English
Muğla Meslek Yüksekokulu Yapı Denetimi(İKMEP)

Kazanılan Derece

Yapı Denetimi bölümünden mezun olan öğrenciler "Yapı Denetim Teknikeri" ünvanını kazanırlar. Bu bölümden mezun olan öğrenciler, yapı denetim şirketlerinde, kamu kuruluşlarında, özel şirketlerde iş bulma imkânına sahiptirler. Öğrenciler, bölümümüzde sağlanan bilgi donanımları sayesinde yurt dışında da aynı şekilde yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşlarda iş imkanı bulabilirler

Kabul Koşulları

Yükseköğretime Geçiş Sınavı'ndan Bölüm için belirlenen minimum puanı almış olmak.

Yeterlilik Koşulları

Alanında önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Önceki Öğrenim

Daha önce başka bir Yüksek Öğretim Kurumunda öğrenim görmüş olan öğrencilerin önceki öğrenimi, Yüksekokul yönetim kurulunca tespit edilmiş intibak tablosu çerçevesinde tanınmaktadır. Bölümümüzde örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya veya tecrübeye dayalı (in-formal/non-formal ) öğrenme şu an itibariyle tanınmamaktadır. Ancak, Yükseköğretim programlarının tamamında yer alan Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca vd.) Türk dili ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Bilgi İletişim Teknolojisi Dersleri için her akademik dönem başında Muafiyet Sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Programı Bölümü'nde, 1994-1995 döneminde önlisans düzeyinde eğitim-öğretime başlanmıştır ve hâlen sürdürülmektedir. Bunun yanında 2000-2001 döneminden itibaren II. öğretimde de eğitim-öğretim verilmektedir. I. ve II. öğretime her yıl ortalama 40’ar öğrenci alınmaktadır. 2011-2012 döneminden itibaren bölümün adı Yapı Denetimi Programı olarak değiştirilmiştir. Yapı Denetimi Programı Bölümü'nün ders programı, teknik resim, bina bilgisi, arazi ölçümleri, statik hesaplamalar konularını kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. İlk iki yarıyılda zorunlu ve temel bilgileri kapsayan dersler, son iki yarıyılda ise öğrencilerin ilgi duydukları bilim alanlarında yoğunlaşmalarını sağlayan seçmeli dersler daha çok bulunmaktadır. Derslerde konular alanlarında uzman öğretim üyeleri tarafından yeterince ayrıntılı bir şekilde işlenmekte, uygulamalar yaptırılmaktadır. Bu bağlamda teknolojinin sunduğu imkânlardan (bilgisayar, tepegöz, slayt, video) yararlanılarak çağdaş anlamda bir öğrenme ortamı sağlanmaktadır. Ayrıca verilen araştırma ödevleriyle öğrencilerin daha derinlemesine bilgilenmesi sağlanmaktadır. Mezuniyet için, zorunlu ve seçmeli derslerden toplam 120 kredi gerekmektedir. İnşaat Programı Bölümü'nde şu anda 1 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi çalışmaktadır. Öğretim elemanları derslerinin yanında bilimsel araştırmalar yapmakta, alanlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde kongre ve sempozyumlara katılmaktadır. İnşaat Programı Bölümü'nde, "öğrenci merkezli" bir eğitim-öğretim anlayışı egemendir.

Program Profili

Bölümümüzün misyonu, inşaat sektörünün, ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman yetiştirilmesinde ve geliştirilmesine eğitim-öğretim ve bilim faaliyetleriyle katkıda bulunmaktır.

Program Yeterlilikleri

1- Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir.
2- Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümleri anlar.
3- Teknoloji alanında güncel teknikeri ve araçları ek teknik eğitim alarak uygular.
4- Teknik resim becerisini uygulamada etkin kullanır.
5- Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar.
6- Bireysel olarak veya takımlarla çalışır.
7- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.
8- Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek eğitim alarak kullanır.
9- Bilişim teknolojilerini kullanır, alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
10- Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar; orta ileri düzeyde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır.
11- Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
12- Teknolojik uygulamaların hukuksal sonuçları ve meslek etiği konusunda farkındalığa sahiptir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Verilen her bir ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. Ayrıca kısa sınav ve ödev değerlendirmesi de yapılabilir. Başarı notuna ara sınav, kısa süreli sınav ve ödevlerin etkisi %40, dönem sonu sınavının ise %60 oranındadır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun (2,00) üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Ara yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir. FF notu alan öğrenci başarısızdır, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek, 60 iş günü olan staj eğitimini başarıyla tamamlamış olmak ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Bu bölümden mezun olan öğrenciler, yapı denetim şirketlerinde, kamu kuruluşlarında, belediyelerde, özel şirketlerde iş bulma imkânına sahiptirler. Öğrenciler, bölümümüzde sağlanan bilgi donanımları sayesinde yurt dışında da aynı şekilde yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşlarda iş imkanı bulabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı’ndan geçerli not almaları koşuluyla lisans programlarda öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Ön lisans

Bölüm Başkanı

Yrd.Doç.Dr. KIVANÇ TOPÇUOĞLU

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. M.AFŞİN ERDOĞAN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK.TAR I Zorunlu 2 0 2
BİP1801 BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ I Zorunlu 2 0 3
MAP1801 MATEMATİK I Zorunlu 2 0 2
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
YPD1001 TEKNİK RESİM I Zorunlu 2 2 4
YPD1003 BİNA TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 1 4
YPD1005 YAPI MALZEMESİ VE DENEYLERİ Zorunlu 2 0 4
YPD1007 MEKANİK VE STATİK Zorunlu 3 0 3
YPD1497 MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 4
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TAR. II Zorunlu 2 0 2
BİP1802 BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ II Zorunlu 2 0 3
MAP1802 MATEMATİK II Zorunlu 2 0 2
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
YPD1002 TEKNİK RESİM II Zorunlu 2 2 4
YPD1004 BİNA TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 1 4
YPD1006 MUKAVEMET Zorunlu 3 0 3
YPD1008 YAPI STATİĞİ Zorunlu 3 1 4
YPD1498 MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 4
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ELK2807 YAPI ELEKTRİK TESİSAT BİLGİSİ Seçmeli 1 1 3
YPD2001 BETONARME YAPILAR Zorunlu 3 1 3
YPD2003 YAPI METRAJI ve MALİYETİ Zorunlu 3 1 3
YPD2005 BİNA BİLGİSİ ve İMAR MEVZUATI Zorunlu 3 0 3
YPD2007 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I Zorunlu 1 1 2
YPD2501 MAKET YAPIMI I Seçmeli 0 2 3
YPD2503 AHŞAP YAPILAR Seçmeli 1 1 3
YPD2505 LABORATUVAR UYGULAMALARI I Seçmeli 0 0 3
YPD2507 YAPILARDA HASAR TESPİTİ ve ONARIMI Seçmeli 1 1 3
YPD2509 YAPI DENETİM UYGULAMALARI Seçmeli 1 1 3
YPD2511 YALITIM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 1 1 3
YPD2513 MESLEKİ YABANCI DİL Seçmeli 2 0 3
YPD2515 İŞ VE İŞÇİ GÜVENLİĞİ Seçmeli 1 1 3
YPD2517 GAYRİMENKUL DEĞERLENDİRME Seçmeli 1 1 3
YPD2519 MESLEKİ MATEMATİK Seçmeli 2 0 3
YPD2797 MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 4
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YPD2002 ZEMİN MEKANİĞİ Zorunlu 3 1 4
YPD2004 TOPOĞRAFYA Zorunlu 3 1 4
YPD2006 BÜRO ve ŞANTİYE ORGANİZASYONU Zorunlu 2 1 3
YPD2502 MAKET YAPIMI II Seçmeli 0 2 3
YPD2504 ÇELİK YAPILAR Seçmeli 1 1 3
YPD2506 LABORATUVAR UYGULAMALARI II Seçmeli 0 0 3
YPD2508 TEMEL İNŞAATI Seçmeli 1 1 3
YPD2510 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II Seçmeli 1 1 3
YPD2512 YAPI PROJE UYGULAMALARI Seçmeli 1 1 3
YPD2514 YAPI DOĞ. ISIT. HAVA. ve SIH. TES. BİL. Seçmeli 1 1 3
YPD2516 DEPREME DAYANIKLI YAP. TASARIMI Seçmeli 1 1 3
YPD2518 YAPI MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
YPD2520 KALIP ve İSKELE Seçmeli 1 1 3
YPD2522 ÇAĞDAŞ YAPIM TEKNİKLERİ Seçmeli 1 1 3
YPD2798 MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 4
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK.TAR I            
BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ I            
MATEMATİK I            
TÜRK DİLİ I            
İNGİLİZCE I            
ALMANCA I            
FRANSIZCA I            
TEKNİK RESİM I            
BİNA TEKNOLOJİSİ I            
YAPI MALZEMESİ VE DENEYLERİ            
MEKANİK VE STATİK            
MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)            
             
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TAR. II            
BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ II            
MATEMATİK II            
TÜRK DİLİ II            
İNGİLİZCE II            
ALMANCA II            
FRANSIZCA II            
TEKNİK RESİM II            
BİNA TEKNOLOJİSİ II            
MUKAVEMET            
YAPI STATİĞİ            
MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)            
             
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
YAPI ELEKTRİK TESİSAT BİLGİSİ            
BETONARME YAPILAR            
YAPI METRAJI ve MALİYETİ            
BİNA BİLGİSİ ve İMAR MEVZUATI            
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I            
MAKET YAPIMI I            
AHŞAP YAPILAR            
LABORATUVAR UYGULAMALARI I            
YAPILARDA HASAR TESPİTİ ve ONARIMI            
YAPI DENETİM UYGULAMALARI            
YALITIM TEKNOLOJİSİ            
MESLEKİ YABANCI DİL            
İŞ VE İŞÇİ GÜVENLİĞİ            
GAYRİMENKUL DEĞERLENDİRME            
MESLEKİ MATEMATİK            
MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)            
             
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
ZEMİN MEKANİĞİ            
TOPOĞRAFYA            
BÜRO ve ŞANTİYE ORGANİZASYONU            
MAKET YAPIMI II            
ÇELİK YAPILAR            
LABORATUVAR UYGULAMALARI II            
TEMEL İNŞAATI            
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II            
YAPI PROJE UYGULAMALARI            
YAPI DOĞ. ISIT. HAVA. ve SIH. TES. BİL.            
DEPREME DAYANIKLI YAP. TASARIMI            
YAPI MESLEK ETİĞİ            
KALIP ve İSKELE            
ÇAĞDAŞ YAPIM TEKNİKLERİ            
MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)            
             
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık