English
Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) Doktora

Kazanılan Derece

Jeoloji Mühendisi, Doktora

Kabul Koşulları

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) en az 60 almak YDS ya da dengi bir sınavdan en az 60 almak. Kabul öncesi yapılacak olan bilim sınavından geçebilmek. Yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Yeterlilik Koşulları

Jeoloji Mühendisliği Doktora Programındaki 90.0 AKTS'lik dersi başarıyla tamamlamış olmak Genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması Doktora tezinin kabul edilmesi

Önceki Öğrenim

Yatay geçiş programları ile akademik başarı durumuna göre öğretim dönemi başında belirlenen kontenjanlarda öğrenci kabul edilmektedir.

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Doktora (İngilizce) 2015 – 2016 eğitim – öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul etmiştir.

Program Profili

Programımıza her yıl talepler doğrultusunda değişen sayılarda doktora öğrencisi kabul edilmektedir. Bunun yanında her yarı yıl değişen sayılarda ERASMUS değişim programı ile yurt dışında, FARABİ değişim programı ile yurt içinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci gönderilmekte ve alınmaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini, jeoloji mühendisliği alanında uygulayabilme becerisi,
2- Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini, jeoloji mühendisliği alanında uygulayabilme becerisi,
3- Bir sistemi, sistemin bileşenini veya süreci, istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde tasarlayabilme becerisi,
4- Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi,
5- Yer Bilimleri ile ilgili mühendislik problemlerini saptayabilme, tanımlayabilme, değerlendirebilme ve çözebilme becerisi,
6- Profesyonel ve etik sorumluluğuna sahip olmak ve mesleği ile ilgili çalışmalarda kullanmak,
7- Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurabilme becerisi,
8- Yer Bilimleri ile ilgili mühendislik çözümlerinin, küresel ve toplumsal boyuttaki etkisini anlamak için gereken kapsamlı bir eğitime sahip olmak,
9- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve bunu gerçekleştirme becerisine sahip olmak,
10- Güncel ve çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmak,
11- Yer Bilimleri alanındaki mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern mühendislik araçlarını kullanabilme becerisi,
12- İngilizce dilini Yer Bilimleri alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek için kullanabilme becerisi kazanmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1),
13- Yer Bilimlerinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level).

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar, ödevler, projeler, uygulamalar, sunumlar, tez

Mezuniyet Koşulları

Jeoloji Mühendisliği Yüksek Lisans Programındaki 90.0 AKTS'lik dersi başarıyla tamamlamış olmak Genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması. Doktora tezinin kabul edilmesi

Mezun İstihdamı

Mezunlarımız alanlarında uzmanlık gerektiren işleri rahatlıkla bulma imkanına sahiplerdir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Doktora ünvanı kazanan öğrenciler, yurtiçi ve yurtdışı doktora sonrası araştırma programlarına (post-doc) başvurabilirler.

Eğitim Türü

Doktora

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Murat GÜL

Bölüm AKTS Koordinatörü

Prof.Dr. Fikret KAÇAROĞLU

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GEOE6090 GRADUATE SEMINAR Zorunlu 0 2 6
GEOE6099 SCIENTIFIC RESEARCH METHODS AND PUBLICATION ETHICS Zorunlu 3 0 6
GEOE6501 ADVANCED MAGMATIC PETROLOGY Seçmeli 3 0 6
GEOE6503 ENTREPRENEURSHIP Seçmeli 3 0 6
GEOE6505 GEOTECHNİCAL ENGINEERING OF DAMS I Seçmeli 3 0 6
GEOE6507 GROUNDWATER INVESTIGATION AND DEVELOPMENT Seçmeli 3 0 6
GEOE6509 HOLOCENE CLIMATE VARIABILITY AT WESTERN ANATOLIA COMPARISON WITH MIDDLE EAST AND EURAPE Seçmeli 3 0 6
GEOE6511 SELECTED TOPICS IN TEPHRA STUDIES Seçmeli 3 0 6
GEOE6513 MEDİCAL GEOLOGY Seçmeli 3 0 6
GEOE6515 TECTONIC GEOMORPHOLOGY Seçmeli 3 0 6
GEOE6517 BASIN ANALYSIS Seçmeli 3 0 6
GEOE6519 ADVANCED STRUCTURAL GEOLOGY Seçmeli 3 0 6
GEOE6521 PORPHYRY COPPER DEPOSİTS Seçmeli 3 0 6
GEOE6523 GEOLOGY OF CLAYS Seçmeli 3 0 6
GEOE6701 SPECIAL STUDIES Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GEOE 6090 GRADUATE SEMINAR Zorunlu 0 2 6
GEOE6502 ADVANCED METAMORPHİC PETROLOGY Seçmeli 3 2 6
GEOE6504 SILICATE GEOCHEMISTRY AND PETROGENESIS Seçmeli 3 0 6
GEOE6506 ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY Seçmeli 3 0 6
GEOE6508 GEOTECHNICAL ENGINEERING OF DAMS II Seçmeli 3 0 6
GEOE6510 INTRODUCTION TO MINE HYDROGEOLOGY Seçmeli 3 0 6
GEOE6512 PALEOSEISMOLOGY Seçmeli 3 0 6
GEOE6514 SELECTED TOPICS IN PALAEOCEANOGRAPHY Seçmeli 3 0 6
GEOE6516 TRACERS IN HYDROGEOLOGY Seçmeli 3 0 6
GEOE6518 TECTONIC AND SEDIMENTATION Seçmeli 3 0 6
GEOE6520 SEDIMENTATION IN DEEP SEA ENVIRONMENTS Seçmeli 3 0 6
GEOE6522 CENOZOIC VOLCANISM IN TURKEY AND SURROUNDING REGIONS Seçmeli 3 0 6
GEOE6524 EPITHERMAL GOLD DEPOSITS Seçmeli 3 0 6
GEOE6526 ADVANCED STABLE ISOTOPE SCIENCE Seçmeli 3 0 6
GEOE6528 QUATERNARY DATING METHODS Seçmeli 3 0 6
GEOE6702 SPECIAL STUDIES Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GEOE6703 SPECIAL STUDIES Zorunlu 4 0 6
GEOE6800 PREPARATION FOR THE QUALIFICATION EXAMINATION Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GEOE6704 SPECIAL STUDIES Zorunlu 4 0 6
GEOE6900 THESIS PROPOSAL Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GEOE6705 SPECIAL STUDIES Zorunlu 4 0 6
GEOE6901 THESIS WORK (1.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GEOE6706 SPECIAL STUDIES Zorunlu 4 0 6
GEOE6902 THESIS WORK (2.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GEOE6707 SPECIAL STUDIES Zorunlu 4 0 6
GEOE6903 THESIS WORK (3.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GEOE6000 THESIS WORK Zorunlu 0 0 24
GEOE6708 SPECIAL STUDIES Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
GRADUATE SEMINAR5550453344255
SCIENTIFIC RESEARCH METHODS AND PUBLICATION ETHICS1134355445355
ADVANCED MAGMATIC PETROLOGY5455555344355
ENTREPRENEURSHIP4344355555553
GEOTECHNİCAL ENGINEERING OF DAMS I0033255435444
GROUNDWATER INVESTIGATION AND DEVELOPMENT5555453344254
HOLOCENE CLIMATE VARIABILITY AT WESTERN ANATOLIA COMPARISON WITH MIDDLE EAST AND EURAPE5555555343244
SELECTED TOPICS IN TEPHRA STUDIES3433255435344
MEDİCAL GEOLOGY4435444444444
TECTONIC GEOMORPHOLOGY5443553455355
BASIN ANALYSIS5555555344245
ADVANCED STRUCTURAL GEOLOGY4433255435355
PORPHYRY COPPER DEPOSİTS4435444444445
GEOLOGY OF CLAYS5244355555553
SPECIAL STUDIES5355555344244
              
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
GRADUATE SEMINAR0000000000000
ADVANCED METAMORPHİC PETROLOGY4433255435445
SILICATE GEOCHEMISTRY AND PETROGENESIS5453453455444
ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY1111155555444
GEOTECHNICAL ENGINEERING OF DAMS II5555453344254
INTRODUCTION TO MINE HYDROGEOLOGY4435444444444
PALEOSEISMOLOGY5342453055554
SELECTED TOPICS IN PALAEOCEANOGRAPHY4445502333544
TRACERS IN HYDROGEOLOGY4333455435355
TECTONIC AND SEDIMENTATION4444444444455
SEDIMENTATION IN DEEP SEA ENVIRONMENTS5433353355454
CENOZOIC VOLCANISM IN TURKEY AND SURROUNDING REGIONS5352453355545
EPITHERMAL GOLD DEPOSITS4335543355545
ADVANCED STABLE ISOTOPE SCIENCE4443443454433
QUATERNARY DATING METHODS4433433433454
SPECIAL STUDIES5355555344244
              
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
SPECIAL STUDIES5355555344244
PREPARATION FOR THE QUALIFICATION EXAMINATION4543443554435
              
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
SPECIAL STUDIES5355555344244
THESIS PROPOSAL 4535455435443
              
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
SPECIAL STUDIES5355555344244
THESIS WORK (1.TİK)4535455435443
              
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
SPECIAL STUDIES5355555344244
THESIS WORK (2.TİK)4535455435443
              
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
SPECIAL STUDIES5355555344244
THESIS WORK (3.TİK)4535455435443
              
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
THESIS WORK 4535455435443
SPECIAL STUDIES5055555344244
              
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık