English
Muğla Meslek Yüksekokulu Pazarlama(İKMEP)

Kazanılan Derece

Pazarlama Programı öğrenciler, derslerini başarıyla tamamladıktan ve diğer koşulları yerine getirdikten sonra ön lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Kabul Koşulları

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir

Yeterlilik Koşulları

Ön lisans Derecesi almak için azami öğrenim süresinde sınırlama yoktur.

Önceki Öğrenim

Yüksek Öğretim kurumlarına kayıt yaptırmış öğrencilerin farklı üniversiteler de önceden tamamlamış oldukları öğrenimlerinin tanınmasını talep etme hakkına sahiptir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenimlerinin tanınması için, kayıt yılının ilk haftası içinde ilgili birimine kendi transkript ve ders içeriklerini sunmalıdırlar

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu Pazarlama Programı 2005 yılında YÖK tarafından önerilmiştir. Pazarlama programı 2005-2006 öğretim yılından beri normal öğretim olarak eğitim vermektedir.

Program Profili

Pazarlama alanındaki nitelikli personel gereksinimini karşılamaktır. Bu eğitim sonucunda öğrencilerimiz; bir mala ya da hizmete ihtiyaç duyan müşteri ya da tüketicileri belirleme, istenen ürünün özellikleri ve kalitesi hakkında bilgi verebilme, pazarlama meslek elemanı olarak hukuki sorumlulukların bilinmesi, yönetim kademelerinde sorumluluk alabilme, emrinde çalışan kişilerin gözetim ve denetimini üstlenebilme, alanı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanabilme, mevcut ve potansiyel müşterileri ziyaret etme ve müşteri ilişkilerini geliştirme gibi pazarlama alanının temel yeterliliklerine sahip olacaktır.

Program Yeterlilikleri

1- Pazarlama Programı mezunları; iletişim, kitle iletişimi, pazarlama ve reklam bilgilerini reklamcılık problemlerini çözmede kullanabilme yeteneğinin geliştirilmesi, reklam kampanyaları ile ilgili planlama, tanımlama, modelleme ve çözme becerisi, stratejik bir hedef doğrultusunda bir süreci tasarlayabilme ve çözümleyebilme, reklamcılığın dönemsel süreçlerine ilişkin bilgi sahibi olma ve yorumlama, iletişim ve reklam alanına yönelik yasal düzenlemeleri yorumlayabilme alanlarında yeterlilik kazanmaktadırlar.
2- • Pazarlama programı iş hayatında şirketin ürünlerinin ve pazarlarının yönetimini üstlenebilecek, yöneticilere yardımcı olabilecek, kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek ve piyasanın ihtiyaç duyabileceği alanlarda katılımcı bir anlayışa sahip ve ekip ruhu ile donatılmış nitelikli bireyler yetiştirmek.
3- • Doğru yer, doğru zaman ve doğru ortamda alıcılara ulaşmak, onların ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçları karşılayacak mal ve hizmet üretimine destek olmaktır. Ayrıca, modern pazarlamanın geçerli olduğu günümüz ekonomik şartlarında müşteri memnuniyetinin sağlayacak bilgiler edinmek.
4- • Pazarlama konusunda bireysel donanıma ulaştırılmış, yaratıcılıkları geliştirilmiş, kurumsal bilgiye sahip bireylere yönelik yeterliliklerin kazandırılması ile mümkündür. Bu niteliklerin bireylere kazandırılması için öğrencileri işletmecilik ve yönetim anlayışı ile pazarlama faaliyetlerinin önem ve uygulaması çerçevesinde bilgilendirmek ve becerilerini geliştirmek.
5- • Bulunduğu bölgenin ekonomisini çok iyi tanımak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak.
6- • Pazarlama alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`i, uygulamaların ise en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2.0 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, FF ve FD notu alınmış hiçbir dersin kalmamış olması ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Pazarlama Programından mezun olan öğrenciler, özel sektördeki firmaların pazarlama departmanı, satış departmanı, pazarlama araştırması departmanı, reklâm departmanı, reklâm ve halkla ilişkiler ajansları, medya şirketleri, zincir mağazalar, elektronik ticaret şirketleri, turizm acenteleri, otel işletmeleri, bankaların ve çeşitli şirketlerin müşteri hizmetleri departmanlarında ve diğer pazarlama alanlarında çalışabilecekleri gibi kamusal alanda da KPSS sınavından geçerli puan alarak çalışma imkânı bulabilmektedirler. Mezunlar bu alanlarda yönetici, sorumlu, uzman veya eleman sıfatlarıyla çalışabilmektedirler

Bir Üst Dereceye Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş sınavından yeterli not almaları koşuluyla ilgili alanlarda lisans programlarına başvurabilirler. Öğrencilerin dikey geçiş yapabilecekleri lisans dereceleri; • İşletme • İşletme – Ekonomi • İşletme Enformatiği • Pazarlama • İletişim • Uluslararası İşletmecilik • Uluslararası Ticaret • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik • Uluslararası Ticaret ve Finans • Lojistik Yönetimi • Halkla İlişkiler • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık • Halkla İlişkiler • Reklamcılık • Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

Eğitim Türü

Tam zamanlı.

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Kübra KARAOSMANOĞLU

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Kübra KARAOSMANOĞLU

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK.TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
MAP1801 MATEMATİK I Zorunlu 2 0 2
PZR1001 PAZARLAMA İLKELERİ Zorunlu 4 1 6
RTV1801 İLETİŞİM Zorunlu 2 0 3
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
İŞY1801 İŞLETME YÖNETİMİ I Zorunlu 3 0 3
İŞY1807 TEMEL HUKUK Zorunlu 2 0 3
İŞY1817 İSTATİSTİK Zorunlu 2 1 3
İŞY1819 EKONOMİ Zorunlu 2 1 4
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLKELERİ. VE İNK.TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
BİP1820 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 3 0 3
MAP1802 MATEMATİK II Zorunlu 2 0 2
MUH1806 GENEL MUHASEBE I Seçmeli 3 0 3
PZR1498 MESLEK STAJI ( 20 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 5
PZR1502 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 3
RTV1804 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA Seçmeli 2 0 3
SGP1804 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 3
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
İŞY1812 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKN. Seçmeli 2 0 3
İŞY1816 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
İŞY1820 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
İŞY1834 İŞLETME YÖNETİMİ II Zorunlu 2 0 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
DŞT2803 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I Seçmeli 2 1 3
MUH2811 BİLG. MUHASEBE YAZILIMLARI Zorunlu 2 2 4
PZR2001 PAZARLAMA İLETİŞİM TEKN. Zorunlu 3 1 4
PZR2003 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 2
PZR2005 GLOBAL PAZARLAMA Zorunlu 3 0 3
PZR2007 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI Zorunlu 2 1 4
PZR2009 SATIŞ YÖNETİMİ Zorunlu 4 0 4
PZR2501 MESLEKİ YAZIŞMALAR Seçmeli 2 1 3
PZR2503 MESLEKİ YABANCI DİL Seçmeli 1 1 3
PZR2507 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2807 TİCARET HUKUKU Seçmeli 3 0 3
İŞY2811 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
DŞT2802 İHRACAT TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
DŞT2804 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ II Seçmeli 2 1 3
PZR2002 PAZARLAMA MEVZUATI Zorunlu 2 0 2
PZR2004 MARKA YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 2
PZR2006 PERAKENDE YÖNETİMİ Zorunlu 2 1 5
PZR2008 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Zorunlu 2 1 3
PZR2010 ELEKTRONİK PAZARLAMA Zorunlu 1 1 2
PZR2012 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 2
PZR2498 MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 5
PZR2502 TURİZM PAZARLAMASI Seçmeli 2 1 3
PZR2504 SATIŞ SAHA PLANLAMASI Seçmeli 1 1 3
PZR2506 TELEVİZYON REKLAMCILIĞI Seçmeli 2 1 3
SGP2802 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 3
İŞY2802 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK.TARİHİ I      
MATEMATİK I      
PAZARLAMA İLKELERİ      
İLETİŞİM      
TÜRK DİLİ I      
İNGİLİZCE I      
ALMANCA I      
FRANSIZCA I      
İŞLETME YÖNETİMİ I      
TEMEL HUKUK      
İSTATİSTİK      
EKONOMİ      
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6
ATATÜRK İLKELERİ. VE İNK.TARİHİ II      
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I      
MATEMATİK II      
GENEL MUHASEBE I      
MESLEK STAJI ( 20 İŞGÜNÜ)      
HALKLA İLİŞKİLER      
ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA      
ÇEVRE KORUMA      
TÜRK DİLİ II      
İNGİLİZCE II      
ALMANCA II      
FRANSIZCA II      
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKN.      
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ      
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ      
İŞLETME YÖNETİMİ II      
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I      
BİLG. MUHASEBE YAZILIMLARI      
PAZARLAMA İLETİŞİM TEKN.      
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ      
GLOBAL PAZARLAMA      
PAZARLAMA ARAŞTIRMASI      
SATIŞ YÖNETİMİ      
MESLEKİ YAZIŞMALAR      
MESLEKİ YABANCI DİL      
MESLEK ETİĞİ      
TİCARET HUKUKU      
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6
İHRACAT TEKNİKLERİ      
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ II      
PAZARLAMA MEVZUATI      
MARKA YÖNETİMİ      
PERAKENDE YÖNETİMİ      
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI      
ELEKTRONİK PAZARLAMA      
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ      
MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ)      
TURİZM PAZARLAMASI      
SATIŞ SAHA PLANLAMASI      
TELEVİZYON REKLAMCILIĞI      
İLK YARDIM      
KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI      
       
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık