English
Fen Fakültesi Matematik

Kazanılan Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Matematik Bilim alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları

1 - Lise ve dengi okul diploması, 2 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)' nin ilgili sınavlarından yeterli puanı almış olmak.

Yeterlilik Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler Matematikçi unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.

Önceki Öğrenim

Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Tarihçe

1992 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Matematik Bölümünde birinci ve ikinci eğitim olmak üzere dört yıllık lisans eğitimi yapılmaktadır. Ayrıca yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır. Matematik Bölümü 5 Anabilim Dalından oluşmaktadır: Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Geometri, Uygulamalı Matematik, Cebir ve Sayılar Teorisi, Topoloji.

Program Profili

Matematik lisans programının amacı, matematiksel düşünme yeteneğini kazanan, günlük hayatta karşısına çıkan problemlere öğrendiklerini uygulayabilen ve bu problemleri çözüme ulaştıran, temel matematik bilgisi ile donatılmış ve alanındaki gelişmeleri takip eden bireyler yetiştirmektir. Ayrıca mesleklerinde kullanacakları bilgi ve deneyimi kazanan, girişimci, kendine güvenen, bilgi üreten ve bu bilgileri diğer bireylere aktarabilen bireylerin yanı sıra özgün ve orijinal çalışmalar yapabilecek matematikte geleceğin bilim adamlarını kazandırmaktır.

Program Yeterlilikleri

1- Matematik alanlanında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
2- Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, analiz etme; araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirmek.
3- Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda var olan problem sürecini çözümleme ve tasarlama becerisi elde etmek.
4- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanmak.
5- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.
6- Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilmek.
7- Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahip olmak.
8- Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilmek.
9- Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilmek.
10- Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilmek.
11- Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yeteneğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilmek.
12- Alanında edindiği bilgileri ortaöğretime uyarlamak ve aktarmak.
13- Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilmek.
14- Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilmek, çözüm yöntemi geliştirebilmek, çözebilmek, sonuçları değerlendirebilmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
15- Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (DD) ve üstünde harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait derslerden bütünleme sınavına girebilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler Matematikçi unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.

Mezun İstihdamı

Mezunlarımız formasyona sahip olmaları durumunda ve KPSS den gerekli puanları almaları MEB tarafından Matematik öğretmeni olarak atanabilirler veya dershanelerde ve özel okullarda matematik öğretmeni olarak çalışabilirler. Bankalarda, bilgisayar sektöründe, çeşitli kurum ve kuruluşlarda, farklı pozisyonlara sahip olabilirler. Lisansüstü eğitimine devam eden adaylar üniversitelerde veya çeşitli kurumlarda araştırmacı veya öğretim elemanı olarak çalışabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Örgün öğretim

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Mustafa GÜLSU

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Gamze YÜKSEL

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ENF1801 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 4 0 3
FİZ1803 Genel Fizik I Zorunlu 3 0 5
MAT1001 Analiz I Zorunlu 4 2 8
MAT1003 Soyut Matematik I Zorunlu 3 1 6
MAT1005 Analitik Geometri I Zorunlu 3 1 6
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FİZ1804 Genel Fizik II Zorunlu 3 0 5
MAT1002 Analiz II Zorunlu 4 2 8
MAT1004 Soyut Matematik II Zorunlu 3 1 6
MAT1006 Analitik Geometri II Zorunlu 3 1 5
MAT1502 Matematik Tarihi Seçmeli 2 1 4
MAT1504 Astronomi Seçmeli 2 1 4
MAT1506 Matematik ve Hayat Seçmeli 2 1 4
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2801 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I Zorunlu 2 0 2
MAT2001 Analiz III Zorunlu 4 2 8
MAT2003 Lineer Cebir I Zorunlu 3 2 6
MAT2005 Diferensiyel Denklemler I Zorunlu 3 1 6
MAT2501 Olasılık Teorisi Seçmeli 2 1 4
MAT2503 Fourier ve Laplace Dönüşümleri Seçmeli 2 1 4
MAT2505 Sayılar Teorisi I Seçmeli 2 1 4
MAT2507 Fuzzy Küme Teorisi Seçmeli 2 1 4
MAT2509 Modern Geometri Seçmeli 2 1 4
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2802 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II Zorunlu 2 0 2
ENF2802 Matematik Paket Uygulamaları Zorunlu 3 0 4
MAT2002 Analiz IV Zorunlu 4 2 8
MAT2004 Lineer Cebir II Zorunlu 3 2 6
MAT2006 Diferensiyel Denklemler II Zorunlu 3 1 6
MAT2502 Matematiksel İstatistik Seçmeli 2 1 4
MAT2504 Metrik Uzaylar Seçmeli 2 1 4
MAT2506 Sayılar Teorisi II Seçmeli 2 1 4
MAT2508 İntegral Dönüşümler Seçmeli 2 1 4
MAT2510 Zaman Skalasına Giriş Seçmeli 2 1 4
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MAT3001 Genel Topoloji I Zorunlu 3 1 5
MAT3003 Cebir I Zorunlu 3 1 5
MAT3005 Kompleks Analiz I Zorunlu 3 1 5
MAT3007 Nümerik Analiz I Zorunlu 3 1 4
MAT3501 Uygulamalı Matematik I Seçmeli 2 1 4
MAT3503 Vektörel Analiz Seçmeli 2 1 4
MAT3505 İntegral Denklemler I Seçmeli 2 1 4
MAT3507 Fark Denklemleri Seçmeli 2 1 4
MAT3509 Matris Teorisi Seçmeli 2 1 4
MAT3511 Finans Matematiği Seçmeli 2 1 4
YDB1811 İngilizce I Zorunlu 3 0 3
YDB1813 Almanca I Zorunlu 3 0 3
YDB1815 Fransızca I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MAT3002 Genel Topoloji II Zorunlu 3 1 5
MAT3004 Cebir II Zorunlu 3 1 5
MAT3006 Kompleks Analiz II Zorunlu 3 1 5
MAT3008 Diferensiyel Geometri I Zorunlu 3 1 4
MAT3502 Matematiksel Modelleme Seçmeli 2 1 4
MAT3504 Nümerik Analiz II Seçmeli 2 1 4
MAT3506 Uygulamalı Matematik II Seçmeli 2 1 4
MAT3508 İntegral Denklemler II Seçmeli 2 1 4
MAT3510 Optimizasyon Uygulamaları Seçmeli 2 1 4
MAT3512 Bilgisayar Programlama Seçmeli 2 1 4
YDB1812 İngilizce II Zorunlu 3 0 3
YDB1814 Almanca II Zorunlu 3 0 3
YDB1816 Fransızca II Zorunlu 3 0 3
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MAT4001 Reel Analiz Zorunlu 3 1 8
MAT4003 Kısmi Diferensiyel Denklemler Zorunlu 3 1 7
MAT4501 Cebirden Seçme Konular Seçmeli 2 1 4
MAT4503 Topolojiden Seçme Konular Seçmeli 2 1 4
MAT4505 Yöneylem Araştırması Seçmeli 2 1 4
MAT4507 Lojik Teorisi Seçmeli 2 1 4
MAT4509 Diferensiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri Seçmeli 2 1 4
MAT4511 Sembolik Matematik Seçmeli 2 1 4
MAT4513 Graf Teorisi Seçmeli 2 1 4
MAT4515 Cebirsel Geometriye Giriş Seçmeli 2 1 4
MAT4517 Diferensiyel Geometri II Seçmeli 2 1 4
MAT4519 Özel Fonksiyonlar Teorisi Seçmeli 2 1 4
MAT4521 Seminer Seçmeli 0 2 4
MAT4523 Bilim İngilizcesi I Seçmeli 3 0 4
MAT4525 Özel Çalışma I Seçmeli 3 0 4
YDB2811 İngilizce III Zorunlu 3 0 3
YDB2813 Almanca III Zorunlu 3 0 3
YDB2815 Fransızca III Zorunlu 3 0 3
İŞL 4900 Girişimcilik Seçmeli 4 0 5
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MAT4002 Fonksiyonel Analiz Zorunlu 3 1 11
MAT4502 Kompleks Analizden Seçme Konular Seçmeli 2 1 4
MAT4504 Cebirsel Topolojiye Giriş Seçmeli 2 1 4
MAT4506 Kısmi Dif. Denklemlerin Nümerik Çözümleri Seçmeli 2 1 4
MAT4508 Bilimsel Hesaplama Seçmeli 2 1 4
MAT4510 Analizde Karşıt Örnekler Seçmeli 2 1 4
MAT4512 Fuzzy Cebirsel Yapılar Seçmeli 2 1 4
MAT4514 Cisim Genişlemeleri ve Galois Teorisi Seçmeli 2 1 4
MAT4516 Oyun Teorisi Seçmeli 2 1 4
MAT4518 Diferensiyel Geometriden Seçme Konular Seçmeli 2 1 4
MAT4520 Seminer Seçmeli 0 2 4
MAT4522 Bilim İngilizcesi II Seçmeli 3 0 4
MAT4524 Özel Çalışma II Seçmeli 3 0 4
YDB2812 İngilizce IV Zorunlu 3 0 3
YDB2814 Almanca IV Zorunlu 3 0 3
YDB2816 Fransızca IV Zorunlu 3 0 3
İŞL4900 Girişimcilik Seçmeli 4 0 5
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı222222222222222
Genel Fizik I114443333341351
Analiz I221212333415232
Soyut Matematik I544555534444352
Analitik Geometri I234353311431143
Türk Dili I343423245443345
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Genel Fizik II113443313341341
Analiz II332313443315433
Soyut Matematik II55 545444544453
Analitik Geometri II234353411431142
Matematik Tarihi113453312341332
Astronomi113453324341332
Matematik ve Hayat113444324341332
Türk Dili II333443333443333
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I               
Analiz III343422445453332
Lineer Cebir I224544424441343
Diferensiyel Denklemler I234555323341442
Olasılık Teorisi454354445544542
Fourier ve Laplace Dönüşümleri334454313341342
Sayılar Teorisi I224443323341333
Fuzzy Küme Teorisi544455434442442
Modern Geometri234353311431143
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II               
Matematik Paket Uygulamaları223533355533551
Analiz IV432423334545544
Lineer Cebir II3344543133 1342
Diferensiyel Denklemler II334545314341243
Matematiksel İstatistik453454445544542
Metrik Uzaylar444444323343342
Sayılar Teorisi II324353413341342
İntegral Dönüşümler445445344544453
Zaman Skalasına Giriş234344332431243
                
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Genel Topoloji I555535341531151
Cebir I324554324341343
Kompleks Analiz I324455313341343
Nümerik Analiz I334445314341343
Uygulamalı Matematik I344554344441343
Vektörel Analiz434544433443452
İntegral Denklemler I544544545354352
Fark Denklemleri334453234433445
Matris Teorisi334444323431343
Finans Matematiği444543454454542
İngilizce I343333433344333
Almanca I333333333333353
Fransızca I3242 2145233423
                
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Genel Topoloji II555535341531151
Cebir II334444424331342
Kompleks Analiz II434343313341343
Diferensiyel Geometri I234353331431143
Matematiksel Modelleme444344354441443
Nümerik Analiz II334454444441343
Uygulamalı Matematik II344445344441343
İntegral Denklemler II544544345454453
Optimizasyon Uygulamaları334432334353444
Bilgisayar Programlama544544334431343
İngilizce II333433443334333
Almanca II111111111111115
Fransızca II111111151112222
                
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Reel Analiz453454554534543
Kısmi Diferensiyel Denklemler434453324341343
Cebirden Seçme Konular434443333341343
Topolojiden Seçme Konular444353333331442
Yöneylem Araştırması334353333331 52
Lojik Teorisi434453424341342
Diferensiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri444334335333553
Sembolik Matematik554524553231542
Graf Teorisi555535341531151
Cebirsel Geometriye Giriş434333323341342
Diferensiyel Geometri II334434443231443
Özel Fonksiyonlar Teorisi344443323322552
Seminer334555555543443
Bilim İngilizcesi I343343443232342
Özel Çalışma I555555251244434
İngilizce III111111151112121
Almanca III111111151112121
Fransızca III111111151112121
Girişimcilik433321114123234
                
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Fonksiyonel Analiz454354445544542
Kompleks Analizden Seçme Konular434353423342343
Cebirsel Topolojiye Giriş334343323331343
Kısmi Dif. Denklemlerin Nümerik Çözümleri444444344441343
Bilimsel Hesaplama544444 44431443
Analizde Karşıt Örnekler434333333341342
Fuzzy Cebirsel Yapılar434343333341342
Cisim Genişlemeleri ve Galois Teorisi434343333331342
Oyun Teorisi454352443232442
Diferensiyel Geometriden Seçme Konular343343443232342
Seminer334555555543443
Bilim İngilizcesi II343343443232342
Özel Çalışma II555555251244434
İngilizce IV111111151112121
Almanca IV213111334121111
Fransızca IV111111151111211
Girişimcilik433321114123234
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık