English
Fen Fakültesi İstatistik

Kazanılan Derece

İstatistikte Lisans Derecesi

Kabul Koşulları

Lise derecesine sahip olmak ve Türkiye Cumhuriyeti Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Üniversite Giriş Sınavında başarılı olmak.

Yeterlilik Koşulları

İstatistikte temel mesleki bilgiyi oluşturmak, problem çözme becerisini geliştirmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve analitik düşünmeyi prensip haline getirmek. Bilgilerini uygulama alanına aktarabilmek, mesleği ile ilgili yöntem, teknik ve cihazları kullanabilmek. Öğrendiklerini ulusal ve uluslararası boyutta uygulamak ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerinde bulunmak. Deney tasarlayıp planlama, yürütme ve sonuçlarını analiz ederek yorumlamak. İstatistik alanında gereken düzeyde bilişim teknolojilerini ve paket programları yetkin kullanabilmek.

Önceki Öğrenim

Tüm geçişlerde ilgili yasa ve yönetmelik kuralları uygulanır.

Tarihçe

İstatistik Bölümünün ilk çekirdek kadrosu 1994 yılında Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde oluşturulmuştur. 2012 yılından bu yana YÖK kararı ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü olarak çalışmalarını sürdürmektedir. İstatistik Bölümü dinamik öğretim kadrosunu sürekli güçlendirerek, eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetlerini; modern laboratuvar olanakları ve fiziksel alt yapısıyla devam ettirmektedir. İstatistik Bölümü istatistik anabilim dalında Fen Fakültesi'nde lisans ve Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisans derecesi vermektedir.

Program Profili

Temel İstatistik, Biyoistatistik, Deney Tasarımı, İstatistiksel Paket Programları, Matematiksel İstatistik, Yöneylem Araştımaları, Regresyon Analizi, Parametrik ve Parametrik Olmayan İstatistikler, Tek ve Çok Değişkenli İstatistikler alanlarında çeşitli temel istatistik dersleri ve bilgisayar uygulamaları

Program Yeterlilikleri

1- Matematik, bilgisayar ve yabancı dile dayalı olarak istatistiksel kaynaklarla desteklenen kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak
2- İstatistik alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönelmek
3- İstatistik alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak uzman olan ve olmayan kişilere aktarabilmek
4- İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek
5- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygun tablo ve grafikleri oluşturulması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak
6- İstatistiksel problemleri modelleyebilmek ,Probleme has özel çözümler üretebilmek
7- İstatistik Bilimi literatürünü takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahip olabilmek
8- Büyük veri setlerini saklayabilmek, düzenleyebilmek ve bu veri setlerinden istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar çıkarabilmek
9- İktisadi ve İdari Bilimlere ilişkin temel kavram bilgisine sahip olmak
10- Kalite iyileştirmede istatistiksel yöntemleri kullanabilmek

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Bir Final sınavı (% 60) ve bir vize sınavı (% 40) olmak üzere geçme notu 60/100 dür.

Mezuniyet Koşulları

İstatistik Bölümü Müfredatında yer alan zorunlu ve seçmeli derslerden 240 AKTS kredilik kısmı tamamlamak

Mezun İstihdamı

Kamu kurumlarının ilgili alanları, istatistik, sigortacılık ve bankacılık, sağlık, sanayi, eğitim gibi alanlarda istihdam edilmektedirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

İstatistik Lisans derecesine sahip olmak, Türkiye Cumhuriyeti Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Lisans Üstü Yerleştirme Sınavında ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisans Üstü Giriş Sınavında başarılı olmak

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Dursun AYDIN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Atilla GÖKTAŞ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ENF1801 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 4 0 3
MAT1809 Matematik 1 Zorunlu 2 2 5
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
YDB1811 İngilizce I Zorunlu 3 0 3
İST1001 Olasılık 1 Zorunlu 3 0 7
İST1003 Temel İstatistik 1 Zorunlu 3 0 7
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MAT1810 Matematik II Zorunlu 2 2 5
YDB1812 İngilizce II Zorunlu 3 0 3
İST1002 Olasılık II Zorunlu 3 0 6
İST1004 Temel İstatistik II Zorunlu 3 0 6
İST1006 Bilgisayar Programlamaya Giriş Zorunlu 3 0 5
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2801 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I Zorunlu 2 0 2
MAT2801 İleri Matematik Zorunlu 3 0 4
YDB2811 İngilizce III Zorunlu 3 0 3
İST2000 Meslek Staj I (20 İşgünü) Seçmeli 0 0 4
İST2001 Matematiksel İstatistik I Zorunlu 3 0 6
İST2003 Yöneylem Araştırması I Zorunlu 3 0 6
İST2005 Bilgisayar Programlama Zorunlu 3 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YDB2812 İngilizce IV Zorunlu 3 0 3
İST2002 Matematiksel İstatistik II Zorunlu 3 0 6
İST2004 Yöneylem Araştırması II Zorunlu 3 0 6
İST2006 Matris Kuramı Zorunlu 3 0 5
İST2008 Örnekleme Zorunlu 3 0 5
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İST3000 Meslek Stajı II (20 İşgünü) Seçmeli 0 0 4
İST3001 Deney Tasarımı ve Analizi I Zorunlu 4 0 5
İST3003 Regresyon Analizi I Zorunlu 4 0 5
İST3005 Hipotez Testleri Zorunlu 3 0 5
İST3007 İstatistiksel Yazılımlar Zorunlu 3 0 5
İST3501 İstatistiksel Kalite Denetimi Seçmeli 3 0 5
İST3503 Bayesci İstatistik Seçmeli 3 0 5
İST3505 Optimizasyon Seçmeli 3 0 5
İST3507 Demografi Seçmeli 3 0 5
İST3509 İstatistiksel Hesaplama Seçmeli 3 0 5
İST3511 Veri Yapıları Ve Algoritmaları Seçmeli 3 0 5
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İST3002 Deney Tasarımı ve Analizi II Zorunlu 4 0 5
İST3004 Regresyon Analizi II Zorunlu 4 0 5
İST3006 İstatistiksel Simülasyon Zorunlu 3 0 5
İST3008 Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler Zorunlu 3 0 5
İST3502 Veri Tabanı Sistemleri ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 5
İST3504 Biyoistatistik Seçmeli 3 0 5
İST3506 Finansal Matematik Seçmeli 3 0 5
İST3508 Kategorik Veri Analizi Seçmeli 3 0 5
İST3510 Sayısal Çözümleme Seçmeli 3 0 5
İST3512 Ekonometri Seçmeli 3 0 5
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İST4000 Meslek Stajı III (20 İşgünü) Seçmeli 0 0 4
İST4001 Zaman Serileri Zorunlu 3 0 5
İST4003 Çok Değişkenli İstatistiksel Çözümleme I Zorunlu 4 0 5
İST4005 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 5
İST4501 Yazılımda Kalite Güvencesi Seçmeli 3 0 5
İST4503 Grafik Kuramı Seçmeli 3 0 5
İST4505 Veri Madenciliği Seçmeli 3 0 5
İST4507 Yapay Zekâ Seçmeli 3 0 5
İST4509 Özel Çalışma 1 Seçmeli 3 0 5
İST4512 Özel Çalışma II Seçmeli 3 0 5
İST4513 Nesnel Tabanlı Programlama Seçmeli 3 0 5
İST4515 Karar Kuramı Seçmeli 3 0 5
İST4517 İleri Örnekleme Teknikleri Seçmeli 3 0 5
İŞL 4900 Girişimcilik Seçmeli 4 0 5
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İST4002 Olasılıksal Süreçler Zorunlu 3 0 5
İST4004 Çok Değişkenli İstatistiksel Çözümleme II Zorunlu 4 0 5
İST4006 İleri İstatistiksel Yazılımlar Zorunlu 3 0 5
İST4502 Bulanık Mantık Seçmeli 3 0 5
İST4504 Güvenirlilik Analizi Seçmeli 3 0 5
İST4506 Sağlam Veri Analizi Seçmeli 3 0 5
İST4508 Yapay Sinir Ağları Seçmeli 3 0 5
İST4510 Doğrusal Modeller Seçmeli 3 0 5
İST4514 Ekonometrik Zaman Serileri Seçmeli 3 0 5
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı          
Matematik 15231111111
Türk Dili I2131112211
İngilizce I2131113341
Olasılık 15232221111
Temel İstatistik 14342422212
           
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Matematik II5231111111
İngilizce II2131113111
Olasılık II5232221211
Temel İstatistik II434       
Bilgisayar Programlamaya Giriş5245221211
           
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I3333433343
İleri Matematik5211141111
İngilizce III1111111111
Meslek Staj I (20 İşgünü)3555443344
Matematiksel İstatistik I5332222311
Yöneylem Araştırması I4552552533
Bilgisayar Programlama5245221211
           
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
İngilizce IV3121113111
Matematiksel İstatistik II5332222211
Yöneylem Araştırması II4552552533
Matris Kuramı5         
Örnekleme4542552513
           
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Meslek Stajı II (20 İşgünü) 555443344
Deney Tasarımı ve Analizi I4553552515
Regresyon Analizi I4553552512
Hipotez Testleri4441411  2
İstatistiksel Yazılımlar5255333511
İstatistiksel Kalite Denetimi4 44     5
Bayesci İstatistik4332452311
Optimizasyon33   3   3
Demografi4453542511
İstatistiksel Hesaplama4243532415
Veri Yapıları Ve Algoritmaları5245423511
           
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Deney Tasarımı ve Analizi II4553552555
Regresyon Analizi II4553552512
İstatistiksel Simülasyon5555443511
Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler4543452413
Veri Tabanı Sistemleri ve Uygulamaları5245433512
Biyoistatistik4553552511
Finansal Matematik3       2 
Kategorik Veri Analizi4552552414
Sayısal Çözümleme3324 2    
Ekonometri4553552551
           
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Meslek Stajı III (20 İşgünü)3555443344
Zaman Serileri4542452553
Çok Değişkenli İstatistiksel Çözümleme I4553552523
Araştırma Yöntemleri5555553515
Yazılımda Kalite Güvencesi5555243315
Grafik Kuramı5555352 11
Veri Madenciliği5555452512
Yapay Zekâ5455242212
Özel Çalışma 15555552512
Özel Çalışma II5555552512
Nesnel Tabanlı Programlama5445232211
Karar Kuramı44   4   4
İleri Örnekleme Teknikleri3453552311
Girişimcilik4333211141
           
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Olasılıksal Süreçler342 24    
Çok Değişkenli İstatistiksel Çözümleme II4553552523
İleri İstatistiksel Yazılımlar5245323511
Bulanık Mantık5555352212
Güvenirlilik Analizi4452442312
Sağlam Veri Analizi4442543312
Yapay Sinir Ağları5555453412
Doğrusal Modeller4342332211
Ekonometrik Zaman Serileri          
           
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık