English
Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji ve Malzeme Mühendisliği(İngilizce) Tezli Yük.Lisans

Kazanılan Derece

Metalurji Malzeme Yüksek Mühendisi

Kabul Koşulları

http://www.fenbilimleri.mu.edu.tr/tr/lisansustu-ogrenci-kabulu-549

Yeterlilik Koşulları

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans Programındaki 120.0 AKTS'lik dersi başarıyla tamamlamış olmak, genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması ve yüksek lisans tezinin kabul edilmesi

Önceki Öğrenim

Yatay geçiş programları ile akademik başarı durumuna göre öğretim dönemi başında belirlenen kontenjanlarda öğrenci kabul edilmektedir.

Tarihçe

Programımız 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrenci alarak faaliyet geçmiştir.

Program Profili

Programımıza her yıl ortalama 5 yüksek lisans öğrencisi kabul edilmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Yeni malzemelerin tasarımında metal, seramik, polimer veya kompozit malzeme alanlarından birinde uzmanlık kazanır.
2- Alanında mevcut mühendislik malzeme ve süreçlerinin kritiğini yapabilir ve bilgi birikimlerini kullanarak yeni mühendislik malzeme veya süreçlerini araştırma-geliştirme becerisine sahip olur.
3- Alanındaki metalurji ve malzeme mühendisliği uygulamalarında problemleri belirleme, deney tasarlama, standartlara uygun olarak deney ve test yapma ve bunların sonuçlarını analiz etme becerisi kazanır.
4- Malzemelerdeki yapı, özellik, proses ve performans arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarabilmek amacıyla ileri karakterizasyon tekniklerinden birkaçında uygulama veya sonuçları değerlendirme yetisi kazanır.
5- Akademik yayın okuma, analiz etme, yazma, bilimsel araştırma konusu belirleme, proje yazma ve yürütme yetisi kazanır.
6- Bilimsel çalışmaların sonuçlarını yazılı veya sözlü olarak sunma yetisi kazanır.
7- Çok disiplinli projelerde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüvenli bir çalışma disiplini kazanır.
8- Bilimsel ve teknolojik araştırmalar için ülke ve dünya genelinde yaratılmış olan alt yapıyı tanır, kaynakları belirler ve bunlara erişim süreçlerini öğrenir.
9- Karmaşık mühendislik problemlerinin çözümü için mesleki uygulamalarda gerekli olan teknik donanım, modern mühendislik araçları ve bilişim teknolojilerini verimli bir şekilde kullanmak
10- Endüstriye metalürjik sistemi, ürünü veya prosesi üretilebilirlik, sağlık, güvenlik, kalite, çevre ve ekonomi gibi gerçekçi kısıtlar altında gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar veya iyileştirir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar, ödevler, projeler, uygulamalar, sunumlar, tez

Mezuniyet Koşulları

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans Programındaki 120.0 AKTS'lik dersi başarıyla tamamlamış olmak, genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması ve yüksek lisans tezinin kabul edilmesi

Mezun İstihdamı

Mezunlarımız alanlarında uzmanlık gerektiren işleri rahatlıkla bulma imkanına sahiplerdir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) geçerli not almaları halinde doktora programına başvurabilir.

Eğitim Türü

Programın genel amacı metalurji ve malzeme bilimi alanında çağın bilgi ve teknolojisine hakim, gerektiğinde araştırma alanı ve konusu seçebilecek yüksek mühendis yetiştirmektir. Bu amaca paralel olarak, mezunların gerek sanayi uygulamalarında ve gerekse bilimsel araştırma alanında ileri inceleme ve test yöntemlerini uygulama ve sonuçlarını yorumlayabilecek düzeyde olmaları da hedeflenmiştir. Programdan mezun olan yüksek mühendis, metalurji ve malzeme alanında insanlığın hizmetine sunulmuş veya sunulmak üzere olan malzeme türlerinden en azından birinde bilim ve teknolojinin geldiği noktadan haberdar ve üzerinde çalışılan kritik problemlerin farkında olacaktır.

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Ali Arslan KAYA

Bölüm AKTS Koordinatörü

Prof.Dr. Ali Arslan KAYA

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MME5090 MSc. Seminar Zorunlu 0 2 6
MME5099 Scientific Research Methods and Publishing Ethics Zorunlu 3 0 6
MME5501 Mathematical Methods in Materials Research Seçmeli 3 0 6
MME5503 Advanced Ceramic Materials Seçmeli 3 0 6
MME5505 Advanced Surface Modification Techniques Seçmeli 3 0 6
MME5507 Cementitious Materials Seçmeli 3 0 6
MME5509 Dynamic Behavior of Materials Seçmeli 3 0 6
MME5511 Material Surfaces and Interfaces Seçmeli 3 0 6
MME5513 Material Structure and Crystallography Seçmeli 3 0 6
MME5515 Fuel Cells Seçmeli 3 0 6
MME5517 Suspension Rheology Seçmeli 3 0 6
MME5519 Light Alloys and Weight Reduction in Designs Seçmeli 3 0 6
MME5521 Advanced Characterization Techniques Seçmeli 3 0 6
MME5701 MSc. Special Studies Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MME 5090 MSc. Seminar Zorunlu 0 2 6
MME5502 Surface Characterization Techniques Seçmeli 3 0 6
MME5504 Structures and Properties of Materials Seçmeli 3 0 6
MME5506 Processing and Characterization of Biomaterials Seçmeli 3 0 6
MME5508 Advanced Polymeric Materials Seçmeli 3 0 6
MME5510 Hydrogen Energy Systems Seçmeli 3 0 6
MME5512 Fundamental Aspects of Nanomechanics and Nanotribology Seçmeli 3 0 6
MME5514 Engineering Failure Analysis Seçmeli 3 0 6
MME5516 Ceramic Processing Techniques Seçmeli 3 0 6
MME5518 New Alloy Design Principles New Generation Steels Seçmeli 3 0 6
MME5520 Anomalous Behaviour of Metallic Materials Seçmeli 3 0 6
MME5702 MSc. Special Studies Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MME5000 MSc. Thesis Zorunlu 0 0 24
MME5703 MSc. Special Studies Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MME 5000 MSc. Thesis Zorunlu 0 0 24
MME5704 MSc. Special Studies Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
MSc. Seminar4545454545
Scientific Research Methods and Publishing Ethics1111555511
Mathematical Methods in Materials Research1342111152
Advanced Ceramic Materials5542300000
Advanced Surface Modification Techniques4535352445
Cementitious Materials5524322324
Dynamic Behavior of Materials5521452124
Material Surfaces and Interfaces3245455222
Material Structure and Crystallography4514211421
Fuel Cells5520550000
Suspension Rheology5345434242
Light Alloys and Weight Reduction in Designs5521551134
Advanced Characterization Techniques5141554551
MSc. Special Studies5445454544
           
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
MSc. Seminar0000000000
Surface Characterization Techniques4555352443
Structures and Properties of Materials3545422333
Processing and Characterization of Biomaterials2524433425
Advanced Polymeric Materials5435422424
Hydrogen Energy Systems3425032512
Fundamental Aspects of Nanomechanics and Nanotribology4445352343
Engineering Failure Analysis5521552215
Ceramic Processing Techniques5555100033
New Alloy Design Principles New Generation Steels5521431213
Anomalous Behaviour of Metallic Materials5533552113
MSc. Special Studies1342111152
           
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
MSc. Thesis5455454555
MSc. Special Studies1342111152
           
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
MSc. Thesis0000000000
MSc. Special Studies1342111152
           
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık