English
Muğla Meslek Yüksekokulu Aşçılık(İKMEP)

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Aşçılık alanında önlisans diploması verilir. Kazanılan derece, Yaşamboyu Öğrenim (EQF-LLF) için Avrupa Nitelikler Çerçevesi’nde belirlenmiş 5. seviye yeterliliklerini karşılamaktadır.

Kabul Koşulları

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve ÖSYM’nin uyguladığı merkezi sınavın ilgili alanından yeterli puanı almış olması gerekmektedir. Programın çalışma şekli tam zamanlıdır.

Yeterlilik Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek; bununla birlikte mevcut uygulamadaki 60 gün süreli staj uygulamasını başarı ile tamamlamaktır. Ön lisans Derecesi almak için azami öğrenim süresinde sınırlama yoktur.

Önceki Öğrenim

“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Tarihçe

2004-2005 eğitim-öğretim yılında Aşçılık programı örgün öğretim olarak faaliyete başlamıştır. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında da ikinci öğretime öğrenci alınmıştır.

Program Profili

Aşçılık yiyecek-içecek sektörü içinde bir hizmet endüstrisidir. Yiyecek-içecek sektörü çok değişik alanlarda faaliyet göstermektedir. Yiyecek-içecek sektörü faaliyet gösterdiği alanlarda insanların temel gereksinimlerini karşılarken, uluslararası alanda ülkenin tanıtılması da sağlamaktadır. Günümüzde artan yiyecek içecek işletmeleri, nitelikli eleman gereksinimini de yaratmaktadır. Aşçılık Programı; otel, lokanta, yemek fabrikası, fast-food, pastane vb yerlerde yiyecek-içecek hazırlayan ve sunumunu sağlayan, bir iş planını uygulayabilen, koku ve tat alma duyusu gelişmiş, çabuk ve düzenli çalışabilen, dikkatli ve titiz, sorumluluk duygusu yüksek, hijyen ve sağlık konularına dikkat eden, yurt içi ve yurt dışı yiyecek içecek işletmelerinde aranan insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, öğrenimleri boyunca aşçılık alanının temel ilkelerini ve mesleği ile ilgili çağdaş teknolojilerin önemini kavrayacak, alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini, aşçı olarak hukuki sorumluluğunu bilecek bir eğitim programı ile yetiştirileceklerdir.

Program Yeterlilikleri

1- 1. Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını anlama becerisine sahiptir.
2- 2. Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak yeme-içme ile ilgili olguları açıklama ve analiz etme becerisine sahiptir.
3- 3. Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
4- 4. Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az Aşçılık alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
5- 5. Temel düzeyde bilgisayar yazılımları ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
6- 6. Menü planlama, pişirme yöntemleri, dünya mutfakları, yöresel mutfaklar gibi çeşitli konularda bilgi ve yöntemler hakkında fikir sahibidir ve bu bilgi ve yöntemleri mesleki gelişime yönelik kullanabilecektir.
7- 7. Yiyecek içecek terminolojisine hâkimdir.
8- 8. Sosları hazırlayabilir ve bunları kullanarak yeni lezzetler oluşturabilir.
9- 9. Türk mutfağının inceliklerine hâkimdir ve Türk yemeklerini hatasız hazırlayabilir.
10- 10. Yöresel mutfak bilgisine ve uygulama becerisine sahiptir.
11- 11. Değişik ülke mutfaklarının yemeklerini hazırlayabilir.
12- 12. Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
13- 13. Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli mesleki bilgilere sahip aşçılar olarak takım çalışması yürütebilir ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilir.
14- 14. İyi iletişim kurabilir.
15- 15. Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilir; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilir.
16- 16. Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgilere sahibidir.
17- 17. Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
18- 18. Değişime ve yeniliğe açıktır.
19- 19. Mesleki özgüvene sahiptir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrencinin derslere, uygulamalara, laboratuvar, proje, atölye, dönem içi çalışmaları, mezuniyet çalışmalarına katılmak zorundadır. Teorik derslerin en az %70 uygulamalı ve laboratuvar çalışmalarının en az %80 katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Öğrenciler teorik derslerde devam koşulunu yerine getirene kadar ilgili dersi tekrar etmek zorundadır. Sınavlar genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak öğretim elemanı sözlü yapılmasına da karar verebilir. Derslerin içeriğine göre bilgi formu üzerinde belirtilmek şartıyla öğrenciler proje çalışmasına da yönlendirilebilir. Derslerin sınavları dersi veren öğretim elemanı tarafından yapılmaktadır. Mazeret sınavları mazereti olan öğrencilere ara sınav bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili yönetim kurulu onayı ile yapılabilir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Aşçılık Programı’ndan mezun olanlar, “Aşçı” unvanını kazanarak; turistik belgeli işletmelerde, restoranlarda, yemek fabrikalarında (catering şirketlerinde), uçak-gemi-tren-otobüs-hastane mutfaklarında; aşçı başı, aşçı başı yardımcısı, kısım şefi, sos şefi, balık şefi, ızgara şefi, kızartmalar şefi, ızgara şefi, çorba şefi, sebze şefi, joker şef (değişim aşçısı), soğuk şefi, pastane şefi, kasap, dömi şefi, komi vb rütbelerle; araştırma şefi (test aşçısı), mutfak bilimcisi, yiyecek-içecek müdürü, yemek tedariği yöneticisi, mutfak yöneticisi, restoran denetçisi-koordinatörü, restoran müdürü vb kadrolarda çalışabilirler. Ayrıca yemek araştırmacısı, yemek yazarı, gıda işleyicisi, yemek stilisti, yemek mimarı, menü geliştirici, tarif geliştirici, yiyecek-içecek eğiticisi vb isimler altında da topluma hizmet sunabilmektedirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavından geçerli not almaları ve YÖK’ün çerçeve yönetmeliği-Fakülte/Yüksekokulların belirlemiş olduğu kontenjanlar dâhilinde; Aile ve Tüketici Bilimleri, Beslenme ve Diyetetik, Gastronomi, Gastronomi Mutfak Sanatları, Mutfak Sanatları ve Yönetimi, Yiyecek İçecek İşletmeciliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

Eğitim Türü

Ön lisans

Bölüm Başkanı

Öğr.Gör.Dr. MEHMET ÖZBEK

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör.Dr. MEHMET ÖZBEK

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
AŞÇ1001 PİŞİRME YÖNTEMLERİ I Zorunlu 2 3 4
AŞÇ1003 MUTFAKTA KALİTE YÖNETİMİ Zorunlu 5 0 4
AŞÇ1005 MUTFAK ORGANİZASYONU Zorunlu 4 0 3
AŞÇ1497 MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 4
AŞÇ1501 MESLEKİ MATEMATİK Seçmeli 2 0 3
AŞÇ1503 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
BRY1801 DOSYALAMA VE ARŞİVLEME Seçmeli 2 0 3
BİP1801 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 0 3
RTV1801 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 3
SGP1801 İLKYARDIM Seçmeli 2 0 3
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
AŞÇ1002 PİŞİRME YÖNTEMLERİ II Zorunlu 2 3 4
AŞÇ1004 MUTFAK PLANLAMA Zorunlu 5 0 4
AŞÇ1006 MENÜ PLANLAMA I Zorunlu 3 0 3
AŞÇ1498 MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 4
AŞÇ1502 HİJYEN VE SANİTASYON Seçmeli 2 0 3
AŞÇ1504 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 3
BİP1802 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 0 3
SGP1804 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 3
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
TOİ1802 KONUK İLETİŞİMİ Seçmeli 3 0 3
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AŞÇ2001 SOĞUK MUTFAK Zorunlu 2 2 4
AŞÇ2003 YÖRESEL MUTFAKLAR Zorunlu 2 4 5
AŞÇ2005 MUTFAK ÜRÜNLERİ Zorunlu 2 4 5
AŞÇ2007 MESLEKİ YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 2
AŞÇ2497 MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 4
AŞÇ2501 ZİYAFET MUTFAĞI Seçmeli 2 2 4
TOİ2801 OTEL İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 2 0 4
TOİ2803 YİYECEK İÇECEK SERVİSİ Seçmeli 2 2 4
İŞY2803 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 1 1 3
İŞY2805 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2809 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2813 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AŞÇ2002 PASTANE ÜRÜNLERİ Zorunlu 2 4 5
AŞÇ2004 DÜNYA MUTFAKLARI Zorunlu 2 4 5
AŞÇ2006 MUTFAK ÇEŞİTLERİ Zorunlu 1 4 4
AŞÇ2008 MESLEKİ YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 2
AŞÇ2498 MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 4
AŞÇ2502 KONUK İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 1 3
AŞÇ2504 SÜSLEME SANATI Seçmeli 2 2 4
AŞÇ2506 MENÜ PLANLAMA II Seçmeli 3 0 3
TOİ2802 ŞARAP SERVİSİ Seçmeli 2 2 4
TOİ2804 GÖSTERİ SERVİSİ Seçmeli 2 2 4
İŞY2802 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR Seçmeli 2 0 3
İŞY2814 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I                   
PİŞİRME YÖNTEMLERİ I                   
MUTFAKTA KALİTE YÖNETİMİ                   
MUTFAK ORGANİZASYONU                   
MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)                   
MESLEKİ MATEMATİK                   
MESLEK ETİĞİ                   
DOSYALAMA VE ARŞİVLEME                   
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I                   
İLETİŞİM                   
İLKYARDIM                   
TÜRK DİLİ I                   
İNGİLİZCE I                   
ALMANCA I                   
FRANSIZCA I                   
                    
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II                   
PİŞİRME YÖNTEMLERİ II                   
MUTFAK PLANLAMA                   
MENÜ PLANLAMA I                   
MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)                   
HİJYEN VE SANİTASYON                   
İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI                   
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II                   
ÇEVRE KORUMA                   
TÜRK DİLİ II                   
KONUK İLETİŞİMİ                   
İNGİLİZCE II                   
ALMANCA II                   
FRANSIZCA II                   
                    
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19
SOĞUK MUTFAK                   
YÖRESEL MUTFAKLAR                   
MUTFAK ÜRÜNLERİ                   
MESLEKİ YABANCI DİL I                   
MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)                   
ZİYAFET MUTFAĞI                   
OTEL İŞLETMECİLİĞİ                   
YİYECEK İÇECEK SERVİSİ                   
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ                   
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ                   
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ                   
İŞLETME YÖNETİMİ I                   
                    
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19
PASTANE ÜRÜNLERİ                   
DÜNYA MUTFAKLARI                   
MUTFAK ÇEŞİTLERİ                   
MESLEKİ YABANCI DİL II                   
MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)                   
KONUK İLİŞKİLERİ                   
SÜSLEME SANATI                   
MENÜ PLANLAMA II                   
ŞARAP SERVİSİ                   
GÖSTERİ SERVİSİ                   
KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR                   
İŞLETME YÖNETİMİ II                   
                    
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık