English
Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği(İ.Ö.)

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Turizm-Otelcilik alanında Ön Lisans Diploması verilir.

Kabul Koşulları

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve ÖSYM’nin uyguladığı merkezi sınavın ilgili alanından yeterli puanı almış olması gerekmektedir. Çalışma şekli örgün ve ikinci öğretim biçimindedir.

Yeterlilik Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, bununla birlikte mevcut uygulamadaki 60 gün süreli staj uygulamasını başarı ile tamamlamak gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal / Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Tarihçe

2015-2016 eğitim-öğretim yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı örgün öğretim olarak faaliyete başlamıştır. Aynı yıl eğitim-öğretim yılında da ikinci öğretime öğrenci alınmıştır.

Program Profili

Turizm sektörü, ulaşım, konaklama, eğlence, kongre, spor disiplinlerini içine alan ve gelişmekte olan ülkelerde en hızlı büyüyen sektörlerden biridir. Bu sektör ve hizmet endüstrisi döviz gelirinin, yeni iş sahalarının ve ekonomik büyümenin temel kaynağıdır. Otelcilik, turizm sektörü içinde bir hizmet endüstrisidir. Bu endüstri, yerli ve yabancı konuk ve turistlerin, tarihsel ve kültürel inceleme amacıyla ya da spor yapmak, eğlenmek için düzenledikleri gezi ve konaklama, yemek yeme etkinliklerini kapsar. Programımız turizm alanında projeleri üretecek ve pratiğe geçirecek ara eleman ve yönetici adayı yetiştirmekte ve onları turizmin temel taşları olabilecek düzeye çıkarmayı amaçlamaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Turizm sektörü hakkında genel bilgilere ve bu temel bilgileri çalışma hayatında kullanma becerisine sahiptir.
2- Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az Turizm ve Otel İşletmeciliği alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir
3- Turizm ve otelciliğe yönelik temel hizmet becerilerine sahiptir.
4- Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
5- Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgilere sahibidir.
6- Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
7- Temel düzeyde bilgisayar yazılımları ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
8- Turizm olaylarının swot analizini yapabilmesine yönelik örnek olaylar, araştırma, avantajlar, fırsatlar, dezavantajları bulma ve çözme becerisine sahiptir.
9- Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
10- Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11- Değişime ve yeniliğe açıktır.
12- Mesleki özgüven becerisine sahiptir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrenci derslere, uygulamalara, laboratuvar, proje, seminer, atölye, dönem içi çalışmaları, mezuniyet projelerine katılmak zorundadır. Teorik derslerin en az % 70 ve uygulamalı ve laboratuvar çalışmalarının ise en az % 80 katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Öğrenciler teorik derslerde devam koşulunu yerine getirene kadar ilgili dersi tekrar etmek zorundadır. Sınavlar genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak, öğretim elemanı sözlü sınav yapılmasına da karar verebilir. Derslerin içeriğine göre, bilgi formu üzerinde belirtilmek şartıyla öğrenciler proje çalışmasına da yönlendirilebilir. Derslerin sınavları dersi veren öğretim elemanları tarafından yapılmaktadır. Mazeret sınavları mazereti olan öğrencilere ara sınav bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili yönetim kurulu onayı ile yapılabilir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Mezun olan öğrencilerimiz, otel, motel, tatil köyü, seyahat acentesi, gibi konaklama işletmelerinde restaurant, bar, eğlence merkezleri gibi yiyecek-içecek işletmelerinde, seyahat acentesi, tur operatörü gibi seyahat işletmelerinde değişik pozisyonlarda görev alabilirler. Ayrıca özel sektör kuruluşları haricinde Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev alabilmektedirler. Yabancı dil ve yeterli meslek bilgisine sahip olan mezun öğrenciler, hızla gelişen ve globalleşen sektörde yurt dışında da çalışma olanağı bulmaktadır.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşuluyla Lisans programlarında öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı 1. Öğretim ve 2. Öğretim

Bölüm Başkanı

Öğr.Gör. Erhan İŞLEK

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Ergün KARA

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB 1801 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi I Zorunlu 2 0 2
BİP 1801 Bilgi ve İletişim Teknolojisi I Zorunlu 2 0 3
TDB 1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
TOİ 1001 Ön Büro Hizmetleri Zorunlu 2 0 4
TOİ 1003 Kat Hizmetleri Zorunlu 2 2 4
TOİ 1005 Genel Turizm Zorunlu 3 0 3
TOİ 1007 Yiyecek-İçecek Servisi I Zorunlu 4 2 6
TOİ 1009 Otel İşletmeciliği Zorunlu 2 0 4
YDB 1801 İngilizce I* Zorunlu 2 0 2
YDB 1803 Almanca I* Zorunlu 2 0 2
YDB 1805 Fransızca I* Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB 1802 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II Zorunlu 2 0 2
BİP1802 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ II Zorunlu 2 0 3
TDB 1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
TOİ 1002 Turizm Ekonomisi Zorunlu 2 0 2
TOİ 1004 Kat Hizmetlerinde Temizlik İşl. Zorunlu 2 0 2
TOİ 1006 Tur Ope. ve Seyahat Acenteciliği Zorunlu 2 0 2
TOİ 1008 Yiyecek-İçecek Servisi II Zorunlu 4 2 5
TOİ 1010 Konuk Giriş-Çıkış İşlemleri Zorunlu 2 0 2
TOİ 1498 Meslek Stajı Zorunlu 0 0 8
YDB 1802 İngilizce II* Zorunlu 2 0 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MUH 2805 Genel Muhasebe I** Seçmeli 3 0 3
PZR 2809 Turizm Pazarlaması Zorunlu 3 0 3
PZR 2811 Pazarlama İlkeleri ** Seçmeli 4 1 6
PZR 2813 Satış Yönetimi ** Seçmeli 4 2 6
RTV 2801 İletişim** Seçmeli 2 0 3
SGP 2801 İlk Yardım** Seçmeli 2 0 3
TOİ 2001 Mesleki Yabancı Dil I(İngilizce)* Zorunlu 2 0 3
TOİ 2003 Mesleki Yabancı Dil I(Almanca)* Zorunlu 2 0 3
TOİ 2005 Ön Büroda Oda İşlemleri Zorunlu 2 0 2
TOİ 2007 Menü Planlama Zorunlu 3 1 5
TOİ 2009 Turizm Coğrafyası I Zorunlu 2 0 3
TOİ 2501 Çamaşırhane Kontrolü** Seçmeli 2 0 3
TOİ 2503 Dekorasyon Hizmetleri** Seçmeli 2 0 2
TOİ 2505 Oda Servisi** Seçmeli 3 1 6
TOİ 2507 Otelcilik Otomasyon Sistemleri I** Seçmeli 3 3 6
TOİ 2509 Şarap Servisi ** Seçmeli 3 1 4
TOİ 2511 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı ** Seçmeli 1 1 2
YDB 2801 2. Yabancı Dil I(İngilizce)* Seçmeli 4 0 4
YDB 2803 2. Yabancı Dil I(Almanca)* Seçmeli 4 0 4
YDB 2805 2. Yabancı Dil I(Rusça)* Seçmeli 4 0 4
İSY 2815 Ekonomi ** Seçmeli 3 0 5
İŞY 2803 İnsan Kaynakları Yönetimi ** Seçmeli 2 0 3
İŞY 2805 Araştırma Yöntem ve Teknikleri** Seçmeli 2 0 3
İŞY 2813 İşletme Yönetimi I** Seçmeli 2 0 3
İŞY 2817 Temel Hukuk ** Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MUH 2810 Maliyet Muhasebesi *** Seçmeli 4 0 4
MUH 2812 Envanter İşlemleri*** Seçmeli 2 0 2
PZR 2804 Müşteri İlişkileri Yönetimi*** Seçmeli 2 0 3
SGP 2804 Çevre Koruma*** Seçmeli 2 0 3
TOİ 2002 Mesleki Yabancı Dil II(İngilizce)* Zorunlu 2 0 3
TOİ 2004 Mesleki Yabancı Dil II(Almanca)* Zorunlu 2 0 3
TOİ 2006 Barda Servis Zorunlu 4 2 5
TOİ 2008 Ön Büroda Raporlama İşl. Zorunlu 2 0 3
TOİ 2010 Turizm Coğrafyası II Zorunlu 2 0 3
TOİ 2504 Ön Büro Vardiya İşlemleri*** Seçmeli 2 0 2
TOİ 2506 Turizm Mevzuatı* Seçmeli 2 0 2
TOİ 2508 Otelcilik Otomasyon Sistemleri II*** Seçmeli 3 3 6
TOİ 2510 Konukla İletişim*** Seçmeli 2 0 4
TOİ 2512 Meslek Etiği* Seçmeli 2 0 2
TOİ 2514 Kat Kontrolü*** Seçmeli 2 0 3
TOİ 2516 Genel Alanlar Kontrolü*** Seçmeli 2 0 2
TOİ 2518 İş Organizasyonu*** Seçmeli 3 0 3
TOİ 2798 Meslek Stajı *** Seçmeli 0 0 8
TSH 2804 Anadolu Uygarlıkları *** Seçmeli 1 1 2
YDB 2802 2. Yabancı Dil II(İngilizce)* Seçmeli 4 0 4
YDB 2804 2. Yabancı Dil II(Almanca)* Seçmeli 4 0 4
YDB 2806 2. Yabancı Dil II(Rusça)* Seçmeli 4 0 4
İŞY 2808 Kalite Yönetim Sistemleri*** Seçmeli 2 0 3
İŞY 2814 İşletme Yönetimi II*** Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi I522333312131
Bilgi ve İletişim Teknolojisi I333334434333
Türk Dili I511111434322
Ön Büro Hizmetleri434444344453
Kat Hizmetleri333444433333
Genel Turizm444444434434
Yiyecek-İçecek Servisi I433332333343
Otel İşletmeciliği454544434444
İngilizce I*322 32233332
Almanca I*222222222222
Fransızca I*111111111111
             
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II222222222222
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ II354324532542
Türk Dili II511111434522
Turizm Ekonomisi544444424444
Kat Hizmetlerinde Temizlik İşl.222222222222
Tur Ope. ve Seyahat Acenteciliği444444444444
Yiyecek-İçecek Servisi II444444444444
Konuk Giriş-Çıkış İşlemleri543443322332
Meslek Stajı333333333333
İngilizce II*232322222222
             
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Genel Muhasebe I**222222222222
Turizm Pazarlaması323222233222
Pazarlama İlkeleri **232332222223
Satış Yönetimi **222223222222
İletişim**222222222222
İlk Yardım**414332354453
Mesleki Yabancı Dil I(İngilizce)*222222222222
Mesleki Yabancı Dil I(Almanca)*222222222222
Ön Büroda Oda İşlemleri344344354433
Menü Planlama322222322222
Turizm Coğrafyası I 32223223322
Çamaşırhane Kontrolü**222222222222
Dekorasyon Hizmetleri**222222222222
Oda Servisi**314354353553
Otelcilik Otomasyon Sistemleri I**434344444444
Şarap Servisi **324243243343
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı **222222222222
2. Yabancı Dil I(İngilizce)*222222222222
2. Yabancı Dil I(Almanca)*222222222222
2. Yabancı Dil I(Rusça)*112222222232
Ekonomi **222222222222
İnsan Kaynakları Yönetimi **222222222222
Araştırma Yöntem ve Teknikleri**333433323333
İşletme Yönetimi I**344434443333
Temel Hukuk **222222222222
             
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Maliyet Muhasebesi ***544111134443
Envanter İşlemleri***445443333454
Müşteri İlişkileri Yönetimi***334344333433
Çevre Koruma***544432345345
Mesleki Yabancı Dil II(İngilizce)*222333322333
Mesleki Yabancı Dil II(Almanca)*222222222222
Barda Servis433433343334
Ön Büroda Raporlama İşl.434443344444
Ön Büro Vardiya İşlemleri***344344354433
Turizm Mevzuatı*344444434443
Otelcilik Otomasyon Sistemleri II***444444444444
Konukla İletişim***434433423432
Meslek Etiği*454414454545
Kat Kontrolü***323344354344
Genel Alanlar Kontrolü***444544444354
İş Organizasyonu***444444444344
Meslek Stajı ***515551153433
Anadolu Uygarlıkları ***            
2. Yabancı Dil II(İngilizce)*113323443431
2. Yabancı Dil II(Almanca)*222222222222
2. Yabancı Dil II(Rusça)*113322222231
Kalite Yönetim Sistemleri***223322233222
İşletme Yönetimi II***555555555555
             
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık