English
Muğla Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojisi

Kazanılan Derece

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri bölümü Kimya Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler ‘Kimya Teknikeri’ ünvanı kazanırlar. Bu bölümden mezun olan öğrenciler, kimya ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren pek fabrikada iş olanağına sahiptirler. Ayrıca kamu sektöründe devlet memuru olma imkanları bulunmaktadır.

Kabul Koşulları

Lisans Yerleştirme Sınavı'ndan Bölüm için belirlenen minimum puanı almış olmak.

Yeterlilik Koşulları

Alanında önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplamı 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Önceki Öğrenim

Daha önce başka bir Yüksek Öğretim Kurumunda öğrenim görmüş olan öğrencilerin Önceki Öğrenimi, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ile "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde tanınmaktadır. Bölümümüzde örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya veya tecrübeye dayalı (in-formal/non-formal ) öğrenme şu an itibariyle tanınmamaktadır. Ancak, Yükseköğretim programlarının tamamında yer alan Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca vd.) Dersleri için her akademik dönem başında Muafiyet Sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Tarihçe

Muğla Meslek Yüksek Okulu Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü Kimya Teknolojisi programında 2017-2018 döneminde önlisans düzeyinde eğitim-öğretime başlanmıştır ve hâlen sürdürülmektedir. Programın kontejanı 40 öğrencidir. Kimya teknolojisi programında ders programı, kimya alanında bilinmesi gereken temel kavramları vermenin yanı sıra örgün eğitim ve öğretim avantajlarını kullanarak bilimsel bir ortamda eğitilip meslek becerilerinin kazanılması sağlanmaktadır. Dersler alanında uzman öğretim üyesi ve öğretim görevlileri tarafından ayrıntılı bir şekilde işlenmekte ve uygulamalar yapılmaktadır. Ayrıca dersler kapsamında teknik geziler yapılarak güncel uygulamalar yerinde öğrencilere gösterilmektedir. Bunun yanı sıra teknolojinin sunduğu imkânlardan (bilgisayar, slayt, video) yararlanılarak çağdaş anlamda bir öğrenme ortamı sağlanmaktadır. Kimya Teknolojisi programında 1 yardımcı doçent ve 2 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Öğretim elemanları, derslerinin yanında bilimsel araştırmalar yapmakta, çalışmalarını uluslar arası ve ulusal dergilerde yayınlamakta, ayrıca alanlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde kongre ve sempozyumlara katılmaktadır.

Program Profili

Kimya teknolojisi programı, bu alanında bilgi ve tecrübelerini uygulamalara dönüştürebilen, toplumsal ve teknolojik yeniliklere açık, üretken, girişimci, çevreye saygılı, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli ara elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Kimya bilimini tanımlamak ve Kimyasal kavramlar ve uygulamaları konularında bilgi donanımına sahip olmak
2- Laboratuar güvenliği konusunu kavramak, genel laboratuar malzemelerini tanımak ve laboratuar malzemelerinin kullanımını bilmek
3- En az bir yabancı dili kullanarak kimya sektörü ile ilgili bilgileri ve gelişmeleri izleyebilmek
4- Kimyasal hammaddelerin sınıflandırılmasını, hangi amaçla, hangi ürünlerde ne kadar kullanılacağını, hangi özellikleri taşıması gerektiğini bilmek
5- Bir kimya tesisindeki cihaz ve makinelerin temel ilkelerini kavramak
6- Temel matematiksel metotları çözüm üretmede kullanabilme yeteneğine sahip olmak.
7- Laboratuarlarda değişik analiz yöntemlerini (kimyasal, enstrümantal ve duyusal) kullanarak analiz yapmak, çıkan sonuçları değerlendirmek

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Verilen her bir ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. Başarı notuna ara sınavın etkisi %40, dönem sonu sınavının ise %60 oranındadır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun (2,00) üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Ara yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir. FF notu alan öğrenci başarısızdır, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu MM ve GG ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.

Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olmak için gereken minimum mezuniyet kredisi; 90 zorunlu, 30 seçmeli olmak üzere 120 AKTS’dir. 15 iş günü 2. Sınıf/3. Yarıyıl, 15 iş günü 2. Sınıf/4. Yarıyıl olmak üzere 30 iş günü staj yapılması zorunludur..

Mezun İstihdamı

Bu bölümden mezun olan öğrenciler, gıda, ilaç, kozmetik, temizlik, petrol, petrokimya, enerji, tekstil, toprak, metal, deri, sağlık, maden, inşaat, cam, lastik, kauçuk, çimento, kağıt, şeker, boya, gübre, otomotiv, gibi sektörlerde faaliyet gösteren pek fabrikada iş olanağına sahiptirler. Ayrıca kamu sektöründe de Teknik Hizmetler Sınıfında, devlet memuru olma imkanları bulunmaktadır.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Programdan mezun olanlar ile son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan öğrenciler dikey geçiş sınavı (DGS) ile örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapabilirler. DGS ile geçiş yapılabilecek lisans programları ise, kimya, kimya mühendisliği, çevre mühendisliği, malzeme mühendisliği, polimer mühendisliği, kimya ve süreç mühendisliği, lif ve polimer mühendisliği bölümlerdir.

Eğitim Türü

Önlisans

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi İbrahim KIVRAK

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Yasemin İSPİRLİ DOĞAÇ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
BİP1801 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 3 0 3
FİZ1007 FİZİK Zorunlu 2 0 2
KİM1001 GENEL KİMYA I Zorunlu 4 0 5
KİM1003 GENEL KİMYA LABORATUVARI I Zorunlu 1 3 4
KİM1005 ORGANİK KİMYA Zorunlu 3 0 4
KİM1501 LABORATUVAR TEKNİĞİ VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 3
KİM1503 KİMYASAL ANALİZDE TEMEL İLKELER Seçmeli 2 0 3
KİM1505 KİMYASAL ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
MAP1801 MATEMATİK I Zorunlu 2 0 3
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
BİP1802 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 3 0 3
KİM1002 GENEL KİMYA II Zorunlu 4 0 5
KİM1004 GENEL KİMYA LABORATUVARI II Zorunlu 1 3 4
KİM1006 ANALİTİK KİMYA Zorunlu 3 0 3
KİM1008 DOĞAL BİLEŞİKLER KİMYASI Zorunlu 2 0 3
KİM1508 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 3
MAP1802 MATEMATİK II Zorunlu 2 0 3
SGP1502 ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE İNSAN SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 3
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
İŞY1504 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI Seçmeli 2 0 3
İŞY1506 İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KİM2001 ENSTRÜMENTAL ANALİZ Zorunlu 4 0 5
KİM2003 BİYOKİMYA Zorunlu 4 0 5
KİM2005 ANORGANİK KİMYA Zorunlu 3 0 4
KİM2501 TEKSTİL KİMYASI Seçmeli 2 0 3
KİM2505 BOYAR MADDE KİMYASI Seçmeli 2 0 3
KİM2507 İLAÇ KİMYASI Seçmeli 2 0 3
KİM2509 YÜZEY KİMYASI Seçmeli 2 0 3
KİM2797 MESLEK STAJI (15 GÜN) Zorunlu 0 0 4
İŞY2503 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KİM2002 POLİMER KİMYASI Zorunlu 2 0 3
KİM2004 ENDÜSTRİYEL ORGANİK KİMYA Zorunlu 3 0 3
KİM2006 AYIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2 2 4
KİM2008 MESLEKİ PROJE HAZIRLAMA Zorunlu 3 0 4
KİM2502 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
KİM2504 GIDA KATKI MADDELERİ Seçmeli 2 0 3
KİM2508 BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 3
KİM2510 BESİN KİMYASI Seçmeli 2 0 3
KİM2798 MESLEK STAJI (15 GÜN) Zorunlu 0 0 4
İŞY2506 İŞ HUKUKU Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I       
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I       
FİZİK       
GENEL KİMYA I       
GENEL KİMYA LABORATUVARI I       
ORGANİK KİMYA       
LABORATUVAR TEKNİĞİ VE GÜVENLİĞİ       
KİMYASAL ANALİZDE TEMEL İLKELER       
KİMYASAL ANALİZ TEKNİKLERİ       
MATEMATİK I       
TÜRK DİLİ I       
İNGİLİZCE I       
ALMANCA I       
FRANSIZCA I        
        
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II       
GENEL KİMYA II       
GENEL KİMYA LABORATUVARI II       
ANALİTİK KİMYA       
DOĞAL BİLEŞİKLER KİMYASI       
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ       
MATEMATİK II       
ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE İNSAN SAĞLIĞI       
TÜRK DİLİ II       
İNGİLİZCE II       
ALMANCA II       
FRANSIZCA II       
KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI       
İŞLETME YÖNETİMİ       
        
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
ENSTRÜMENTAL ANALİZ       
BİYOKİMYA       
ANORGANİK KİMYA       
TEKSTİL KİMYASI       
BOYAR MADDE KİMYASI       
İLAÇ KİMYASI       
YÜZEY KİMYASI       
MESLEK STAJI (15 GÜN)       
GİRİŞİMCİLİK       
        
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
POLİMER KİMYASI       
ENDÜSTRİYEL ORGANİK KİMYA       
AYIRMA TEKNİKLERİ       
MESLEKİ PROJE HAZIRLAMA       
MESLEK ETİĞİ       
GIDA KATKI MADDELERİ       
BİYOTEKNOLOJİ       
BESİN KİMYASI       
MESLEK STAJI (15 GÜN)       
İŞ HUKUKU       
        
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık