English
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman(Yüzde 30 İng.)

Kazanılan Derece

Kabul Koşulları

Yeterlilik Koşulları

Önceki Öğrenim

Tarihçe

Program Profili

Program Yeterlilikleri

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Mezuniyet Koşulları

Mezun İstihdamı

Bir Üst Dereceye Geçiş

Eğitim Türü

Bölüm Başkanı

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
ENF1801 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 4 0 3
KAY1805 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 0 3
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
UTF1001 İşletme Bilimine Giriş I Zorunlu 3 0 5
UTF1003 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 3
UTF1005 Finansal Muhasebe I Zorunlu 3 0 5
UTF1009 Academic English I Zorunlu 3 0 3
YDB1811 İngilizce I Zorunlu 3 0 3
İŞL1813 İşletme Matematiği Zorunlu 3 0 4
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 Atatürk İlk.ve İnk.Tar.II Zorunlu 2 0 2
KAY1802 Anayasa Hukuku Zorunlu 3 0 3
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
UTF1002 İşletme Bilimine Giriş II Zorunlu 3 0 5
UTF1004 İktisada Giriş II Zorunlu 3 0 3
UTF1006 Finansal Muıhasebe II Zorunlu 3 0 5
UTF1008 Dış Ticarete Giriş Zorunlu 3 0 3
UTF1010 Academic English II Zorunlu 3 0 3
YDB1812 İngilizce II Zorunlu 3 0 3
YDB1816 Fransızca II Zorunlu 3 0 3
İŞL1834 İşletme İstatistiği Zorunlu 3 0 4
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
UTF2001 Finansal Yönetim I Zorunlu 3 0 5
UTF2003 Finansal Tablolar Analizi Zorunlu 3 0 4
UTF2007 Borçlar Hukuku Zorunlu 3 0 3
UTF2009 Pazarlama İlkeleri Zorunlu 3 0 5
UTF2011 Micro Economics Zorunlu 3 0 5
UTF2013 International Business Zorunlu 3 0 5
UTF2015 Academic English III Zorunlu 3 0 3
YDB2811 İngilizce III Zorunlu 3 0 3
YDB2813 Almanca III Zorunlu 3 0 3
YDB2815 Fransızca III Zorunlu 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
UTF2002 Finansal Yönetim II Zorunlu 3 0 5
UTF2010 Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 3 0 5
UTF2012 Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı Zorunlu 3 0 4
UTF2014 Pazarlama Yönetimi Zorunlu 3 0 5
UTF2016 Academic English IV Zorunlu 3 0 3
UTF2018 Macro Economics Zorunlu 3 0 4
YDB2812 İngilizce IV Zorunlu 3 0 3
YDB2814 Almanca IV Zorunlu 3 0 3
YDB2816 Fransızca IV Zorunlu 3 0 3
İŞL2822 Ticaret Hukuku Zorunlu 3 0 4
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
UTF3007 International Economic Theory Zorunlu 3 0 6
UTF3009 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 6
UTF3011 Para ve Sermaye Piyasaları Zorunlu 3 0 6
UTF3509 Yenilik Ekonomisi Seçmeli 3 0 4
UTF3511 Finansal Krizler Seçmeli 3 0 4
UTF3513 Tüketici Davranışları Seçmeli 3 0 4
UTF3515 Eğitim ve Kariyer Hayatına Giriş Seçmeli 3 0 4
UTF3517 Satış Yönetimi Seçmeli 3 0 4
UTF3519 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 4
UTF3521 Bankacılık ve Sigortacılık Yönetimi Seçmeli 3 0 4
UTF3523 Consumer Behaviour Seçmeli 3 0 4
UTF3525 International Social Policy Seçmeli 3 0 4
UTF3527 Financial Mathematics Seçmeli 3 0 4
UTF3529 Public Economics Seçmeli 3 0 4
UTF3531 Translation I Seçmeli 3 0 4
İKT3909 Oyun Teorisi Seçmeli 3 0 4
İŞL3017 Şirketler Muhasebesi Seçmeli 3 0 4
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
UTF3006 International Finance Zorunlu 3 0 6
UTF3008 Lojistik Yönetimi Zorunlu 3 0 6
UTF3010 International Economic Policy Zorunlu 3 0 6
UTF3512 Maliyet Muhasebesi Seçmeli 3 0 4
UTF3514 Marka Yönetimi Seçmeli 3 0 4
UTF3516 Dönem Sonu İşlemleri Seçmeli 3 0 4
UTF3518 Davranış Bilimleri Seçmeli 3 0 4
UTF3520 Uluslararası Enerji Ekonomisi Seçmeli 3 0 4
UTF3522 Mesleki Staj Seçmeli 3 0 4
UTF3524 Services Marketing Seçmeli 3 0 4
UTF3526 International Economic Organizations Seçmeli 3 0 4
UTF3528 Translation II Seçmeli 3 0 4
UTF3530 International Political Economy Seçmeli 3 0 4
ÇEİ3906 İş Hukuku Seçmeli 3 0 4
İKT3908 Kamu Maliyesi Seçmeli 3 0 4
İKT3910 Endüstri İktisadı Seçmeli 3 0 4
İŞL3926 Kıymetli Evrak Hukuku Seçmeli 3 0 4
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
UTF4005 Büyüme ve Kalkınma Teorileri Zorunlu 3 0 5
UTF4007 Global Marketing Zorunlu 3 0 5
UTF4513 Teknoloji ve Sanayileşme Politikaları Seçmeli 3 0 5
UTF4515 Uluslararası Ticaret Hukuku Seçmeli 3 0 5
UTF4517 Açık Ekonomilerde Makro Teoriler Seçmeli 3 0 5
UTF4519 Örgütsel Davranış Seçmeli 3 0 5
UTF4521 E-Ticaret ve Pazarlama Seçmeli 3 0 5
UTF4523 Gelir ve İstihdam Teorisi Seçmeli 3 0 5
UTF4525 Girişimcilik Seçmeli 3 0 5
UTF4527 Yönetim Bilgi Sistemleri Seçmeli 3 0 5
UTF4529 Uluslararası Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 5
UTF4531 Capital Market Analysis Seçmeli 3 0 5
UTF4533 Entrepreneurship Seçmeli 3 0 5
UTF4535 Accounting and Auditing Seçmeli 3 0 5
UTF4537 Organization Theory Seçmeli 3 0 5
UTF4539 Environmental Economics Seçmeli 3 0 5
UTF4541 Economic Integration and European Union Seçmeli 3 0 5
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
UTF4006 Foreign Trade Management Zorunlu 3 0 5
UTF4520 Uluslararası Lojistik ve Tedarik Sistemleri Seçmeli 3 0 5
UTF4522 Uluslararası Rekabet Stratejileri Seçmeli 3 0 5
UTF4524 Hizmet Pazarlaması Seçmeli 3 0 5
UTF4526 Uygulamalı İhracat-İthalat Seçmeli 3 0 5
UTF4528 Uluslararası Ticarette Güncel Sorunlar Seçmeli 3 0 5
UTF4530 Finansal Tahmin ve Modelleme Seçmeli 3 0 5
UTF4532 Uluslararası Stratejik Yönetim Seçmeli 3 0 5
UTF4534 Türkiye'nin Dış Ticaret ve Yatırım Politikaları Seçmeli 3 0 5
UTF4536 Pazarlama Araştırmaları Seçmeli 3 0 5
UTF4538 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Seçmeli 3 0 5
UTF4540 International Auditing Standards Seçmeli 3 0 5
UTF4542 International Quality Management Seçmeli 3 0 5
UTF4544 Development and Social/Political Change Seçmeli 3 0 5
UTF4546 International Politics Seçmeli 3 0 5
UTF4548 World Economy Seçmeli 3 0 5
İKT4804 Türkiye Ekonomisi Zorunlu 3 0 5
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
1. Yıl - 2. Dönem
2. Yıl - 1. Dönem
2. Yıl - 2. Dönem
3. Yıl - 1. Dönem
3. Yıl - 2. Dönem
4. Yıl - 1. Dönem
4. Yıl - 2. Dönem
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık