English
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Kazanılan Derece

Kabul Koşulları

Yeterlilik Koşulları

Önceki Öğrenim

Tarihçe

Program Profili

Program Yeterlilikleri

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Mezuniyet Koşulları

Mezun İstihdamı

Bir Üst Dereceye Geçiş

Eğitim Türü

Bölüm Başkanı

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1803 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 3
EBB1801 Eğitim Bilimlerine Giriş Zorunlu 3 0 4
ENF1803 Bilgisayar I Zorunlu 2 2 4
SBÖ1001 Sosyal Bilgilerin Temelleri Zorunlu 2 0 3
SBÖ1003 Sosyal Psikoloji Zorunlu 2 0 3
SBÖ1005 Arkeoloji Zorunlu 2 0 3
SBÖ1007 Sosyoloji Zorunlu 2 0 4
TEB1801 Türkçe I: Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 3
YDE1811 İngilizce I Seçmeli 3 0 3
YDE1813 Almanca I Seçmeli 3 0 3
YDE1815 Fransızca I Seçmeli 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1804 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 3
ENF1804 Bilgisayar II Zorunlu 2 2 4
SBÖ1002 Genel Fiziki Coğrafya Zorunlu 4 0 5
SBÖ1004 Eskiçağ Tarihi ve Uygarlığı Zorunlu 2 0 4
SBÖ1006 Felsefe Zorunlu 2 0 4
SBÖ1008 Ekonomi Zorunlu 2 0 4
TEB1802 Türkçe II: Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 3
YDE1812 İngilizce II Seçmeli 3 0 3
YDE1814 Almanca II Seçmeli 3 0 3
YDE1816 Fransızca II Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB2813 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 4
GRÖ2801 Sanat ve Estetik Zorunlu 2 0 2
SBÖ2001 Türkiye Fiziki Coğrafyası Zorunlu 2 0 5
SBÖ2003 İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü Zorunlu 2 0 3
SBÖ2005 Siyaset Bilimine Giriş Zorunlu 2 0 2
SBÖ2007 Temel Hukuk Zorunlu 2 0 2
SBÖ2009 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 2 3
SBÖ2501 Türkiye Bölgeler Coğrafyası Seçmeli 0 2 3
SBÖ2503 Türkiye Turizminin Coğrafi Esasları Seçmeli 2 0 3
SBÖ2505 Harita Bilgisi Öğretimi Seçmeli 2 0 3
SBÖ2507 Keşifler Buluşlar Seçmeli 2 0 3
SBÖ2509 Sivil Toplum Seçmeli 2 0 3
SBÖ2511 Toplum ve Toplumsal Cinsiyet Seçmeli 3 0 3
YDE2811 İngilizce III Seçmeli 3 0 3
YDE2813 Almanca III Seçmeli 3 0 3
YDE2815 Fransızca III Seçmeli 3 0 3
İSÖ2901 Serbest Zaman Faaliyetleri Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BÖTE2902 BİLGİSAYARA DAYALI ÖĞRETİM Seçmeli 2 2 3
EBB2802 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 4
EBB2902 Bilgisayar Destekli Eğitim Seçmeli 2 0 3
EBB2904 Uzaktan Eğitim Seçmeli 2 0 3
SBÖ2002 Genel ve Beşeri Ekonomik Coğrafya Zorunlu 4 0 3
SBÖ2004 Antropoloji Zorunlu 2 0 2
SBÖ2006 Ortaçağ Tarihi Zorunlu 4 0 3
SBÖ2008 Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme Zorunlu 2 0 3
SBÖ2010 Vatandaşlık Bilgisi Zorunlu 2 0 3
SBÖ2012 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 3
SBÖ2502 Doğal Kaynaklar Seçmeli 2 0 3
SBÖ2504 Türk Ülkeleri Coğrafyası Seçmeli 2 0 3
SBÖ2506 Biocoğrafya Seçmeli 2 0 3
SBÖ2508 Sosyal Bilimlerin Mantığı Seçmeli 2 0 3
SBÖ2510 Yerel Tarih Seçmeli 3 0 3
YDE2812 İngilizce IV Seçmeli 3 0 3
YDE2814 Almanca IV Seçmeli 3 0 3
YDE2816 Fransızca IV Seçmeli 3 0 3
İFÖ2902 Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri Seçmeli 4 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB3801 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 5
EBB3803 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 3
SBÖ3001 Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı- I Zorunlu 2 0 3
SBÖ3003 Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
SBÖ3005 Yeni ve Yakınçağ Tarihi Zorunlu 2 0 3
SBÖ3007 İnsan Hakları ve Demokrasi Zorunlu 2 0 3
SBÖ3009 Ülkeler Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
SBÖ3011 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 4
SBÖ3501 Göstergebilim Seçmeli 2 0 3
SBÖ3503 Eleştirel Düşünme Seçmeli 2 0 3
SBÖ3505 Türkiye'nin Çevre Sorunları Seçmeli 2 0 3
SBÖ3507 Enerji Kaynakları Seçmeli 2 0 3
SBÖ3509 Sosyal Bilgilerde Tartışmalı Konuların Öğretimi Seçmeli 3 0 3
SBÖ3511 Osmanlı Müesseseleri Tarihi Seçmeli 2 0 3
İSÖ3901 Çocuk Hakları ve Eğitimi Seçmeli 3 0 3
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB3804 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 5
EBB3810 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 4
EBB3814 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 3
EBB3902 Eğitimde Proje Geliştirme Seçmeli 2 0 3
SBÖ3002 Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı-II Zorunlu 2 0 3
SBÖ3004 Sosyal Bilimlerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemeleri Zorunlu 2 0 3
SBÖ3006 İnsan İlişkileri ve İletişim Zorunlu 2 0 3
SBÖ3008 Çağdaş Dünya Tarihi Zorunlu 2 0 3
SBÖ3010 Siyasi Coğrafya Zorunlu 2 0 3
SBÖ3502 Coğrafya Bilgi Sistemleri Seçmeli 2 0 3
SBÖ3504 Ermeni Tehciri Öğretimi Seçmeli 2 0 3
İMÖ3902 İstatistik Seçmeli 2 0 3
İOÖ3902 Okul Törenleri ve Kutlamaları Seçmeli 2 0 3
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB4803 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 7
EBB4811 Özel Eğitim Zorunlu 2 0 3
EBB4817 Program Geliştirme Zorunlu 2 0 4
SBÖ4001 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-I Zorunlu 2 0 4
SBÖ4003 Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemeleri Zorunlu 2 2 4
SBÖ4005 Günümüz Dünya Sorunları Zorunlu 2 0 4
SBÖ4007 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 4
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB4802 Rehberlik Zorunlu 3 0 4
EBB4804 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 7
EBB4908 Eğitim Ekonomisi Seçmeli 2 0 3
EBB4910 Sapma Davranışları Eğitimi Seçmeli 2 0 3
EBB4912 Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 2 0 3
SBÖ4002 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II Zorunlu 2 0 5
SBÖ4004 Sosyal Proje Geliştirme Zorunlu 1 2 5
SBÖ4006 Sosyal Bilgilerde Yaratıcı Drama Zorunlu 2 2 6
SBÖ4502 Öğrenme Etkinliklerinde Film Kullanımı Seçmeli 2 0 3
SBÖ4504 Türkiye'de Yabancı Okullar Seçmeli 2 0 3
İFÖ4904 Beslenme ve Eğitimi Seçmeli 4 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
1. Yıl - 2. Dönem
2. Yıl - 1. Dönem
2. Yıl - 2. Dönem
3. Yıl - 1. Dönem
3. Yıl - 2. Dönem
4. Yıl - 1. Dönem
4. Yıl - 2. Dönem
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık