English
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İKMEP)

Kazanılan Derece

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programını bitirenlere "Ön Lisans Diploması” verilir ve “Sağlık Teknikeri” (Tıbbi Sekreter) unvanı alırlar.

Kabul Koşulları

Programa kabul edilmek için lise mezunu olmak gereklidir. Programa mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu mezunları sınavsız geçiş yapılabilir. Diğer yandan üniversite sınavından (üniversite öğrenci seçme ve yerleştirme sınavından) yeterli puan almış olmak gerekir. Programa YGS 3 puan türü ile öğrenci alınmaktadır.

Yeterlilik Koşulları

Dört yarıyıl sonunda yaz stajları dâhiltoplam 120 kredi almış olmak, ayrıca 4 lük not sistemine göre en az 2,00 genel akademik not ortalamasına sahip olmak.

Önceki Öğrenim

Öğrencinin başvurusu ile öğrenim gördüğü daha önceki üniversitedeki dersler Bölümümüz Uyum Komisyonu tarafından ders içeriği ve ders saati açısından değerlendirilir. Uygun görüldüğü taktirde bölümüz müfredatındaki ilgili derslerden önceki üniversiteden almış olduğu not ile geçmiş sayılır. Bu öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumundan aldıkları derslerin transferi için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bakılabilir.

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü bünyesindeki Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında açılan I.Öğretim ve 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında açılan II.Öğretim programları ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Programın Akademik kadrosunda 1 Yrd. Doçent ve 2 Öğretim Görevlisi bulunmaktadır.

Program Profili

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında eğitim-öğretim veren iki yıllık lisans programıdır. Programda teorik ve seçmeli dersler bulunmakta, son yılın Güz ve Bahar yarıyılında derslere ek olarak mesleki uygulama yer almaktadır.

Program Yeterlilikleri

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak dersin sorumlu öğretim elamanı tarafından belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Programda belirtilen dersleri başarılı ile geçmeleri, toplam altmış günlük stajı başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) başarıyla tamamlayarak 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalamasını elde etmek gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Mezunlar, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında, özel ve kamuya ait sağlık kuruluşlarında, Sosyal Güvenlik Kurumunda, özel sigorta şirketlerinde, ilaç şirketlerinde ve diğer sağlık kuruluşlarında tıbbi / idari birimlerinde ve tıbbi yazılım (tıbbi dergi, bülten, abstrak vb.) şirketlerinde görev alabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirdeİşletme, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği ve Sağlık Yönetimi lisans programlarına geçiş yaparak lisans diploması almaya hak kazanmaktadırlar.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı 1. Öğretim ve Tam Zamanlı 2. Öğretim

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Banu BAYRAM

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
BİP1801 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 0 3
RTV1801 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 3
SGP1805 HASTALIKLAR BİLGİSİ I Zorunlu 2 0 2
SGP1807 ANATOMİ Zorunlu 3 0 3
SGP1811 TIBBİ TERMİNOLOJİ Zorunlu 3 0 3
SGP1817 BESLENME Seçmeli 2 0 3
SGP1819 EPİDEMİYOLOJİ Seçmeli 2 0 3
SGP1821 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 3
SGP1823 TEMEL FİZYOLOJİ Seçmeli 2 0 3
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
TDS1003 TIBBİ SEKRETERLİK BİLGİSİ Zorunlu 3 0 4
TDS1005 TIBBİ DOKÜMANTASYON I Zorunlu 3 0 3
TDS1501 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 3
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
BİP1802 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 0 3
BİP1818 KLAVYE BİLGİSİ Seçmeli 2 0 3
SGP1802 İLK YARDIM Zorunlu 2 0 3
SGP1806 HASTALIKLAR BİLGİSİ II Zorunlu 2 0 2
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
TDS1004 HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU Zorunlu 3 0 2
TDS1006 TIBBİ DOKÜMANTASYON II Zorunlu 2 2 3
TDS1498 MESLEK STAJI I (30 İŞGÜNÜ) Zorunlu 3 0 3
TDS1502 YAZIŞMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
TDS1504 SAĞLIK HİZMETLERİNDE PAKET PROG. Seçmeli 2 0 3
TDS1506 SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
İŞY1832 BİLGİSAYAR İSTATİSTİK UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
RTV2803 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA Seçmeli 2 0 3
SGP2805 HALK SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 3
SGP2807 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Seçmeli 2 0 3
SGP2809 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
TDS2003 HASTALIKLARIN ULUSLARARASI SINIFLANDIRILMASI I Zorunlu 2 2 4
TDS2005 MESLEK UYGULAMASI I Zorunlu 0 8 4
TDS2007 TIBBİ DOKÜMANTASYON III Zorunlu 2 2 4
TDS2009 BÜRO VE MALZEME YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 4
TDS2011 MESLEKİ YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 2
TDS2501 DOSYALAMA VE ARŞİV TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
TDS2503 BULAŞICI HASTALIKLAR VE KORUNMA Seçmeli 2 0 3
İŞY2833 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
PZR2802 HALKLA İLİŞKİLER Zorunlu 2 0 3
PZR2810 HİZMET PAZARLAMASI Seçmeli 2 0 3
TDS2008 MESLEK UYGULAMASI II Zorunlu 0 8 4
TDS2010 HASTALIKLARIN ULUSLARARASI SINIFLANDIRILMASI II Zorunlu 2 2 4
TDS2012 MESLEKİ YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 2
TDS2498 MESLEK STAJI II (30 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 8
TDS2502 TIP KÜTÜPHANECİLİĞİ Seçmeli 2 0 3
TDS2504 SAĞLIK PLANLAMASI Seçmeli 2 0 3
TDS2506 İŞ ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
TDS2508 HASTALIK KODLAMA SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
TDS2510 FARMAKOLOJİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2804 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
1. Yıl - 2. Dönem
2. Yıl - 1. Dönem
2. Yıl - 2. Dönem
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık