English
Muğla Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret(İKMEP)

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere dış ticaret alanında Önlisans Derecesi verilir.

Kabul Koşulları

Türkiye’deki herhangi bir yükseköğretim kurumunda ön lisans programında öğrenim görebilmek için, öğrencilerin, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ulusal öğrenci seçme sınavına girmeleri zorunludur. Öğrenciler, bu sınavdan aldıkları puana (YGS-6) göre, ÖSYM tarafından tercihleri doğrultusunda bu programlara yerleştirilirler.

Yeterlilik Koşulları

Dış Ticaret alanında önlisans derecesini elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması olması gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği ve AKTS karşılığı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde verilen derse uygun olması ve ilgili fakülte / enstitü / yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Tarihçe

2001-2002 eğitim-öğretim yılından Dış Ticaret programı örgün öğretim olarak faaliyete başlamıştır. 2003-2004 eğitim-öğretim yılında da ikinci öğretime öğrenci alınmıştır. Dış Ticaret programında 40 normal öğretim ve 40 ikinci öğretim olmak üzere toplam 80 öğrenci kontenjanı bulunmaktadır. Ayrıca Dış Ticaret programında 1 öğretim üyesi 2 öğretim elemanı olmak üzere toplam 3 akademik personel görev yapmaktadır.

Program Profili

Dış Ticaret günümüz küresel piyasa ortamında başta küçük ölçekli işletmeler olmak üzere, ihracat pazarlamasında faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyacı olan gümrük mevzuatı, dış ticaret ve kambiyo mevzuatına hakim pratik bilgilerle donatılmış eleman ihtiyacını karşılar. Ülkemizin dış ticaretinin önemli bir bölümünü Avrupa Birliği üyesi ülkelerle yapması ve AB’ye uyum sürecinde mevzuatların uyumlaştırılması süreci nedeniyle iki yıllık program süresince, öğrencilerimiz AB mevzuatı ve entegrasyonu, dış ticaret politikaları konularında bilgilendirilir ve dış ticaret terminolojisi kapsamında mesleki yabancı dil eğitimi verilir. Dış Ticaret programdan mezun olan öğrenciler dış ticaretle uğraşan işletmelerde, bankaların kambiyo bölümlerinde, AB temsilciliklerinde, gümrük müşavirliklerinde, nakliye firmalarında ve sınavlarda başarılı oldukları takdirde B karnesi alarak “Gümrük Müşavir Yardımcısı” ünvanı ile çalışabilmektedirler. Bu bölümü bitiren mezunlarımız Avrupa Birliği İlişkileri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler, Ekonomi ve Finans, Ekonomi, İktisat, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, Lojistik Yönetimi, Sermaye Piyasası, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Bankacılık ve Sigortacılık, Bankacılık ve Finans alanlarına geçiş yapabilirler.

Program Yeterlilikleri

1- 1. Uluslararası ticaretin başlıca teorilerine ve terminolojisine vakıf olabilmek
2- 2. Gümrük işlemlerine vakıf olabilmek
3- 3. Uluslararası finans ve muhasebe bilgisini iş hayatına uygulayabilmek
4- 4. Bilgisayar ve gerekli paket program kullanım becerisine sahip olabilmek
5- 5. Uluslararası pazarlamanın temel mantığını kazandırabilmek
6- 6. Dış ticaret ile ilgili belgelerin neler olduğunu bilmek ve düzenleyebilmek.
7- 7. Dış ticaret ile ilgili ulusal ve uluslararası kurumların neler olduğunu ve hangi faydaları sağladığını bilmek.
8- 8. Dış ticaret ile ilgili mevzuata hâkim olmak.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrenci derslere, uygulamalara, laboratuvar, proje, seminer, atölye, dönem içi çalışmaları, mezuniyet projelerine katılmak zorundadır. Teorik derslerin en az % 70 ve uygulamalı ve laboratuvar çalışmalarının ise en az % 80 katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Öğrenciler teorik derslerde devam koşulunu yerine getirene kadar ilgili dersi tekrar etmek zorundadır. Sınavlar genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak, öğretim elemanı sözlü sınav yapılmasına da karar verebilir. Derslerin içeriğine göre, bilgi formu üzerinde belirtilmek şartıyla öğrenciler proje çalışmasına da yönlendirilebilir. Derslerin sınavları dersi veren öğretim elemanları tarafından yapılmaktadır. Mazeret sınavları mazereti olan öğrencilere ara sınav bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili yönetim kurulu onayı ile yapılabilir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Mezunlar, dış ticaret ve finans sektöründe faaliyet gösteren çok çeşitli kurumlarda (bankalar, şirketlerin ithalat, ihracat ve finansman bölümleri, uluslararası lojistik firmaları, aracı kurumlar, sigorta şirketleri vb.) yönetici ya da uzman olarak çalışabilmektedirler. Mezunlarımız ayrıca ilgili kamu kuruluşlarının (Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu vb.) kadrolarında istihdam edilebilmektedirler. Bununla birlikte, mezunlar Gümrük Müşavir yardımcısı olabilmektedirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Eğer mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı olurlarsa (Dikey geçiş sınavı ÖSYM tarafından yapılır) ilgili fakülteye geçebilirler.

Eğitim Türü

Önlisans

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Gülay HIZ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör.Dr. Mustafa BABADAĞ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
BİP1803 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ I Zorunlu 3 0 3
DŞT1001 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I Zorunlu 3 0 4
MUH1801 GENEL MUHASEBE I Zorunlu 3 1 4
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
İŞY1811 TEMEL HUKUK Zorunlu 3 0 4
İŞY1813 MİKRO EKONOMİ Zorunlu 3 0 3
İŞY1815 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
BİP1802 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II Seçmeli 2 0 3
DŞT1002 DIŞ TİCARET İŞLEMLER-2 Zorunlu 3 0 4
DŞT1004 GÜMRÜK İŞLEMLERİ Zorunlu 3 0 3
DŞT1006 ULUSLAR ARASI TİCARET HUKUKU Zorunlu 3 0 3
DŞT1498 MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 5
DŞT1502 SERBEST BÖLGELER Seçmeli 3 0 3
PZR1802 PAZARLAMA İLKELERİ Seçmeli 3 0 3
RTV1802 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 3
SGP1804 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 3
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
İŞY1814 MAKRO EKONOMİ Zorunlu 3 0 3
İŞY1816 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
İŞY1838 TİCARİ MATEMATİK Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
DŞT2001 ULUSLAR ARASI İKTİSAT-1 Zorunlu 3 0 3
DŞT2003 ULUSLAR ARASI FİNANSMAN Zorunlu 2 0 3
DŞT2005 MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 4
DŞT2007 LOJİSTİK Zorunlu 3 0 4
DŞT2009 MESLEKİ YABANCI DİL Zorunlu 3 0 4
DŞT2501 TÜRKİYE EKONOMİSİ VE AB Seçmeli 2 0 3
DŞT2503 İHRACAT TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
DŞT2505 ULUSLARARASI EKON.KURULUŞLAR Seçmeli 2 0 3
DŞT2507 BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ Seçmeli 3 0 3
PZR2803 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2805 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2807 TİCARET HUKUKU Seçmeli 3 0 3
İŞY2813 İŞLETME YÖNETİMİ-1 Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
DŞT2002 ULUSLAR ARASI İKTİSAT-2 Zorunlu 3 0 3
DŞT2004 ULUSLAR ARASI PAZARLAMA Zorunlu 3 0 3
DŞT2006 DIŞ TİCARET PAKET PROG.UYG. Zorunlu 3 0 4
DŞT2008 ELEKTRONİK TİCARET Zorunlu 3 0 3
DŞT2498 MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 5
DŞT2502 DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON Seçmeli 2 0 3
DŞT2504 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
MUH2804 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Seçmeli 2 0 3
PZR2814 SATIŞ SAHA PLANLAMASI Seçmeli 2 0 3
PZR2816 PERAKENDE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
SGP2802 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 3
İŞY2802 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR Seçmeli 2 0 3
İŞY2804 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 2 0 3
İŞY2814 İŞLETME YÖNETİMİ-2 Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8
ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II        
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ I        
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I        
GENEL MUHASEBE I        
TÜRK DİLİ I        
İNGİLİZCE I        
ALMANCA I        
FRANSIZCA I        
TEMEL HUKUK        
MİKRO EKONOMİ        
İŞLETME YÖNETİMİ        
         
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8
ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II        
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II        
DIŞ TİCARET İŞLEMLER-2        
GÜMRÜK İŞLEMLERİ        
ULUSLAR ARASI TİCARET HUKUKU        
MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ)        
SERBEST BÖLGELER        
PAZARLAMA İLKELERİ        
İLETİŞİM        
ÇEVRE KORUMA        
TÜRK DİLİ II        
İNGİLİZCE II        
ALMANCA II        
FRANSIZCA II        
MAKRO EKONOMİ        
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ        
TİCARİ MATEMATİK        
         
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8
ULUSLAR ARASI İKTİSAT-1        
ULUSLAR ARASI FİNANSMAN        
MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ        
LOJİSTİK        
MESLEKİ YABANCI DİL        
TÜRKİYE EKONOMİSİ VE AB        
İHRACAT TEKNİKLERİ        
ULUSLARARASI EKON.KURULUŞLAR        
BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ        
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ        
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ        
TİCARET HUKUKU        
İŞLETME YÖNETİMİ-1        
         
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8
ULUSLAR ARASI İKTİSAT-2        
ULUSLAR ARASI PAZARLAMA        
DIŞ TİCARET PAKET PROG.UYG.        
ELEKTRONİK TİCARET        
MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ)        
DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON        
MESLEK ETİĞİ        
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ        
SATIŞ SAHA PLANLAMASI        
PERAKENDE YÖNETİMİ        
İLK YARDIM        
KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR        
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU        
İŞLETME YÖNETİMİ-2        
         
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık