English
Muğla Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler

Kazanılan Derece

Sosyal Hizmet Programı öğrencileri, derslerini başarıyla tamamladıktan ve diğer koşulları yerine getirdikten sonra ön lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurumları Sınavının(YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonucuna göre yapılan tercihler neticesinde Türkiye’nin her yerinden öğrenci alımı yapılacaktır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir.

Yeterlilik Koşulları

Sosyal Hizmet alanında önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Önceki Öğrenim

Daha önce başka bir Yüksek Öğretim Kurumunda, öğrencilerin tamamlamış oldukları öğrenimlerinin tanınmasını talep etme hakkına sahiptir. Öğrenim görmüş olan öğrencilerin Önceki Öğrenimi, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ile "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde tanınmaktadır. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenimlerinin tanınması için, kayıt yılının ilk haftası içinde ilgili birimine kendi transkript ve ders içeriklerini sunmalıdırlar. Ancak, Yükseköğretim programlarının tamamında yer alan Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca vd.), Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Bilgi ve İletim Teknolojileri Dersleri için her akademik dönem başında Muafiyet Sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden Muaf olurlar

Tarihçe

2017-2018 eğitim-öğretim yılından Sosyal Hizmet Programı örgün öğretim olarak faaliyete başlamıştır. Sosyal Hizmet Programın kontejyanı 40 olup (normal öğretim), ikinci öğretimi bulunmamaktadır. Sosyal Hizmet Programında 3 öğretim görevlisi ile hizmet vermektedir.

Program Profili

Sosyal sorunlara duyarlılığın artması ve sosyal problemler için problem çözme arayışı ile önemli bir alan olan sosyal hizmet alanında bilgi ve becerileri bir araya getirerek çalışabilecek personel yetiştirme ihtiyacı vardır. Bu sebeple, bu program, sosyal hizmet alanında temel bilgi ve becerileri taşıyan pratikte pratik bir öğrenci profili oluşturmak için eğitim hizmetleri sunmaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Sosyal hizmet alanında bilgi sahibi olma ve kullanma becerisi
2- Sosyal sorunlara çözüm olacak toplumsal kaynakları araştırma becerisi
3- Etik ilkelere bağlı kalarak çalışma becerisi
4- Amaçlar çerçevesinde plan yapma, plan uygulama ve sonuçları eleştirel olarak değerlendirebilme becerisi
5- Kendi kişisel-mesleki gelişimlerini sürekli olarak denetleme becerisi
6- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarma becerisi
7- Alanında geçerli bir yabancı dilde mesleki iletişim kurma becerisi
8- Alanıyla ilgili temel bilgisayar teknolojisini kullanabilme becerisi
9- İnsanlara çevreleri ile ilişkinin başlatılması ve geliştirilmesinde yardım etme becerisi
10- Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma ve katılma becerisi
11- Farklı mesleklerden gelen kişilerin getirdiği katkıların farkında olma, takım ruhuna sahip ve takımın bir üyesi olmanın bilinciyle etkin bir şekilde sorumluluk alabilme becerisi

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Verilen her bir ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. Her öğrencinin derslere, uygulamalara, laboratuvar, proje, atölye, dönem içi çalışmaları, mezuniyet çalışmalarına katılmak zorundadır. Teorik derslerin en az %70, uygulamalı ve laboratuvar çalışmalarının en az %80 katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Öğrenciler teorik derslerde devam koşulunu yerine getirene kadar ilgili dersi tekrar etmek zorundadır. Sınavlar genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak öğretim elemanı sözlü yapılmasına da karar verebilir. Derslerin içeriğine göre bilgi formu üzerinde belirtilmek şartıyla öğrenciler proje çalışmasına da yönlendirilebilir. Derslerin sınavları dersi veren öğretim elemanı tarafından yapılmaktadır. Mazeret sınavları mazereti olan öğrencilere ara sınav bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili yönetim kurulu onayı ile yapılabilir. Ayrıca kısa sınav ve ödev değerlendirmesi de yapılabilir. Başarı notuna ara sınav, kısa süreli sınav ve ödevlerin etkisi %40, dönem sonu sınavının ise %60 oranındadır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan zorunlu derslerin tümünü(minimum 90 AKTS) ve seçimlik dersleri(minimum 30 AKTS) geçmek ile birlikte, genel akademik not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Sosyal Hizmet Önlisans Programı mezunları; • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (İl/İlçe Müdürlükleri, Çocuk Yuvaları, Yetiştirme Yurtları, Çocuk Evleri, Huzurevleri, Yaşlı Bakım Merkezleri, Sosyal Hizmet Merkezleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında vb.) • Sağlık Bakanlığı (İl/İlçe Sağlık Müdürlüklerinde, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı kamu ve özel hastalerde, vb.) • Adalet Bakanlığı (Ceza İnfaz Kurumlarında) • Adliyelerde (Çocuk Mahkemesi ve Aile Mahkemesi) • Milli Eğitim Bakanlığı (rehberlik araştırma merkezlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, kreş ve gündüz bakımevlerinde) • Belediyelerde (Kadın Konukevleri, Sosyal Hizmet Daire Başkanlıkları vb.) • Özel teşebbüse ait sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarında • Sivil toplum kuruluşlarında görev alabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Eğitimine devam etmek isteyen mezunlarımız, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavından (DGS) alanlarına uygun yeterli puanları almaları halinde üniversitelerin dört yıllık lisans programlarına geçiş yapma hakkını elde edebilmektedirler. Bununla birlikte mezunlarımız dört yıllık lisans öğrenimlerini sınavsız geçiş hakkı yoluyla Açık Öğretim Fakültesi’nden de tamamlayabilirler. Dikey Geçiş Yapılabilecek Örgün Lisans Programları Şunlardır: Sosyal Hizmet ve Sosyoloji.

Eğitim Türü

Önlisans

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi İbrahim KIVRAK

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Aykut Can DEMİREL

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
BIP1801 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 0 3
SHP1001 SOSYAL HİZMETE GİRİŞ Zorunlu 3 0 4
SHP1005 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu 3 0 4
SHP1011 SOSYOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu 3 0 4
SHP1013 HUKUKA GİRİŞ Zorunlu 3 0 3
SHP1501 İNSAN DAVRANIŞLARI VE SOSYAL ÇEVRE Seçmeli 2 0 3
SHP1503 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 3
SHP1505 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 3
SHP1507 SOSYAL HİZMET TARİHİ Seçmeli 3 0 3
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
BIP1802 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 0 2
SHP1004 SOSYAL HİZMET MEVZUATI Zorunlu 3 0 3
SHP1008 MESLEK STAJI I (20 İŞ GÜNÜ) Zorunlu 0 0 6
SHP1010 SOSYAL HİZMET KURAMLARI Zorunlu 3 0 3
SHP1012 BİREYLE SOSYAL HİZMET Zorunlu 3 0 3
SHP1014 GRUPLA SOSYAL HİZMET Zorunlu 3 0 3
SHP1502 İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMET Seçmeli 2 0 3
SHP1504 TOPLUMSAL CİNSİYET Seçmeli 2 0 3
SHP1506 SOSYAL HİZMETTE GÖRÜŞME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SHP2003 SOSYAL SORUNLAR Zorunlu 3 0 4
SHP2007 MESLEK STAJI II (20 İŞ GÜNÜ) Zorunlu 0 0 6
SHP2011 RAPOR YAZMA TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 4
SHP2013 SOSYAL HİZMET ETİĞİ Zorunlu 3 0 4
SHP2015 TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI Zorunlu 3 0 4
SHP2501 TIBBİ SOSYAL HİZMET Seçmeli 2 0 2
SHP2503 ÇOCUK KORUMA VE BAKIM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
SHP2509 YARATICI DRAMA Seçmeli 2 0 2
SHP2511 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 4
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SHP2004 ÇOCUKLA SOSYAL HİZMET Zorunlu 3 0 4
SHP2006 GÖÇ VE SOSYAL HİZMET Zorunlu 3 0 4
SHP2008 YAŞLILARLA SOSYAL HİZMET Zorunlu 3 0 4
SHP2012 ENGELLİLERLE SOSYAL HİZMET Zorunlu 3 0 4
SHP2014 TOPLUMLA SOSYAL HİZMET Zorunlu 3 0 4
SHP2504 AFETLERDE SOSYAL HİZMET Seçmeli 2 0 2
SHP2506 SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL HİZMET Seçmeli 2 0 3
SHP2510 OKUL SOSYAL HİZMETİ Seçmeli 2 0 2
SHP2512 AİLERLE SOSYAL HİZMET Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I33333300000
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I 33333300000
SOSYAL HİZMETE GİRİŞ51242000100
PSİKOLOJİYE GİRİŞ40000000003
SOSYOLOJİYE GİRİŞ41000000002
HUKUKA GİRİŞ14500400003
İNSAN DAVRANIŞLARI VE SOSYAL ÇEVRE50000000504
İLETİŞİM00000000000
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ00000000000
SOSYAL HİZMET TARİHİ40034500505
TÜRK DİLİ I44444400000
İNGİLİZCE I 00000000005
ALMANCA I34545354324
FRANSIZCA I33333300000
            
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II00000000000
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II11111515533
SOSYAL HİZMET MEVZUATI55500000000
MESLEK STAJI I (20 İŞ GÜNÜ)00000000000
SOSYAL HİZMET KURAMLARI55000000000
BİREYLE SOSYAL HİZMET52342000400
GRUPLA SOSYAL HİZMET42342000200
İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMET41430000004
TOPLUMSAL CİNSİYET40250040005
SOSYAL HİZMETTE GÖRÜŞME TEKNİKLERİ51000000530
TÜRK DİLİ II33333300000
İNGİLİZCE II00000000005
ALMANCA II00000000000
FRANSIZCA II33333300000
            
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
SOSYAL SORUNLAR55150000002
MESLEK STAJI II (20 İŞ GÜNÜ)00000000000
RAPOR YAZMA TEKNİKLERİ40003500020
SOSYAL HİZMET ETİĞİ20500000002
TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI55050500000
TIBBİ SOSYAL HİZMET32231400305
ÇOCUK KORUMA VE BAKIM SİSTEMLERİ55140000000
YARATICI DRAMA20551000401
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ03251000031
            
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
ÇOCUKLA SOSYAL HİZMET55200400402
GÖÇ VE SOSYAL HİZMET55500000100
YAŞLILARLA SOSYAL HİZMET54350400522
ENGELLİLERLE SOSYAL HİZMET54500000432
TOPLUMLA SOSYAL HİZMET55021000000
AFETLERDE SOSYAL HİZMET55000000320
SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL HİZMET54000000004
OKUL SOSYAL HİZMETİ54000000300
AİLERLE SOSYAL HİZMET55000000500
            
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık