English
Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği

Kazanılan Derece

Kabul Koşulları

Yeterlilik Koşulları

Önceki Öğrenim

Tarihçe

Program Profili

Program Yeterlilikleri

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Mezuniyet Koşulları

Mezun İstihdamı

Bir Üst Dereceye Geçiş

Eğitim Türü

Bölüm Başkanı

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1803 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 3
EBB1801 Eğitim Bilimlerine Giriş Zorunlu 3 0 4
TEB1001 Yazı Yazma Teknikleri Zorunlu 1 2 4
TEB1003 Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi Zorunlu 2 0 3
TEB1005 Edebiyat Bilgi ve Kuramları I Zorunlu 2 0 3
TEB1007 Yazılı Anlatım I Zorunlu 2 0 4
TEB1009 Sözlü Anlatım I Zorunlu 2 0 4
TEB1011 Osmanlı Türkçesi I Zorunlu 2 0 2
YDE1811 İngilizce I Seçmeli 3 0 3
YDE1813 Almanca I Seçmeli 3 0 3
YDE1815 Fransızca I Seçmeli 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1804 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Zorunlu 2 0 3
EBB1802 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 4
TEB1002 Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi Zorunlu 2 0 4
TEB1004 Edebiyat Bilgi ve Kuramları II Zorunlu 2 0 4
TEB1006 Yazılı Anlatım II Zorunlu 2 0 4
TEB1008 Sözlü Anlatım II Zorunlu 2 0 4
TEB1010 Osmanlı Türkçesi II Zorunlu 2 0 4
YDE1812 İngilizce II Seçmeli 3 0 3
YDE1814 Almanca II Seçmeli 3 0 3
YDE1816 Fransızca II Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB2801 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 4
ENF2803 Bilgisayar I Zorunlu 2 2 4
TEB2001 Türk Dil Bilgisi III: Sözcük Bilgisi Zorunlu 2 0 3
TEB2003 Türk Halk Edebiyatı I Zorunlu 2 0 3
TEB2005 Eski Türk Edebiyatı I Zorunlu 2 0 3
TEB2007 Yeni Türk Edebiyatı I Zorunlu 2 0 3
TEB2009 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 4
TEB2501 Sözlü ve Yazılı Anlatım Öğretimi Seçmeli 3 0 3
TEB2503 Edebi Metin İncelemeleri Seçmeli 3 0 3
TEB2505 Tartışma Teknikleri Seçmeli 3 0 3
YDE2811 İngilizce III Seçmeli 3 0 3
YDE2813 Almanca III Seçmeli 3 0 3
YDE2815 Fransızca III Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB2804 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 5
ENF2804 Bilgisayar II Zorunlu 2 2 4
TEB2002 Türk Dilbilgisi IV: Cümle Bilgisi Zorunlu 3 0 3
TEB2004 Türk Halk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 3
TEB2006 Eski Türk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 3
TEB2008 Yeni Türk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 3
TEB2010 Genel Dilbilimi Zorunlu 3 0 3
TEB2012 Etkili İletişim Zorunlu 3 0 3
YDE2812 İngilizce IV Seçmeli 3 0 3
YDE2814 Almanca IV Seçmeli 3 0 3
YDE2816 Fransızca IV Seçmeli 3 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB3803 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 3
EBB3815 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 6
SBÖ 3803 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 4
TEB3003 Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi Zorunlu 2 2 4
TEB3005 ÇOCUK EDEBİYATI Zorunlu 2 0 4
TEB3009 Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi Zorunlu 3 2 4
TEB3011 Tiyatro ve Drama Uygulamaları Zorunlu 2 2 5
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB3804 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 5
TEB3002 Anlatma Teknikleri I: Konuşma Eğitimi Zorunlu 2 2 5
TEB3004 Anlatma Teknikleri II: Yazma Eğitimi Zorunlu 2 2 5
TEB3006 Yabancılara Türkçe Öğretimi Zorunlu 2 0 3
TEB3008 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 6
TEB3010 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 3
TEB3012 Uygarlık Tarihi Zorunlu 2 0 3
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB4803 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 7
EBB4805 Rehberlik Zorunlu 3 0 4
EBB4811 Özel Eğitim Zorunlu 2 0 3
TEB4005 Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri Zorunlu 2 0 6
TEB4009 Dünya Edebiyatı Zorunlu 2 0 5
TEB4501 Türkçenin Anlambilimi Seçmeli 2 0 5
TEB4503 Dil Gelişimi ve Özgüven Seçmeli 2 0 5
TEB4505 Gözlem Teknikleri Seçmeli 2 0 5
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB4804 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 7
EBB4806 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 3
TEB4002 Dil ve Kültür Zorunlu 2 0 5
TEB4502 Eski Türkçe Metin İncelemeleri Seçmeli 3 0 5
TEB4504 Yaşayan Türk Lehçeleri Seçmeli 3 0 5
TEB4506 Kitle İletişimi ve Türkçe Seçmeli 3 0 5
TEB4508 Orta Türkçe ve Metin İncelemeleri Seçmeli 2 0 5
TEB4510 Eleştirel Düşünme Seçmeli 2 0 5
TEB4512 Diksiyon Seçmeli 2 0 5
TEB4514 Türkçe Eğitiminde Proje Geliştirme Seçmeli 2 0 5
TEB4516 Yaratıcı Yazma Süreç ve Uygulamaları Seçmeli 2 0 5
TEB4518 Bilimsel Yazma Teknikleri Seçmeli 2 0 5
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
1. Yıl - 2. Dönem
2. Yıl - 1. Dönem
2. Yıl - 2. Dönem
3. Yıl - 1. Dönem
3. Yıl - 2. Dönem
4. Yıl - 1. Dönem
4. Yıl - 2. Dönem
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık