English
Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Kazanılan Derece

Metalurji ve Malzeme Mühendisi

Kabul Koşulları

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan sınavlarda, YGS ve LYS MF-4 puan kategorilerinde öngörülen puanları almış olmaları gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Programda mevcut olan derslerin kredi toplamı 240 AKTS’dir. Öğrencilerin dersleri başarıyla tamamlamaları için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Tarihçe

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 2010-2011 öğretim yılında öğretim faaliyetine başlamıştır. Zorunlu İngilizce hazırlık eğitiminin ardından 4 yıl sureli İngilizce lisans eğitimi verilmektedir.

Program Profili

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümümüz her yıl 40 yeni öğrenci almaktadır. Bunun yanında her yarı yıl değişen sayılarda ERASMUS değişim programı ile yurt dışında, FARABİ değişim programı ile yurt içinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci gönderilmekte ve alınmaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Malzemelerin tasarım, üretim ve uygulama aşamalarında gerekli olan matematik, fen ve kendi mühendislik konularında yeterli bilgi birikimine sahip olur.
2- Mevcut mühendislik malzeme ve süreç özelliklerini inceler; seramik, metal, polimer ve kompozit malzemeler hakkındaki bilgi birikimlerini kullanarak yeni mühendislik malzeme veya süreçlerini araştırma-geliştirme bilgi ve becerisine sahip olur.
3- Metalurji ve malzeme problemlerini belirleme, deney tasarlama, standartlara uygun olarak deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme becerisi kazanır.
4- Malzemelerdeki yapı, özellik, proses ve performans arasındaki ilişkiyi yaratıcı ve yenilikçi bir düşünceyle irdeleyerek mevcut malzemelerin sorunlarının çözümü ya da yeni malzeme veya süreçlerin geliştirilmesini sağlar.
5- Sistemi, ürünü veya prosesi üretilebilirlik, sağlık, güvenlik, kalite, çevre ve ekonomi gibi gerçekçi kısıtlar altında gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar veya iyileştirir.
6- Metalurji ve malzeme alanındaki mevcut bilgileri edinmek, güncel gelişmeleri takip etmek ve yurtdışındaki meslektaşlarıyla ortak çalışma yapabilmek için ihtiyaç duyulan yabancı dili etkin şekilde kullanır.
7- Etkin iletişim sağlamak için mesleki uygulamalarda gerekli olan teknik donanım, modern mühendislik araçları ve bilişim teknolojilerini verimli bir şekilde kullanır.
8- Çok disiplinli takımlarda etkin ve verimli çalışır; bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olur.
9- Sosyal, toplumsal, etik ve ekonomik sorumluluk bilinciyle, çağın sorunlarına duyarlı bir şekilde hareket eder.
10- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak kendini sürekli yeniler.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekir.

Mezun İstihdamı

Mezunlarımız yurt içi ve yurt dışında, kamu ve özel sektörde malzeme ve metalurji mühendisi olarak iş bulma imkanına sahiptir. Eğitim dilinin ingilizce oluşu bu konuda mezun öğrencilerimize büyük avantaj sağlamaktadır.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) geçerli not almaları halinde yüksek lisans programına başvurabilir.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Ali Arslan KAYA

Bölüm AKTS Koordinatörü

Prof.Dr. Ali Arslan KAYA

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CENG 1801 IT for Engineers Zorunlu 3 0 4
CHEM 1851 General Chemistry I Zorunlu 3 0 6
ENG 1801 Academic Writing and Oral Presentation Skills I Zorunlu 2 2 4
MATH 1851 Calculus I Zorunlu 4 2 6
MME 1003 History of Metallurgy Zorunlu 2 0 2
PHYS 1851 General Physics I Zorunlu 3 0 6
TDB 1801 Turkish I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CHEM 1852 General Chemistry II Zorunlu 3 0 6
ENG 1802 Academic Writing and Oral Presentation Skills II Zorunlu 2 2 4
MATH 1852 Calculus II Zorunlu 4 2 6
MME 1004 Materials in Practice Zorunlu 3 0 3
PHYS 1852 General Physics II Zorunlu 3 0 6
TDB 1802 Turkish II Zorunlu 2 0 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB 2801 Principles Of Kemal Ataturk I Zorunlu 2 0 2
ENG 2801 Academic Writing and Oral Presentation Skills III Zorunlu 3 0 4
MATH 2853 Differential Equations Zorunlu 3 0 4
MME 2007 Mechanical Behavior of Materials Zorunlu 3 0 4
MME 2009 Metallurgical Thermodynamics I Zorunlu 2 1 5
MME 2011 Ceramic Materials I Zorunlu 3 0 4
MME 2505 Nano Materials and Nano Technology Seçmeli 3 0 4
MME 2507 Metallurgy in Turkey Seçmeli 2 0 3
MME 2509 Materials Processing Laboratory Seçmeli 0 1 4
MME 2511 Glass and Glass-Ceramics Seçmeli 3 0 4
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB 2802 Principles Of Kemal Ataturk II Zorunlu 2 0 2
MATH 2854 Basic Linear Algebra for Engineers Zorunlu 3 0 4
MME 2010 Metallurgical Thermodynamics II Zorunlu 2 1 5
MME 2012 Ceramic Materials II Zorunlu 3 0 4
MME 2504 Heat Treatment of Materials Seçmeli 3 0 4
MME 2506 Refractory Materials Seçmeli 3 0 4
MME 2508 Polymeric Materials Seçmeli 3 0 4
MME 2510 Electronic and Optical Properties of Materials Seçmeli 3 0 4
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MME 3000 Summer Practice I Zorunlu 0 0 4
MME 3003 Solidification and Casting I Zorunlu 3 0 4
MME 3005 Physical Metallurgy I Zorunlu 3 0 4
MME 3007 Transport Phenomena Zorunlu 2 1 5
MME 3009 Chemical Metallurgy I Zorunlu 3 0 4
MME 3011 Materials Characterization Techniques I Zorunlu 4 0 5
MME 3013 Composite Materials Zorunlu 3 0 4
MME 3507 Materials and Energy Balance Seçmeli 2 2 4
MME 3509 Alloys I Seçmeli 3 0 4
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MME 3004 Solidification and Casting II Zorunlu 3 0 4
MME 3006 Physical Metallurgy II Zorunlu 3 0 4
MME 3008 Phase Diagrams Zorunlu 3 0 5
MME 3010 Chemical Metallurgy II Zorunlu 3 0 4
MME 3012 Materials Characterization Techniques II Zorunlu 4 0 5
MME 3516 Failure Analysis Seçmeli 3 0 4
MME 3518 Powder Metallurgy Seçmeli 3 0 4
MME 3520 Alloys II Seçmeli 3 0 4
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MME 4000 Summer Practice II Zorunlu 3 0 4
MME 4007 Material Selection and Design Zorunlu 3 2 5
MME 4009 Application of Materials Processing and Design I Zorunlu 0 4 2
MME 4013 Materials Characterization Techniques III Zorunlu 3 0 4
MME 4509 Advanced Ceramic Materials Seçmeli 3 0 4
MME 4511 Joining and Welding of Materials Seçmeli 3 0 4
MME 4513 Iron and Steel Production Seçmeli 3 0 4
MME 4515 Surface Modification Techniques Seçmeli 3 0 4
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MME 4006 Application of Materials Processing and Design II Zorunlu 0 6 6
MME 4008 Corrosion and Corrosion Protection Zorunlu 3 0 4
MME 4506 Biomaterials Seçmeli 3 0 4
MME 4512 Archaeometallurgy Seçmeli 3 0 4
MME 4514 Plasticity and Deformation Process Seçmeli 3 0 4
MME 4518 Phase Transformations Seçmeli 3 0 4
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
IT for Engineers1111111111
General Chemistry I5141111111
Academic Writing and Oral Presentation Skills I 1   22255
Calculus I1111125311
History of Metallurgy1111122155
General Physics I5113211111
Turkish I1111111111
           
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
General Chemistry II5141111111
Academic Writing and Oral Presentation Skills II 2   43455
Calculus II1111125311
Materials in Practice3455545545
General Physics II5113211111
Turkish II1111111111
           
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Principles Of Kemal Ataturk I1111111111
Academic Writing and Oral Presentation Skills III1111135512
Differential Equations5113211111
Mechanical Behavior of Materials52533221 2
Metallurgical Thermodynamics I5112332113
Ceramic Materials I4544533334
Nano Materials and Nano Technology5535554455
Metallurgy in Turkey1212424255
Materials Processing Laboratory2125135515
Glass and Glass-Ceramics2535533335
           
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Principles Of Kemal Ataturk II1111111111
Basic Linear Algebra for Engineers5233222322
Metallurgical Thermodynamics II5112332113
Ceramic Materials II4544533334
Heat Treatment of Materials2554543335
Refractory Materials3535533335
Polymeric Materials3533543334
Electronic and Optical Properties of Materials 4434553235
           
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Summer Practice I1132315535
Solidification and Casting I3243433224
Physical Metallurgy I3333533334
Transport Phenomena 5324343224
Chemical Metallurgy I3443443334
Materials Characterization Techniques I2125135515
Composite Materials4535543435
Materials and Energy Balance5235142215
Alloys I2333533324
           
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Solidification and Casting II3243433224
Physical Metallurgy II3333533334
Phase Diagrams5112332113
Chemical Metallurgy II33334 3345
Materials Characterization Techniques II2125135515
Failure Analysis5345354525
Powder Metallurgy2535433335
Alloys II2333533324
           
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Summer Practice II1132315535
Material Selection and Design5542555455
Application of Materials Processing and Design I5555555555
Materials Characterization Techniques III2125135515
Advanced Ceramic Materials3535533335
Joining and Welding of Materials3535554235
Iron and Steel Production4544543345
Surface Modification Techniques3555532115
           
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Application of Materials Processing and Design II5555555545
Corrosion and Corrosion Protection5455543355
Biomaterials5535553355
Archaeometallurgy1111144355
Plasticity and Deformation Process4334432223
Phase Transformations3535555445
           
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık