English
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

Kazanılan Derece

Yüksel Lisans Derecesi

Kabul Koşulları

Adayların üniversitelerin Eğitim Fakülteleri, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümlerinden diploma genel not ortalamasının 4 tam puan üzerinden 2.40 puan veya 100 tam not üzerinden en az 65 veya eşdeğeri mezuniyet diplomasına sahip olmaları ve başvurduğu lisans programı türünden ALES’den en az 55 standart puan Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Yüksek lisans adaylarının başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesi; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının % 20’si, mülakat notunun % 30’u toplanarak elde edilen puanlara göre, EYK tarafından yapılır.

Yeterlilik Koşulları

Önceki Öğrenim

Tarihçe

Program Profili

Program Yeterlilikleri

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavların niteliği ve niceliği alınan derse göre değişmektedir. ancak genel olarak her ders için bir ara sınav bir de yarı yıl sonu sınavı yapılması beklenebilir

Mezuniyet Koşulları

Bu programda alınmış olan en az 10 teorik ders (60 kredi) sonrası öğrenciler, uzmanlık alan dersleri, seminer ve tez çalışmalarını sunarak mezun olabilmektedir

Mezun İstihdamı

Mezun öğrencilerimiz sosyal bilgiler öğretmenliği, sosyal bilgiler alanında doktora yapabilme, ilgili alanda araştırma görevliliği yapabilme, kamu kurum ve kuruluşlarının ve özel eğitim kuruluşlarının idareci ve araştırmacı kadrolarında istihdam edilme imkanına sahiptir

Bir Üst Dereceye Geçiş

Mezun olan öğrenciler aynı alanda doktora eğitimi alabilme yeterliliğine sahip olacaklardır.

Eğitim Türü

Programda verilen eğitimin amacı , sosyal bilgiler eğitimi ilgili üst seviyede bilgi ve beceriye sahip öğrenciler yetiştirmek ve sosyal bilgiler eğitimi alanıyla ilgili literatüre katkı sağlayacak ve pratik uygulamalara kılavuzluk edebilecek bilimsel bilgi üretebilmektir.

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. İbrahim GÜNER

Bölüm AKTS Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Muhammet Avaroğulları

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SBÖ 5090 SEMİNER Zorunlu 0 2 6
SBÖ 5099 SOSYAL BİLİMLERDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 6
SBÖ 5501 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANILMASI Seçmeli 2 2 6
SBÖ 5503 TÜRKİYE TURİZMİNİN SORUNLARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM ANLAYIŞI Seçmeli 3 0 6
SBÖ 5505 SOSYAL BİLGİLER DERSİ TARİH KONULARININ ÖĞRETİMİ Seçmeli 3 0 6
SBÖ 5507 SAPMA DAVRANIŞLARI EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 6
SBÖ 5509 YAKINÇAĞ TARİHİ VE BİBLİYOGRAFYASI Seçmeli 3 0 6
SBÖ 5511 SOSYAL BİLGİLERDE DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 6
SBÖ 5513 KÜRESELLEŞME, TOPLUM VE SİYASET Seçmeli 3 0 6
SBÖ 5515 KARŞILAŞTIRILMALI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARI İNCELEMESİ Seçmeli 3 0 6
SBÖ 5517 SOSYAL BİLGİLERİN DOĞASI Seçmeli 3 0 6
SBÖ 5519 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU OKURYAZARLIKLAR Seçmeli 3 0 6
SBÖ 5521 AMOS DESTEKLİ YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMELERİ VE EĞİTİMSEL UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 6
SBÖ 5700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SBÖ 5090 SEMİNER Zorunlu 0 2 6
SBÖ 5700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
SBÖ 5502 ÖĞRETMENLİK VE ETİK Seçmeli 3 0 6
SBÖ 5504 HARİTA UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 6
SBÖ 5506 TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ Seçmeli 3 0 6
SBÖ 5508 COĞRAFYADA MEKANSAL ALGILAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 6
SBÖ 5510 YAKINÇAĞ OSMANLI SİYASİ TARİHİ Seçmeli 3 0 6
SBÖ 5512 SOSYAL BİLİMLERDE VERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 6
SBÖ 5514 TÜRKİYE JEOPOLİTİĞİ Seçmeli 3 0 6
SBÖ 5516 TARİH YAZICILIĞI Seçmeli 3 0 6
SBÖ 5518 SOSYAL BİLGİLERDE YENİ YAKLAŞIMLAR VE STRATEJİLER Seçmeli 3 0 6
SBÖ 5520 İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK KONULARININ ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 6
SBÖ 5522 SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR Seçmeli 3 0 6
SBÖ 5524 NATÜRALİSTİK YÖNTEM ARAŞTIRMALARI Seçmeli 3 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SBÖ 5700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
SBÖ 5000 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SBÖ 5700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
SBÖ 5000 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu 0 0 24
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
1. Yıl - 2. Dönem
2. Yıl - 1. Dönem
2. Yıl - 2. Dönem
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık