English
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik(İKMEP)

Kazanılan Derece

Optisyenlik Programını başarı ile bitirenlere ‘OPTİSYEN’ unvanı verilir. Optisyen unvanı ile kendi optik mağazalarında veya diğer optik mağazalarda mesul müdürlük görevini yürütebilir, sektördeki cam-kaplama sanayi faaliyetlerinde görev alabilir veya gözlük yapan ve satan işletmelerde görev yapabilirler.

Kabul Koşulları

Optisyenlik Programına başvuracak olan aday öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre YGS-1 türünden aldıkları puana göre Optisyenlik Programına yerleşebilirler.

Yeterlilik Koşulları

Programda mevcut olan tüm derslerden ( toplam AKTS 120 karşılığı) tümünü başarıyla tamamlayan 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler Optisyen unvanı alarak mezun olmaya hak kazanır.

Önceki Öğrenim

Tüm geçiş işlemlerinde ilgili yasa ve yönetmelikler uygulanır.

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesinde Optisyenlik Programımız 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılından bu yana Eğitim-Öğretim faaliyetlerini başarı ile sürdürmektedir. Optisyenlik Programımızda alanında uzman öğreticiler ile çağın gerektirdiği mesleki ve bilgileri kazanmış sektörün önde gelen mezunlarını vermeye devam etmektedir.

Program Profili

Optisyenlik Programının amacı, göz hastalıkları uzmanı doktorlar tarafından verilen reçetelerde yazılı numaralı gözlük camlarını, her türlü lensleri, optik görme gereçlerini, gözlük çerçevelerini, koruyucu gözlükleri ve güneş gözlüklerini reçetedeki verilere uygun olarak hazırlayarak, görme gereci ihtiyacı olan kişiye adaptasyonunu sağlayan nitelikli Optisyen’ler yetiştirmektir. Programın öğrenim süresi 2 yıldır. Bu süreler içinde öğretilen teorik ve modern teçhizatlar ile verilen uygulamalı eğitimlerle öğrencilerin optisyenlik sektöründe kullanacakları bilgi ve becerilerin kazandırılıp, her yılsonunda yaz dönemi stajları ile bu becerilerini pekiştirmeleri sağlanmaktadır. Mezun olan tüm Optisyenlik öğrencileri sektöre hazır halde mezun edilmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Optisyenlik alanında, temel düzeyde kuramsal bilgilere sahip olur.
2- Optisyenlik alanı ile ilgili terimleri açıklar
3- Optisyenlik alanında temel düzeyde uygulamalı bilgiye sahip olur.
4- Optisyenlik alanındaki temel düzeyde bilgiyi uygulayabilme bilgisine sahip olur.
5- Optisyenlik alanında elde ettiği bilgiler doğrultusunda cihazlarla ilgili beklenmeyen bir durum ile karşılaştığında sorunları tanımlar.
6- Optisyenlik alanında eksik olan temel güvenlik eksikliklerini, sorunlarını tespit eder ve çözüm yollarını arar.
7- Optisyenlik alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
8- Yaşam boyu öğrenme bilincine, öğrenme gereksinimlerini belirler ve bilgi kaynaklarına ulaşır. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir
9- Optisyenlik alanı ile ilgili konularda sahip olduğu teknolojik bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10- Birey ve halk sağlığı iş güvenliği ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir, çevreyi tehdit eden risklerin farkında olur, çevre ve insan sağlığı koruma kurallarına uyar.
11- Optisyenlik alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanır, herhangi bir sorun karşısında ekip üyesi olarak görev alır.
12- Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen yetkinlikte olunmalıdır
13- Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme yeteneğine sahip olur.
14- Alanının gerektirdiği temel düzeyinde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
15- Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahip; insan vücudunun sistemleri ve temel yapıları ile anatomisine hakim olabilmelidir

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Uygulaması olan derslerde ise ara sınavın katkısı %20, uygulama sınavı %30, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (DD) ve üstünde harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait derslerden bütünleme sınavına girebilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Optisyen unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.

Mezun İstihdamı

Optisyenlik Programı mezunları, 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun esaslarına göre ‘‘Optisyen’’ unvanı ile istedikleri il veya ilçede, kendilerine ait Optisyenlik Müessesesi (Optik mağazası) açabilirler. Yine aynı kanunun ilgili maddesi hükümlerine göre istedikleri takdirde, özel veya tüzel şahıslara ait optik mağazalarında sorumlu mesul müdür olarak çalışabilirler. Veya gözlük camı ve çerçevesi imal eden veya ithal eden fabrika veya firmalarda çalışabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Önlisans eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde; Fen Fakültelerinin Fizik Bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.

Eğitim Türü

Önlisans

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Öge ARTAGAN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Yusuf SAMANCIOĞLU

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKE. ve İNK. TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
BİP1801 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 0 3
MAP1803 MATEMATİK I Seçmeli 2 0 3
OPS1001 GEOMETRİK OPTİK Zorunlu 3 0 3
OPS1003 OPTİSYENLİKTE MESLEK ESASLARI Zorunlu 3 0 3
OPS1005 FİZİK-I Zorunlu 3 0 3
RTV1801 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 3
SGP1807 ANATOMİ Zorunlu 3 0 3
SGP1815 FİZYOLOJİ Zorunlu 3 0 3
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II Zorunlu 2 0 2
BİP1802 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 0 3
OPS1002 OPTİSYENLİK UYGULAMALARI -I Zorunlu 3 0 4
OPS1004 GÖRME OPTİĞİ -I Zorunlu 3 0 2
OPS1006 FİZİK-II Zorunlu 3 0 2
OPS1498 MESLEK STAJI I (30 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 8
OPS1502 OPTİSYENLİKTE PAKET PROG. UYG. Seçmeli 2 0 3
OPS1504 SAĞLIK HİZ. PAKET PROGRAMLAR Seçmeli 2 0 3
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
TLT1802 KİMYA Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MUH2805 GENEL MUHASEBE I Seçmeli 3 0 3
MUH2815 TİCARİ BİLGİ ve BELGELER Seçmeli 2 0 3
OPS2001 OPTİSYENLİK UYGULAMALARI -II Zorunlu 3 0 6
OPS2003 GÖRME OPTİĞİ -II Zorunlu 3 0 3
OPS2005 OPTİK ALETLER Zorunlu 3 0 3
OPS2007 KONTAKT LENSLER Zorunlu 3 0 3
OPS2501 OPTİSYENLİK TARİHİ ve DEONTOLOJİ Seçmeli 2 0 3
PZR2827 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Seçmeli 2 0 3
RTV2803 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA Seçmeli 2 0 3
SGP2805 HALK SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
OPS2002 OPTİSYENLİK UYGULAMALARI -III Zorunlu 4 0 7
OPS2004 GÖRME OPTİĞİ -III Zorunlu 3 0 3
OPS2006 GÖZ HASTALIKLARI Zorunlu 3 0 3
OPS2498 MESLEK STAJI II (30 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 8
PZR2802 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 3
PZR2830 MARKA ve MARKA STRATEJİLERİ Seçmeli 2 0 3
PZR2832 PAZARLAMA İLKELERİ Seçmeli 2 0 3
SGP2808 İLK YARDIM Zorunlu 3 0 3
İŞY2804 İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 2 0 3
İŞY2832 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
ATATÜRK İLKE. ve İNK. TARİHİ I121432523223234
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I212342452132134
MATEMATİK I231321342453323
GEOMETRİK OPTİK445345344325434
OPTİSYENLİKTE MESLEK ESASLARI445345534324532
FİZİK-I453434542435435
İLETİŞİM223422421323534
ANATOMİ221312452134113
FİZYOLOJİ321134213424523
TÜRK DİLİ I222132132424213
İNGİLİZCE I121232134213213
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II342422135212421
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II221321353243222
OPTİSYENLİK UYGULAMALARI -I545434333454324
GÖRME OPTİĞİ -I423245332152432
FİZİK-II343454354353245
MESLEK STAJI I (30 İŞGÜNÜ)534454345553435
OPTİSYENLİKTE PAKET PROG. UYG.554453345353324
SAĞLIK HİZ. PAKET PROGRAMLAR122 32214223242
TÜRK DİLİ II123221332423213
KİMYA322122212213122
İNGİLİZCE II321213221211232
ALMANCA II121332134231232
FRANSIZCA II231223213213232
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
GENEL MUHASEBE I221213221121233
TİCARİ BİLGİ ve BELGELER322134321432131
OPTİSYENLİK UYGULAMALARI -II445454325433243
GÖRME OPTİĞİ -II333244245423543
OPTİK ALETLER354352343533524
KONTAKT LENSLER343242245433443
OPTİSYENLİK TARİHİ ve DEONTOLOJİ454322535322543
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI321322421425313
ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA232123212312122
HALK SAĞLIĞI321223213212212
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
OPTİSYENLİK UYGULAMALARI -III543543324343534
GÖRME OPTİĞİ -III433532432143232
GÖZ HASTALIKLARI34353253212 423
MESLEK STAJI II (30 İŞGÜNÜ)434545434533534
HALKLA İLİŞKİLER222232453335334
MARKA ve MARKA STRATEJİLERİ232313224243232
PAZARLAMA İLKELERİ322234332123424
İLK YARDIM221234321322322
İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU121323212321322
İŞLETME YÖNETİMİ I232213424321322
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık