English
Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği (İngilizce) Doktora

Kazanılan Derece

Maden Mühendisliği Alanında Doktora Derecesi

Kabul Koşulları

Anabilim Dalı tarafından uygun görülen bir alandan yüksek lisans derecesine sahip olanlar için, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) en az 60 almak YDS ya da dengi bir sınavdan en az 60 almak ve kabul öncesi yapılacak olan bilim sınavından geçebilmek. Anabilim Dalı tarafından uygun görülen bir alandan lisans derecesine sahip olanlar için, 4 tam not üzerinden en az 3.00, 100 tam not üzerinden en az 80 puan veya eşdeğer mezuniyet notuna sahip olmak, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) en az 70 almak YDS ya da dengi bir sınavdan en az 60 almak ve kabul öncesi yapılacak olan bilim sınavından geçebilmek.

Yeterlilik Koşulları

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en az yedi ders, (42 AKTS) uzmanlık alan dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programın minimum mezuniyet kredisi toplamı yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 180 AKTS dir. Ayrıca öğrenciler seminer sunumlarını, doktora yeterlilik sınavı ve tez savunmalarında başarılı olmalıdır. Lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için toplam 84 AKTS den az olmamak koşuluyla on dört ders, uzmanlık alan dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programın minimum mezuniyet kredisi toplamı lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 240 AKTS dir. Ayrıca öğrenciler seminer sunumlarını, doktora yeterlilik sınavı ve tez savunmalarında başarılı olmalıdır.

Önceki Öğrenim

Yatay geçiş programları ile akademik başarı durumuna göre öğretim dönemi başında belirlenen kontenjanlarda öğrenci kabul edilmektedir.

Tarihçe

Programımız 2015-2016 eğitim öğretim yılında öğrenci alarak faaliyet geçmiştir.

Program Profili

Programımıza her yıl ortalama 5 doktora öğrencisi kabul edilmektedir. Bunun yanında her yarı yıl değişen sayılarda ERASMUS değişim programı ile yurt dışında, FARABİ değişim programı ile yurt içinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci gönderilmekte ve alınmaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Matematik, fen bilimleri ve maden mühendisliği alanında yeterli altyapıya sahiptir.
2- Matematik, fen bilimleri ve madencilik konularında kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
3- Madencilik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
4- Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
5- Madencilik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
6- Madencilik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
7- Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar
8- Madencilik Projelerinin yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
9- Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
10- Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
11- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, teknoloji uygulamalarındaki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
12- Mesleki, etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olur.
13- Mesleki uygulamalarda çevre ve iş güvenliği konularını gözetir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar, ödevler, projeler, uygulamalar, sunumlar, tez

Mezuniyet Koşulları

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en az yedi ders, (42 AKTS) uzmanlık alan dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programın minimum mezuniyet kredisi toplamı yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 180 AKTS dir. Lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için toplam 84 AKTS den az olmamak koşuluyla on dört ders, uzmanlık alan dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programın minimum mezuniyet kredisi toplamı lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 240 AKTS dir.

Mezun İstihdamı

Mezunlarımız alanlarında uzmanlık gerektiren işleri rahatlıkla bulma imkanına sahiplerdir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarında çalışma alanlarına uygun departmanlarda uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim- İngilizce

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Avni GÜNEY

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. İbrahim Ferid ÖGE

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MINE6090 Graduate Seminar Zorunlu 0 2 6
MINE6099 Scientific Research Methods and Publication Ethics Zorunlu 3 0 6
MINE6501 Mechanics of Rock Cutting by Drag tools and Roller Cutters Seçmeli 3 0 6
MINE6503 Automation In Mineral Processing Plants Seçmeli 3 0 6
MINE6505 Advanced Comminution Techniques Seçmeli 3 0 6
MINE6507 Strata Control in Undergroung Coal Mining Seçmeli 3 0 6
MINE6509 Analysis and Design of Tunnels in Soft Ground Seçmeli 3 0 6
MINE6511 Electrochemical Methods in Mineral Processing Seçmeli 3 0 6
MINE6513 Colloidal Particles in Mineral Processing Seçmeli 3 0 6
MINE6515 Field Measurements in Rock Mechanics Seçmeli 3 0 6
MINE6701 Special Studies Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MINE 6090 Graduate Seminar Zorunlu 0 2 6
MINE6502 Design Analysis in Rock Mechanics Seçmeli 3 0 6
MINE6504 Rock Slope Analysis in Mining and Civil Engineering Seçmeli 3 0 6
MINE6506 Chemistry and Technology of Coal Seçmeli 3 0 6
MINE6508 Design of mechanical excavators employed in mining and civil engineering Seçmeli 3 0 6
MINE6510 Stratification in Gravity Concentrators Seçmeli 3 0 6
MINE6512 Fundamentals of Theoretical Rock Mechanics Seçmeli 3 0 6
MINE6702 Special Studies Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MINE6703 Special Studies Zorunlu 4 0 6
MINE6800 Preparation for Qualification Examination Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MINE6704 Special Studies Zorunlu 4 0 6
MINE6900 Thesis Proposal Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MINE6705 Special Studies Zorunlu 4 0 6
MINE6901 Thesis Work (1.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MINE6706 Special Studies Zorunlu 4 0 6
MINE6902 Thesis Work (2.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MINE6707 Special Studies Zorunlu 4 0 6
MINE6903 Thesis Work (3.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MINE6000 Thesis Work Zorunlu 0 0 24
MINE6708 Special Studies Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Graduate Seminar5555453344255
Scientific Research Methods and Publication Ethics4454455445455
Mechanics of Rock Cutting by Drag tools and Roller Cutters4444342443422
Automation In Mineral Processing Plants4344332442422
Advanced Comminution Techniques 4344332442422
Strata Control in Undergroung Coal Mining 4454455545445
Analysis and Design of Tunnels in Soft Ground4454544454555
Electrochemical Methods in Mineral Processing5545325035520
Colloidal Particles in Mineral Processing4454544454555
Field Measurements in Rock Mechanics4454544454555
Special Studies0000000000000
              
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Graduate Seminar0000000000000
Design Analysis in Rock Mechanics5544454555454
Rock Slope Analysis in Mining and Civil Engineering5434544534545
Chemistry and Technology of Coal5544454555454
Design of mechanical excavators employed in mining and civil engineering5444454552445
Stratification in Gravity Concentrators 5555535035520
Fundamentals of Theoretical Rock Mechanics5544454555454
Special Studies5355555344244
              
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Special Studies5355555344244
Preparation for Qualification Examination 5435454544544
              
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Special Studies5355555344244
Thesis Proposal4535455435443
              
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Special Studies5355555344244
Thesis Work (1.TİK)0000000000000
              
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Special Studies5355555344244
Thesis Work (2.TİK)5555545454555
              
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Special Studies5355555344244
Thesis Work (3.TİK)5555545454555
              
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Thesis Work5555453344355
Special Studies5355555344244
              
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık