English
Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım

Kazanılan Derece

İlk ve Acil Yardım Teknikerliği Önlisans Diploması

Kabul Koşulları

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve ÖSYM'nin belirlediği kabul koşulları geçerlidir.

Yeterlilik Koşulları

Toplam 120 AKTS karşılığı olan dersleri başarı ile tamamlamalıdır.

Önceki Öğrenim

Bilgisayar, ingilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf sayılırlar.

Tarihçe

Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu'nun 04/02/2015 tarihli toplantısı ve 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca açılması uygun görülmüştür. 2016-2017 öğretim yılı güz dönemi ile öğrenci almaya başlamıştır.

Program Profili

Acil yardım ambulansı, hasta nakil ambulansı ve diğer acil yardım araçlarında, hastane, poliklinik vb. acil sağlık hizmeti sunulan tüm acil servislerde görev yapabilecek, bilgi ve becerilerini yenilikler doğrultusunda sürekli güncelleyecek teknikerler yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri

1- ani hastalanma ve yaralanma durumlarında olay yerine hızla ulaşarak, varsa doktor ile birlikte durumu hızla değerlendirir, gerekiyorsa ilk müdehaleyi yapar ve uygun hastane acil servisine doğru yöntemle nalini sağlar
2- mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde acil hastaya ve yaralıya müdahale sırasında, tıbbi otoritelerin tanıdığı klıavuzları ve mevzuatın belirttiği akış çizelgelerini uygular
3- Dünyada ve Türkiyede acil hizmetlerin durumu ve ilk acil teknikerinin bu sistem içindek,i görev, yetki ve sorumluluklarını bilir
4- hastaya ve hastalığa uygun ilaç hazırlayıp uygular
5- hasta ve yapılan ile ilgili kayıtları usulüne uygun şekilde tutar
6- olay yerinde hızlı, sakin ve doğru karar verir
7- temel mesleki bilgilere sahip olur
8- hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık profesyonelleri ile sözlü ve yazılı iletişim kurar
9- acil yardım durumunda hem hastayı hem kendisini psikolojik ve sosyal açıdan korumak için gerekli bilgi ve beceriyi kullanır.
10- mesleki ve evrensel değerler doğrultusunda sürekli mesleki gelişim anlayışına sahiptir
11- entellektüel ve sosyal açıdankendisini geliştirmeye yönelik olarak ulusal ve evrensel değerleri ilke edinir.
12- kalitenin geliştirilmesi ve kalite standartları açısından bilgi sahibi olur

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Bir eğitim öğretim yılı içerisinde bir yarıyıl dersler devam eden öğrenciler için her yarıyılda bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır. bir dersin başarı notu ara sınav notunu %40'ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60'ının toplanması ile belirlenir.öğrencilerin derslere%70 devam zorunluluğu vardır.

Mezuniyet Koşulları

Toplam 120 AKTS karşılığı olan dersleri ve yaz stajını başarı ile tamamlamalıdır. Genel not ortalaması en az 2.00 olmalıdır.

Mezun İstihdamı

Tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarında, üniversite hastanelerinde, acil yardım ve hasta nakil ambulanslarında sağlık personeli, komuta kontrol merkezlerinde çağrı karşılama personeli olarak çalışma alanına sahiptirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Mezun olan öğrenciler, ön lisans diploması ile YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda kendi alanları ile ilgili diğer üniversitelerin Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik ve Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına başvurabilir ve dikey geçiş yapabilirler.

Eğitim Türü

Ön Lisans

Bölüm Başkanı

Öğr.Gör. Selda CERİM

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Çiğdem ALACA

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ACY1001 Acil Sağlık Hizmetleri I Zorunlu 3 2 4
ACY1003 Temel Yaşam Desteği Zorunlu 3 4 5
ACY1005 Resusitasyon Zorunlu 2 2 3
ACY1501 Tıbbi Terminoloji Seçmeli 2 0 3
ACY1503 Arama Kurtarma Seçmeli 2 0 3
ACY1505 Öfke Kontrolü Seçmeli 2 0 3
ACY1507 Anatomi Zorunlu 2 0 3
ACY1509 Fizyoloji Zorunlu 2 0 3
ATB1801 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I Zorunlu 2 0 2
ENF1801 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 4 0 3
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ACY1002 Acil Sağlık Hizmetleri II Zorunlu 4 2 5
ACY1004 Travma Zorunlu 2 2 3
ACY1006 Acil Hasta Bakımı I Zorunlu 4 2 5
ACY1008 Yaz Stajı Zorunlu 2 0 2
ACY1502 Enfeksiyon Hastalıkları Seçmeli 2 0 3
ACY1504 İş Sağlığı Güvenliği Seçmeli 2 0 3
ACY1506 Ambulans Donanımı Seçmeli 2 0 3
ACY1508 Adli Tıp Seçmeli 2 0 3
ATB1802 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İngilizce II Zorunlu Seçmeli 2 0 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ACY2001 Mesleki Uygulama I Zorunlu 3 8 8
ACY2003 İleri Yaşam Desteği I Zorunlu 3 2 5
ACY2005 Acil Hasta Bakımı II Zorunlu 4 2 5
ACY2007 Farmakoloji Zorunlu 2 0 3
ACY2501 Vücut Geliştirme-I Seçmeli 2 1 3
ACY2503 Mesleki İngilizce I Seçmeli 2 0 3
ACY2505 Kalite Güvence ve Standartları Seçmeli 2 0 3
ACY2507 İletişim Seçmeli 2 0 3
ACY2509 Sunum Teknikleri Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ACY2002 Mesleki Uygulama II Zorunlu 3 12 10
ACY2004 İleri Yaşam Desteği II Zorunlu 2 2 3
ACY2006 Acil Hasta Bakımı III Zorunlu 4 2 5
ACY2502 Vücut Geliştirme-II Seçmeli 2 1 3
ACY2504 Mesleki İngilizce II Seçmeli 2 0 3
ACY2506 Meslek Etiği Seçmeli 2 0 3
ACY2508 Sağlık Hukuku Seçmeli 2 0 3
ACY2510 Acil Hizmet Verenler İçin Psikoloji Seçmeli 2 0 3
ACY2512 Topluma Hizmet Uygulamaları Seçmeli 2 0 3
ACY2514 Yazışma ve Rapor Teknikleri Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Acil Sağlık Hizmetleri I555555555555
Temel Yaşam Desteği5555445     
Resusitasyon5355555     
Tıbbi Terminoloji3333334     
Arama Kurtarma 555555555555
Öfke Kontrolü4334454     
Anatomi4444435     
Fizyoloji3333334     
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I4455555     
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı3333333     
Türk Dili I4455455     
İNGİLİZCE I4445545     
             
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Acil Sağlık Hizmetleri II555555555555
Travma444444444444
Acil Hasta Bakımı I5555555     
Yaz Stajı555555555555
Enfeksiyon Hastalıkları4435454     
İş Sağlığı Güvenliği3222223     
Ambulans Donanımı4433344     
Adli Tıp3433445     
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II211422      
Türk Dili II5554444     
İngilizce II4455444     
             
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Mesleki Uygulama I555555555555
İleri Yaşam Desteği I444444444444
Acil Hasta Bakımı II555555555555
Farmakoloji5434454     
Vücut Geliştirme-I4333333     
Mesleki İngilizce I5555444     
Kalite Güvence ve Standartları4435443     
İletişim4543334     
Sunum Teknikleri4334433     
             
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Mesleki Uygulama II555555555555
İleri Yaşam Desteği II444444444444
Acil Hasta Bakımı III555555544444
Vücut Geliştirme-II4333333     
Mesleki İngilizce II4445545     
Meslek Etiği4225444     
Sağlık Hukuku5532212     
Acil Hizmet Verenler İçin Psikoloji4445545     
Topluma Hizmet Uygulamaları5554455     
Yazışma ve Rapor Teknikleri2233222     
             
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık