English
Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği

Kazanılan Derece

Okul Öncesi Öğretmeni Lisans Diploması

Kabul Koşulları

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce yapılan sınavlarda belirlenen kategorilerinde öngörülen puanları almış olmaları gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.

Önceki Öğrenim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Tarihçe

Bu program 2001-2002 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır.

Program Profili

Bu programın amacı, öğretim sürecinde iyi bir alan ve meslek eğitimi alarak, evrensel değerlerle desteklenmiş teorik bilgi zenginliğine, analitik düşünme yeteneğine, gelişmiş bir sosyal sorumluluk ve etik anlayışına sahip, mezuniyet sonrasında edinmiş olduğu bilgi ve becerileri kullanarak uygulamaya aktarabilen, fikir ve politika üretebilecek, ulusal ve uluslararası alanda eğitim alanında çalışabilecek bireyler yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekir.

Mezun İstihdamı

Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve özel okullarda okul öncesi öğretmeni olarak görev yapmaktadırlar.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayanlar ALES sınavından geçerli not almaları şartıyla yüksek lisans programına başlayabilirler.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1803 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 3
EBB1801 Eğitim Bilimlerine Giriş Zorunlu 3 0 4
ENF1803 Bilgisayar I Zorunlu 2 2 4
SBÖ1805 PSiKOLOJi Zorunlu 2 0 3
TEB1801 Türkçe I: Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 3
YDE1811 İngilizce I Seçmeli 3 0 3
YDE1813 Almanca I Seçmeli 3 0 3
YDE1815 Fransızca I Seçmeli 3 0 3
İFÖ1801 İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 5
İOÖ1001 OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ Zorunlu 3 0 5
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1804 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Zorunlu 2 0 3
EBB1802 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 4
EBB1806 Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 5
ENF1804 Bilgisayar II Zorunlu 2 2 4
TEB1804 Türkçe II: Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 3
YDE1812 İngilizce II Seçmeli 3 0 3
YDE1814 Almanca II Seçmeli 3 0 3
YDE1816 Fransızca II Seçmeli 3 0 3
İOÖ1002 ANNE-ÇOCUK SAĞLIĞI VE İLKYARDIM Zorunlu 3 0 8
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB2801 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 4
EBB2811 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 3
YDE2811 İngilizce III Seçmeli 3 0 3
YDE2813 Almanca III Seçmeli 3 0 3
YDE2815 Fransızca III Seçmeli 3 0 3
İFÖ2901 OKUL ÖNCESİ KURUM. HİJYEN VE TEMİZLİK EĞİT. Seçmeli 3 0 4
İOÖ2001 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMINDE GELIŞIM I Zorunlu 3 0 5
İOÖ2003 ANNE-ÇOCUK BESLENMESİ Zorunlu 2 0 4
İOÖ2007 YARATICILIK VE GELIŞTIRILMESI Zorunlu 2 2 4
İOÖ2009 ÇOCUKTA OYUN GELİŞİMİ Zorunlu 2 0 3
İOÖ2501 OKUL ÖNCESİ SERBEST ZAMAN FAALİYETLERİ Seçmeli 3 0 4
İOÖ2503 ÇOCUKLARDA CINSEL KIMLIK GELIŞIMI Seçmeli 3 0 4
İOÖ2505 OKUL ÖNCESI EĞITIMDE ETIK Seçmeli 3 0 4
İOÖ2507 OKUL ÖNCESI EĞITIMDE ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK Seçmeli 3 0 4
İOÖ2509 DÜŞÜNME EĞITIMI Seçmeli 3 0 4
İOÖ2511 ENGELLİ BİREYLER VE TOPLUMSAL FARKINDALIK Seçmeli 3 0 4
İSÖ2903 ÇOCUKLARDA TEMEL MOTORİK ÖZELLİKLER Seçmeli 3 0 4
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB2804 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 5
SBÖ2802 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 3
TEB2802 ÇOCUK EDEBİYATI Zorunlu 2 0 3
YDE2812 İngilizce IV Seçmeli 3 0 3
YDE2814 Almanca IV Seçmeli 3 0 3
YDE2816 Fransızca IV Seçmeli 3 0 3
İOÖ2002 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM II Zorunlu 3 0 4
İOÖ2004 MATEMATİK EĞİTİMİ Zorunlu 3 0 4
İOÖ2008 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI Zorunlu 3 0 4
İOÖ2010 DRAMA Zorunlu 2 2 4
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB3803 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 3
EBB3807 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 7
EBB3811 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Zorunlu 2 2 4
GMÖ3801 MÜZİK EĞİTİMİ I Zorunlu 1 2 3
İMÖ3801 İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 4
İOÖ3001 BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ Zorunlu 2 2 3
İOÖ3003 FEN EĞİTİMİ Zorunlu 2 2 3
İOÖ3005 GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ Zorunlu 2 2 3
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB3804 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 5
EBB3808 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 2 0 3
GMÖ3802 MÜZİK EĞİTİMİ II Zorunlu 2 2 3
SBÖ3806 ETKİLİ İLETİŞİM Zorunlu 3 0 4
SBÖ3808 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 4
İOÖ3002 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Zorunlu 2 2 4
İOÖ3004 MATERYAL GELİŞTİRME Zorunlu 2 2 3
İOÖ3006 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 4
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB4805 Rehberlik Zorunlu 3 0 4
EBB4807 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 7
GRÖ4901 RESİM ÖĞRETİMİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 4
RPD4901 STRES VE STRESLE BAŞA ÇIKMA YOLLARI Seçmeli 3 0 4
İFÖ4901 FEN TEKNOLOJİ VE DOĞA ETKİNLİKLERİ Seçmeli 2 0 4
İOÖ4001 ANNE-BABA EĞITIMI Zorunlu 2 0 4
İOÖ4003 ARAŞTIRMA PROJESİ I Zorunlu 1 2 7
İOÖ4501 ÜSTÜN YETENEKLİ VE ÜSTÜN ZEKÂLI ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 4
İOÖ4503 OKUL ÖNCESINDE KAVRAM ÖĞRETIMI Seçmeli 2 0 4
İOÖ4505 OKUL ÖNCESINDE KAYNAŞTIRMA EĞITIMI Seçmeli 2 0 4
İOÖ4509 DIL SOSYALLEŞMESI Seçmeli 3 0 4
İOÖ4511 OKUL ÖNCESINDE KARŞILAŞTIRMALI EĞITIM Seçmeli 3 0 4
İOÖ4513 KÜRESELLEŞME VE EĞITIM Seçmeli 3 0 4
İSÖ4901 ÇOCUK HAKLARI EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 4
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB4806 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 3
EBB4816 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 7
EBB4920 ÇOCUĞU TANIMA ve DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 4
EBB4924 HİZMET İÇİ EĞİTİM Seçmeli 2 0 4
İFÖ4902 FEN ve TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI Seçmeli 3 0 4
İFÖ4912 BİTKİ VE HAYVAN KOLEKSİYONLARI Seçmeli 2 0 4
İOÖ4002 İLKÖĞRETİME HAZIRLIK VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI Zorunlu 2 0 5
İOÖ4004 ARAŞTIRMA PROJESİ II Zorunlu 1 2 7
İOÖ4502 ÇOCUKTA DIL BECERILERININ DESTEKLENMESI Seçmeli 3 0 4
İOÖ4504 OKUL ÖNCESINDE YABANCI DIL ÖĞRETIMI Seçmeli 3 0 4
İOÖ4506 OKUL ÖNCESINDE YARATICI DRAMA UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 4
İOÖ4508 OKUL ÖNCESI EĞITIMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 4
İOÖ4510 TOPLUMSAL CINSIYET Seçmeli 2 0 4
İOÖ4512 0-3 YAŞ DÖNEMI ÇOCUKLARININ BAKIMI VE EĞITIMI Seçmeli 2 0 4
İSÖ4904 EĞİTSEL OYUNLAR VE ÖĞRETİMİ Seçmeli 3 0 4
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
1. Yıl - 2. Dönem
2. Yıl - 1. Dönem
2. Yıl - 2. Dönem
3. Yıl - 1. Dönem
3. Yıl - 2. Dönem
4. Yıl - 1. Dönem
4. Yıl - 2. Dönem
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık