girişimci bir anlayışla ulaşabilmek, ömür boyu öğrenme ve kendini geliştirme gerekliliğinin bilincinde olmak Y15 Marinalarda çevre yönetimi ve güvenliği operasyon süreçlerine hâkim ve uygulamada belge takibini etkin ve verimli yapabilen, deniz turizmi sektöründe sürdürülebilirliği sağlayabilecek bilgiye sahip kalifiye iş gücü olan bireyler yetiştirebilmek

Önceki Öğrenim

Programın ders müfredatında bulunan dersleri daha önce başka bir yükseköğretim kurumuna devam ederek almış ve geçer not almış öğrenciler, muaf olmak istedikleri dersler için, daha önceki yükseköğretim kurumlarından almış oldukları derslerin onaylı içerikleri, öğrenme çıktıları, ölçme ve değerlendirme yöntemleri, iş yükü, AKTS kredisi ve başarı notunu gösteren resmi transkript ve muaf olmak istedikleri dersleri belirtir bir dilekçeyle akademik takvimde belirtilen sürede öğrenci işleri birimine başvurabilir. Hangi derslerden muaf olunabileceği yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Tarihçe

8 Aralık 2006 tarihinde Üniversitemize devredilen zemin ve iki kattan oluşan hizmet binasına sahip Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılında Muhasebe ve Vergi Bölümüne bağlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü’ne bağlı Turizm ve Otel İşletmeciliği ve Aşçılık programları ile faaliyetine başlayan Yüksekokulumuz; 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Gıda İşleme Bölümü’ne bağlı Meyve Sebze İşleme Teknolojisi Programı’nı açmış olup aynı program yeterli sayıda talep olmadığı için 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında kapatılmıştır. Aynı yıl Muhasebe ve Vergi Bölümü’ne bağlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı (İ.Ö) ile Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü’ne bağlı Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı (İ.Ö.) ile birlikte, 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılında Aşçılık (İ.Ö.) Programının açılmasıyla 2 bölüm ve 6 programa ulaşan Yüksekokulumuz, 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında Ulaştırma Hizmetleri Bölümü’ne bağlı olarak hizmete girecek olan Marina İşletme Programı’na öğrenci alımına başlayarak eğitim öğretim faaliyetine 3 bölüm 7 program ile devam edecektir.

Program Profili

Marina İşletme Programı, lise öğreniminden sonra iki yıllık bir eğitim sunmaktadır. YGS 6 puan türü ile öğrenci alıcak olan Marina İşletme Programı 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında eğitim ve öğretim faaliyete geçmiştir. Öğretim dili Türkçe olan programın amacı; denizcilik kültürüne hakim, marina ve yat işletme ve turizm bilim dallarıyla ilgili eğitim almış, deniz turizmi alanında çevre bilinci ve ülke çıkarlarını ön planda tutan, denize ve turizme çok yönlü bakabilen, bu alanda görev alınması planlanan kalifiye personel yetiştirilmesidir. Ayrıca; yat limanları, marinalar, yat inşa tesisleri, tersaneler, yat işletme firmaları, yat brokerlik firmaları ve acenteleri, yat sigorta firmaları gibi işletmelere orta ve üst düzey yönetici kademesine eleman yetiştirilmesidir. Bunun yanında yat turizm firmalarında çalışacak idari personel, yatlarda çalışabilecek yat servis elemanları, marinalarda çalışacak büro elemanları ve teknik personel yetiştirilmesi bölümün hedefleri arasındadır. Programa her yıl 20 öğrenci alınması planlanmaktadır. Marina işletme programında ilk yıl işletme, genel muhasebe, temel denizcilik ve gemicilik bilgisi,deniz turizmi, marina işletmeciliği ve yat işletmeciliği, marinalarda emniyet ve güvenlik gibi temel işletmecilik ve alan bilgilerini vermeye yönelik, ikinci yıl da marinalarda deniz operasyonları, deniz turizmi pazarlaması, deniz meteorolojisi, Türkiye’de yat turizmi, marinalarda kara operasyonları, deniz turizmi mevzuatı, marinalarda çevre yönetimi, mesleki yabancı dil dersleri ile öğrencileri ilgili sektörün talep ettiği niteliklerle donatmayı amaçlamaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Marina işletmeciliği ile ilgili temel konular hakkında ve işletme biliminin temel araştırma konuları ile işletme süreç ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olmak
2- Marinacılık sektörüne ilişkin temel bilgileri harmanlayıp, sektördeki verilere ilişkin yorum yapabilme, sorunları tanımlayıp, analiz ederek çözüm yolu üretebilmek
3- Temel denizcilik terimleri hakkında kapsamlı bilgi sahibi olma ve teorik anlamda öğrenilen bu bilgileri marinacılık sektöründe kullanabilme yeterliliğine sahip olmak
4- Marinacılık sektörü içerisinde ihtiyaç duyulan bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olmak
5- İletişim gücü yüksek akıllı çözümlerle müşterilere etkin, verimli ve kaliteli hizmet yollarını üretme yetisine sahip olmak
6- Marinacılık sektörüyle ilgili mesleki konularda yorum yapabilme, tartışabilme ve karşılaştığı sorunları çözebilmek
7- Marinacılık sektöründe kullanılan teknik araç ve gereçleri etkin bir şekilde kullanabilme yetisine sahip olabilmek
8- Marinacılık sektöründe uluslararası denizcilik terimlerini rahatlıkla anlayarak kullanabilecek ve sektörde müşteri ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek pratik yabancı dil bilgisine sahip olmak
9- Marinalarda kara ve deniz operasyonları ile seyir sürecinde oluşabilecek kriz anlarında sorunların çözümünde karar verici pozisyonda olmak
10- Deniz turizmi ile ilgili temel kavramları öğrenip deniz turizmi mevzuatı hakkında temel bilgi sahibi olmak
11- Marinacılık sektöründe mesleğin gerektirdiği etik, çevre yönetimi ve sosyal sorumluluk bilincinde olarak, çalışanların güvenliği ve sağlığı, emniyet ve güvenlik gibi konularda özverili ve bilinçli hareket edebilmek
12- Marina ve yat işletmelerinin işleyiş sürecine hâkim ve bu alanlarda kullanılan temel dokümantasyon belgeleri tanıyan
13- Marinacılık sektörüyle ilgili güncel gelişme ve yeniliklerle ilgili bilgi sahibi olmak ve yorum yapabilme yetisini kazanmak
14- Temel mesleki yeterliliğe sahip olarak, doğru bilgiye etkin ve girişimci bir anlayışla ulaşabilmek, ömür boyu öğrenme ve kendini geliştirme gerekliliğinin bilincinde olmak
15- Marinalarda çevre yönetimi ve güvenliği operasyon süreçlerine hâkim ve uygulamada belge takibini etkin ve verimli yapabilen, deniz turizmi sektöründe sürdürülebilirliği sağlayabilecek bilgiye sahip kalifiye iş gücü olan bireyler yetiştirebilmek

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40’ıdır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60’ıdır. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler. Ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2,00’nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili kurul kararı ile tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav hakkından bir kez yararlanılabilir. Öğrencilere aldıkları her ders için, o dersi yürütmekle görevlendirilen öğretim elemanı tarafından, aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl başarı notu olarak verilir. Puan Karşılığı Yarıyıl/Yıl Sonu Başarı Notu Katsayı 90-100 AA 4, 85-89 BA 3,5 ,80-84 BB 3, 75-79 CB 2,5, 70-74 CC 2, 65-69 DC 1,5, 60-64 DD 1, 50-59 FD 0,5, 49 ve altı FF 0. Yukarıda belirtilen değerlendirmeler dışında kalan değerlendirmeler; TT-Devamsızlıktan kalınan ders, MM-Muaf tutulan ders, GG-Geçer, KK-Kalır, VV – Bırakılan Derstir. “TT”, derslerde ve/veya uygulama çalışmalarında devam şartını sağlayamamış öğrencilere verilmektedir. Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil: (İngilizce, Almanca, Fransızca) derslerinden muaf tutulurlar ve “MM” ile değerlendirilirler. “GG”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir. “KK”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir. “VV”, eğitim-öğretim programından kaldırılan veya yerine başka bir ders konulmayan ve başarılma zorunluluğu kalmayan dersler için bölüm başkanlığının önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ile verilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci 2 yıllık eğitim süresini 120 AKTS kredisi alarak tamamlamalıdır. Bu derece, öğretim planında yer alan bütün teorik ve uygulamalı dersleri ve 60 iş günlük staj dönemini başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir. Öğrencinin öğretimin başarı ile bitirerek diploma alabilmesi için genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve bütün derslerden başarılı olması gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Marina işletme programı mezunları, kamu ve özel sektörde marinalar başta olmak üzere tüm denizcilik işletmelerinde, brokerlik firmalarında, limanlarda, yat inşa tesisleri ve tersanelerde, yat sigorta firmalarında, tedarik firmalarında çalışabilme olanağına sahip olabileceklerdir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Marina işletme programı mezunları, merkezi yerleştirme sınavı yoluyla lisans programlarına başvurabilirler.

Eğitim Türü

Öğretim dili Türkçe olan programın amacı; denizcilik kültürüne hakim, marina ve yat işletme ve turizm bilim dallarıyla ilgili eğitim almış, deniz turizmi alanında çevre bilinci ve ülke çıkarlarını ön planda tutan, denize ve turizme çok yönlü bakabilen, bu alanda görev alınması planlanan kalifiye personel yetiştirilmesidir. Ayrıca; yat limanları, marinalar, yat inşa tesisleri, tersaneler, yat işletme firmaları, yat brokerlik firmaları ve acenteleri, yat sigorta firmaları gibi işletmelere orta ve üst düzey yönetici kademesine eleman yetiştirilmesidir.

Bölüm Başkanı

Öğr.Gör. Onur Erdoğan

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
BİP1801 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 3
MRN1001 TEMEL DENİZCİLİK VE GEMİCİLİK BİLGİSİ Zorunlu 3 0 4
MRN1003 GENEL MUHASEBE Zorunlu 2 0 2
MRN1005 DENİZ TURİZMİ Zorunlu 2 0 3
MRN1497 MESLEK STAJI (15 İŞ GÜNÜ) Zorunlu 0 0 4
MRN1501 TURİZM COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 3
MRN1503 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 2
RTV1801 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 2
SGP1801 İLKYARDIM Seçmeli 2 0 3
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
İŞY1801 İŞLETME YÖNETİMİ I Zorunlu 2 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
MRN1008 MARİNA İŞLETMECİLİĞİ I Zorunlu 3 0 4
MRN1010 YAT İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu 3 0 4
MRN1012 MARİNALARDA EMNİYET VE GÜVENLİK I Zorunlu 2 0 3
MRN1014 YATLAR VE YATÇILAR Zorunlu 2 0 3
MRN1498 MESLEK STAJI (15 İŞ GÜNÜ) Zorunlu 0 0 4
MRN1506 LOJİSTİK YÖNETİMİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 3
MRN1508 DÜNYADA YAT TURİZMİ Seçmeli 2 0 3
MRN1510 MESLEKİ MATEMATİK Seçmeli 2 0 3
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
İŞY1802 İŞLETME YÖNETİMİ II Zorunlu 2 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MRN2009 MARİNA İŞLETMECİLİĞİ II Zorunlu 3 0 4
MRN2013 MARİNALARDA EMNİYET VE GÜVENLİK II Zorunlu 3 0 4
MRN2017 MARİNALARDA DENİZ OPERASYONLARI Zorunlu 2 0 3
MRN2019 DENİZ METEOROLOJİSİ Zorunlu 2 0 3
MRN2021 TÜRKİYEDE YAT TURİZMİ Zorunlu 2 0 3
MRN2023 MESLEKİ YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 3
MRN2497 MESLEK STAJI (15 İŞ GÜNÜ) Zorunlu 0 0 4
MRN2513 TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTELİĞİ Seçmeli 2 0 3
MRN2515 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MRN2024 MESLEKİ YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 3 0 4
MRN2026 MARİNALARDA KARA OPERASYONLARI Zorunlu 2 0 3
MRN2028 MARİNALARDA ÇEVRE YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 3
MRN2030 DENİZ TURİZMİ PAZARLAMASI Zorunlu 2 0 3
MRN2032 SEYİR Zorunlu 2 0 3
MRN2034 DENİZ TURİZMİ MEVZUATI Zorunlu 3 0 4
MRN2498 MESLEK STAJI (15 İŞ GÜNÜ) Zorunlu 0 0 4
MRN2518 MARİNALAR İÇİN SATIŞ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
MRN2520 TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
MRN2522 DENİZ SPORLARI Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I               
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ               
TEMEL DENİZCİLİK VE GEMİCİLİK BİLGİSİ               
GENEL MUHASEBE               
DENİZ TURİZMİ               
MESLEK STAJI (15 İŞ GÜNÜ)5555555332     
TURİZM COĞRAFYASI               
MESLEK ETİĞİ               
İLETİŞİM               
İLKYARDIM               
TÜRK DİLİ I               
İNGİLİZCE I               
ALMANCA I222222222222513
FRANSIZCA I               
İŞLETME YÖNETİMİ I               
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II               
MARİNA İŞLETMECİLİĞİ I               
YAT İŞLETMECİLİĞİ               
MARİNALARDA EMNİYET VE GÜVENLİK I               
YATLAR VE YATÇILAR               
MESLEK STAJI (15 İŞ GÜNÜ)5355533535     
LOJİSTİK YÖNETİMİNE GİRİŞ               
DÜNYADA YAT TURİZMİ               
MESLEKİ MATEMATİK               
TÜRK DİLİ II               
İNGİLİZCE II134111121441525
ALMANCA II434111121441525
FRANSIZCA II               
İŞLETME YÖNETİMİ II               
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
MARİNA İŞLETMECİLİĞİ II               
MARİNALARDA EMNİYET VE GÜVENLİK II               
MARİNALARDA DENİZ OPERASYONLARI               
DENİZ METEOROLOJİSİ               
TÜRKİYEDE YAT TURİZMİ               
MESLEKİ YABANCI DİL I (İNGİLİZCE)               
MESLEK STAJI (15 İŞ GÜNÜ)5355533535     
TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTELİĞİ               
GİRİŞİMCİLİK               
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
MESLEKİ YABANCI DİL II (İNGİLİZCE)               
MARİNALARDA KARA OPERASYONLARI               
MARİNALARDA ÇEVRE YÖNETİMİ               
DENİZ TURİZMİ PAZARLAMASI               
SEYİR               
DENİZ TURİZMİ MEVZUATI               
MESLEK STAJI (15 İŞ GÜNÜ)5355533535     
MARİNALAR İÇİN SATIŞ TEKNİKLERİ               
TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ               
DENİZ SPORLARI               
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık