English
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı (İ.Ö.Tezsiz YL)

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kabul Koşulları

Yüksek Öğretim Kurumu’nun belirlediği şartları sağlamak.

Yeterlilik Koşulları

Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca en az 10 dersi, ve Bitirme Ödevi çalışmasını başarmak zorundadırlar.

Önceki Öğrenim

Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların, en az dört yıllık fakülteden mezun olmaları gerekir.

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı ilk olarak 2013-2014 akademik yılında eğitime başlamıştır.

Program Profili

Çağdaş ve evrensel düzeyde Sağlık Yönetimi eğitimi vererek, sağlık kurumları yönetimi konusunda yeterli düzeye ulaşmış, kendi alanında gelişmeye açık, birlikte çalıştığı kişilerle diyalog kurabilen, gerektiğinde bağımsız, gerektiğinde ortak çalışmanın gereklerini yerine getirebilen sorumluluk sahibi, bilgili, aydın, etik kurallara bağlılığı ilke edinmiş Sağlık Yönetimi bilim uzmanı yetiştirmek.

Program Yeterlilikleri

1- Sağlık Kurumları Yönetimi alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olma.
2- Sağlık kuruluşlarının idari, mali ve teknik yapısını anlama ve analiz edebilme.
3- Sağlık sistemlerinin yapısını ve özelliklerini kavrama, sağlık politikalarını analiz edebilme.
4- Sağlık kuruluşlarının bilişim sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olma ve etkili bir şekilde kullanabilme.
5- Sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilme, bu analizlerden elde edeceği sonuçları sağlık kurumlarında kullanabilme.Sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilme, bu analizlerden elde edeceği sonuçları sağlık kurumlarında kullanabilme.Sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilme, bu analizlerden elde edeceği sonuçları sağlık kurumlarında kullanabilme.
6- Sağlık Kurumları Yönetiminde karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma becerisine sahip olma.
7- Sağlık Kurumları Yönetimi alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olma.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak dersin sorumlu öğretim elamanı tarafından belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği doğrultusunda mezun olurlar.

Mezun İstihdamı

Mezunlar sağlık sektörünün çeşitli düzeylerinde yönetici pozisyonlarında çalışabilmektedirler. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında, özel ve kamu hastanelerinde, Sosyal Güvenlik Kurumunda, özel sigorta şirketlerinde, ilaç şirketlerinde ve diğer sağlık kuruluşlarında görev alabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Tezsiz Yüksek Lisans programı başarıyla tamamlayan öğrencilerin bir üst kademe eğitimi olan Doktora eğitimine geçmeleri mümkün değildir.

Eğitim Türü

Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Ömer GİDER

Bölüm AKTS Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Tuncay KÖSE

Ders Planı

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık