English
Fen Fakültesi Fizik

Kazanılan Derece

Lisans

Kabul Koşulları

Lise derecesine sahip olmak ve Türkiye Cumhuriyeti Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Üniversite Giriş Sınavında başarılı olmak

Yeterlilik Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Fizikçi unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.

Önceki Öğrenim

Tüm geçişlerde ilgili yasa ve yönetmelik kuralları uygulanır.

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü, 11 Eylül 1995 tarihinde faaliyete geçmiştir. 1996-1997 Eğitim Öğretim yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bünyesinde Fizik Anabilim Dalında Yüksek Lisans Programına, bölümün lisans için öğrenci kabulüne ise akademik kadro ve eğitim öğretim laboratuar alt yapısının tamamlanmasından sonra, 1997-1998 Eğitim Öğretim yılında başlanılmıştır. 2006 yılında doktora programı açılmış ve 2006-2007 güz döneminde 2 öğrenci kabul edilmiştir.

Program Profili

Fizik Bölümünün akademik yapılanmasında ve bilimsel çalışma alanlarının belirlenmesinde ağırlıklı olarak deneysel altyapının “ uygulamalı katıhal fiziği” ya da güncel adıyla “yoğun madde ve malzeme fiziği” etrafında yoğunlaşmasını ve bu çalışmalara kuramsal desteği sağlayacak fiziğin diğer alanları olan “hesapsal fizik”, “yüksek enerji fiziği”, “Sıvı kristal fiziği ve uygulamaları” ve “Manyetik malzemeler” alanlarında ileri bilimsel çalışmalar yapacak ve eğitim-öğretime katkı sağlayacak öğretim üyelerinin istihdamına ağırlık verilmiştir. Yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları, alt yapısı halen geliştirilmekte olan 6 laboratuvarda (güneş enerjisi simülasyonu ve fotovoltaik güç sistemleri, yarı-iletken elektriksel ve optiksel karakterizasyon, optoelektronik krakterizasyon, sıvı ve katı kristaller, manyetik malzeme ve elektro-seramik laboratuvarları) yürütülmektedir. Bu laboratuvarlarda uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar gerçekleştirilmekte ve yayınlar yapılmakta olup alt yapı donanımının geliştirilmesine yönelik proje çalışmaları halen devam etmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Fizik alanındaki konuların ve bu konulara ilişkin matematik fen bilimlerine ait diğer alanların temellerini kavrar, kazanılan teorik ve uygulamalı bilgileri fizik alanındaki problemlerin çözümünde kullanabilme becerisini kazanır.
2- Fizik Lisans alanında karmaşık fizik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3- Fiziksel nicelikler hakkında çağdaş yöntemleri uygulayarak deney tasarlama, gerçekleştirme, verileri toplama, analiz etme, yorumlama ve hata analizi yapma becerisi kazanır.
4- Bölüm dışı lisans programlarından en az iki ders alır.
5- Fizik alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olur, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak fiziksel ve matematiksel problemlerini bilgisayar ortamında çözme yeteneği kazanır.
6- Farklı fizik alanlarına özgü problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
7- Fizik alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür, bireysel sorumluluk alarak gerek alanındaki gerekse disiplinler arası gruplarda çalışabilme yeteneğini kazanır.
8- Fizik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında kazanılan Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisini B1 düzeyinde kullanma ve bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetme becerisini kazanır.
9- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile sahip olduğu bilgi ve becerileri teknolojik aletleri kullanarak sunabilme yeteneği kazanır.
10- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. Bilimsel gelişmeleri ve teknolojik ilerlemeleri etik kurallar çerçevesinde irdeleyebilir.
11- Fiziğin farklı alanlardaki uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (DD) ve üstünde harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait derslerden bütünleme sınavına girebilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Matematikçi unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.

Mezun İstihdamı

Fizik Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz; birçok kamu ve özel sektörün kalite kontrol laboratuvarlarında ve TÜBİTAK, TELEKOM, TAEK, MTA, MKE, DSİ gibi kuruluşlarda da teknik eleman olarak kendilerine iş olanağı bulabilmektedirler

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Murat BAYHAN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Rüştü EKE

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I Zorunlu 2 0 2
ENF1801 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 4 0 3
FİZ1001 Mekanik Zorunlu 3 2 9
FİZ1003 Mekanik Laboratuvarı Zorunlu 0 0 2
KİM1801 Genel Kimya I Zorunlu 3 0 3
MAT1807 Genel matematik I Zorunlu 3 2 8
YDB1811 İngilizce I Zorunlu 3 0 3
YDB1813 Almanca I Zorunlu 3 0 3
YDB1815 Fransızca I Zorunlu 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II Zorunlu 2 0 2
FİZ1002 Elektrik ve Magnetizma Zorunlu 3 2 9
FİZ1004 Elektrik ve Magnetizma Laboratuvarı Zorunlu 0 0 3
KİM1806 Genel Kimya II Zorunlu 3 0 4
MAT1808 Genel Matematik II Zorunlu 3 2 9
YDB1812 İngilizce II Zorunlu 3 0 3
YDB1814 Almanca II Zorunlu 3 0 3
YDB1816 Fransızca II Zorunlu 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FİZ2000 Meslek Stajı I (20 İşgünü) Seçmeli 0 0 4
FİZ2001 Fizikte Matematik Yöntemler I Zorunlu 3 0 5
FİZ2003 Fizikte Diferansiyel Denklemler Zorunlu 2 2 6
FİZ2005 Titreşim ve Dalgalar Zorunlu 3 2 7
FİZ2007 Elektrik Devreleri Zorunlu 3 0 5
FİZ2009 Elektrik Devreleri Laboratuvarı Zorunlu 0 0 2
TDB2801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
YDB2811 İngilizce III Zorunlu 3 0 3
YDB2813 Almanca III Zorunlu 3 0 3
YDB2815 Fransızca III Zorunlu 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FİZ2002 Fizikte Matematiksel Yöntemler II Zorunlu 3 0 5
FİZ2004 Modern Fizik Zorunlu 3 2 7
FİZ2006 Modern Fizik Laboratuvarı Zorunlu 0 0 3
FİZ2008 Fizikte Bilgisayar Programlama Zorunlu 2 0 4
TDB2802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB2812 İngilizce IV Zorunlu 3 0 3
YDB2816 Fransızca IV Zorunlu 3 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FİZ3000 Meslek Stajı II (20 İşgünü) Seçmeli 0 0 4
FİZ3001 Optik Zorunlu 3 0 6
FİZ3003 Optik Laboratuvarı Zorunlu 0 0 3
FİZ3005 Elektromagnetik Teori Zorunlu 3 2 9
FİZ3007 Fizikte Sayısal Yöntemler Zorunlu 2 2 6
FİZ3501 Malzeme Bilimine Giriş Seçmeli 3 0 6
FİZ3503 Analog Elektronik Seçmeli 3 0 6
FİZ3505 Nükleer Fizik Seçmeli 3 0 6
FİZ3507 Nükleer Fizik Laboratuvarı Seçmeli 0 0 2
FİZ3509 Fizikçiler Için Matris Teorisi Seçmeli 3 0 6
FİZ3511 Fourier Analizine Giriş Seçmeli 3 0 6
FİZ3513 Devre Analizi Seçmeli 3 0 6
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FİZ3002 Klasik Mekanik Zorunlu 3 2 7
FİZ3004 İstatistiksel Fizik ve Termodinamik Zorunlu 3 2 8
FİZ3006 İstatistiksel Fizik ve Termodinamik Laboratuvarı Zorunlu 0 0 3
FİZ3502 Akışkanlar Mekaniği Seçmeli 3 0 6
FİZ3504 Atom ve Molekül Fiziği Seçmeli 3 0 6
FİZ3506 Yarıiletken Fiziğine Giriş Seçmeli 3 0 6
FİZ3508 Kuantum Mekaniği Matematiğine Giriş Seçmeli 3 0 6
FİZ3510 Fizikte Tensör Hesabina Giriş Seçmeli 3 0 6
FİZ3512 Temiz ve Tükenmez Enerji Kaynakları Seçmeli 3 0 6
FİZ3514 Spektral Analiz Seçmeli 3 0 6
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FİZ4000 Meslek Stajı III (20 İşgünü) Seçmeli 0 0 4
FİZ4001 Katıhal Fiziği I Zorunlu 2 2 6
FİZ4003 Kuantum Mekaniği I Zorunlu 3 0 6
FİZ4501 Yarıiletken Malzeme ve Aygıtlar Seçmeli 3 0 6
FİZ4503 Yarıiletken Nanoyapılar Fiziği Seçmeli 3 0 6
FİZ4505 Çevre Fiziği Seçmeli 3 0 6
FİZ4507 Temel Parçacık Fiziği I Seçmeli 3 0 6
FİZ4509 Reaktör Fiziği I Seçmeli 3 0 6
FİZ4511 Geometri Optiği, Fotometri, Optiksel Sistemler Seçmeli 3 0 6
FİZ4513 Bilimsel Sunum Teknikleri Seçmeli 3 0 6
FİZ4515 Sayısal Elektronik Seçmeli 3 0 6
FİZ4517 Mezuniyet Projesi I Seçmeli 3 0 6
FİZ4519 Güneş Enerjisi Seçmeli 3 0 6
FİZ4521 Fizikte Özel Konular I Seçmeli 3 0 6
FİZ4523 Sıvı Kristaller Fiziği Seçmeli 3 0 6
İŞL4900 Girişimcilik Seçmeli 4 0 5
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FİZ4004 Kuantum Mekaniği II Zorunlu 3 0 6
FİZ4502 Reaktör Fiziği II Seçmeli 3 0 6
FİZ4504 Optoelektronik Seçmeli 3 0 6
FİZ4506 Elektriksel Malzeme Karakterizasyonu Seçmeli 3 0 6
FİZ4508 İleri Elektromagnetik Teori Seçmeli 3 0 6
FİZ4510 Radyasyon Güvenliği Seçmeli 3 0 6
FİZ4512 Temel Parçacık Fiziği II Seçmeli 3 0 6
FİZ4514 Katıhal Fiziği II Seçmeli 3 2 7
FİZ4516 Görelilik Kuramları Seçmeli 3 0 6
FİZ4518 Yarıiletken Teknolojisine Giriş Seçmeli 3 0 6
FİZ4520 Bilgisayarlı Veri Toplama ve Analiz Seçmeli 3 0 6
FİZ4522 Mezuniyet Projesi II Seçmeli 3 0 6
FİZ4524 Fizikte Özel Konular II Seçmeli 3 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I2 222222222
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı22225222222
Mekanik54444555554
Mekanik Laboratuvarı52213333544
Genel Kimya I34554435354
Genel matematik I44453444554
İngilizce I11111115111
Almanca I11111115111
Fransızca I11111115111
            
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II11111111111
Elektrik ve Magnetizma15444444333
Elektrik ve Magnetizma Laboratuvarı44433344443
Genel Kimya II33344433445
Genel Matematik II44443434334
İngilizce II11111115111
Almanca II11111115111
Fransızca II11111115111
            
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Meslek Stajı I (20 İşgünü)445 4444444
Fizikte Matematik Yöntemler I53532255345
Fizikte Diferansiyel Denklemler43532255345
Titreşim ve Dalgalar35522555455
Elektrik Devreleri31245434425
Elektrik Devreleri Laboratuvarı52315534425
Türk Dili I44433444443
İngilizce III111111151 1
Almanca III11111115111
Fransızca III11111115111
            
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Fizikte Matematiksel Yöntemler II13532255345
Modern Fizik25311141111
Modern Fizik Laboratuvarı53335535445
Fizikte Bilgisayar Programlama11444444444
Türk Dili II33443344443
İngilizce IV11111115111
Fransızca IV11111115111
            
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Meslek Stajı II (20 İşgünü)445 3444444
Optik45412452253
Optik Laboratuvarı45312443253
Elektromagnetik Teori15514354125
Fizikte Sayısal Yöntemler33444444444
Malzeme Bilimine Giriş44441442433
Analog Elektronik22233344433
Nükleer Fizik55444444444
Nükleer Fizik Laboratuvarı33444444444
Fizikçiler Için Matris Teorisi25534455455
Fourier Analizine Giriş25535555455
Devre Analizi12225233344
            
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Klasik Mekanik15311112244
İstatistiksel Fizik ve Termodinamik14211122314
İstatistiksel Fizik ve Termodinamik Laboratuvarı14211122314
Akışkanlar Mekaniği223124522 3
Atom ve Molekül Fiziği14311112244
Yarıiletken Fiziğine Giriş33323324344
Kuantum Mekaniği Matematiğine Giriş25532555455
Fizikte Tensör Hesabina Giriş25532555455
Temiz ve Tükenmez Enerji Kaynakları11112224344
Spektral Analiz51211125255
            
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Meslek Stajı III (20 İşgünü)445 3444444
Katıhal Fiziği I35313334333
Kuantum Mekaniği I35522555455
Yarıiletken Malzeme ve Aygıtlar51513124255
Yarıiletken Nanoyapılar Fiziği33334324334
Çevre Fiziği33221324144
Temel Parçacık Fiziği I35522555455
Reaktör Fiziği I33444444444
Geometri Optiği, Fotometri, Optiksel Sistemler45412232253
Bilimsel Sunum Teknikleri33344445434
Sayısal Elektronik22444333344
Mezuniyet Projesi I52233344443
Güneş Enerjisi12221222322
Fizikte Özel Konular I35411555355
Sıvı Kristaller Fiziği44321522253
Girişimcilik211 3343444
            
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Kuantum Mekaniği II334444544 4
Reaktör Fiziği II11444444444
Optoelektronik33334324334
Elektriksel Malzeme Karakterizasyonu53334333333
İleri Elektromagnetik Teori35522555455
Radyasyon Güvenliği11444444444
Temel Parçacık Fiziği II35522555455
Katıhal Fiziği II15211131122
Görelilik Kuramları15311114133
Yarıiletken Teknolojisine Giriş21125443313
Bilgisayarlı Veri Toplama ve Analiz25445444443
Mezuniyet Projesi II33344334434
Fizikte Özel Konular II35312555355
            
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık