English
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Antrenörlük Eğitimi (Tezli) YL

Kazanılan Derece

Bilim uzmanlığı

Kabul Koşulları

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), yazılı sınav

Yeterlilik Koşulları

Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca uzmanlık alan dersi dışında en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmasını başarmak zorundadırlar.

Önceki Öğrenim

Öğrencinin başvurusu ile öğrenim gördüğü daha önceki üniversitedeki dersler Anabilim Dalı Uyum Komisyonu tarafından ders içeriği ve ders saati açısından değerlendirilir.

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antrenörlük Eğitimi Anabilim dalı ilk olarak 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında eğitime başlamıştır.

Program Profili

Yüksek Lisans programı Antrenörlük Eğitimi alanında eğitim sağlar.

Program Yeterlilikleri

1- Antrenörlük eğitimi alanında güncel bilgilerin edinilir, beceri ile mesleki ve bilimsel etik bilincinde gelişimi sağlanır.
2- Antrenörlük mesleği ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen bilimsel gelişmeleri takip eder.
3- Antrenörlük Eğitimi ile ilgili çalışmalarla alana katkı sağlayabilme becerisi kazanılır.
4- Antrenörlük Eğitimi alanıyla ilişkili diğer bilim dalları ile birlikte çalışabilme becerisi kazanılır.
5- Özel antrenman planlaması ve periyotlaması yapabilme becerisi kazanılır.
6- Spor bilimlerinde kullanılan temel istatistik bilgiler bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak kazanılır.
7- Antrenörlük Eğitimi alanına yönelik literatürü ve güncel konuları takip edebilme becerisi kazanılır.
8- Sporun toplumun her kesimine yaygınlaştırılmasında gerekli olan faaliyetlerin planlanması, organize edilmesi ve uygulanması becerisi kazanılır.
9- Antrenörlük eğitimi alanında multidisipliner alanlardan edindiği bilgi ve donanımı bağımsız olarak kullanabilme becerisi kazanılır.
10- Bağımsız araştırma yapabilme becerisinin gelişimi sağlanır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Genel olarak yıl içi değerlendirmeleri (Vize, ödev, proje vb.) %40, yıl sonu değerlendirmeleri (final, ödev, proje vb.) %60 oranında değerlendirilir. Hazırlanacak yüksek lisans tezinin de akademik jüri tarafından başarılı bulunması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca uzmanlık alan dersi dışında en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmasını başarmak zorundadırlar. Öğrencilerin aldıkları derslerin minimum AKTS toplamı 90'dır.

Mezun İstihdamı

Antrenörlük Eğitimi alanında akademisyen olabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek lisans eğitimini başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra yüksek lisans tezi tamamlayarak, doktora için gerekli koşulları sağlamak.

Eğitim Türü

Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. ÖZCAN SAYGIN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. GÖNÜL BABAYİĞİT İREZ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ANE5001 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
ANE5090 Seminer Zorunlu 0 4 6
ANE5501 İleri Egzersiz Fizyolojisi Seçmeli 3 0 6
ANE5503 Çocuklarda Fiziksel Aktivite ve Obezite Seçmeli 3 0 6
ANE5505 Egzersiz Programları Hazırlama Seçmeli 3 0 6
ANE5507 Spor Sakatlıklarında Rehabilitasyon Seçmeli 3 0 6
ANE5509 Fiziksel Uygunluk ve Ölçüm Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
ANE5511 Sporda Teknik Yeteneği Ölçme ve Değerlendirme Seçmeli 3 0 6
ANE5513 Antrenörlük Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 6
ANE5515 Kondisyon ve Antrenman Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
ANE5517 Antrenman Planlaması İlkeleri Seçmeli 3 0 6
ANE5519 İleri Antrenman Bilgisi Seçmeli 3 0 6
ANE5521 Sporda Beslenme Ergojenik Yardımlar ve Doping Seçmeli 3 0 6
ANE5523 Spor Biyomekaniği ve Hareket Analizi Seçmeli 3 0 6
ANE5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ANE5502 Hareket ve Antrenman Bilimlerinde Güncel Konular ve Gelişmeler Seçmeli 3 0 6
ANE5504 Herkes İçin Spor ve Welness Seçmeli 3 0 6
ANE5506 Sporda Fonksiyonel Anatomi ve Kinesyoloji Seçmeli 3 0 6
ANE5508 Geriatri ve Egzersiz Seçmeli 3 0 6
ANE5510 Sporda Alan ve Laboratuar Testleri ile Performansın Değerlendirilmesi Seçmeli 3 0 6
ANE5512 Fiziksel Aktivite ve Değerlendirme Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
ANE5514 vücut Komposizyonu ve Değerlendirme Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
ANE5516 Performans Sporlarında Beslenme ve Menü Planlama Seçmeli 3 0 6
ANE5518 Müsabaka Analizi Yöntemleri ve Güncel Gelişmeler Seçmeli 3 0 6
ANE5520 Çocuk Kadın ve Yaşlılarda Egzersiz Seçmeli 3 0 6
ANE5522 Antrenman Biliminde Periodizasyon Seçmeli 3 0 6
ANE5524 Kuvvet Antrenmanları ve Metodolojisi Seçmeli 3 0 6
ANE5526 Sporda Yetenek Araştırması Seçmeli 3 0 6
ANE5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ANE5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
ANE5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ANE5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği5544255245
Seminer4444244245
İleri Egzersiz Fizyolojisi4444425443
Çocuklarda Fiziksel Aktivite ve Obezite4444424443
Egzersiz Programları Hazırlama4444424443
Spor Sakatlıklarında Rehabilitasyon3444323343
Fiziksel Uygunluk ve Ölçüm Yöntemleri4444424443
Sporda Teknik Yeteneği Ölçme ve Değerlendirme4444424443
Antrenörlük Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar5455525443
Kondisyon ve Antrenman Yöntemleri44444244 3
Antrenman Planlaması İlkeleri4455525443
İleri Antrenman Bilgisi4455525443
Sporda Beslenme Ergojenik Yardımlar ve Doping4444424443
Spor Biyomekaniği ve Hareket Analizi4444424343
Uzmanlık Alan Dersi4444244235
           
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Hareket ve Antrenman Bilimlerinde Güncel Konular ve Gelişmeler4455525443
Herkes İçin Spor ve Welness4433324543
Sporda Fonksiyonel Anatomi ve Kinesyoloji4 44424543
Geriatri ve Egzersiz4444424443
Sporda Alan ve Laboratuar Testleri ile Performansın Değerlendirilmesi4455525443
Fiziksel Aktivite ve Değerlendirme Yöntemleri4444425443
vücut Komposizyonu ve Değerlendirme Yöntemleri4444424443
Performans Sporlarında Beslenme ve Menü Planlama4445424444
Müsabaka Analizi Yöntemleri ve Güncel Gelişmeler4444444444
Çocuk Kadın ve Yaşlılarda Egzersiz4444424543
Antrenman Biliminde Periodizasyon4455525443
Kuvvet Antrenmanları ve Metodolojisi4455525443
Sporda Yetenek Araştırması4455524443
Uzmanlık Alan Dersi4444244235
           
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Tez Çalışması5555555355
Uzmanlık Alan Dersi4444244235
           
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Uzmanlık Alan Dersi4444244235
           
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık