English
Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği (Türkçe) Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Maden Yüksek Mühendisi

Kabul Koşulları

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) en az 60 almak YDS ya da dengi bir sınavdan en az 60 almak Kabul öncesi yapılacak olan bilim sınavından geçebilmek

Yeterlilik Koşulları

Maden Mühendisliği Yüksek Lisans Programındaki 90.0 AKTS'lik dersi başarıyla tamamlamış olmak Genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması Yüksek lisans tezinin kabul edilmesi

Önceki Öğrenim

Yatay geçiş programları ile akademik başarı durumuna göre öğretim dönemi başında belirlenen kontenjanlarda öğrenci kabul edilmektedir.

Tarihçe

Programımız 2011-2012 eğitim öğretim yılında öğrenci alarak faaliyet geçmiştir.

Program Profili

Programımıza her yıl ortalama 20 yüksek lisans öğrencisi kabul edilmektedir. Bunun yanında her yarı yıl değişen sayılarda ERASMUS değişim programı ile yurt dışında, FARABİ değişim programı ile yurt içinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci gönderilmekte ve alınmaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Matematik, fen bilimleri ve maden mühendisliği alanında yeterli altyapıya sahiptir.
2- Matematik, fen bilimleri ve madencilik konularında kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
3- Fundamental theoretical and practical knowledge about Mining Engineering is acquired.
4- Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
5- Madencilik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
6- Madencilik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
7- Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar
8- Madencilik Projelerinin yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
9- Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
10- Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
11- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, teknoloji uygulamalarındaki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
12- Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14- Mesleki, etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olur.
15- Mesleki uygulamalarda çevre ve iş güvenliği konularını gözetir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar, ödevler, projeler, uygulamalar, sunumlar, tez

Mezuniyet Koşulları

Maden Mühendisliği Yüksek Lisans Programındaki 90.0 AKTS'lik dersi başarıyla tamamlamış olmak Genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması Yüksek lisans tezinin kabul edilmesi

Mezun İstihdamı

Mezunlarımız alanlarında uzmanlık gerektiren işleri rahatlıkla bulma imkanına sahiplerdir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) geçerli not almaları halinde doktora programına başvurabilir.

Eğitim Türü

Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Avni GÜNEY

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi İbrahim Ferid ÖGE

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MAD5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
MAD5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
MAD5101 Maden Mühendisliğinin Temelleri (Bilimsel Hazırlık Programı dersi) Seçmeli 3 0 6
MAD5103 Maden İşletme II (Bilimsel Hazırlık Programı dersi) Seçmeli 3 0 6
MAD5105 Cevher Hazırlamada Ön İşlemler (Bilimsel Hazırlık Programı dersi) Seçmeli 3 0 6
MAD5501 Madencilik ve Tünelcilikte Delme Patlatma Seçmeli 3 0 6
MAD5503 Açık Maden İşletme Tasarımı Seçmeli 3 0 6
MAD5505 Kaya Mekaniğinde Aletlendirme ve Ölçüm Teknikleri Seçmeli 2 0 6
MAD5507 Kazı Mühendisliği Seçmeli 3 0 6
MAD5509 Madencilikte Çevre Sorunları ve Alanın Geri Kazanımı Seçmeli 3 0 6
MAD5513 Çimento Üretim Teknolojisi Seçmeli 3 0 6
MAD5515 Mikronize Öğütme Seçmeli 3 0 6
MAD5517 İleri Kömür Hazırlama Seçmeli 3 0 6
MAD5519 Cevher Hazırlamada Bakteri Kullanımı Seçmeli 3 0 6
MAD5521 Çözelti Madenciliği Seçmeli 3 0 6
MAD5523 Mineral-su sistemlerinin kimyası Seçmeli 3 0 6
MAD5525 Tane Karakterizasyonu Seçmeli 3 0 6
MAD5527 Doğal Taş Üretim Teknikleri Seçmeli 3 0 6
MAD5529 Madencilikte İstatistik ve Veri Analizi Seçmeli 3 0 6
MAD5531 Gravite Zenginleştirme Prensipleri Seçmeli 3 0 6
MAD5533 Cevher Hazırlamada Arayüzey Olgusu Seçmeli 3 0 6
MAD5535 Madenlerde Havalandırma Tasarımı ve ve Planlama Seçmeli 3 0 6
MAD5537 Madencilikte Geoteknik Uygulamalar ve Tasarım Seçmeli 3 0 6
MAD5539 İleri Kaya Mekaniği I Seçmeli 3 0 6
MAD5541 Cevher Hazırlamada Veri Analizi Seçmeli 3 0 6
MAD5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MAD 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
MAD5102 Maden İşletme I (Bilimsel Hazırlık Programı dersi) Seçmeli 3 0 6
MAD5104 Cevher Hazırlama (Bilimsel Hazırlık Programı dersi) Seçmeli 3 0 6
MAD5106 Cevher Zenginleştirme Yöntemleri (Bilimsel Hazırlık Programı dersi) Seçmeli 3 0 6
MAD5502 Kaya Şev Stabilitesi Seçmeli 3 0 6
MAD5504 Maden Ocaklarında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile İlgili Konular Seçmeli 3 0 6
MAD5506 İleri Kaya Mekaniği II Seçmeli 3 0 6
MAD5508 Kaya Mekaniğinde Sayısal Yöntemler Seçmeli 3 0 6
MAD5510 Yeraltı Maden Ocaklarının Tasarımı Seçmeli 3 0 6
MAD5512 Cevher Hazırlamada Bilgisayar Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
MAD5514 Cevher Hazırlama Tesislerinde Ölçme, Modelleme ve Kontrol Seçmeli 3 0 6
MAD5516 Türkiye ve Dünyadaki Cevher Hazırlama Tesisleri Seçmeli 3 0 6
MAD5518 Enstrümental ve Laboratuvar Analiz Teknikleri Seçmeli 3 0 6
MAD5520 Üretim Metalürjisi Seçmeli 3 0 6
MAD5522 İleri Flotasyon Seçmeli 3 0 6
MAD5524 Katı-Sıvı Ayrım Teknikleri Seçmeli 3 0 6
MAD5526 Cevher Hazırlamada Çevresel Sorunlar Seçmeli 3 0 6
MAD5528 Doğal Taş İşleme Teknolojisi Seçmeli 3 0 6
MAD5530 Madenlerde Fizibilite, Planlama Ve Proje Değerlendirmesi Seçmeli 3 0 6
MAD5532 Madenlerde Mekanizasyon ve Otomasyon Seçmeli 3 0 6
MAD5534 Cevher Hazırlamada Gelişmeler Seçmeli 3 0 6
MAD5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MAD5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
MAD5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MAD 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
MAD5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Seminer555500005500550
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği545454555545455
Maden Mühendisliğinin Temelleri (Bilimsel Hazırlık Programı dersi)555555545555554
Maden İşletme II (Bilimsel Hazırlık Programı dersi)555555545555554
Cevher Hazırlamada Ön İşlemler (Bilimsel Hazırlık Programı dersi)555555545555554
Madencilik ve Tünelcilikte Delme Patlatma443444453333445
Açık Maden İşletme Tasarımı445544343433334
Kaya Mekaniğinde Aletlendirme ve Ölçüm Teknikleri454545454535554
Kazı Mühendisliği555555545555054
Madencilikte Çevre Sorunları ve Alanın Geri Kazanımı444445353343444
Çimento Üretim Teknolojisi444444444234342
Mikronize Öğütme444444244231332
İleri Kömür Hazırlama555434442343443
Cevher Hazırlamada Bakteri Kullanımı553434432432443
Çözelti Madenciliği454555545555555
Mineral-su sistemlerinin kimyası 555554445445555
Tane Karakterizasyonu555554545435555
Doğal Taş Üretim Teknikleri555555545555554
Madencilikte İstatistik ve Veri Analizi555555545555554
Gravite Zenginleştirme Prensipleri445445555554444
Cevher Hazırlamada Arayüzey Olgusu435444444354444
Madenlerde Havalandırma Tasarımı ve ve Planlama454445553334545
Madencilikte Geoteknik Uygulamalar ve Tasarım554344554344355
İleri Kaya Mekaniği I554555444534554
Cevher Hazırlamada Veri Analizi444455444444444
Uzmanlık Alan Dersi555555555505550
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Seminer000000000000000
Maden İşletme I (Bilimsel Hazırlık Programı dersi)555555045555554
Cevher Hazırlama (Bilimsel Hazırlık Programı dersi)454423504424432
Cevher Zenginleştirme Yöntemleri (Bilimsel Hazırlık Programı dersi)334033334333434
Kaya Şev Stabilitesi444444433443445
Maden Ocaklarında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile İlgili Konular444334253333345
İleri Kaya Mekaniği II554555444534554
Kaya Mekaniğinde Sayısal Yöntemler234434444334434
Yeraltı Maden Ocaklarının Tasarımı555555545555554
Cevher Hazırlamada Bilgisayar Uygulamaları422444554234342
Cevher Hazırlama Tesislerinde Ölçme, Modelleme ve Kontrol444444344203342
Türkiye ve Dünyadaki Cevher Hazırlama Tesisleri424211034231302
Enstrümental ve Laboratuvar Analiz Teknikleri552434532342344
Üretim Metalürjisi444554445445554
İleri Flotasyon555555555555555
Katı-Sıvı Ayrım Teknikleri455554455555555
Cevher Hazırlamada Çevresel Sorunlar553434432352443
Doğal Taş İşleme Teknolojisi555555545555554
Madenlerde Fizibilite, Planlama Ve Proje Değerlendirmesi554444544434544
Madenlerde Mekanizasyon ve Otomasyon555555545555554
Cevher Hazırlamada Gelişmeler555432332223244
Uzmanlık Alan Dersi000000000000000
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi555555555505550
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Tez Çalışması000000000000000
Uzmanlık Alan Dersi555555555505550
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık