English
Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik

Kazanılan Derece

Kabul Koşulları

Yeterlilik Koşulları

Önceki Öğrenim

Tarihçe

Program Profili

Program Yeterlilikleri

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Mezuniyet Koşulları

Mezun İstihdamı

Bir Üst Dereceye Geçiş

Eğitim Türü

Bölüm Başkanı

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
ENF1801 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Zorunlu 4 0 3
HEM1001 ANATOMİ Zorunlu 2 0 5
HEM1003 HEMŞİRELİKTE KİŞİLERARASI İLİŞKİLER Zorunlu 2 0 3
HEM1005 BİYOKİMYA Zorunlu 2 0 3
HEM1007 PSİKOLOJİ Zorunlu 2 0 3
HEM1501 HİSTOLOJİ Seçmeli 2 0 3
HEM1503 HEMŞİRELİK TARİHİ KAVRAM VE İLKELERİ Seçmeli 2 0 3
HEM1505 Girişkenlik Eğitimi Seçmeli 2 0 3
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1811 İNGİLİZCE I Zorunlu 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
ENF1910 Web Sayfası Tasarımı Seçmeli 3 0 3
HEM1002 Hemşirelik Esasları Zorunlu 5 8 12
HEM1004 Fizyoloji Zorunlu 3 0 3
HEM1006 Beslenme İlkeleri Zorunlu 2 0 2
HEM1502 Biyofizik Seçmeli 2 0 3
HEM1504 Sağlığı Geliştirme Seçmeli 2 0 3
HEM1506 Tamamlayıcı Tedavi ve Bakım Seçmeli 2 0 3
HEM1508 Embriyoloji Seçmeli 2 0 3
HEM1510 Duygu Yönetimi ve Özgüven Seçmeli 2 0 3
HEM1512 Hemşirelik Bilişimi Seçmeli 2 0 3
HEM1514 Çevre Sağlığı Eğitimi Seçmeli 2 0 3
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB1812 İngilizce II Seçmeli 3 0 3
YDB1814 Almanca II Seçmeli 3 0 3
YDB1816 Fransızca II Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HEM2001 İç Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 5 12 12
HEM2003 Farmakoloji Zorunlu 2 0 2
HEM2005 Mikrobiyoloji ve Parazitoloji Zorunlu 2 0 2
HEM2009 Meslek Stajı - I (İç.Hast.Hemş) Zorunlu 0 0 2
HEM2517 Diyabet Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM2519 Kardiyoloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM2521 Fiziksel Değerlendirme Seçmeli 2 0 3
HEM2523 Klinik Biyokimya Seçmeli 2 0 3
HEM2525 Kültürlerarası Hemşirelik Seçmeli 2 0 3
HEM2527 Sağlık Hukuku ve Hemşirelik Seçmeli 2 0 3
HEM2529 Sağlıkta Değerler Eğitimi Seçmeli 2 0 3
HEM2531 Patoloji Seçmeli 2 0 3
YDB2811 İngilizce III Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HEM2002 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 5 12 12
HEM2004 Bulaşıcı Hastalıklar ve Hemşireliği Zorunlu 3 0 4
HEM2010 Meslek Stajı - II (Cer.Hast.Hemş.) Zorunlu 0 0 2
HEM2518 Epidemiyoloji Seçmeli 2 0 3
HEM2520 Stres Yönetimi Seçmeli 2 0 3
HEM2522 Onkoloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM2524 Alkol ve Madde Bağımlılığı Seçmeli 2 0 3
HEM2526 Diyaliz Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM2528 Kronik Hastalıklarda Bakım Seçmeli 2 0 3
HEM2530 Klinik Mikrobiyoloji Seçmeli 2 0 3
YDB2812 İngilizce IV Seçmeli 3 0 3
YDB2814 Almanca IV Seçmeli 3 0 3
YDB2816 Fransızca IV Seçmeli 3 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HEM3001 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 5 12 12
HEM3009 Meslek Stajı - III (Kadın Sağ.ve Hast.Hem.) Zorunlu 0 0 3
HEM3521 Sağlık Sosyolojisi Seçmeli 2 0 3
HEM3523 Adli Hemşirelik Seçmeli 2 0 3
HEM3525 Bakım Modelleri Seçmeli 2 0 3
HEM3527 Yoğun Bakım Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM3529 Evde Bakım Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM3531 Yara Bakımı Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM3533 Tüp Bebek Yöntemleri Seçmeli 2 0 3
HEM3535 Yüksek Riskli Aile ve Çocuk Seçmeli 2 0 3
HEM3537 Hemşirelikte İstatistik Seçmeli 2 0 3
HEM3539 Büyüme ve Gelişme Seçmeli 2 0 3
HEM3541 Afetlerde Bakım Ve İlkyardım Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HEM3002 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 5 12 12
HEM3004 Hermşirelikte Araştırma Zorunlu 2 0 3
HEM3010 Meslek Stajı - IV (Çocuk Sağ.ve Hast.Hemş.) Zorunlu 0 0 3
HEM3522 Üreme Sağlığı Seçmeli 2 0 3
HEM3524 Stoma Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM3526 Yaşam Kalitesi Seçmeli 2 0 3
HEM3528 Doğuma Hazırlık ve Ebeveyn Eğitimi Seçmeli 2 0 3
HEM3530 Sağlık Turizmi Seçmeli 2 0 3
HEM3532 Yenidoğan Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM3534 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM3536 Hemşirelikte Etik Seçmeli 2 0 3
HEM3538 Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM3540 Ameliyathane Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HEM4001 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 5 12 12
HEM4003 Hemşirelikte Öğretim Zorunlu 2 4 6
HEM4501 Geriatri Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM4503 Aile Sağlığı Seçmeli 2 0 3
HEM4505 Okul Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM4507 Bireysel Gelişim ve Sosyal Sorumluluk Seçmeli 2 0 3
HEM4509 İş Yerinde Duygular ve Hemşirelik Seçmeli 2 0 3
HEM4511 Sağlık Psikolojisi Seçmeli 2 0 3
HEM4517 Bitirme Çalışması - I Seçmeli 0 2 3
HEM4518 Bitirme Çalışması - II Seçmeli 0 2 3
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HEM4002 Halk Sağlığı Hemşireliği Zorunlu 5 12 12
HEM4004 Hemşirelikte Yönetim Zorunlu 2 4 6
HEM4502 İşyeri Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM4504 Konsültasyon Liyezon Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM4506 Psikososyal Rehabilitasyon Hemşireliği Seçmeli 2 0 3
HEM4508 Obezite Seçmeli 2 0 3
HEM4510 Hemşirelikte Liderlik Seçmeli 2 0 3
HEM4512 İnsan Kaynakları ve Kariyer Yönetimi Seçmeli 2 0 3
HEM4516 Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Yönetimi Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
1. Yıl - 2. Dönem
2. Yıl - 1. Dönem
2. Yıl - 2. Dönem
3. Yıl - 1. Dönem
3. Yıl - 2. Dönem
4. Yıl - 1. Dönem
4. Yıl - 2. Dönem
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık