English
Ortaca Meslek Yüksekokulu Kültür Balıkçılığı

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayanlar, Su Ürünleri Teknikerliği derecesi almaya hak kazanmaktadırlar

Kabul Koşulları

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve üniversite seçme sınavından yeterli puanı almış olması gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir. Yarıyıllar Zorunlu Bölüm İçi Seçmeli Bölüm İçi/ Bölüm Dışı Seçmeli Toplam AKTS I Yarıyıl 30, II Yarıyıl 30, III Yarıyıl 30 ve IV Yarıyıl 30 olmak üzere mezun olacak öğrencinin minimum AKTS’Sİ 120 olmalıdır. Zorunlu stajını da tamamlaması gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Kültür Balıkçılığı Programında öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Kültür Balıkçılığı Programında verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Tarihçe

2015 yılında kurulan Kültür Balıkçılığı Programı 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında 13 öğrenci almıştır.

Program Profili

Su ürünleri sektöründe; günümüz teknolojilerinden yararlanarak etkili iletişim kurabilen, yetiştiricilik, avcılık, pazarlama, personel yönetimi konularını tekniğine uygun yapabilecek nitelikli ara eleman gücünü yetiştirmeyi amaçlayan iki yıllık bir programdır.

Program Yeterlilikleri

1- Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve kültür balıkçılığı programında temel kavramları kavradığını göstermek.
2- Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan etkileşimleri, kültür balıkçılığının diğer bilim dalları ile ilişkileri, önemli çevre bileşenleri ve çevresel faktörler arasındaki bağlantı hakkında bilgi kazanmak ve bu bilgileri kullanmak,
3- Kültür balıkçılığının temel kaynağı olan balıkların biyolojik, anatomik ve fizyolojik özelliklerini ve mesleki olarak nasıl kullanılacağını öğrenmek ve ülkemiz sularında bulunan balıklar hakkında bilgi sahibi olmak,
4- Kültür balıkçılığı programında en önemli kaynaklardan biri olan suyun tanınması, verimli şekilde kullanımı, üretim yaparken karşılaşılabilecek problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama, kullanma ve değerlendirmeyi etkin bir biçimde yapabilmek,
5- Sorumluluğu altındaki işletme ve/veya kısımları, bunların kurulumu, kullanılacak sistemler ve dizaynları, bu sistemi yürütecek olan çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek,
6- Balık yetiştiriciliği ve sağlığı konusundaki sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek, edindiği bilgileri uygulamaya koyabilme becerisi elde etmek
7- Yemler, çeşitleri, üretim teknikleri, balıkların beslenme özellikleri ve teknikleri konusunda bilgi ve beceri kazanmak,
8- Balıkların muhafazası, işlenmesi, soğuk zincirde taşınması ve kalite kontrollerinin yapılmasının yanında işleme tesislerinin dizaynı, planlanması ve organizasyonuyla bilgi ve beceri kazanmak
9- Kültür balıkçılığı programı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Yarıyıl içi etkinliklerin (Ara sınav, Final sınavı, Quiz, Sözlü sınav, Rapor, Proje, Sunum) %40’ı Yarıyıl sonu etkinliklerinin (Final sınavı, Sözlü sınav, Rapor, Proje) %60’ı değerlendirmeye alınmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olmak için en az 2.00/4.00 genel not ortalamasını edinmelidir ve 120 AKTS kredisi almak zorundalardır.

Mezun İstihdamı

Kültür Balıkçılığı Programı mezunları; Balık çiftlikleri, Balık yemi üretme işletmeleri; Akvaryum balığı üretme işletmeleri, Akvaryum balığı satış işletmeleri, Balık hali, Balık perakende satış işletmeleri, Balıkçı gemileri, Balıkçı kooperatifleri, Su ürünleri işleme tesisleri, Su ürünleri pazarlama ve satış firmaları, Balık yemi sanayisi, Su ürünleri danışmanlık firmaları, İçme suyu üreten fabrikaları, Su ürünleri makine-ekipman ve teçhizat üreten firmalar, Yüzme havuz sularının analizlerini yapan laboratuvarlarda,Halka açık akvaryumlarda

Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, DGS sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisans (Su Ürünleri Fakültesi, Ziraat Fakültesi) programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler

Eğitim Türü

Önlisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. İbrahim Yokaş

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİP1801 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Zorunlu 2 0 3
KÜL1001 GENEL BİYOLOJİ Zorunlu 4 0 4
KÜL1003 BALIK BİYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 3
KÜL1005 BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ VE UYGULAMALARI-I Zorunlu 0 4 3
KÜL1007 İŞ GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 2
KÜL1009 KÜLTÜR BALIKÇILIĞINA GİRİŞ Zorunlu 2 0 3
KÜL1011 ÇEVRE BİYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 3
KÜL1503 İÇSU ORTAMLARI EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 3
KÜL1505 SU BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KÜL1002 GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 3 0 3
KÜL1004 SU ORTAMLARI BİYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 2
KÜL1006 BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ UYGULAMALARI-II Zorunlu 0 4 3
KÜL1008 BALIKÇILIK EKONOMİSİ Zorunlu 2 0 2
KÜL1010 AĞ YAPIM TEKNİKLERİ Zorunlu 2 2 3
KÜL1498 MESLEK STAJI(40 GÜN) Zorunlu 0 0 0
KÜL1504 DALIŞ TEORİSİ Seçmeli 2 1 3
KÜL1506 AĞ KAFES TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KÜL2001 AKVARYUM BALIKLARI VE ÜRETİMİ-I Zorunlu 2 2 3
KÜL2003 CANLI YEM ÜRETİMİ Zorunlu 3 0 3
KÜL2005 BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE MEKANİZASYON Zorunlu 3 0 3
KÜL2007 İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 3 0 3
KÜL2009 BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ UYGULAMALARI-III Zorunlu 0 4 3
KÜL2011 BALIK HASTALIKLARI Zorunlu 3 0 3
KÜL2013 BALIKÇILIK MEVZUATI Zorunlu 2 0 3
KÜL2501 AV ARAÇLARI VE AVLANMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 1 3
KÜL2503 ORGANİK BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNE GİRİŞ Seçmeli 2 1 3
KÜL2505 BALIK İŞLEMEDE HİJYEN VE SANİTASYON Seçmeli 3 0 3
KÜL2507 GEMİCİLİK Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KÜL2002 AKVARYUM BALIKLARI VE ÜRETİMİ-II Zorunlu 2 2 3
KÜL2004 BALIK BESLEME VE YEM UYGULAMALARI Zorunlu 3 0 3
KÜL2006 BALIK İŞLEME TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 3
KÜL2008 BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE HİJYEN Zorunlu 3 0 3
KÜL2010 BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ UYGULAMALARI-IV Zorunlu 0 4 3
KÜL2012 DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 3 0 3
KÜL2014 PROJE HAZIRLAMA Zorunlu 1 1 3
KÜL2502 BALIK İŞLEMEDE KALİTE KONTROL Seçmeli 3 0 3
KÜL2504 YEM YAPIM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
KÜL2506 ALTERNATİF DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 3
KÜL2508 DENİZ METEOROLOJİSİ Seçmeli 3 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Bilgi ve İletişim Teknolojileri         
GENEL BİYOLOJİ443222222
BALIK BİYOLOJİSİ545111114
BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ VE UYGULAMALARI-I354444435
İŞ GÜVENLİĞİ211141111
KÜLTÜR BALIKÇILIĞINA GİRİŞ433333333
ÇEVRE BİYOLOJİSİ352322322
İÇSU ORTAMLARI EKOLOJİSİ444533223
SU BİTKİLERİ111323345
          
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
GENEL MİKROBİYOLOJİ142234243
SU ORTAMLARI BİYOLOJİSİ353222223
BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ UYGULAMALARI-II354444435
BALIKÇILIK EKONOMİSİ311122223
AĞ YAPIM TEKNİKLERİ444233521
MESLEK STAJI(40 GÜN)         
DALIŞ TEORİSİ124223115
AĞ KAFES TEKNOLOJİSİ333443434
          
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
AKVARYUM BALIKLARI VE ÜRETİMİ-I353344425
CANLI YEM ÜRETİMİ343443533
BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE MEKANİZASYON332432334
İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ444443424
BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ UYGULAMALARI-III354444435
BALIK HASTALIKLARI344335434
BALIKÇILIK MEVZUATI333343333
AV ARAÇLARI VE AVLANMA YÖNTEMLERİ444321413
ORGANİK BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNE GİRİŞ255534522
BALIK İŞLEMEDE HİJYEN VE SANİTASYON232253255
GEMİCİLİK11 442231
          
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
AKVARYUM BALIKLARI VE ÜRETİMİ-II355443425
BALIK BESLEME VE YEM UYGULAMALARI4221215 4
BALIK İŞLEME TEKNOLOJİLERİ233222353
BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE HİJYEN343335334
BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ UYGULAMALARI-IV354444435
DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ444445434
PROJE HAZIRLAMA332332224
BALIK İŞLEMEDE KALİTE KONTROL333333354
YEM YAPIM TEKNİKLERİ421131524
ALTERNATİF DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ135345524
DENİZ METEOROLOJİSİ111311113
          
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık