English
Milas Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı

Kazanılan Derece

Kabul Koşulları

Yeterlilik Koşulları

Önceki Öğrenim

Tarihçe

Program Profili

Program Yeterlilikleri

1- Moda Tasarımı alanıyla ilgili yöntem ve teknikleri kavrar.
2- Mesleği ile ilgili gerekli araç ve gereçleri tanır.
3- Moda Tasarımı ile ilgili teknikleri listeler ve bu teknikleri uygular.
4- Moda Tasarımı alanına yönelik edindiği kuramsal bilgi ve beceriler doğrultusunda, karşılaştığı problemleri çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır.
5- Tekstil materyallerinin üretimini, özelliklerini kavrar.
6- İplik, dokuma ve örme kumaş, terbiye, hazır giyim ve kalite kontrol konularında mevcut teknolojileri tanır ve kullanır.
7- Moda ve tekstil tasarımına dönük özgün çalışmaları ayırt eder.
8- Güncel ve çağdaş konulara ilişkin bilgi birikimini, mesleki uygulamaları estetik bakış açısı ile tasarlar.
9- Kalıp hazırlama ve model geliştirme tekniklerini uygular.
10- Konfeksiyon makinelerini tanır, kullanır ve makinelerin koruyucu bakımı ile ilgili bilgileri uygular.
11- Kesim, dikim ve kalite kontrol tekniklerini uygular.
12- Tasarımın uygulanması ve ürün üretimine yönelik mesleki teknik bilgiyi tanır.
13- Bilgisayar ve bilgi iletişim teknolojilerini mesleki gelişimini destekleyecek düzeyde kullanır.
14- Tekstil uygulamaları sırasında aynı meslek disiplini içerisinde ve disiplinler arasında takım çalışmalarını kavrar.
15- Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
16- Sorumluluk alanı ile ilgili olarak analitik düşünür, sorgular ve araştırır, alanıyla ilgili uluslararası platformlarda sözlü ve yazılı iletişim kurar.
17- Mesleki etik ve kültürel değerleri savunur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Mezuniyet Koşulları

Mezun İstihdamı

Moda Tasarım programı mezunları moda-tekstil tasarım teknikeri olarak kişiye özel tasarım (haute couture) yapabilir, koleksiyonlar hazırlayabilir, moda danışmanı olabilir, moda editörlüğü yapabilir, kostüm tasarımcısı (sinema, televizyon, tiyatro vb) olabilir, kamu kurum ve kuruluşlarında, tekstil fabrikaları ve atölyelerinde, nakış ve örme-dokuma-baskı sanayinde, hazır giyim sektöründe, tekstil ihracat firmalarında, özel işletmelerde, moda evleri ve model hanelerde stilist, modelist ve tasarımcı ekiplerinin alt kadrolarında çalışabilir; ayrıca sektörde kendi atölyelerini ve moda evlerini açarak iş imkanı yaratabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Eğitim Türü

Bölüm Başkanı

Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Mutlu ALTINAY

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB 1801 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Zorunlu 2 0 2
BİP 1803 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Zorunlu 3 0 3
MOD 1001 Temel Sanat Eğitimi I Zorunlu 3 1 5
MOD 1003 Desen Zorunlu 3 1 5
MOD 1005 Tekstil Teknolojisi I Zorunlu 2 0 3
MOD 1007 Konfeksiyon .Yardımcı Malzemeleri Zorunlu 2 0 3
MOD 1009 Giysi Tarihi Zorunlu 2 0 3
MOD 1501 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Seçmeli 2 0 2
MOD 1503 Moda Fotoğrafçılığı Seçmeli 2 0 2
MOD 1505 Sanat Tarihi Seçmeli 2 0 2
TDB 1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
YDB 1801 İngilizce I* Zorunlu 2 0 2
YDB 1803 Almanca I* Zorunlu 2 0 2
YDB 1805 Fransızca I* Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB 1802 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II Zorunlu 2 0 2
MOD 1002 Temel Sanat Eğitimi II Zorunlu 3 1 5
MOD 1004 Mesleki Teknik Çizim Zorunlu 3 1 3
MOD 1006 Tekstil Teknolojisi II Zorunlu 2 0 3
MOD 1008 Tekstil Süsleme Teknikleri Zorunlu 3 1 3
MOD 1010 Moda Eğilimleri Zorunlu 2 0 3
MOD 1498 Meslek Stajı**(20 İş günü) Zorunlu 0 0 5
MOD 1502 Mitoloji Seçmeli 2 0 2
MOD 1504 Web Tasarımı Seçmeli 2 0 2
MOD 1506 Bilgisayar Destekli Tekstil Tasarımı Seçmeli 1 1 2
TDB 1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB 1802 İngilizce II* Zorunlu 2 0 2
YDB 1804 Almanca II* Zorunlu 2 0 2
YDB 1806 Fransızca II* Zorunlu 2 0 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MOD 2001 Giysi Tasarımı I Zorunlu 2 1 3
MOD 2003 Giysi Üretimi I Zorunlu 3 1 3
MOD 2005 Kalıp Hazırlama I Zorunlu 2 1 3
MOD 2007 Aksesuar Tarihi Zorunlu 2 0 2
MOD 2009 Moda Resmi ve İlüstrasyonu Zorunlu 2 1 3
MOD 2501 Moda Atölye I Seçmeli 2 1 4
MOD 2503 El Baskıcılığı Seçmeli 2 1 4
MOD 2505 Tesktil Yüzey Boyama Teknikleri I Seçmeli 2 1 4
MOD 2507 Aksesuar Tasarımı ve Üretimi I Seçmeli 2 1 4
MOD 2509 Koleksiyon Hazırlama Seçmeli 1 1 2
MOD 2511 Meslek Etiği Seçmeli 2 0 2
MOD 2513 Mesleki Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
MOD 2515 Eski Çağda Giyim ve Kuşam Seçmeli 2 0 2
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MOD 2002 Giysi Tasarımı II Zorunlu 2 1 3
MOD 2004 Giysi Üretimi II Zorunlu 3 1 3
MOD 2006 Kalıp Hazırlama II Zorunlu 2 1 3
MOD 2008 Sunum Teknikleri Zorunlu 2 0 2
MOD 2010 Proje Geliştirme Zorunlu 2 0 2
MOD 2498 Meslek Stajı**(20 İş günü) Zorunlu 0 0 5
MOD 2502 Moda Atölye II Seçmeli 3 1 4
MOD 2504 Bilgisayar Destekli Giysi Tasarımı Seçmeli 1 1 2
MOD 2506 Tekstil Yüzey Boyama Teknikleri II Seçmeli 3 1 4
MOD 2508 Aksesuar Tasarımı ve Üretimi II Seçmeli 3 1 4
MOD 2510 Moda Pazarlama Seçmeli 2 0 2
MOD 2514 Mesleki Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi                 
Bilgi ve İletişim Teknolojisi                 
Temel Sanat Eğitimi I                 
Desen           5     
Tekstil Teknolojisi I                 
Konfeksiyon .Yardımcı Malzemeleri                5
Giysi Tarihi                 
Araştırma Yöntem ve Teknikleri                 
Moda Fotoğrafçılığı                 
Sanat Tarihi54524244453445555
Türk Dili I                 
İngilizce I*                 
Almanca I*                 
Fransızca I*                 
                  
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II                 
Mesleki Teknik Çizim                 
Tekstil Teknolojisi II                 
Tekstil Süsleme Teknikleri                 
Moda Eğilimleri                 
Meslek Stajı**(20 İş günü)                 
Mitoloji                 
Web Tasarımı                 
Bilgisayar Destekli Tekstil Tasarımı                 
Türk Dili II                 
İngilizce II*                 
Almanca II*                 
Fransızca II*                 
                  
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17
Giysi Tasarımı I                 
Giysi Üretimi I                 
Kalıp Hazırlama I                 
Aksesuar Tarihi                 
Moda Resmi ve İlüstrasyonu                 
Moda Atölye I                 
El Baskıcılığı                 
Tesktil Yüzey Boyama Teknikleri I                 
Aksesuar Tasarımı ve Üretimi I                 
Koleksiyon Hazırlama                 
Meslek Etiği                 
Mesleki Yabancı Dil I                 
Eski Çağda Giyim ve Kuşam                 
                  
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17
Giysi Tasarımı II                 
Giysi Üretimi II                 
Kalıp Hazırlama II                 
Sunum Teknikleri                 
Proje Geliştirme                 
Meslek Stajı**(20 İş günü)                 
Moda Atölye II                 
Bilgisayar Destekli Giysi Tasarımı                 
Tekstil Yüzey Boyama Teknikleri II                 
Aksesuar Tasarımı ve Üretimi II                 
Moda Pazarlama                 
Mesleki Yabancı Dil II                 
                  
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık