English
Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Kazanılan Derece

Lisans Derecesi

Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavlarından (LYS) alınan MF-2 (Matematik / Fen -2) puan türüne göre yerleştirme

Yeterlilik Koşulları

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri A) Mesleki Bilgi A1) Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. A2) Alan Eğitimi Bilgisi: Alanının öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hakimdir. A3) Mevzuat Bilgisi: Birey ve öğretmen olarak görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuata uygun davranır. B) Mesleki Beceri B1) Eğitim Öğretimi Planlama: Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar. B2) Öğrenme Ortamları Oluşturma: Bütün öğrenciler için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ile uygun öğretim materyalleri hazırlar. B3) Öğretme ve Öğrenme Süreçlerini Yönetme: Öğretme ve öğrenme sürecini etkili bir şekilde yürütür. B4) Ölçme ve Değerlendirme: Ölçme ve değerlendirme, yöntemi teknik ve araçlarını amacına uygun kullanır. C) Tutum ve Değerler C1) Milli, Manevi ve Evrensel Değerler: milli, manevi ve evrensel değerleri gözetir. C2) Öğrenciye Yaklaşım: Öğrencilerin gelişimlerini destekleyici tutum sergiler. C3) İletişim ve İş Birliği: Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve iş birliği kurar. C4) Kişisel ve Mesleki Gelişim: Öz değerlendirme yaparak, kişisel ve mesleki gelişimine yönelik çalışmalara katılır.

Önceki Öğrenim

Yatay Geçiş Programları ile, akademik başarı durumuna göre, yarıyıl başlangıcında belirlenen kontenjanlarda öğrenci kabul edilmektedir.

Tarihçe

Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği programına 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır.

Program Profili

Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda toplam 344 öğrenci bulunmaktadır. Bunun yanında her yarıyıl değişen sayılarda; Erasmus değişim programı ile yurtdışında, Farabi değişim programı ile yurtiçinde ve Mevlana değişim programı ile yurtiçinde ve yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumlarından üniversitemize gelen öğrencilerimiz bulunmaktadır.

Program Yeterlilikleri

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her bir ders için değerlendirme yöntem ve teknikleri ile sınavların başarıya katkı oranları öğretim elemanları tarafından belirlenmektedir ancak dersteki başarı durumu; üniversite bünyesindeki tüm yüksekokul, fakülte ve enstitüler ile rektörlüğe bağlı diğer birimlerde bağıl sistem ile belirlenmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınmıştır. Mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere yönetmelik hükümlerine göre ilgili programın diploması verilir. a) Kayıtlı olduğu programın öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları ve stajları,yukarıdaki yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlamak. Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğretim Programındaki 221 AKTS Zorunlu ve 19 AKTS Seçmeli ders olmak üzere toplam 240 AKTS'lik dersi başarıyla tamamlamış olmak. b) Genel Not Ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2 olması c) Bu yönetmeliğin ilgili madde/maddelerinde belirtilen nedenlerle üniversite ile ilişiği kesilmemiş olmak.

Mezun İstihdamı

1. KPSS A grubu Öğretmenlik ve KPSS ÖABT'e göre ( Öğretmenlik Alan Bilgi Testi) yerleştirilen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kamu okullarında öğretmenlik 2. Özel Öğretim Kurumlarında öğretmenlik ve/veya danışmanlık.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı Yüksek lisans ve Doktora programları bulunmaktadır.

Eğitim Türü

Lisans / Tam zamanlı 1. Öğretim (Normal Öğretim)

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Ali YILDIRIM

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Melek ALTIPARMAK KARAKUŞ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1803 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 3
EBB1801 Eğitim Bilimlerine Giriş Zorunlu 3 0 4
TEB1801 Türkçe I: Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 3
YDE1811 İngilizce I Seçmeli 3 0 3
YDE1813 Almanca I Seçmeli 3 0 3
YDE1815 Fransızca I Seçmeli 3 0 3
İFÖ-1001 GENEL FİZİK I Zorunlu 4 0 4
İFÖ-1003 GENEL FİZİK LAB I Zorunlu 0 2 2
İFÖ-1005 GENEL KİMYA I Zorunlu 4 0 4
İFÖ-1007 GENEL KİMYA LAB. I Zorunlu 0 2 2
İMÖ1801 GENEL MATEMATİK I Zorunlu 4 0 5
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1804 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Zorunlu 2 0 3
EBB1802 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 4
TEB1802 Türkçe II: Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 3
YDE1812 İngilizce II Seçmeli 3 0 3
YDE1814 Almanca II Seçmeli 3 0 3
YDE1816 Fransızca II Seçmeli 3 0 3
İFÖ-1002 GENEL FİZİK II Zorunlu 4 0 4
İFÖ-1004 GENEL FİZİK LAB II Zorunlu 0 2 2
İFÖ-1006 GENEL KİMYA II Zorunlu 4 0 4
İFÖ-1008 GENEL KİMYA LAB. II Zorunlu 0 2 2
İMÖ1802 GENEL MATEMATİK II Zorunlu 4 0 5
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB2801 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 4
ENF2803 Bilgisayar I Zorunlu 2 2 4
YDE2811 İngilizce III Seçmeli 3 0 3
YDE2813 Almanca III Seçmeli 3 0 3
YDE2815 Fransızca III Seçmeli 3 0 3
İFÖ-2001 GENEL BİYOLOJİ I Zorunlu 4 0 5
İFÖ-2003 GENEL BİYOLOJİ LABORATUARI I Zorunlu 0 2 3
İFÖ-2005 GENEL FİZİK III Zorunlu 2 0 3
İFÖ-2009 GENEL FİZİK LAB. III Zorunlu 0 2 3
İFÖ-2011 GENEL KİMYA III (ANALİTİK KİMYA) Zorunlu 2 2 5
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB2808 FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI VE PLANLAMA Zorunlu 3 0 4
ENF2804 Bilgisayar II Zorunlu 2 2 4
YDE2812 İngilizce IV Seçmeli 3 0 3
YDE2814 Almanca IV Seçmeli 3 0 3
YDE2816 Fransızca IV Seçmeli 3 0 3
İFÖ-2002 GENEL BİYOLOJİ II Zorunlu 4 0 6
İFÖ-2004 GENEL BİYOLOJİ LABORATUARI II Zorunlu 0 2 3
İFÖ-2006 MODERN FİZİĞE GİRİŞ Zorunlu 2 0 2
İFÖ-2008 GENEL KİMYA IV (ORGANİK KİMYA) Zorunlu 2 0 4
İFÖ2502 FİZİK, TEKNOLOJİ VE YAŞAM Seçmeli 2 0 4
İFÖ2504 TÜRKİYE’NİN BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİ Seçmeli 2 0 4
İFÖ2506 KİMYA TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 4
İFÖ2508 FEN EĞİTİMİNDE OKUL DIŞI ETKİNLİKLER Seçmeli 2 0 4
İFÖ2510 TÜKETİCİ KİMYASI Seçmeli 2 0 4
İFÖ2512 FEN OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 4
İFÖ2514 YAŞAMIN İÇİNDEKİ ENERJİ Seçmeli 2 0 4
İMÖ2902 MATEMATİK OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 4
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB3801 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 5
SBÖ3801 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 3
İFÖ-3001 İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 3
İFÖ-3003 FİZİKTE ÖZEL KONULAR Zorunlu 2 0 3
İFÖ-3005 KİMYADA ÖZEL KONULAR Zorunlu 2 0 3
İFÖ-3007 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 4
İFÖ-3009 FEN ÖĞRETİMİ LABARATUVAR UYGULAMALARI I Zorunlu 2 2 5
İMÖ3801 İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 4
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB3804 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 5
EBB3818 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Zorunlu 2 2 5
SBÖ3804 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 4
İFÖ-3002 GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİ Zorunlu 2 0 3
İFÖ-3004 BİLİMİN DOĞASI VE BİLİM TARİHİ Zorunlu 3 0 3
İFÖ-3006 ÇEVRE BİLİMİ Zorunlu 3 0 3
İFÖ-3008 YER BİLİMİ Zorunlu 2 0 2
İFÖ-3012 FEN ÖĞRETİMİ LAB. UYGULAMALARI II Zorunlu 2 2 5
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB4801 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 3
EBB4803 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 7
EBB4805 Rehberlik Zorunlu 3 0 4
EBB4811 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 2 0 3
İFÖ-4001 BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR Zorunlu 2 0 4
İFÖ-4003 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Zorunlu 2 2 5
İFÖ-4005 EVRİM Zorunlu 2 0 4
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB4804 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 7
EBB4806 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 3
İFÖ 4504 FEN ÖĞRETİMİNDE TEORİ VE UYGULAMADA DENEY TASARIMI Seçmeli 2 0 5
İFÖ 4522 BİTKİ VE HAYVAN KOLEKSİYONLARI Seçmeli 2 0 5
İFÖ-4002 ASTRONOMİ Zorunlu 2 0 5
İFÖ4502 FEN TEKNOLOJİ TOPLUM VE ÇEVRE Seçmeli 2 0 5
İFÖ4506 FEN ÇALIŞMALARINDA LABORATUVAR GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 5
İFÖ4508 FEN EĞİTİMİNDE ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLER Seçmeli 2 0 5
İFÖ4510 İLKYARDIM Seçmeli 2 0 5
İFÖ4512 ISI VE MADDE Seçmeli 2 0 5
İFÖ4514 DOĞAL ORGANİK BİLEŞİKLERİN KİMYASI Seçmeli 2 0 5
İFÖ4516 ÇEVRE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 5
İFÖ4518 KİMYASAL STOKİYOMETRİ Seçmeli 2 0 5
İFÖ4520 TEMEL ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 5
İFÖ4524 SAĞLIK BİLGİSİ VE ÇOCUK HASTALIKLARI Seçmeli 2 0 5
İFÖ4526 BESLENME VE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 5
İFÖ4528 FEN BİLİMLERİNİN TARİHİ GELİŞİMİ Seçmeli 2 0 5
İFÖ4530 EĞLENCELİ VE İNOVATİF BİLİM Seçmeli 2 0 5
İFÖ4532 EKOLOJİK BESLENME EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 5
İFÖ4534 KİMYADAKİ GELİŞMELER Seçmeli 2 0 5
İMÖ4902 MATEMATİK VE HAYAT Seçmeli 2 0 5
İMÖ4904 MATEMATİK VE OYUN Seçmeli 2 0 5
İMÖ4906 KAĞIT KATLAMA VE GEOMETRİ Seçmeli 2 0 5
İSÖ4902 SERBEST ZAMAN FAALİYETLERİ Seçmeli 2 0 5
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
1. Yıl - 2. Dönem
2. Yıl - 1. Dönem
2. Yıl - 2. Dönem
3. Yıl - 1. Dönem
3. Yıl - 2. Dönem
4. Yıl - 1. Dönem
4. Yıl - 2. Dönem
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık