English
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama

Kazanılan Derece

Kabul Koşulları

Yeterlilik Koşulları

Önceki Öğrenim

Tarihçe

Program Profili

Program Yeterlilikleri

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Mezuniyet Koşulları

Mezun İstihdamı

Bir Üst Dereceye Geçiş

Eğitim Türü

Bölüm Başkanı

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
CRP1001 PLANNING STUDIO I (PLANLAMA ATÖLYESİ I) Zorunlu 2 6 11
CRP1003 INTRODUCTION TO CITY PLANNING (KENT PLANLAMASINA GİRİŞ) Zorunlu 2 0 3
CRP1005 GRAPHIC COMMUNICATION AND VISUALISATION TECHNIQUES IN PLANNING (PLANLAMADA GRAFİK İLETİŞİM VE GÖRSELLEŞTİRME TEKNİKLERİ) Zorunlu 1 2 3
ENF1805 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Zorunlu 3 0 3
MAT1851 MATHEMATICS I (MATEMATİK I) Zorunlu 3 0 3
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1835 ADVANCED ENGLISH I (İLERİ İNGİLİZCE I) Zorunlu 2 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
CRP1000 STAJ I- HARİTALAMA VE TOPOGRAFYA Zorunlu 0 0 3
CRP1002 PLANNING STUDIO II(PLANLAMA ATÖLYESİ II) Zorunlu 2 6 11
CRP1004 URBAN SOCIOLOGY (KENT SOSYOLOJİSİ) Zorunlu 2 0 3
ENF1810 UYGULAMALI PROGRAMLAMA DİLLERİ Zorunlu 2 1 3
MAT1852 MATHEMATICS II (MATEMATİK II) Zorunlu 3 0 3
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
YDB1836 ADVANCED ENGLISH II (İLERİ İNGİLİZCE II) Zorunlu 2 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CRP2001 PLANNING STUDIO III(PLANLAMA ATÖLYESİ III) Zorunlu 2 6 11
CRP2003 THE CITY IN HISTORY (TARİHTE KENT) Zorunlu 2 0 3
CRP2005 ENVIRONMENT AND CITY PLANNING(ÇEVRE VE KENT PLANLAMA) Zorunlu 2 0 3
CRP2007 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS FOR PLANNERS(PLANCILAR İÇİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ) Zorunlu 2 2 5
IST2803 STATISTICS (İSTATİSTİK) Zorunlu 3 0 4
YDB2835 ACADEMIC WRITING AND ORAL PRESENTATION SKILLS (AKADEMİK YAZMA VE SÖZLÜ SUNUM BECERİLERİ) Zorunlu 2 2 4
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CRP2002 PLANNING STUDIO IV(PLANLAMA ATÖLYESİ IV) Zorunlu 2 6 11
CRP2004 URBAN GEOGRAPHY (KENTSEL COĞRAFYA) Zorunlu 2 0 3
CRP2006 URBAN INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT PLANNING (KENTSEL ALTYAPI VE ULAŞIM PLANLAMASI) Zorunlu 2 0 4
CRP2008 URBAN DESIGN (KENTSEL TASARIM) Zorunlu 2 0 3
CRP2502 VISUALIZATION AND PERSPECTIVE FOR PLANNERS(PLANCILAR İÇİN GÖRSELLEŞTİRME VE PERSPEKTİF) Seçmeli 1 2 4
CRP2504 LANDSCAPE PLANNING AND DESIGN(PEYZAJ PLANLAMA VE TASARIMI) Seçmeli 2 1 4
CRP2506 HOUSING AND SITE PLANNING(KONUT VE YÖRE PLANLAMASI) Seçmeli 3 0 4
ECON2802 INTRODUCTION TO ECONOMICS(EKONOMİYE GİRİŞ) Zorunlu 2 2 5
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CRP3001 PLANNING STUDIO V(PLANLAMA ATÖLYESİ V) Zorunlu 2 6 11
CRP3003 PLANLAMANIN YASAL VE YÖNETSEL BOYUTU Zorunlu 2 0 3
CRP3005 PLANNING THEORY AND TECHNIQUES (PLANLAMA KURAMI VE TEKNİKLERİ) Zorunlu 2 0 3
CRP3007 REGIONAL PLANNING AND DEVELOPMENT (BÖLGESEL PLANLAMA VE KALKINMA) Zorunlu 2 0 3
CRP3501 PLANNING HISTORY OF TURKEY(TÜRKİYE'NİN PLANLAMA TARİHİ) Seçmeli 3 0 4
CRP3503 COMPUTER AIDED DESIGN FOR PLANNERS(PLANCILAR İÇİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM) Seçmeli 2 1 4
CRP3505 PROJECT MANAGEMENT(PROJE YÖNETİMİ) Seçmeli 3 0 4
ISG3801 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY I (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I) Zorunlu 2 0 2
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CRP3000 STAJ II - MUNICIPAL, PUBLIC OR PRIVATE PLANNING OFFICE(BELEDİYE, KAMU YA DA ÖZEL BÜRO STAJI) Zorunlu 0 0 2
CRP3002 PLANNING STUDIO VI(PLANLAMA ATÖLYESİ VI) Zorunlu 2 6 11
CRP3004 URBAN POLICIES (KENTSEL POLİTİKALAR) Zorunlu 2 0 2
CRP3006 URBAN ECONOMICS (KENT EKONOMİSİ) Zorunlu 2 0 2
CRP3008 URBAN CONSERVATION PLANNING (KENTSEL KORUMA PLANLAMASI) Zorunlu 2 1 3
CRP3502 URBAN MORPHOLOGY (KENT MORFOLOJİSİ) Seçmeli 3 0 4
CRP3504 URBANISM IN DIFFERENT CULTURES (FARKLI KÜLTÜRLERDE KENTLEŞME) Seçmeli 3 0 4
CRP3506 SPATIAL DESIGN AND CULTURE(MEKANSAL TASARIM VE KÜLTÜR) Seçmeli 3 0 4
CRP3508 WATERSHED MANAGEMENT AND PLANNING (HAVZA YÖNETİMİ VE PLANLAMASI) Seçmeli 3 0 4
ISG3802 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY II (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II) Zorunlu 2 0 2
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CRP4001 PLANNING STUDIO VII(PLANLAMA ATÖLYESİ VII) Zorunlu 2 6 10
CRP4501 FUNDAMENTALS OF HOUSING (KONUTUN TEMELİ) Seçmeli 3 0 4
CRP4503 URBAN TRANSPORT SYSTEMS: PLANNING AND DESIGN (KENTSEL ULAŞIM SİSTEMLERİ:PLANLAMA VE TASARIM) Seçmeli 3 0 4
CRP4505 NEW SPACES OF DEVELOPMENT AND PRODUCTION(GELİŞME VE ÜRETİMİN YENİ MEKANLARI) Seçmeli 3 0 4
CRP4507 URBAN DESIGN WORKSHOP(KENTSEL TASARIM ATÖLYESİ) Seçmeli 2 1 4
CRP4509 SOCIAL AND SPATIAL NETWORK ANALYSIS (SOSYAL VE MEKANSAL AĞYAPI ÇÖZÜMLEMESİ) Seçmeli 3 0 4
CRP4511 SUSTAINABLE PLANNING AND DEVELOPMENT(SÜRDÜRÜLEBİLİR PLANLAMA VE GELİŞME) Seçmeli 3 0 4
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CRP4002 PLANNING STUDIO VIII(PLANLAMA ATÖLYESİ VIII) Zorunlu 2 6 10
CRP4502 URBAN ECONOMIC GEOGRAPHY(KENTSEL EKONOMİ COĞRAFYASI) Seçmeli 3 0 4
CRP4504 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND POLICIES (ÇEVRE YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI) Seçmeli 3 0 4
CRP4506 PLANNING ETHICS AND PROFESSIONAL PRACTICE (PLANLAMA ETİĞİ VE MESLEK PRATİĞİ) Seçmeli 3 0 4
CRP4508 RURAL PLANNING AND DESIGN (KIRSAL PLANLAMA VE TASARIM) Seçmeli 3 0 4
CRP4510 APPLICATION DEVELOPMENT IN GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS(COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE UYGULAMA GELİŞTİRME) Seçmeli 3 0 4
CRP4512 THEORIES OF SPATIAL ORGANIZATION(MEKANSAL ÖRGÜTLENME KURAMLARI) Seçmeli 3 0 4
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
1. Yıl - 2. Dönem
2. Yıl - 1. Dönem
2. Yıl - 2. Dönem
3. Yıl - 1. Dönem
3. Yıl - 2. Dönem
4. Yıl - 1. Dönem
4. Yıl - 2. Dönem
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık