English
Muğla Meslek Yüksekokulu Kozmetik Teknolojisi

Kazanılan Derece

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri bölümü Kozmetik Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler ‘’Kozmetik Teknikeri’’ ünvanı kazanırlar. Bu bölümden mezun olan öğrenciler, mezun olduktan sonra ‘biyokimya laboratuvarı, kozmetik sanayi kuruluşları, kozmetik ithalat ihracat firmaları, kimya-ecza sanayii, güzellik enstitüleri’ gibi kuruluşlarda yetkili eleman olarak çalışmaktadırlar.

Kabul Koşulları

Lisans Yerleştirme Sınavı'ndan Bölüm için belirlenen minimum puanı almış olmak.

Yeterlilik Koşulları

Alanında önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplamı 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Önceki Öğrenim

Daha önce başka bir Yüksek Öğretim Kurumunda öğrenim görmüş olan öğrencilerin Önceki Öğrenimi, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çif Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ile "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde tanınmaktadır. Bölümümüzde örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya veya tecrübeye dayalı (in-formal/non-formal ) öğrenme şu an itibariyle tanınmamaktadır. Ancak, Yükseköğretim programlarının tamamında yer alan Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca vd.) Dersleri için her akademik dönem başında Muafiyet Sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden Muaf olurlar.

Tarihçe

Muğla Meslek Yüksek Okulu Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü Kozmetik Teknolojisi programında 2016-2017 döneminde önlisans düzeyinde eğitim-öğretime başlanmıştır ve hâlen sürdürülmektedir. İlk dönem eğitim- öğretime 38 öğrenci ile başlanmıştır. Kozmetik teknolojisi programında ders programı kozmetik alanında bilinmesi gereken temel kavramları vermenin yanı sıra örgün eğitim ve öğretim avantajlarını kullanarak bilimsel bir ortamda eğitilip meslek becerilerinin kazanılması sağlanmaktadır. Dersler alanında uzman öğretim üye ve görevlileri tarafından ayrıntılı bir şekilde işlenmekte ve uygulamalar yapılmaktadır. Ayrıca dersler kapsamında teknik geziler yapılarak güncel uygulamalar yerinde öğrencilere gösterilmektedir. Bunun yanı sıra teknolojinin sunduğu imkânlardan (bilgisayar, slayt, video) yararlanılarak çağdaş anlamda bir öğrenme ortamı sağlanmaktadır. Kozmetik Teknolojisi programında 1 yardımcı doçent 2 öğretim görevlisi ve 1 uzman görev yapmaktadır. Öğretim elemanları derslerinin yanında bilimsel araştırmalar yapmakta, alanlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde kongre ve sempozyumlara katılmaktadır.

Program Profili

Dünyada en büyük birkaç endüstriden biri olan ve çok ciddi bir pazar payına sahip olan kozmetik sektöründeki en önemli ihtiyaçlar arasında yer alan ara eleman ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde gençler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Kozmetik hammaddelerin sınıflandırılmasını, hangi amaçla, hangi ürünlerde ne kadar kullanılacağını, hangi özellikleri taşıması gerektiğini bilmek
2- Kozmetiği tanımlamak ve sınıflandırmak,
3- Toksikliği tanımlamak, sınıflandırmak, Toksik maddeleri ve bu maddelerin detoksifikasyon yollarını bilmek. Toksik maddeleri analiz edebilmek.
4- Laboratuvar güvenliği ve insan sağlığı açısından tehlikeli kimyasallar ile çalışırken alınması gereken tedbirlere hakim olmak.
5- Temel matematiksel metotları çözüm üretmede kullanabilme yeteneğine sahip olmak.
6- En az bir yabancı dili kullanarak kozmetik sektörü ile ilgili bilgileri ve gelişmeleri izleyebilmek
7- Kozmetikte kullanılan taşıyıcı sistemleri tanımlayabilmek, kozmetik ürüne göre kullanılması gereken taşıyıcı sistem seçimi yapabilmek.
8- Kozmetik hammaddelerde, ara ürünlerde ve bitmiş ürünlerde gerekli testleri bilmek ve uygulamak.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Verilen her bir ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. Başarı notuna ara sınavın etkisi %40, dönem sonu sınavının ise %60 oranındadır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun (2,00) üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Ara yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir. FF notu alan öğrenci başarısızdır, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu MM ve GG ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.

Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olmak için gereken minimum mezuniyet kredisi; 90 zorunlu, 30 seçmeli olmak üzere 120 AKTS’dir. 15 iş günü 2. Sınıf/3. Yarıyıl, 15 iş günü 2. Sınıf/4. Yarıyıl olmak üzere 30 iş günü staj yapılması zorunludur.

Mezun İstihdamı

Bu programdan mezun olduktan sonra ‘biyokimya laboratuvarı, kozmetik sanayi kuruluşları, kozmetik ithalat ihracat firmaları, kimya-ecza sanayii, güzellik enstitüleri’ gibi kuruluşlarda yetkili eleman olarak çalışmaktadırlar.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Programdan mezun olanlar ile son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan öğrenciler dikey geçiş sınavı ile örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapabilirler.

Eğitim Türü

Önlisans

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi İbrahim KIVRAK

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Fatih ÇAYAN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
BİP1801 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 2 3
KOZ1001 GENEL BİYOLOJİ Zorunlu 3 0 4
KOZ1003 ANALİTİK KİMYA Zorunlu 3 0 3
KOZ1005 GENEL KİMYA I Zorunlu 3 0 4
KOZ1007 KOZMETİK BİLİMİNE GİRİŞ I Zorunlu 3 1 4
KOZ1501 KOZMETİK KATKI MADDELERİ I Seçmeli 2 0 3
KOZ1503 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 3
KOZ1505 KOZMETİK MEVZUATI Seçmeli 2 0 3
MAP1801 MATEMATİK I Zorunlu 2 0 3
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 INGILIZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 2 2
BİP1802 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 2 3
KOZ1002 GENEL KİMYA II Zorunlu 3 0 4
KOZ1004 ORGANİK KİMYA Zorunlu 3 0 3
KOZ1006 KOZMETİK BİLİMİNE GİRİŞ II Zorunlu 3 1 4
KOZ1008 LABORATUVAR TEKNİĞİ VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 3 0 4
KOZ1010 BİTKİ SİSTEMATİĞİ Zorunlu 2 0 3
KOZ1502 KOZMETİK KATKI MADDELERİ II Seçmeli 2 0 3
KOZ1504 AMBALAJ GELİŞTİRME VE SEÇİMİ Seçmeli 2 0 3
KOZ1506 ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE İNSAN SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 3
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 INGILIZCE II Zorunlu 2 2 2
YDB1804 ALMANCA II Zorunlu 2 2 2
YDB1806 FRANSIZCA II Zorunlu 2 2 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KOZ2001 KOZMETİK ÜRETİM TEKNİKLERİ I Zorunlu 2 1 3
KOZ2003 KOZMETİK MİKROBİYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 4
KOZ2005 TOKSİKOLOJİ Zorunlu 2 1 3
KOZ2007 BİYOKİMYA Zorunlu 3 1 4
KOZ2501 KOZMETİK PREPERATLAR Seçmeli 2 0 3
KOZ2503 KİMYA LABORATUVARI I Seçmeli 2 1 3
KOZ2505 DOĞAL BİLEŞİKLER KİMYASI I Seçmeli 2 0 3
KOZ2507 İŞ HUKUKU I Seçmeli 2 0 3
KOZ2509 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
KOZ2511 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2 0 3
KOZ2513 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 3
KOZ2797 MESLEK STAJI (15 İŞ GÜNÜ) Zorunlu 0 0 4
İŞY2813 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KOZ2002 KOZMETİK ÜRETİM TEKNİKLERİ II Zorunlu 2 0 3
KOZ2004 KOZMETİK ÜRÜN TASARIMI Zorunlu 2 1 3
KOZ2006 SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 3 1 4
KOZ2008 MESLEKİ PROJE HAZIRLAMA Zorunlu 3 1 4
KOZ2502 ENSTRÜMENTAL ANALİZ Seçmeli 2 0 3
KOZ2504 KİMYA LABORATUVARI II Seçmeli 0 3 3
KOZ2506 DOĞAL BİLEŞİKLER KİMYASI II Seçmeli 2 0 3
KOZ2508 ESTETİK VE SANAT BİLGİSİ Seçmeli 2 0 3
KOZ2510 İŞ HUKUKU II Seçmeli 2 0 3
KOZ2512 BİLİM TARİHİ Seçmeli 2 0 3
KOZ2516 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2 2 3
KOZ2798 MESLEK STAJI II (15 İŞ GÜNÜ) Zorunlu 0 0 4
İŞY2814 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I        
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I        
GENEL BİYOLOJİ        
ANALİTİK KİMYA        
GENEL KİMYA I        
KOZMETİK BİLİMİNE GİRİŞ I        
KOZMETİK KATKI MADDELERİ I        
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ         
KOZMETİK MEVZUATI        
MATEMATİK I        
TÜRK DİLİ I        
INGILIZCE I        
ALMANCA I        
FRANSIZCA I        
         
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II        
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II        
GENEL KİMYA II        
ORGANİK KİMYA        
KOZMETİK BİLİMİNE GİRİŞ II        
LABORATUVAR TEKNİĞİ VE GÜVENLİĞİ        
BİTKİ SİSTEMATİĞİ        
KOZMETİK KATKI MADDELERİ II        
AMBALAJ GELİŞTİRME VE SEÇİMİ         
ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE İNSAN SAĞLIĞI        
TÜRK DİLİ II        
INGILIZCE II        
ALMANCA II        
FRANSIZCA II        
         
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8
KOZMETİK ÜRETİM TEKNİKLERİ I        
KOZMETİK MİKROBİYOLOJİSİ        
TOKSİKOLOJİ        
BİYOKİMYA        
KOZMETİK PREPERATLAR        
KİMYA LABORATUVARI I        
DOĞAL BİLEŞİKLER KİMYASI I        
İŞ HUKUKU I        
MESLEK ETİĞİ        
MESLEKİ YABANCI DİL I        
GİRİŞİMCİLİK        
MESLEK STAJI (15 İŞ GÜNÜ)        
İŞLETME YÖNETİMİ I        
         
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8
KOZMETİK ÜRETİM TEKNİKLERİ II        
KOZMETİK ÜRÜN TASARIMI         
SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ        
MESLEKİ PROJE HAZIRLAMA        
ENSTRÜMENTAL ANALİZ        
KİMYA LABORATUVARI II        
DOĞAL BİLEŞİKLER KİMYASI II        
ESTETİK VE SANAT BİLGİSİ        
İŞ HUKUKU II        
BİLİM TARİHİ        
MESLEKİ YABANCI DİL II        
MESLEK STAJI II (15 İŞ GÜNÜ)        
İŞLETME YÖNETİMİ II        
         
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık