English
Köyceğiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Kazanılan Derece

Programı tamamlayan öğrenciler, Sağlık Teknikeri - Tıbbi Laboratuvar Teknikeri unvanı alırlar ve tıbbi laboratuvar teknikleri programından mezun olduğuna dair önlisans diploması verilir.

Kabul Koşulları

T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavlarda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin fakültelerinde ve yüksekokullarında öğrenci olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe ilan edilen süre içinde yine Rektörlükçe belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır.

Yeterlilik Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekir.

Önceki Öğrenim

Daha önce başka bir Yüksek Öğretim Kurumunda öğrenim görmüş olan öğrencilerin Önceki Öğrenimi, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ile "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde tanınmaktadır. Yükseköğretim programlarının tamamında yer alan Yabancı Dil Dersleri için her akademik dönem başında Muafiyet Sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Tarihçe

17.05.2018 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) yönetim kurulu kararı ile Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı, Güz Yarıyılında 40 kişilik öğrenci kontenjanıyla eğitim-öğretime başlamıştır.

Program Profili

Tıbbi laboratuvar programının amacı: başta hastaneler ve diğer sağlık kuruluşları olmak üzere çeşitli laboratuvarlardaki rutin çalışmaları ve analizleri yürütebilecek, bilgi ve tecrübe yönünden yeterli ve nitelikli, klinik ve diğer araştırma laboratuvarlarında kullanılan yöntem ve cihazların işleyişi, tahlillerin yapılması konularında bilgi ve beceri sahibi olan sağlık elemanı yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri

1- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri alanında temel mesleki bilgiyi oluşturmak ve analitik düşünmeyi prensip haline getirmek
2- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri alanında gerekli teorik bilginin verilmesini ve tıbbi terimlerin bilinmesini sağlamak
3- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri alanında temel düzeyde laboratuvar-uygulama bilgisine sahip olmak
4- Laboratuvar güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Teorik dersler için, Ara sınav notunun % 40 Yarıyıl sonu sınav notunun % 60’ı Uygulamalı dersler için Ara sınav notunun % 20 Uygulama notunun % 30 Yarıyıl sonu sınav notunun % 50’si alınarak hesaplanır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm zorunlu derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Mezunlarımız; hastane, sağlık merkezi ve polikliniklerdeki laboratuvarlarda çalışabilirler: Mikrobiyoloji, Klinik biyokimya, Hematoloji, Parazitoloji laboratuvarlarında, Kan bankası ve Tıbbi Biyoloji ve Genetik laboratuvarında çalışabilirler. Ayrıca ilaç endüstrisinin üretim ya da kalite kontrol birimlerinde, Tıp alanında hastanelerin, üniversite araştırma laboratuvarlarında, Özel tıbbi laboratuvarlarda, Tıbbi laboratuvar malzemesi üreten ya da pazarlayan şirketlerde görev alabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Programı başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde; · Biyoloji, · Moleküler Biyoloji ve Genetik, · Biyomühendislik, · Biyoteknoloji, · Hemşirelik ve · Sağlık Hizmetleri lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Eğitim Türü

Eğitim Türkçe verilmektedir.

Bölüm Başkanı

Öğr.Gör.Dr. Sultan KÖŞKEROĞLU

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 Atatürk İlke ve İnk. Tarihi I Zorunlu 2 0 2
BİP1801 Bilgi ve İletişim Teknolojisi I Zorunlu 2 0 3
RTV1801 İletişim Seçmeli 2 0 3
SGP1803 Çevre Koruma Seçmeli 2 0 3
SGP1807 Anatomi Zorunlu 3 0 3
SGP1815 Fizyoloji Zorunlu 3 0 3
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
TLT1001 Laboratuvar Aletleri Zorunlu 2 0 3
TLT1003 Kimya Zorunlu 3 0 3
TLT1005 Genel Biyoloji Zorunlu 2 0 3
TLT1501 Meslek Etiği Seçmeli 2 0 3
TLT1503 Laboratuvarda Güvenlik Seçmeli 2 0 3
TLT1505 Tıbbi Lab. Organizasyonu Seçmeli 2 0 3
TLT1507 Tıbbi Atıklar Seçmeli 2 0 3
YDB1801 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 Almanca I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 Atatürk İlke ve İnk. Tarihi II Zorunlu 2 0 2
BİP1802 Bilgi ve İletişim Teknolojisi II Zorunlu 2 0 3
BİP1814 Web Sayfası Tasarımı Seçmeli 2 0 3
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
TLT1002 Genel Biyokimya I Zorunlu 3 0 2
TLT1004 Genel Mikrobiyoloji I Zorunlu 3 0 2
TLT1006 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Zorunlu 2 0 3
TLT1498 Meslek Stajı I Zorunlu 0 0 8
TLT1502 Laboratuvar Kazaları ve İlkyardım Seçmeli 2 0 3
TLT1506 Hastane Enfeksiyonları Seçmeli 2 0 3
TLT1508 Toksikoloji Seçmeli 2 0 3
YDB1802 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 Almanca II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
İSG1902 İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 2 0 3
İŞY1812 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SGP2805 Halk Sağlığı Seçmeli 2 0 3
SGP2807 Davranış Bilimleri Seçmeli 2 0 3
TLT2001 Genel Mikrobiyoloji II Zorunlu 3 0 5
TLT2003 Genel Biyokimya II Zorunlu 3 0 5
TLT2005 Temel Laboratuvar Uygulamaları I Zorunlu 0 0 4
TLT2007 Patoloji Zorunlu 2 0 4
TLT2501 Hematoloji Seçmeli 2 0 3
TLT2503 İmmünolojik Yöntemler Seçmeli 2 0 3
TLT2505 Biyokimyada Özel Tetkikler Seçmeli 2 0 3
TLT2507 Farmakoloji Seçmeli 2 0 3
TLT2509 Mesleki Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 3
TLT2511 Moleküler Biyolojik Yöntemler Seçmeli 2 0 3
TLT2513 Biyomedikal Teknoloji Seçmeli 2 0 3
TLT2515 Beslenme İlkeleri Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SGP2806 Tıbbi Terminoloji Seçmeli 2 0 3
TLT2002 Klinik Mikrobiyoloji Zorunlu 3 0 5
TLT2004 Klinik Biyokimya Zorunlu 3 0 5
TLT2006 Temel Laboratuvar Uygulamaları II Zorunlu 0 0 4
TLT2008 Parazitoloji Zorunlu 2 0 2
TLT2498 Meslek Stajı II Zorunlu 0 0 8
TLT2502 Hormon Biyokimyası Seçmeli 2 0 3
TLT2504 Bulaşıcı Hast. ve Epidemiyoloji Seçmeli 2 0 3
TLT2506 Histoloji-Embriyoloji Seçmeli 2 0 3
TLT2508 Sağlık Eğitimi Seçmeli 2 0 3
TLT2510 Mesleki Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4
Atatürk İlke ve İnk. Tarihi I2222
Bilgi ve İletişim Teknolojisi I2222
İletişim2222
Çevre Koruma2322
Anatomi5443
Fizyoloji4444
Türk Dili I2222
Laboratuvar Aletleri3232
Kimya3333
Genel Biyoloji4434
Meslek Etiği2222
Laboratuvarda Güvenlik3232
Tıbbi Lab. Organizasyonu5544
Tıbbi Atıklar2435
İngilizce I2111
Almanca I2000
Fransızca I0000
     
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4
Atatürk İlke ve İnk. Tarihi II2121
Bilgi ve İletişim Teknolojisi II2212
Web Sayfası Tasarımı4403
Türk Dili II4443
Genel Biyokimya I5454
Genel Mikrobiyoloji I4434
Tıbbi Biyoloji ve Genetik4454
Meslek Stajı I3323
Laboratuvar Kazaları ve İlkyardım3345
Hastane Enfeksiyonları3434
Toksikoloji2325
İngilizce II3333
Almanca II1111
Fransızca II1111
İş Sağlığı ve Güvenliği0000
Araştırma Yöntem ve Teknikleri3211
     
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4
Halk Sağlığı3332
Davranış Bilimleri3345
Genel Mikrobiyoloji II4444
Genel Biyokimya II4444
Temel Laboratuvar Uygulamaları I3332
Patoloji4444
Hematoloji4445
İmmünolojik Yöntemler4332
Biyokimyada Özel Tetkikler4455
Farmakoloji3422
Mesleki Yabancı Dil I4444
Moleküler Biyolojik Yöntemler3323
Biyomedikal Teknoloji4444
Beslenme İlkeleri4443
     
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4
Tıbbi Terminoloji4545
Klinik Mikrobiyoloji3333
Klinik Biyokimya4544
Temel Laboratuvar Uygulamaları II4433
Parazitoloji4444
Meslek Stajı II4334
Hormon Biyokimyası4433
Bulaşıcı Hast. ve Epidemiyoloji4433
Histoloji-Embriyoloji4555
Sağlık Eğitimi3344
Mesleki Yabancı Dil II4343
     
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık