English
Teknoloji Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Kazanılan Derece

Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Lisans Diploması

Kabul Koşulları

MF-4 alanında gerekli koşulların sağlanması MF-4 (M.T.O.K) alanında gerekli koşulların sağlanması

Yeterlilik Koşulları

Programda mevcut olan derslerin kredi toplamı 240 AKTS’dir. Öğrencilerin dersleri başarıyla tamamlamaları için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Tarihçe

13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2009/15546 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Teknoloji Fakültesi bünyesinde açılan ilk bölüm olup 2011-2012 eğitim-öğretim yılında eğitim vermeye başlamıştır.

Program Profili

Bu programın amacı; ağaçişleri endüstrisi ve bu endüstriye malzeme ve makine sağlayan tüm alanlar ile ilgili“AĞAÇİŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ” yetiştirmektir. Bu eğitimingenel çerçevesi; masif malzeme, kaplama, lamine malzeme, ahşap esaslı paneller, mobilya, tüm ahşap konstrüksiyon elemanları ile ilgili tasarım, planlama ve üretime ait mühendislik bilgi, beceri ve yetkinliklerinin kazandırılmasını kapsmaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Ağaçişleri endüstrisinde, üretimde kullanılan malzemeleri, yardımcı gereçleri ve makinaları tanımak ve kullanmak
2- Ağaçişleri endüstrisinde etkili faktörleri analiz ederek ürün tasarımı yapmak
3- Ağaçişleri endüstrisinde tasarım ve üretimde kullanılan yazılımları ve teknolojik kaynakları kullanmak
4- Ağaçişleri endüstrisinde üretim süreçlerini belirlemek
5- Kalite, güvence ve standartlarını takip etmek ve uygulamak
6- Ağaçişleri endüstrisinde ürün mühendisliğinin temel prensiplerini tanımak ve alanında uygulamak
7- Alanındaki iş güvenliği ilkelerini bilmek ve uygulamak
8- Alanında işletme kurulmasına yönelik fizibilite çalışması yapmak
9- Alanında işletme yöneticiliği yapmak
10- Alanında ürün pazarlama sürecini analiz etmek
11- İş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümsemek, alanında bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ve uygulamak
12- Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yöntemlerini aktif olarak kullanmak
13- Alanında yapılan akademik çalışmaları mesleki gelişimi için takip etmek, mesleki iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik bilimsel ve sosyal etkinlikler düzenlemek
14- Bir yabancı dili kullanarak alanı ile ilgili bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)
15- Endüstri mühendisliğinin analitik ve sistem düşüncesini de içeren temel prensiplerini uygulayarak ağaçişleri endüstrisindeki problemleri çözmek
16- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere dönem içinde uygulanan ara sınavların not ortalamasının %40'ı ve final sınavı notunun %60'ı geçme notunu oluşturmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Zorunlu ve seçmeli deslerden oluşan 240 AKTS' lik ders kredisinin tamamlanması ve 4.00 diploma notu üzerinden en az "2.00" sağlayan öğrenciler bu programdan mezun olmaya hak kazanacaktır.

Mezun İstihdamı

“AĞAÇİŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ” sektörel avantajlar nedeniyle, geniş bir yelpazede yer alan firma birimlerinde, fonksiyonel olarak istihdam edilebilirler. Bu alanlar, örnek olarak: • Ürün Tasarımı • Ürün Yönetimi • Ürün Geliştirme ve Konstrüksiyon • Üretim Planlama ve Yönetimi • Kaynak Planlama ve Tedarik • Üretim Merkezlerinin Teknik Planlaması • İş Etüdü ve Gelişimi • Kalite Kontrolü ve Yönetimi • AR-GE • Fizibilite ve İşyeri Kurma • Personel Eğitimi • Üretim, Kurulum ve Servis Yönetimi • Proje Yönetimi

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, gerekli koşulları sağlamaları halinde lisans üstü eğitime devam edebilmektedirler.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Mehmet ÇOLAK

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Erkan AVCI

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AEM1003 Ağaç Malzeme Teknolojisi I Zorunlu 3 0 4
ENF1805 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 3 0 3
FİZ1801 Genel Fizik I Zorunlu 2 2 4
KİM1801 Genel Kimya Zorunlu 2 2 4
MAT1801 Genel Matematik I Zorunlu 3 1 4
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
YDB1811 İngilizce I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1813 Almanca I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1815 Fransızca I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
İKT1803 İktisada Giriş Zorunlu 3 0 4
İSG1801 İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AEM1004 Ahşap Yapılar ve Konstrüksiyonlar Zorunlu 3 0 4
AEM1006 Teknik Çizim ve Tasarı Geometri Zorunlu 2 2 4
AEM1008 Ağaç Malzeme Teknolojisi II Zorunlu 3 0 4
ENF1910 Web Sayfası Tasarımı Seçmeli 3 0 3
ENF1960 Bilgisayar Destekli Tasarım Seçmeli 3 0 3
ENF1980 Programlama Dilleri Seçmeli 3 0 3
FİZ1802 Genel Fizik II Zorunlu 2 2 4
MAT1802 Genel Matematik II Zorunlu 3 1 4
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB1812 İngilizce II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1814 Almanca II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1816 Fransızca II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
İSG1802 İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AEM2001 Üretim Teknikleri I Zorunlu 2 2 3
AEM2003 Malzeme Mekaniği Zorunlu 3 0 5
AEM2007 Bilgisayar Destekli Ürün Tasarımı Zorunlu 2 2 5
AEM2501 Ağaçişleri İşleme Makineleri I Seçmeli 3 0 5
AEM2503 Güvenli Çalışma İlkeleri Seçmeli 3 0 2
AEM2505 Teknik İngilizce Seçmeli 3 0 2
AEM2507 Kara Kalem Seçmeli 3 0 2
AEM2509 Temel Tasarım Seçmeli 3 0 5
ATB2801 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
IST2801 Mühendislikte İstatistik Zorunlu 2 0 3
YDB2811 İngilizce III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2813 Almanca III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2815 Fransızca III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AEM2002 Üretim Teknikleri II Zorunlu 2 2 3
AEM2004 Tasarım Proje I Zorunlu 3 0 3
AEM2006 Zorunlu Meslek Stajı Zorunlu 0 0 8
AEM2502 Malzeme Mukavemeti Seçmeli 3 0 4
AEM2504 Ağaç İşleri İşleme Makineleri II Seçmeli 3 0 5
AEM2506 Yapıştırıcılar Seçmeli 3 0 4
AEM2508 Mesleki İngilizce Seçmeli 3 0 3
AEM2510 Ağaç Malzeme Koruma Teknikleri Seçmeli 3 0 3
AEM2512 Sanat Tarihi Seçmeli 3 0 3
ATB2802 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
YDB2812 İngilizce IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2814 Almanca IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2816 Fransızca IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AEM3001 Ağaçişleri Endüstrisinde Yöneylem Araştırması Zorunlu 3 0 4
AEM3003 Bilgisayar Destekli Üretim (CAM) Zorunlu 3 0 4
AEM3005 Tasarı Proje II Zorunlu 2 2 4
AEM3007 Üst Yüzey İşlemleri Zorunlu 2 2 5
AEM3009 İş Etüdü Zorunlu 3 0 4
AEM3501 Kumanda Tekniği Seçmeli 3 0 4
AEM3503 Gereç Teknolojisi Seçmeli 3 0 5
AEM3505 Kurutma ve Buharlama Teknikleri Seçmeli 3 0 4
AEM3507 Ağaç Malzeme Zararlıları Seçmeli 3 0 5
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AEM3002 İşyeri Eğitimi Zorunlu 5 35 22
AEM3008 Zorunlu Meslek Stajı Zorunlu 0 0 8
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AEM4001 Bitirme Çalışması I Zorunlu 0 4 4
AEM4002 Bitirme Çalışması II Zorunlu 0 4 4
AEM4003 Üretim Planlaması I Zorunlu 3 0 5
AEM4005 Kalite Yönetimi Zorunlu 3 0 5
AEM4501 Bileme ve Bakım Teknikleri Seçmeli 2 2 5
AEM4503 Mobilyada Ergonomi Seçmeli 3 0 3
AEM4505 Döşeme Teknolojisi Seçmeli 3 0 4
AEM4507 Mobilya Stilleri Seçmeli 3 0 3
AEM4509 Yeni Ürün Geliştirme Seçmeli 2 2 5
AEM4511 Ahşap Ürünlerin Pazarlanması Seçmeli 3 0 4
AEM4513 Bilimsel Araştırmada Raporlama Teknikleri Seçmeli 3 0 3
AEM4515 İç Mimari Elemanları Seçmeli 3 0 4
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AEM 4001 Bitirme Çalışması I Zorunlu 0 4 4
AEM 4002 Bitirme Çalışması II Zorunlu 0 4 4
AEM4004 Üretim Planlaması II Zorunlu 3 0 5
AEM4006 Maliyet Analizi Zorunlu 3 0 4
AEM4008 Üretim Sistemleri Zorunlu 3 0 5
AEM4502 Meslek Etiği Seçmeli 3 0 3
AEM4504 Mobilyada Performans Testleri Seçmeli 3 0 5
AEM4506 Ahşap Yapılarda Restorasyon Seçmeli 3 0 4
AEM4508 Yüzey Süsleme Teknikleri Seçmeli 2 2 4
AEM4510 Teknik İletişim Seçmeli 3 0 3
AEM4514 Ağaçişleri Endüstrisinde Girişimcilik Seçmeli 3 1 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Ağaç Malzeme Teknolojisi I3422542454553232
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı4545455544444444
Genel Fizik I2243545322544344
Genel Kimya2334533454232244
Genel Matematik I5343442435434232
Türk Dili I3323423445525224
İngilizce I3323224345544523
Almanca I4555454544444444
Fransızca I4454545454455445
İktisada Giriş3335445322434242
İş Sağlığı ve Güvenliği I5445535332342133
                 
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Ahşap Yapılar ve Konstrüksiyonlar5334345345222344
Teknik Çizim ve Tasarı Geometri4324233334322445
Ağaç Malzeme Teknolojisi II2232233444545323
Web Sayfası Tasarımı3333344444443333
Bilgisayar Destekli Tasarım3434343034343434
Programlama Dilleri3434333444443334
Genel Fizik II3323244233444552
Genel Matematik II2323232344345445
Türk Dili II3333333334423544
İngilizce II3333232443445532
Almanca II3333333343343522
Fransızca II3333333333344522
İş Sağlığı ve Güvenliği II5445535332342133
                 
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Üretim Teknikleri I5542343445234544
Malzeme Mekaniği4335354434434444
Bilgisayar Destekli Ürün Tasarımı4444433333334444
Ağaçişleri İşleme Makineleri I4545435545544332
Güvenli Çalışma İlkeleri4343345544333433
Teknik İngilizce4533334533444433
Kara Kalem4533353445453343
Temel Tasarım4354243355422244
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2222352224434224
İngilizce III2232234233244544
Almanca III3223224233424545
Fransızca III2322242332424544
                 
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Üretim Teknikleri II4535443344322324
Tasarım Proje I3334334532524322
Zorunlu Meslek Stajı5545435445443443
Malzeme Mukavemeti3334334553255234
Ağaç İşleri İşleme Makineleri II5545342433254423
Yapıştırıcılar3343353422342542
Mesleki İngilizce4553343334223422
Ağaç Malzeme Koruma Teknikleri5553544345323222
Sanat Tarihi3221232233322443
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2222352224433212
İngilizce IV2221223322324544
Almanca IV2223242434324544
Fransızca IV2232122331234544
                 
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Ağaçişleri Endüstrisinde Yöneylem Araştırması2345433243232244
Bilgisayar Destekli Üretim (CAM)4554503322342234
Tasarı Proje II3453252232542343
Üst Yüzey İşlemleri5554342232433244
İş Etüdü5454443534223232
Kumanda Tekniği5455332234432232
Gereç Teknolojisi5453432224332322
Kurutma ve Buharlama Teknikleri5423453223243352
Ağaç Malzeme Zararlıları5453542234522234
                 
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
İşyeri Eğitimi5354342245542233
Zorunlu Meslek Stajı4355545543342453
                 
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Bitirme Çalışması I3232232323555454
Bitirme Çalışması II2322322322545545
Üretim Planlaması I5443234454232244
Kalite Yönetimi4242442223553245
Bileme ve Bakım Teknikleri5243455222342252
Mobilyada Ergonomi5452343222432254
Döşeme Teknolojisi4454334222342245
Mobilya Stilleri4542342232450232
Yeni Ürün Geliştirme4455442232342324
Ahşap Ürünlerin Pazarlanması4345543453543323
Bilimsel Araştırmada Raporlama Teknikleri2222323325455433
İç Mimari Elemanları5453553224432344
                 
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Bitirme Çalışması I4545454544444444
Bitirme Çalışması II4544444444444445
Üretim Planlaması II2232232554544253
Maliyet Analizi5332453223242354
Üretim Sistemleri4554354523324433
Meslek Etiği3223432232554543
Mobilyada Performans Testleri5442342113454354
Ahşap Yapılarda Restorasyon4332452223552342
Yüzey Süsleme Teknikleri5445334533243322
Teknik İletişim2242322321455555
Ağaçişleri Endüstrisinde Girişimcilik2232242455343242
                 
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık