English
Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği

Kazanılan Derece

Maden Mühendisi

Kabul Koşulları

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan sınavlarda, YGS ve LYS MF-4 puan kategorilerinde öngörülen puanları almış olmaları gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Programda mevcut olan derslerin kredi toplamı 240 AKTS’dir. Öğrencilerin dersleri başarıyla tamamlamaları için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Tarihçe

Maden Mühendisliği Bölümü’nde eğitim-öğretim faaliyetlerine 2010-2011 öğretim yılında öğrenci alınarak başlanmıştır. Eğitim dili %100 ingilizcedir.

Program Profili

Maden Mühendisliği Bölümüne her yıl 40 yeni öğrenci almaktadır. Bunun yanında her yarı yıl değişen sayılarda ERASMUS değişim programı ile yurt dışında, FARABİ değişim programı ile yurt içinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci gönderilmekte ve alınmaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Matematik, fen bilimleri ve maden mühendisliği alanında yeterli altyapıya sahiptir.
2- Matematik, fen bilimleri ve madencilik konularında kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
3- Madencilik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
4- Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
5- Madencilik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
6- Madencilik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
7- Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar
8- Madencilik Projelerinin yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
9- Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
10- Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
11- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, teknoloji uygulamalarındaki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
12- Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14- Mesleki, etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olur.
15- Mesleki uygulamalarda çevre ve iş güvenliği konularını gözetir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekir.

Mezun İstihdamı

Maden Mühendisliği Bölümleri’nden mezun olanlar; TKİ Genel Müdürlüğü, TTK Genel Müdürlüğü, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, MTA Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri A.Ş, DSİ Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Üniversite ve Yüksek Okullar, Seramik, Cam ve çimento fabrikaları, Mermer ve doğaltaş ocağı işletmeleri, Maden arama, Fizibilite ve değerlendirme çalışmaları, Tünel ve metro çalışmalarında istihdam edilmektedir. Mezunlar, ayrıca madencilik ile ilgili her türlü faaliyette danışman ve teknik nezaretçi olarak görev alabilmektedir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) geçerli not almaları halinde yüksek lisans programına başvurabilir.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Osman Zeki HEKİMOĞLU

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Avni GÜNEY

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB 1801 Principles Of Kemal Ataturk I Zorunlu 2 0 2
CENG 1801 Information Technologies for Engineers Zorunlu 2 0 4
CHEM 1851 General Chemistry I Zorunlu 3 0 6
ENG 1801 Academic Writing and Oral Presentation Skills I Zorunlu 2 2 4
MATH 1851 Calculus I Zorunlu 4 2 6
PHYS 1851 General Physics I Zorunlu 3 0 6
TDB 1801 Turkish I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB 1802 Principles Of Kemal Ataturk II Zorunlu 2 0 2
CHEM 1852 General Chemistry II Zorunlu 3 0 6
ENG 1802 Academic Writing and Oral Presentation Skills II Zorunlu 2 2 4
MATH 1852 Calculus II Zorunlu 4 2 6
MINE 1002 Technical Drawing Zorunlu 1 2 2
MINE 1006 Introduction to Mining and Ethics Zorunlu 2 0 2
PHYS 1852 General Physics II Zorunlu 3 0 6
TDB 1802 Turkish II Zorunlu 2 0 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GEOE 2803 General Geology Zorunlu 3 0 4
GEOE 2805 Mineralogy and Petrography Zorunlu 2 0 5
MATH 2853 Differential Equations Zorunlu 3 0 4
MINE 2001 Statics and Dynamics Zorunlu 3 0 5
MINE 2005 Surface Mining Methods Zorunlu 3 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MATH 2856 Mathematics for Engineers Zorunlu 3 0 5
MINE 2010 Strength of Materials Zorunlu 3 0 4
MINE 2012 Marbles and Natural Stones Technolgy Zorunlu 2 0 3
MINE 2014 Underground Mining Methods Zorunlu 3 0 5
MINE 2016 Mineral Processing I Zorunlu 2 0 5
MINE 2018 Fluid Mechanics Zorunlu 2 0 2
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MINE 3000 Summer Practice I* Zorunlu 0 0 4
MINE 3005 Mine Valuation and Economics Zorunlu 3 0 3
MINE 3007 Mine Power and Machinery Zorunlu 2 0 3
MINE 3011 Rock Mechanics Zorunlu 2 0 5
MINE 3013 Mineral Processing II Zorunlu 2 0 5
MINE 3015 Occupational Health and Environment Zorunlu 3 0 3
MINE 3018 Engineering Thermodynamics Zorunlu 3 0 4
STA 3801 Statistical Methods for Engineers Zorunlu 3 0 4
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GEOE 3802 Ore Deposits Zorunlu 2 0 2
MINE 3002 Rock Fragmentation and Mechanical Excavation Zorunlu 3 0 6
MINE 3006 Mine Surveying Zorunlu 1 2 4
MINE 3010 Flotation Zorunlu 1 0 5
MINE 3016 Soil Mechanics Zorunlu 2 0 3
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MAD 4901 Madencilik Tarihi Seçmeli 3 0 5
MINE 4000 Summer Practice II* Zorunlu 0 0 4
MINE 4003 Mine Ventilation Zorunlu 2 0 3
MINE 4005 Project Design in Mining or Mineral Processing I Zorunlu 1 3 5
MINE 4007 Drilling Technology Zorunlu 2 0 3
MINE 4501 Applied Rock Mechanics-Surface Structures*** Seçmeli 3 0 5
MINE 4503 Tunneling, Shaft Sinking and Support Design*** Seçmeli 3 0 5
MINE 4505 Marble Plant Machinery*** Seçmeli 3 0 5
MINE 4507 Mine Planning and Equipment Selection*** Seçmeli 3 0 5
MINE 4509 Transport and Drainage in Mines*** Seçmeli 3 0 5
MINE 4511 Mine Tailings and Effluent Management*** Seçmeli 3 0 5
MINE 4515 Introduction to Coal Preparation and Technology*** Seçmeli 3 0 5
MINE 4517 Introduction to Ceramics Technology*** Seçmeli 3 0 5
MINE 4519 Process Mineralogy*** Seçmeli 3 0 5
MINE 4523 Mining and Sustainability*** Seçmeli 3 0 5
MINE 4525 Ethics in Engineering*** Seçmeli 3 0 5
MINE 4527 Mining Law and the Environment*** Seçmeli 3 0 5
MINE 4529 History of Mining Seçmeli 3 0 5
MINE 4531 Metallurgy Seçmeli 3 0 5
MINE 4533 Industrial Minerals Seçmeli 3 0 5
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MINE 4004 Project Design in Mining or Mineral Processing II Zorunlu 1 3 5
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Principles Of Kemal Ataturk I               
Information Technologies for Engineers               
General Chemistry I54125342 11    
Academic Writing and Oral Presentation Skills I      54       
Calculus I553332131      
General Physics I53222222       
Turkish I      3        
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Principles Of Kemal Ataturk II               
General Chemistry II54125342 11    
Academic Writing and Oral Presentation Skills II      54       
Calculus II553332131      
Technical Drawing3 5            
Introduction to Mining and Ethics443333222445455
General Physics II53222222       
Turkish II      3        
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
General Geology               
Mineralogy and Petrography2322 2422224222
Differential Equations54333433444    
Statics and Dynamics53    3        
Surface Mining Methods35241453345    
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Mathematics for Engineers               
Strength of Materials44132233332    
Marbles and Natural Stones Technolgy33322355413    
Underground Mining Methods33533123434    
Mineral Processing I44434343422    
Fluid Mechanics4322   22 1    
                
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Summer Practice I*444444444444444
Mine Valuation and Economics35  3          
Mine Power and Machinery32332423434    
Rock Mechanics 33 25 52       
Mineral Processing II33 25 52       
Occupational Health and Environment333342353433355
Engineering Thermodynamics552221124445411
Statistical Methods for Engineers53  5 5        
                
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Ore Deposits3444343412 2333
Rock Fragmentation and Mechanical Excavation23333323434    
Mine Surveying443333333334333
Flotation33 25 52       
Soil Mechanics45 3           
                
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Madencilik Tarihi               
Summer Practice II*444444444444444
Mine Ventilation35 15          
Project Design in Mining or Mineral Processing I44455555553    
Drilling Technology32223333332    
Applied Rock Mechanics-Surface Structures***44111343232    
Tunneling, Shaft Sinking and Support Design***4521           
Marble Plant Machinery***33221243214    
Mine Planning and Equipment Selection***33112132344    
Transport and Drainage in Mines***434433342223222
Mine Tailings and Effluent Management***5 5   5   5    
Introduction to Coal Preparation and Technology***5 5   5   5    
Introduction to Ceramics Technology***3    3 4421    
Process Mineralogy***2335  55       
Mining and Sustainability***32211453345    
Ethics in Engineering***55111515424    
Mining Law and the Environment***34333335333    
History of Mining               
Metallurgy               
Industrial Minerals525451122222  2
                
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Project Design in Mining or Mineral Processing II44455555553    
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık