English
Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Kazanılan Derece

Lisans. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünden mezun olan öğrenciler "Türkolog" ünvanını kazanırlar. Bu bölümden mezun olan öğrenciler, Türkçe öğretmenliğinin yanı sıra, Türk dünyası ile ilgili meselelerde TRTde ya da diğer görsel ve yazılı medya kuruluşlarında, özel şirketlerde branşlaştıkları lehçeler bazında ve egitimini aldıkları Rusçanın da yardımıyla bir çok alanda devlet kuruluşları ve özel şirketlerde ve Turizm sektöründe iş bulma imkânına (örn. çevirmenlik) sahiptirler. Öğrenciler, bölümümüzde sağlanan bilgi donanımları sayesinde Orta Asya ülkelerinde de aynı şekilde yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşlarda iş imkanı bulabilirler.

Kabul Koşulları

Lisans Yerleştirme Sınavı'ndan Bölüm için belirlenen minimum puanı almış olmak.

Yeterlilik Koşulları

Alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Önceki Öğrenim

Daha önce başka bir Yüksek Öğretim Kurumunda öğrenim görmüş olan öğrencilerin Önceki Öğrenimi, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çif Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ile "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde tanınmaktadır. Bölümümüzde örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya veya tecrübeye dayalı (in-formal/non-formal ) öğrenme şu an itibariyle tanınmamaktadır. Ancak, Yükseköğretim programlarının tamamında yer alan Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca vd.) Dersleri için her akademik dönem başında Muafiyet Sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden Muaf olurlar.

Tarihçe

1993 Yılında kurulmuştur.

Program Profili

Bölümümüzün misyonu, Türk dilinin, edebiyatının ve kültürünün bilinmesine, korunmasına ve geliştirilmesine eğitim-öğretim ve bilim faaliyetleriyle katkıda bulunmaktır.

Program Yeterlilikleri

1- Dil ve edebiyat disiplini ile ilgili temel kavramları, düşünce ve verileri metodolojik olarak inceler.
2- Eğitim hayatında kalite ve üretkenlik ilkelerini bilir ve bunları eğitimsel faaliyetlerinde kullanır.
3- Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanı ile ilgili kültürel, sosyal ve sanatsal etkinliklere hizmet verebilir.
4- Türk lehçelerinin dil bilgisi kurallarını öğrenir ve alanı ile ilgili kaynakları kullanır.
5- Rusça/Farsça tercihli dilleri öğrenir ve alan ile ilgili kaynakları kullanır.
6- Türk Dünyası Edebiyatlarını karşılaştırmalı olarak inceler.
7- Sorumluluğu altındaki kişi ve grupların öğrenmesini yönlendirir.
8- Bir lehçeyi kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.
9- Arap kiril alfabeli ve Türk lehçelerine ait Türkçe metinleri okuyabilir ve yazabilir. Türk lehçelerine ait edebi metinleri sentez edebilir.
10- Türk Lehçeleri üzerinde metinleri okuma-anlama, yazma ve onlar hakkında konuşma yeteneği kazanır. Böylece radyo, televizyon, dergi ve gazetede çalışabilir
11- Türk Lehçeleri ve Edebiyatları üzerine akademik çalışma ve araştırma yapmak hakkında temel bilgi ve becerileri elde eder.
12- Milli Eğitim Bakanlığı ve özel okullarda, dershanelerde Türk dil, edebiyatı, lehçeleri, halk bilimi alanlarında öğretmenlik yapabilir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Ödev, Vize, Final

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Bu bölümden mezun olan öğrenciler, Türkçe öğretmenliğinin yanı sıra, Türk dünyası ile ilgili meselelerde TRTde ya da diğer görsel ve yazılı medya kuruluşlarında, özel şirketlerde branşlaştıkları lehçeler bazında ve egitimini aldıkları Rusçanın da yardımıyla bir çok alanda devlet kuruluşları ve özel şirketlerde ve Turizm sektöründe iş bulma imkânına (örn. çevirmenlik) sahiptirler. Öğrenciler, bölümümüzde sağlanan bilgi donanımları sayesinde Orta Asya ülkelerinde de aynı şekilde yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşlarda iş imkanı bulabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 1993 yılında kurulmuştur ve öğretim süresi 4 yıldır. Bölümde üç ana bilim dalı faaliyet halindedir : Güney-Batı (Azeri-Türkmen) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı, Kuzey-Batı (Kazak-Kırgız / Tatar-Başkurt) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı ve Güney-Doğu (Özbek-Uygur) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı.

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. İsmail Doğan

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Ekrem Ayan

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
ENF1805 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Zorunlu 3 0 3
YDB1811 İNGİLİZCE I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1813 ALMANCA I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1815 FRANSIZCA I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1841 RUSÇA I Zorunlu 3 0 5
ÇTL1001 OSMANLI TÜRKÇESİ I Zorunlu 3 0 5
ÇTL1003 TÜRK EDEBİYATI TARİHİ I Zorunlu 3 0 3
ÇTL1005 TÜRKİYE TÜRKÇESİ I Zorunlu 3 0 3
ÇTL1007 TÜRK DÜNYASI ÇOĞRAFYASI Zorunlu 3 0 3
ÇTL1501 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ Seçmeli 3 0 3
ÇTL1503 DİL VE KÜLTÜR Seçmeli 3 0 3
ÇTL1505 TÜRK HALK BİLİMİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLKERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
YDB1812 İNGİLİZCE II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1814 ALMANCA II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1816 FRANSIZCA II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1842 RUSÇA II Zorunlu 3 0 5
ÇTL1002 OSMANLI TÜRKÇESİ II Zorunlu 3 0 5
ÇTL1004 TÜRK EDEBİYATI TARİHİ II Zorunlu 3 0 3
ÇTL1006 TÜRKİYE TÜRKÇESİ II Zorunlu 3 0 3
ÇTL1008 TÜRK İNANIŞLARI TARİHİ Zorunlu 3 0 3
ÇTL1502 TÜRK MİTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 3
ÇTL1504 TÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYON BİLGİLERİ Seçmeli 3 0 3
ÇTL1506 TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YDB2811 İNGİLİZCE III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2813 ALMANCA III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2815 FRANSIZCA III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2841 RUSÇA III Zorunlu 3 0 5
ÇTL2001 ESKİ TÜRKÇE I (ORHUN TÜRKÇESİ) Zorunlu 3 0 5
ÇTL2003 GENEL DİLBİLİM I Zorunlu 3 0 5
ÇTL2501 TATAR TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI I (SES BİLGİSİ) Seçmeli 3 0 3
ÇTL2503 KAZAK TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI I (SES BİLGİSİ) Seçmeli 3 0 3
ÇTL2505 KIRGIZ TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI I (SES BİLGİSİ) Seçmeli 3 0 3
ÇTL2507 MODERN UYGUR TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI I (SES BİLGİSİ) Seçmeli 3 0 3
ÇTL2509 ÖZBEK TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI I (SES BİLGİSİ) Seçmeli 3 0 3
ÇTL2511 AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI I (SES BİLGİSİ) Seçmeli 3 0 3
ÇTL2513 TÜRKMEN TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI I (SES BİLGİSİ) Seçmeli 3 0 3
ÇTL2515 TÜRK DÜNYASI HALK EDEBİYATLARI I (KAZAK HALK EDEBİYATI) Seçmeli 3 0 3
ÇTL2517 KUZEY KAFKASYA TÜRK LEHÇELERİ Seçmeli 3 0 3
ÇTL2519 ŞİİR İNCELEMELERİ Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YDB 2812 İNGİLİZCE IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB 2814 ALMANCA IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB 2816 FRANSIZCA IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB 2842 RUSÇA IV Zorunlu 3 0 5
ÇTL 2002 ESKİ TÜRKÇE II (ESKİ UYGUR TÜRKÇE) Zorunlu 3 0 5
ÇTL 2004 GENEL DİLBİLİM II Zorunlu 3 0 5
ÇTL 2502 TATAR TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI II (ŞEKİL BİLGİSİ) Seçmeli 3 0 3
ÇTL 2504 KAZAK TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI II (ŞEKİL BİLGİSİ) Seçmeli 3 0 3
ÇTL 2506 KIRGIZ TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI II (SEKİL BİLGİSİ) Seçmeli 3 0 3
ÇTL 2508 MODERN UYGUR TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI II (SEKİL BİLGİSİ) Seçmeli 3 0 3
ÇTL 2510 ÖZBEK TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI II (ŞEKİL BİLGİSİ) Seçmeli 3 0 3
ÇTL 2512 AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI II (ŞEKİL BİLGİSİ) Seçmeli 3 0 3
ÇTL 2514 TÜRKMEN TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI II (ŞEKİL BİLGİSİ) Seçmeli 3 0 3
ÇTL 2516 TÜRK DÜNYASI HALK EDEBİYATLARI II (KIRGIZ HALK EDEBİYATI) Seçmeli 3 0 3
ÇTL 2518 GÜNEY SİBİRYA TÜRK LEHÇELERİ Seçmeli 3 0 3
ÇTL 2520 HİKAYE/ROMAN İNCELEMELERİ Seçmeli 3 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YDB 3841 RUSÇA V Zorunlu 3 0 5
YDB 3905 FARSÇA I Seçmeli 3 0 3
ÇTL 3001 ORTA TÜRKÇE I Zorunlu 3 0 5
ÇTL 3003 TÜRK DİLİ TARİHİ I Zorunlu 3 0 5
ÇTL 3501 TATAR TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI III (METİN AKTARIMLARI-NESİR) Seçmeli 3 0 3
ÇTL 3503 KAZAK TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI II (METİN AKTARIMLARI-NESİR) Seçmeli 3 0 3
ÇTL 3507 MODERN UYGUR TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI III (METİN AKTARIMLARI-NESİR) Seçmeli 3 0 3
ÇTL 3509 ÖZBEK TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI III (METİN AKTARIMLARI-NESİR) Seçmeli 3 0 3
ÇTL 3511 AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI II (METİN AKTARIMLARI-NESİR) Seçmeli 3 0 3
ÇTL 3512 AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI IV (METİN AKTARIMLARI-NAZIM) Seçmeli 3 0 3
ÇTL 3513 TÜRKMEN TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI III (METİN AKTARIMLARI-NESİR) Seçmeli 3 0 3
ÇTL 3517 KARAY TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI Seçmeli 3 0 3
ÇTL 3519 İRAN'DA YAŞAYAN TÜRKLER VE LEHÇELERİ Seçmeli 3 0 3
ÇTL 3521 TÜRK DÜNYASI FİKİR HAREKETLERİ I Seçmeli 3 0 3
ÇTL 3523 TÜRK DÜNYASI ŞAİR VE YAZARLARI I Seçmeli 3 0 3
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YDB 3842 RUSÇA VI Zorunlu 3 0 5
YDB 3906 FARSÇA II Zorunlu 3 0 3
ÇTL 3002 ORTA TÜRKÇE II Zorunlu 3 0 5
ÇTL 3004 TÜRK DİLİ TARİHİ II Zorunlu 3 0 5
ÇTL 3502 TATAR TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI IV (METİN AKTARIMLARI-NAZIM) Seçmeli 3 0 3
ÇTL 3504 KAZAK TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI IV (METİN AKTARIMLARI-NAZIM) Seçmeli 3 0 3
ÇTL 3505 KIRGIZ TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI III (METİN AKTARIMLARI-NESİR) Seçmeli 3 0 3
ÇTL 3506 KIRGIZ TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI IV (METİN AKTARIMLARI-NAZIM) Seçmeli 3 0 3
ÇTL 3508 MODERN UYGUR TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI IV(METİN AKTARIMLARI-NAZIM) Seçmeli 3 0 3
ÇTL 3510 ÖZBEK TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI IV (METİN AKTARIMLARI-NAZIM) Seçmeli 3 0 3
ÇTL 3514 TÜRKMEN TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI III (METİN AKTARIMLARI-NAZIM) Seçmeli 3 0 3
ÇTL 3516 TÜRK DÜNYASI HALK EDEBİYATLARI IV (AZERBAYCAN HALK EDEBİYATI) Seçmeli 3 0 3
ÇTL 3518 BAŞKURT TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI Seçmeli 3 0 3
ÇTL 3520 KARAKALPAK TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI Seçmeli 3 0 3
ÇTL 3522 TÜRK DÜNYASI FİKİR HAREKETLERİ II Seçmeli 3 0 3
ÇTL 3524 TÜRK DÜNYASI ŞAİR VE YAZARLARI II Seçmeli 3 0 3
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YDB 4841 RUSÇA VII Zorunlu 3 0 5
YDB 4905 FARSÇA III Seçmeli 3 0 3
ÇTL 4001 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ I Zorunlu 3 0 7
ÇTL 4501 TATAR TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI V (EDEBİYAT) Seçmeli 3 0 3
ÇTL 4503 KAZAK TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI V (EDEBİYAT) Seçmeli 3 0 3
ÇTL 4505 KIRGIZ TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI V (EDEBİYAT) Seçmeli 3 0 3
ÇTL 4507 MODERN UYGUR TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI V (EDEBİYAT) Seçmeli 3 0 3
ÇTL 4509 ÖZBEK TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI V (EDEBİYAT) Seçmeli 3 0 3
ÇTL 4511 AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI V (EDEBİYAT) Seçmeli 3 0 3
ÇTL 4513 TÜRKMEN TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI V (EDEBİYAT) Seçmeli 3 0 3
ÇTL 4515 TÜRK DÜNYASI HALK EDEBİYATLARI V ( TATAR HALK EDEBİYATI) Seçmeli 3 0 3
ÇTL 4519 YAKUT (SAHA TÜRKÇESİ) Seçmeli 3 0 3
ÇTL 4521 ÇUVAŞ TÜRKÇESİ Seçmeli 3 0 3
ÇTL 4523 TÜRK DÜNYASINDA ALFABE VE DİL POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 3
ÇTL 4525 GAGAUZ TÜRKÇESİ Seçmeli 3 0 3
ÇTL 4527 MUKAYESELİ TÜRK LEHÇELERİ Seçmeli 3 0 3
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YDB 4842 RUSÇA VIII Seçmeli 3 0 5
YDB 4906 FARSÇA IV Seçmeli 3 0 3
ÇTL 4002 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ II Zorunlu 3 0 7
ÇTL 4502 TATAR TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI VI (KONUŞMA-YAZMA) Seçmeli 3 0 3
ÇTL 4504 KAZAK TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI VI (KONUŞMA-YAZMA) Seçmeli 3 0 3
ÇTL 4506 KIRGIZ TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI VI (KONUŞMA-YAZMA) Seçmeli 3 0 3
ÇTL 4508 MODERN UYGUR TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI VI (KONUŞMA-YAZMA) Seçmeli 3 0 3
ÇTL 4510 ÖZBEK TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI VI (KONUŞMA-YAZMA) Seçmeli 3 0 3
ÇTL 4512 AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI VI (KONUŞMA-YAZMA) Seçmeli 3 0 3
ÇTL 4514 TÜRKMEN TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI VI (KONUŞMA-YAZMA) Seçmeli 3 0 3
ÇTL 4516 TÜRK DÜNYASI HALK EDEBİYATLARI VI ( ÖZBEK-UYGUR HALK EDEBİYATI) Seçmeli 3 0 3
ÇTL 4518 TÜRK DÜNYASI DESTANLARI Seçmeli 3 0 3
ÇTL 4520 AŞIK VE TASAVVUFİ HALK EDEBİYATI Seçmeli 3 0 3
ÇTL 4522 TÜRK DÜNYASI SOSYO-KÜLTÜREL İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 3
ÇTL 4524 TÜRKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 3
ÇTL 4526 BALKAN ÜLKELERİNDE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Seçmeli 3 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
ATATÜRK İLKERİ VE İNKILAP TARİHİ I000000000000
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI000000000000
İNGİLİZCE I000000000000
ALMANCA I000000000000
FRANSIZCA I000000000000
RUSÇA I500000000000
OSMANLI TÜRKÇESİ I500000000000
TÜRK EDEBİYATI TARİHİ I500000000000
TÜRKİYE TÜRKÇESİ I500000000000
TÜRK DÜNYASI ÇOĞRAFYASI500000000000
TÜRK KÜLTÜR TARİHİ500000000000
DİL VE KÜLTÜR500000000000
TÜRK HALK BİLİMİNE GİRİŞ500000000000
             
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
ATATÜRK İLKERİ VE İNKILAP TARİHİ II000000000000
İNGİLİZCE II000000000000
ALMANCA II000000000000
FRANSIZCA II000000000000
RUSÇA II332333352335
OSMANLI TÜRKÇESİ II055345544443
TÜRK EDEBİYATI TARİHİ II433444542445
TÜRKİYE TÜRKÇESİ II343454442335
TÜRK İNANIŞLARI TARİHİ343454443334
TÜRK MİTOLOJİSİ222233452334
TÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYON BİLGİLERİ233345542334
TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ434345542444
             
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
İNGİLİZCE III000000000000
ALMANCA III000000000000
FRANSIZCA III000000000000
RUSÇA III352552235445
ESKİ TÜRKÇE I (ORHUN TÜRKÇESİ)555345544445
GENEL DİLBİLİM I555345544445
TATAR TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI I (SES BİLGİSİ)332334342333
KAZAK TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI I (SES BİLGİSİ)343554344445
KIRGIZ TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI I (SES BİLGİSİ)445345442443
MODERN UYGUR TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI I (SES BİLGİSİ)555345544445
ÖZBEK TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI I (SES BİLGİSİ)555345544443
AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI I (SES BİLGİSİ)332333352335
TÜRKMEN TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI I (SES BİLGİSİ)433444542445
TÜRK DÜNYASI HALK EDEBİYATLARI I (KAZAK HALK EDEBİYATI)343454442335
KUZEY KAFKASYA TÜRK LEHÇELERİ343454443334
ŞİİR İNCELEMELERİ222233452334
             
2. Yıl - 2. Dönem
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
RUSÇA V433444542445
FARSÇA I343454443334
ORTA TÜRKÇE I352552235445
TÜRK DİLİ TARİHİ I445345442443
TATAR TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI III (METİN AKTARIMLARI-NESİR)343554354445
KAZAK TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI II (METİN AKTARIMLARI-NESİR)555345544443
MODERN UYGUR TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI III (METİN AKTARIMLARI-NESİR)343454443334
ÖZBEK TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI III (METİN AKTARIMLARI-NESİR)222233452334
AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI II (METİN AKTARIMLARI-NESİR)233345542334
AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI IV (METİN AKTARIMLARI-NAZIM)434353452334
TÜRKMEN TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI III (METİN AKTARIMLARI-NESİR)434345542444
KARAY TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI352552235445
İRAN'DA YAŞAYAN TÜRKLER VE LEHÇELERİ352552235445
TÜRK DÜNYASI FİKİR HAREKETLERİ I555345544445
TÜRK DÜNYASI ŞAİR VE YAZARLARI I555345544443
             
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
RUSÇA VI332333352335
FARSÇA II555443343435
ORTA TÜRKÇE II445345442443
TÜRK DİLİ TARİHİ II555345544445
TATAR TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI IV (METİN AKTARIMLARI-NAZIM)555345544443
KAZAK TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI IV (METİN AKTARIMLARI-NAZIM)332333352335
KIRGIZ TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI III (METİN AKTARIMLARI-NESİR)555345544445
KIRGIZ TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI IV (METİN AKTARIMLARI-NAZIM)433444540445
MODERN UYGUR TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI IV(METİN AKTARIMLARI-NAZIM)343454442335
ÖZBEK TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI IV (METİN AKTARIMLARI-NAZIM)343454443334
TÜRKMEN TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI III (METİN AKTARIMLARI-NAZIM)233355542334
TÜRK DÜNYASI HALK EDEBİYATLARI IV (AZERBAYCAN HALK EDEBİYATI)434345542444
BAŞKURT TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI545345544553
KARAKALPAK TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI445345442443
TÜRK DÜNYASI FİKİR HAREKETLERİ II555345544445
TÜRK DÜNYASI ŞAİR VE YAZARLARI II555345544445
             
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
RUSÇA VII555555555555
FARSÇA III555555555555
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ I555555555555
TATAR TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI V (EDEBİYAT)555555555555
KAZAK TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI V (EDEBİYAT)555555555555
KIRGIZ TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI V (EDEBİYAT)555555555555
MODERN UYGUR TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI V (EDEBİYAT)555555555555
ÖZBEK TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI V (EDEBİYAT)555555555555
AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI V (EDEBİYAT)555555555555
TÜRKMEN TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI V (EDEBİYAT)555555555555
TÜRK DÜNYASI HALK EDEBİYATLARI V ( TATAR HALK EDEBİYATI)555555555555
YAKUT (SAHA TÜRKÇESİ)555555555555
ÇUVAŞ TÜRKÇESİ555555555555
TÜRK DÜNYASINDA ALFABE VE DİL POLİTİKALARI555555555555
GAGAUZ TÜRKÇESİ555555505555
MUKAYESELİ TÜRK LEHÇELERİ555555555555
             
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
RUSÇA VIII352552235445
FARSÇA IV555345544445
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ II233345542334
TATAR TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI VI (KONUŞMA-YAZMA)434345542444
KAZAK TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI VI (KONUŞMA-YAZMA)343454442335
KIRGIZ TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI VI (KONUŞMA-YAZMA)343454443334
MODERN UYGUR TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI VI (KONUŞMA-YAZMA)332334352335
ÖZBEK TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI VI (KONUŞMA-YAZMA)433444542445
AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI VI (KONUŞMA-YAZMA)222235452334
TÜRKMEN TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI VI (KONUŞMA-YAZMA)233344542334
TÜRK DÜNYASI HALK EDEBİYATLARI VI ( ÖZBEK-UYGUR HALK EDEBİYATI)343454442335
TÜRK DÜNYASI DESTANLARI555345544443
AŞIK VE TASAVVUFİ HALK EDEBİYATI433444542445
TÜRK DÜNYASI SOSYO-KÜLTÜREL İLİŞKİLERİ222233452334
TÜRKOLOJİYE GİRİŞ343454442335
BALKAN ÜLKELERİNDE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI433445344455
             
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık