English
Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Turizm-Otelcilik alanında Ön Lisans Diploması verilir.

Kabul Koşulları

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve ÖSYM’nin uyguladığı merkezi sınavın ilgili alanından yeterli puanı almış olması gerekmektedir. Çalışma şekli örgün ve ikinci öğretim biçimindedir.

Yeterlilik Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, bununla birlikte mevcut uygulamadaki 60 gün süreli staj uygulamasını başarı ile tamamlamak gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal / Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Tarihçe

2015-2016 eğitim-öğretim yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı örgün öğretim olarak faaliyete başlamıştır. Aynı yıl eğitim-öğretim yılında da ikinci öğretime öğrenci alınmıştır.

Program Profili

Turizm sektörü, ulaşım, konaklama, eğlence, kongre, spor disiplinlerini içine alan ve gelişmekte olan ülkelerde en hızlı büyüyen sektörlerden biridir. Bu sektör ve hizmet endüstrisi döviz gelirinin, yeni iş sahalarının ve ekonomik büyümenin temel kaynağıdır. Otelcilik, turizm sektörü içinde bir hizmet endüstrisidir. Bu endüstri, yerli ve yabancı konuk ve turistlerin, tarihsel ve kültürel inceleme amacıyla ya da spor yapmak, eğlenmek için düzenledikleri gezi ve konaklama, yemek yeme etkinliklerini kapsar. Programımız turizm alanında projeleri üretecek ve pratiğe geçirecek ara eleman ve yönetici adayı yetiştirmekte ve onları turizmin temel taşları olabilecek düzeye çıkarmayı amaçlamaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Turizm sektörü hakkında genel bilgilere ve bu temel bilgileri çalışma hayatında kullanma becerisine sahiptir.
2- Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az Turizm ve Otel İşletmeciliği alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
3- Turizm ve otelciliğe yönelik temel hizmet becerilerine sahiptir.
4- Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
5- Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgilere sahibidir.
6- Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
7- Temel düzeyde bilgisayar yazılımları ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
8- Turizm olaylarının swot analizini yapabilmesine yönelik örnek olaylar, araştırma, avantajlar, fırsatlar, dezavantajları bulma ve çözme becerisine sahiptir.
9- Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
10- Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11- Değişime ve yeniliğe açıktır.
12- Mesleki özgüven becerisine sahiptir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrenci derslere, uygulamalara, laboratuvar, proje, seminer, atölye, dönem içi çalışmaları, mezuniyet projelerine katılmak zorundadır. Teorik derslerin en az % 70 ve uygulamalı ve laboratuvar çalışmalarının ise en az % 80 katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Öğrenciler teorik derslerde devam koşulunu yerine getirene kadar ilgili dersi tekrar etmek zorundadır. Sınavlar genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak, öğretim elemanı sözlü sınav yapılmasına da karar verebilir. Derslerin içeriğine göre, bilgi formu üzerinde belirtilmek şartıyla öğrenciler proje çalışmasına da yönlendirilebilir. Derslerin sınavları dersi veren öğretim elemanları tarafından yapılmaktadır. Mazeret sınavları mazereti olan öğrencilere ara sınav bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili yönetim kurulu onayı ile yapılabilir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Mezun olan öğrencilerimiz, otel, motel, tatil köyü, seyahat acentesi, gibi konaklama işletmelerinde restaurant, bar, eğlence merkezleri gibi yiyecek-içecek işletmelerinde, seyahat acentesi, tur operatörü gibi seyahat işletmelerinde değişik pozisyonlarda görev alabilirler. Ayrıca özel sektör kuruluşları haricinde Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev alabilmektedirler. Yabancı dil ve yeterli meslek bilgisine sahip olan mezun öğrenciler, hızla gelişen ve globalleşen sektörde yurt dışında da çalışma olanağı bulmaktadır.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşuluyla Lisans programlarında öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı 1. Öğretim ve 2. Öğretim

Bölüm Başkanı

Öğr.Gör. Erhan İŞLEK

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör.Dr. Sedat DEĞİŞGEL

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB 1801 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi I Zorunlu 2 0 2
BİP 1801 Bilgi ve İletişim Teknolojisi I Zorunlu 2 0 3
TDB 1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
TOİ 1001 Ön Büro Hizmetleri Zorunlu 2 0 4
TOİ 1003 Kat Hizmetleri Zorunlu 2 2 4
TOİ 1005 Genel Turizm Zorunlu 3 0 3
TOİ 1007 Yiyecek-İçecek Servisi I Zorunlu 4 2 6
TOİ 1009 Otel İşletmeciliği Zorunlu 2 0 4
YDB 1801 İngilizce I* Zorunlu 2 0 2
YDB 1803 Almanca I* Zorunlu 2 0 2
YDB 1805 Fransızca I* Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB 1802 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II Zorunlu 2 0 2
BİP1802 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Seçmeli 2 0 3
TDB 1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
TOİ 1002 Turizm Ekonomisi Zorunlu 2 0 2
TOİ 1004 Kat Hizmetlerinde Temizlik İşl. Zorunlu 2 0 2
TOİ 1006 Tur Ope. ve Seyahat Acenteciliği Zorunlu 2 0 2
TOİ 1008 Yiyecek-İçecek Servisi II Zorunlu 4 2 5
TOİ 1010 Konuk Giriş-Çıkış İşlemleri Zorunlu 2 0 2
TOİ 1498 Meslek Stajı Zorunlu 0 0 8
YDB 1802 İngilizce II* Zorunlu 2 0 2
YDB 1804 Almanca II* Zorunlu 2 0 2
YDB 1806 Fransızca II* Zorunlu 2 0 2
İSG1902 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MUH 2805 Genel Muhasebe I** Seçmeli 3 0 3
PZR 2809 Turizm Pazarlaması Zorunlu 3 0 3
PZR 2811 Pazarlama İlkeleri ** Seçmeli 4 1 6
PZR 2813 Satış Yönetimi ** Seçmeli 4 2 6
RTV 2801 İletişim** Seçmeli 2 0 3
SGP 2801 İlk Yardım** Seçmeli 2 0 3
TOİ 2001 Mesleki Yabancı Dil I(İngilizce)* Zorunlu 2 0 3
TOİ 2003 Mesleki Yabancı Dil I(Almanca)* Zorunlu 2 0 3
TOİ 2005 Ön Büroda Oda İşlemleri Zorunlu 2 0 2
TOİ 2007 Menü Planlama Zorunlu 3 1 5
TOİ 2009 Turizm Coğrafyası I Zorunlu 2 0 3
TOİ 2501 Çamaşırhane Kontrolü** Seçmeli 2 0 3
TOİ 2503 Dekorasyon Hizmetleri** Seçmeli 2 0 2
TOİ 2505 Oda Servisi** Seçmeli 3 1 6
TOİ 2507 Otelcilik Otomasyon Sistemleri I** Seçmeli 3 3 6
TOİ 2509 Şarap Servisi ** Seçmeli 3 1 4
YDB 2801 2. Yabancı Dil I(İngilizce)* Seçmeli 4 0 4
YDB 2803 2. Yabancı Dil I(Almanca)* Seçmeli 4 0 4
YDB 2805 2. Yabancı Dil I(Rusça)* Seçmeli 4 0 4
İSY 2815 Ekonomi ** Seçmeli 3 0 5
İŞY 2803 İnsan Kaynakları Yönetimi ** Seçmeli 2 0 3
İŞY 2805 Araştırma Yöntem ve Teknikleri** Seçmeli 2 0 3
İŞY 2813 İşletme Yönetimi I** Seçmeli 2 0 3
İŞY 2817 Temel Hukuk ** Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AŞÇ2802 PİŞİRME YÖNTEMLERİ II Seçmeli 2 0 4
MUH 2810 Maliyet Muhasebesi *** Seçmeli 4 0 4
MUH 2812 Envanter İşlemleri*** Seçmeli 2 0 2
PZR 2804 Müşteri İlişkileri Yönetimi*** Seçmeli 2 0 3
SGP 2804 Çevre Koruma*** Seçmeli 2 0 3
TOİ 2002 Mesleki Yabancı Dil II(İngilizce)* Zorunlu 2 0 3
TOİ 2004 Mesleki Yabancı Dil II(Almanca)* Zorunlu 2 0 3
TOİ 2006 Barda Servis Zorunlu 4 2 5
TOİ 2008 Ön Büroda Raporlama İşl. Zorunlu 2 0 3
TOİ 2010 Turizm Coğrafyası II Zorunlu 2 0 3
TOİ 2504 Ön Büro Vardiya İşlemleri*** Seçmeli 2 0 2
TOİ 2506 Turizm Mevzuatı* Seçmeli 2 0 2
TOİ 2508 Otelcilik Otomasyon Sistemleri II*** Seçmeli 3 3 6
TOİ 2510 Konukla İletişim*** Seçmeli 2 0 4
TOİ 2512 Meslek Etiği* Seçmeli 2 0 2
TOİ 2514 Kat Kontrolü*** Seçmeli 2 0 3
TOİ 2516 Genel Alanlar Kontrolü*** Seçmeli 2 0 2
TOİ 2518 İş Organizasyonu*** Seçmeli 3 0 3
TOİ 2798 Meslek Stajı *** Seçmeli 0 0 8
TOİ2520 YİYECEK İÇECEK SERVİSİ Seçmeli 2 4 4
TSH 2804 Anadolu Uygarlıkları *** Seçmeli 1 1 2
YDB 2802 2. Yabancı Dil II(İngilizce)* Seçmeli 4 0 4
YDB 2804 2. Yabancı Dil II(Almanca)* Seçmeli 4 0 4
YDB 2806 2. Yabancı Dil II(Rusça)* Seçmeli 4 0 4
İŞY 2808 Kalite Yönetim Sistemleri*** Seçmeli 2 0 3
İŞY 2814 İşletme Yönetimi II*** Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi I522333312131
Bilgi ve İletişim Teknolojisi I333334434333
Türk Dili I511111134322
Ön Büro Hizmetleri434444344453
Kat Hizmetleri333444433333
Genel Turizm444444434434
Yiyecek-İçecek Servisi I333333333333
Otel İşletmeciliği454544434444
İngilizce I*333333333333
Fransızca I*111111111111
             
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II000000000000
Bilgi ve İletişim Teknolojisi354324532542
Türk Dili II511111434522
Turizm Ekonomisi544444424444
Kat Hizmetlerinde Temizlik İşl.000000000000
Tur Ope. ve Seyahat Acenteciliği000000000000
Yiyecek-İçecek Servisi II000000000000
Konuk Giriş-Çıkış İşlemleri135555555555
Meslek Stajı000000000000
İngilizce II*000000000000
Almanca II*111111111111
Fransızca II*111111111111
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ333333333333
             
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Genel Muhasebe I**333333333333
Turizm Pazarlaması333333333333
Pazarlama İlkeleri **444444444444
Satış Yönetimi **333333333333
İletişim**333333333333
İlk Yardım**414332354453
Mesleki Yabancı Dil I(İngilizce)*333333333333
Mesleki Yabancı Dil I(Almanca)*333333333333
Ön Büroda Oda İşlemleri434444340453
Menü Planlama333333333333
Turizm Coğrafyası I444444444444
Çamaşırhane Kontrolü**333333333333
Dekorasyon Hizmetleri**333333333333
Oda Servisi**444444444444
Otelcilik Otomasyon Sistemleri I**444444444444
Şarap Servisi **333333333333
2. Yabancı Dil I(İngilizce)*333333333333
2. Yabancı Dil I(Almanca)*222222222222
2. Yabancı Dil I(Rusça)*112222222232
Ekonomi **000000000000
İnsan Kaynakları Yönetimi **333333333333
Araştırma Yöntem ve Teknikleri**333433323333
İşletme Yönetimi I**344434443333
Temel Hukuk **333333333333
             
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
PİŞİRME YÖNTEMLERİ II000000000000
Maliyet Muhasebesi ***000000000000
Envanter İşlemleri***000000000000
Müşteri İlişkileri Yönetimi***334344333433
Çevre Koruma***444432345345
Mesleki Yabancı Dil II(İngilizce)*000000000000
Mesleki Yabancı Dil II(Almanca)*000000000000
Barda Servis000000000000
Ön Büroda Raporlama İşl.000000000000
Turizm Coğrafyası II000000000000
Ön Büro Vardiya İşlemleri***000000000000
Turizm Mevzuatı*344444434443
Otelcilik Otomasyon Sistemleri II***000000000000
Konukla İletişim***000000000000
Meslek Etiği*454414454545
Kat Kontrolü***000000000000
Genel Alanlar Kontrolü***000000000000
İş Organizasyonu***413344233144
Meslek Stajı ***515551153433
YİYECEK İÇECEK SERVİSİ000000000000
Anadolu Uygarlıkları ***000000000000
2. Yabancı Dil II(İngilizce)*113323443431
2. Yabancı Dil II(Almanca)*000000000000
2. Yabancı Dil II(Rusça)*113322222231
Kalite Yönetim Sistemleri***000000000000
İşletme Yönetimi II***000000000000
             
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık