English
Muğla Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı

Kazanılan Derece

İç Mekan Tasarımı programı öğrencileri, derslerini başarıyla tamamladıktan ve diğer koşulları yerine getirdikten sonra ön lisans diploması almaya hak kazanırlar. Bu program mezunları “İç Mekan Tasarım Teknikeri” ünvanı alarak resmi kurumlarda tekniker olarak çalışabildikleri gibi özel sektörde de mobilya üretimi ve dekorasyon alanlarında iş bulabilirler.

Kabul Koşulları

Yüksek öğretime Öğrenci kabulü için ülke çapında yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) girmiş olması veya sınavsız geçiş sınavına başvuru yapmak zorundadır. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) yılda bir kez Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır. Öğrenci Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den alınan puan ve lise not ortalamalarına göre Yüksek Öğretim kurumlarındaki bölümlere yerleştirilir.

Yeterlilik Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve Endüstriye dayalı öğretimi (staj) başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Yüksek Öğretim kurumlarına kayıt yaptırmış öğrencilerin farklı üniversiteler de önceden tamamlamış oldukları öğrenimlerinin tanınmasını talep etme hakkına sahiptir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenimlerinin tanınması için, kayıt yılının ilk haftası içinde ilgili birimine kendi transkript ve ders içeriklerini sunmalıdırlar

Tarihçe

2017-2018 eğitim-öğretim yılında İç Mekan Tasarımı örgün öğretim olarak faaliyete başlamıştır. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında da örgün öğretime öğrenci alınmıştır. İç Mekan Tasarımı programında her yıl 40 öğrenci kayıt yaptırmaktadır.

Program Profili

Sanat ve Tasarım, toplumsal yaşamın temelini oluşturan kültür, tarihsel sürecin bir ürünüdür. İç Mekân Tasarımı da bu alanın içindedir. Günümüzde insanlar yaşadıkları mekânları estetik, fonksiyonellik ve teknolojiyi bir arada kullanarak kendi kültür ve geleneklerine ait özgün tasarımları geliştirmekte ve kullanmaktadır. Değişen tüketici ihtiyaç ve gereksinimleri; iç mekân tasarımı alanlarında faaliyet gösteren sektörde yer edinmek isteyen işletmelerin üretim sistemlerinde "alternatif sanat ve tasarım" ürünlerinin üretimini artırmaktadır. Kalite ve rekabetin oldukça yoğun yaşandığı, tüketici ihtiyaçlarının değiştiği günümüzde İç Mekân Tasarımı alanında istihdam edilecek bireylere kazandırılacak mesleki yeterlikler büyük önem kazanmıştır. Muğla Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu– Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü-İç Mekan Tasarımı Programı eğitim amacı; bu özelliklere uygun mesleki bilgilerle donatılmış ön lisans düzeyinde öğrenci yetiştirmek, gerek bölüm öğretim elemanlarının yaptığı, gerekse ülke çapında yapılan araştırmalarla şu anda kalifiye eleman eksikliği olan işletmelere gerekli mesleki yeterlilikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri

1- 1. Teknik ve Mesleki Resimleri okuyabilmek, el ile ve bilgisayar destekli çizim ve tasarım yeteneği kazanmak.
2- 2. CAD-CAM programları ile tasarım, modelleme, simülasyon ve üretimle ilgili işlemleri yapabilmek.
3- 3. CNC makineleri kullanmak, programı oluşturmak ve CNC makinelerde imalat ve üretim yapabilme yeteneği kazanmak.
4- 4. Malzemeyi tanıma, malzemelerin üretim yöntemlerini bilme, malzemeleri ayırt edebilme ve malzemeleri uygulayabilme yeteneğine sahip olmak.
5- 5. Ölçme, kontrol alet ve takımları bilmek, bunları kullanabilme yeteneğine sahip olmak ve kalite kontrol birimlerinde imalat esnasında ve sonrasında imalat sürecine katkıda bulunabilmek
6- 6. İç Mekan tasarımında, üretimimde, imalatında kullanılan ana, yardımcı ve tamamlayıcı olarak kullanılan ürünlerin kullanılacak ortama uygunluğu, ortam şartları göz önünde bulundurularak, malzeme üzerimde oluşabilecek olumsuzlukları önceden tahmin ederek gerekli uygulamaları yapmak ve uygulayabilmek.
7- 7. Çalışma hayatında iş sağlığının ve iş güvenliğinin önemi bilincine sahip olmak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara her zaman uymak, çalıştığı tezgâh-sistem- birim ile ilgili risk analizleri yapabilmek, acil durumlarda yapılacakları ve ilk yardım uygulamalarını bilmek ve gerektiğinde yapabilme yeteneğine sahip olmak.
8- 8. Çalıştığı işletme ve birimde her kademede çalışanlarla iletişim kurabilmek, Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli araştırmaları teknolojik imkanları kullanarak yapma yeteneğine sahip olmak , takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrenci derslere, uygulamalara, laboratuar, proje, seminer, atölye, dönem içi çalışmaları, mezuniyet projelerine katılmak zorundadır. Teorik derslerin en az % 70 ve uygulamalı ve laboratuar çalışmalarının ise en az % 80 katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Öğrenciler teorik derslerde devam koşulunu yerine getirene kadar ilgili dersi tekrar etmek zorundadır. Sınavlar genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak, öğretim elemanı sözlü sınav yapılmasına da karar verebilir. Derslerin içeriğine göre, bilgi formu üzerinde belirtilmek şartıyla öğrenciler proje çalışmasına da yönlendirilebilir. Derslerin sınavları dersi veren öğretim elemanları tarafından yapılmaktadır. Mazeret sınavları mazereti olan öğrencilere ara sınav bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili yönetim kurulu onayı ile yapılabilir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve gerekmektedir

Mezun İstihdamı

İç Mimarlık ofislerinde, mobilya fabrikalarının tasarım bölümlerinde, Restorasyon firmalarında proje elemanı olarak, mimarlık ve mühendislik bürolarında çizim elemanı veya tasarımcı olarak, maket yapım bürolarında vb sektörlerde yönetici, yönetici asistanı, yetkili, kontrolör olarak çalışabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Eğer mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı olurlarsa(Dikey geçiş sınavı ÖSYM tarafından yapılır). Mezun öğrenciler bir lisans derecesine sahip olma şansına sahip olabilirler. LİSANS DERECELERİ Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Endüstri Ürünleri Tasarımı Endüstriyel Tasarım İç Mimarlık İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İmalat Mühendisliği Orman Endüstrisi Mühendisliği Orman Mühendisliği

Eğitim Türü

Ön Lisans

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Serdar KARAKAYA

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Uğur GÜNSEL

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1811 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1813 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1815 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
İCM1001 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 2 3
İCM1003 TEMEL TASARIM Zorunlu 2 0 3
İCM1005 MALZEME BİLGİSİ I Zorunlu 2 0 3
İCM1007 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I Zorunlu 2 2 3
İCM1009 KONSTRÜKSİYON BİLGİSİ Zorunlu 2 0 3
İCM1011 İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 3
İCM1501 İÇ MEKANDA RENK VE AYDINLATMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
İCM1503 ÜRETİM MAKİNELERİ Seçmeli 2 0 3
İCM1505 YAPI FİZİĞİ Seçmeli 2 0 3
İCM1507 SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
YDB1812 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1814 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1816 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
İCM1002 TASARI GEOMETRİ Zorunlu 3 0 3
İCM1004 MALZEME BİLGİSİ II Zorunlu 2 0 3
İCM1006 İÇ MEKAN TASARIMI I Zorunlu 2 2 3
İCM1008 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II Zorunlu 2 2 3
İCM1010 MESLEK STAJI (30 İŞ GÜNÜ) Zorunlu 0 0 6
İCM1502 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
İCM1504 GEREÇ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 3
İCM1506 PAZARLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
İCM1508 SANAT TARİHİ Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İCM2001 DEKORASYONDA ÜRETİM TEKNİKLERİ I Zorunlu 4 2 6
İCM2003 İÇ MEKAN TASARIMI II Zorunlu 2 2 3
İCM2005 PERSPEKTİF I Zorunlu 2 2 3
İCM2007 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM III Zorunlu 2 0 3
İCM2009 ERGONOMİ Zorunlu 2 0 3
İCM2011 YAPI MALZEMELERİ Zorunlu 2 0 3
İCM2501 MEKAN TASARIM TARİHİ Seçmeli 2 0 3
İCM2503 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI Seçmeli 2 0 3
İCM2505 MODÜLLER SİSTEMLER Seçmeli 2 0 3
İCM2507 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İCM2002 DEKORASYONDA ÜRETİM TEKNİKLERİ II Zorunlu 4 2 6
İCM2004 İÇ MEKAN TASARIMI III Zorunlu 2 2 3
İCM2006 PERSPEKTİF II Zorunlu 2 2 3
İCM2008 MALİYET HESAPLARI Zorunlu 2 0 3
İCM2010 İÇ MEKANDA İNCE YAPI Zorunlu 2 0 3
İCM2012 DEKORATİF YÜZEY BOYAMA Zorunlu 2 0 3
İCM2502 SERAMİK Seçmeli 2 0 3
İCM2504 YÜZEY İŞLEMLERİ Seçmeli 2 0 3
İCM2506 İÇ MEKANDA TEKSTİL VE MEFRUŞAT Seçmeli 2 0 3
İCM2508 GELENEKSEL TÜRK KONUTLARINDA MEKAN KURGUSU Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8
ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I22223522
TÜRK DİLİ I11122111
İNGİLİZCE I 33230243
ALMANCA I45554545
FRANSIZCA I44545454
TEKNİK RESİM35555551
TEMEL TASARIM43542433
MALZEME BİLGİSİ I00000000
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I55555551
KONSTRÜKSİYON BİLGİSİ51153523
İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ11311152
İÇ MEKANDA RENK VE AYDINLATMA TEKNİKLERİ53142522
ÜRETİM MAKİNELERİ53344434
YAPI FİZİĞİ41154524
SUNUM TEKNİKLERİ51133314
         
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8
ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II22223522
TÜRK DİLİ II33333333
İNGİLİZCE II33332324
ALMANCA II33333333
FRANSIZCA II33333333
TASARI GEOMETRİ25555552
MALZEME BİLGİSİ II11155523
İÇ MEKAN TASARIMI I55555515
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II34433433
MESLEK STAJI (30 İŞ GÜNÜ)00000000
MESLEK ETİĞİ11111115
GEREÇ TEKNOLOJİSİ11155533
PAZARLAMA TEKNİKLERİ00000000
SANAT TARİHİ32212322
         
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8
DEKORASYONDA ÜRETİM TEKNİKLERİ I00000000
İÇ MEKAN TASARIMI II52345524
PERSPEKTİF I51155515
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM III55555514
ERGONOMİ00000000
YAPI MALZEMELERİ41155532
MEKAN TASARIM TARİHİ45403422
KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI00000000
MODÜLLER SİSTEMLER00000000
GİRİŞİMCİLİK00000000
         
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8
DEKORASYONDA ÜRETİM TEKNİKLERİ II52255555
İÇ MEKAN TASARIMI III51145514
PERSPEKTİF II51155514
MALİYET HESAPLARI53324532
İÇ MEKANDA İNCE YAPI33333332
DEKORATİF YÜZEY BOYAMA00000000
SERAMİK51144414
YÜZEY İŞLEMLERİ11155523
İÇ MEKANDA TEKSTİL VE MEFRUŞAT51144414
GELENEKSEL TÜRK KONUTLARINDA MEKAN KURGUSU51144415
         
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık