English
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği

Kazanılan Derece

Bilgisayar Mühendisliği

Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı'ndan (LYS) MF 4 (Matematik - Fen 4) puan türüne göre yerleştirme

Yeterlilik Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı'ndan (LYS) MF 4 (Matematik - Fen 4) puan türüne göre yerleştirme

Önceki Öğrenim

Lise mezuniyeti.

Tarihçe

Bölümümüz 2009-2010 eğitim öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. İlk mezunlarımızı 2013-2014 eğitim öğretim yılı sonunda verebileceğiz.

Program Profili

Bölümümüze her yıl yaklaşık 40 öğrenci katılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz aktif olarak Erasmus ve Farabi programlarından faydalanmakta ve yine bu programlarla konuk öğrencilerimiz olmaktadır. Bölüm derslerinin hepsi İngilizcedir. 3. sınıftan itibaren müfredatın çoğunluğunu seçmeli dersler oluşturmakta ve öğrencilerimiz Bilgisayar Mühendisliğinin değişik alanlarında özelleşmeye ve mühendislik dışı alanlarda da bilgi sahibi olmaya özendirilmektedir. Derslerde kullanılan programlar açık yazılımdır ve öğrenciler bu felsefeye aşina kılınmaya çalışılmaktadır. Teknik derslerde verilen bol sayıda ödev ve projelerle mezunlarımızın hem teorik hem uygulama yönlerinin güçlü olması hedeflenmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Matematik, hesaplama ve fen bilimleri alanlarında genel mühendislik ve bilgisayar bilimleriyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2- Bilgisayar bilimi alanındaki temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
3- Bilgisayar bilimleri ve bilişim problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve çözer; bu amaçla uygun analiz, modelleme ve çözüm yöntemlerini seçer ve uygular.
4- Bilgisayar bilimleri ve bilişim problemlerinin çözümlerini elde etmek, varolan çözümleri iyileştirebilmek amacıyla deneysel ortamlar tasarlar, gerekli verileri toplar, düzenler, deneyleri gerçekleştirir ve çıkan bulguları analiz eder.
5- Öğrendiği uygulamalı ve kuramsal bilgiler, bilgi ve iletişim teknolojileri arasından belli bir bilgisayar bilimi veya bilişim probleminin çözümü için uygun olanları seçer ve kullanır.
6- Bilgisayar tabanlı sistemlerde, belli bir gereksinimi karşılayacak sistem, alt sistem, bileşen ve süreçleri gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında tasarlar ve ortaya çıkacak uygulamanın yaşam çevriminin tüm aşamalarını gerçekleştirebilir.
7- Disiplinlerarası problemler üzerinde de edindiği becerileri kullanır. Bireysel olarak, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır.
8- Türkçe ve İngilizce etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar. İngilizceyi Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak sürekli mesleki gelişimin ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki güncel bilgileri, gelişmeleri, yeni teknolojileri takip eder, gerektiğinde Türkçe bilmeyen meslektaşları ile iletişim kurar.
9- Bilişim uygulamalarının bireysel, kurumsal, toplumsal ve evrensel boyutlarda ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık, güvenlik, bireysel özgürlükler, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda doğurabileceği etkilerin bilincindedir. Tasarladığı sistem ve süreçlerde kısıt olarak bu etkileri ve bunların hukuki yönlerini göz önüne alır.
10- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. İş hayatıyla ilgili olarak proje yönetimi, risk yönetimi, değişiklik yönetimi, yenilikçilik, girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma gibi konularda farkındalığa sahiptir

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Değerlendirme için iki yazılı sınavın (ara sınav ve final) yanısıra ödevler, projeler ve sunumlar %20-30 oranında kullanılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Müfredatımızdaki 240.0 AKTS yüke karşılık gelen dersleri başarıyla tamamlamış olmak ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gibi diğer üniversite şartlarını yerine getirmiş olmak.

Mezun İstihdamı

Mezunlarımızın Bilgisayar Mühendisliği, Programcı, Yazılım Mühendisliği olarak istihdam edilmelerini beklemekteyiz. Eğitim dilinin ingilizce oluşu bu konuda mezun öğrencilerimize büyük avantaj sağlamaktadır.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler,Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) geçerli not almaları halinde,ilintili yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Bekir Taner Dinçer

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Enis KARAARSLAN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BIO 1851 Introduction to Biology Zorunlu 3 0 4
CENG 1003 Programming Fundamentals Zorunlu 3 2 6
CENG 1005 Computer Science Orientation Zorunlu 2 1 2
ENG 1801 Academic Writing and Oral Presentation Skills I Zorunlu 2 2 4
MATH 1851 Calculus I Zorunlu 4 2 6
PHYS 1851 General Physics I Zorunlu 3 0 6
TDB 1801 Turkish I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CENG 1004 Introduction to Object Oriented Programming Zorunlu 3 2 6
CENG 1006 Social and Professional Issues in Computer Science Zorunlu 2 1 2
ENG 1802 Academic Writing and Oral Presentation Skills II Zorunlu 2 2 4
MATH 1852 Calculus II Zorunlu 4 2 6
MATH 1854 Basic Linear Algebra for Engineers Zorunlu 3 0 4
PHYS 1852 General Physics II Zorunlu 3 0 6
TDB 1802 Turkish II Zorunlu 2 0 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB 2801 Principles of Kemal Ataturk I Zorunlu 2 0 2
CENG 2001 Data Structures and Algorithms Zorunlu 3 0 6
CENG 2003 Discrete Computational Structures Zorunlu 3 0 5
CENG 2031 Digital Logic Design Zorunlu 3 0 6
ENG 2801 Academic Writing and Oral Presentation Skills III Zorunlu 3 0 4
MATH 2853 Differential Equations Zorunlu 3 0 4
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB 2802 Principles of Kemal Ataturk II Zorunlu 2 0 2
CENG 2002 Programming Language Concepts Zorunlu 3 2 6
CENG 2006 Statistics and Probability for Engineers Zorunlu 4 0 4
CENG 2008 Database Management Systems Zorunlu 3 2 5
CENG 2032 Computer Organization Zorunlu 3 0 5
CENG 2034 Operating Systems Zorunlu 3 0 5
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CENG 3001 Summer Practice I Zorunlu 0 0 4
CENG 3003 Design and Analysis of Algorithms Zorunlu 3 0 5
CENG 3505 GUI Programming Seçmeli 3 2 6
CENG 3507 Web Development and Programming Seçmeli 3 2 6
CENG 3511 Artificial Intelligence Seçmeli 3 0 6
CENG 3521 Data Mining Seçmeli 3 0 6
CENG 3523 Scientific Computing Seçmeli 3 0 6
CENG 3531 Real Time Systems Seçmeli 3 0 6
CENG 3543 Computer Networks Seçmeli 3 2 6
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CENG 3004 Software Engineering Zorunlu 3 0 6
CENG 3502 Dynamic Web Programming Seçmeli 4 0 6
CENG 3512 Evolutionary Computation Seçmeli 3 0 6
CENG 3514 Fuzzy Logic Systems Seçmeli 3 0 6
CENG 3516 Statistical Computing Seçmeli 3 0 6
CENG 3522 Applied Machine Learning Seçmeli 3 0 6
CENG 3526 Natural Language Processing Seçmeli 3 2 6
CENG 3528 Web Mining Seçmeli 4 0 6
CENG 3530 Information Retrieval Systems Seçmeli 3 0 6
CENG 3532 Microprocessors Seçmeli 3 0 6
CENG 3544 Computer and Network Security Seçmeli 3 2 6
CENG 3546 Mobile Application Development Seçmeli 2 2 6
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CENG 4001 Summer Practice II Zorunlu 0 0 4
CENG 4005 Formal Languages and Abstract Machines Zorunlu 3 0 6
CENG 4011 Senior Design Project I Zorunlu 2 0 3
CENG 4501 Software Design Patterns Seçmeli 3 0 6
CENG 4511 Operations Research Seçmeli 3 0 6
CENG 4513 Modeling and Simulation Seçmeli 3 0 6
CENG 4515 Data Science and Analytics Seçmeli 3 0 6
CENG 4523 Introduction to Computer Graphics Seçmeli 3 0 6
CENG 4525 Introduction to Bioinformatics Seçmeli 3 0 6
CENG 4531 System Programming Seçmeli 3 0 6
CENG 4535 Distributed Computing Seçmeli 3 0 6
CENG 4541 Advanced Computer Networks Seçmeli 3 0 6
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CENG 4012 Senior Design Project II Zorunlu 2 0 6
CENG 4502 Software Validation, Verification and Testing Seçmeli 3 0 6
CENG 4504 Secure Programming Fundamentals Seçmeli 3 0 6
CENG 4506 Logic Programming Seçmeli 3 0 6
CENG 4508 Multimedia Networking Seçmeli 3 0 6
CENG 4512 Compiler Design Seçmeli 3 0 6
CENG 4514 Parallel Computing Seçmeli 3 0 6
CENG 4524 Fundamental Image Processing Techniques Seçmeli 3 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Introduction to Biology0000000000
Programming Fundamentals3523341111
Computer Science Orientation1311211355
Academic Writing and Oral Presentation Skills I0000004511
Calculus I5112111111
General Physics I5344223221
Turkish I1111111511
           
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Introduction to Object Oriented Programming2523341111
Social and Professional Issues in Computer Science1211141555
Academic Writing and Oral Presentation Skills II0000104511
Calculus II5112111111
Basic Linear Algebra for Engineers5233222322
General Physics II5344223221
Turkish II1111111511
           
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Principles of Kemal Ataturk I1111111111
Data Structures and Algorithms3554441111
Discrete Computational Structures5423331111
Digital Logic Design5311113111
Academic Writing and Oral Presentation Skills III1111113513
Differential Equations5112111111
           
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Principles of Kemal Ataturk II1111111111
Programming Language Concepts1524442111
Statistics and Probability for Engineers5114211111
Database Management Systems1543441111
Computer Organization3511111110
Operating Systems1521131111
           
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Summer Practice I1222335423
Design and Analysis of Algorithms4552311111
GUI Programming1333441111
Web Development and Programming1333344122
Artificial Intelligence3433323111
Data Mining1333323111
Scientific Computing5343322111
Real Time Systems1432221111
Computer Networks2431131121
           
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Software Engineering1554453111
Dynamic Web Programming1333344112
Evolutionary Computation2333323111
Fuzzy Logic Systems3321111111
Statistical Computing3335324111
Applied Machine Learning1345433111
Natural Language Processing2333415121
Web Mining1354343142
Information Retrieval Systems1334413121
Microprocessors1421121111
Computer and Network Security1332121131
Mobile Application Development2433341132
           
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Summer Practice II1222455423
Formal Languages and Abstract Machines3521211111
Senior Design Project I5555555555
Software Design Patterns1454451111
Operations Research4354440121
Modeling and Simulation2354344121
Data Science and Analytics 5000004450
Introduction to Computer Graphics1341221111
Introduction to Bioinformatics3333415131
System Programming1333121111
Distributed Computing1342221111
Advanced Computer Networks1331111121
           
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Senior Design Project II5555555555
Software Validation, Verification and Testing1444541111
Secure Programming Fundamentals1434341131
Logic Programming1543443111
Multimedia Networking0000000000
Compiler Design1521211111
Parallel Computing4454441111
Fundamental Image Processing Techniques2333413111
           
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık